in , , , , , ,

90% van asielzoekers is economische migrant: Vluchtelingen in Gratisland

1 EU 2

‘In tegenstelling tot wat premier Mark Rutte (VVD) op 11 februari aan de Tweede Kamer heeft gemeld, werken betrokken overheden wel degelijk met het scenario dat er in 2016 93.600 ‘vluchtelingen’ naar Nederland zullen komen. Het verantwoordelijke ministerie van Veiligheid en Justitie, opvangorganisatie COA, de provincies en de gemeenten hanteren deze prognose bij het plannen van de nodige opvangcapaciteit. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en Reporter Radio (KRO-NCRV). ) Bron: NRC

90% van asielzoekers nu economische migrant

De toestroom van migranten naar Griekenland is de laatste twee weken sterk veranderd. Kwamen er amper nog oorlogsvluchtelingen naar het land, een steeds groter deel van de asielzoekers maakte de oversteek om economische redenen.

Dat zei de Griekse staatssecretaris van Defensie Dimitris Vitsas vrijdag tegen de Griekse televisiezender ANT1. Als Afghanen worden meegeteld als migranten – zij zijn niet zeker van een vluchtelingenstatus – is volgens de staatssecretaris negentig procent van de asielzoekers die onlangs naar Griekenland kwamen ‘economische migrant’. Tussen de asielzoekers zouden dus amper meer Syriërs zitten.

De aantallen die de Griekse politicus noemt zijn anders dan die worden aangehouden door Europese ambtgenoten. Bron: Elsevier.nl


Volgens de definitie van het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 1951 is een vluchteling een persoon die vervolging te vrezen heeft vanwege zijn ras, godsdienst of politieke overtuiging, of omdat hij/zij tot een bepaalde sociale groep behoort of een bepaalde nationaliteit heeft. Het recht op asiel werd eerder al vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948. Zo bepaalt Artikel 14 van dat verdrag: “Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging”.

De essentie van het internationaal vluchtelingenrecht is het beginsel van non-refoulement: het verbod op terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft of waar zijn leven en/of veiligheid in gevaar zijn. Dit beginsel is vastgelegd in artikel 33 van het VN-Vluchtelingenverdrag, maar bovendien ook in het VN-Verdrag tegen Foltering, het VN-Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten en het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens.

1 verblijfsvergunning ingetrokken

Toch kunnen en moeten de meeste vluchtelingen of asielzoekers juridisch tot ‘ongewenst vreemdeling’ worden verklaard. Volkomen legitiem. Bijvoorbeeld, nergens wordt het wettelijk recht genoemd om asiel te zoeken in andere landen om economische redenen. Laat staan een wettelijk recht op permanent verblijf vanwege die economische redenen. Daarenboven: indien de ‘vluchteling’ voornemens is om de eigen economische situatie te verbeteren door eigendom te stelen uit de zak van de ander, dan betreft het al helemaal geen vluchteling, zelfs geen ‘economische’. Dan betreft het niet anders dan een dief.

Een ongewenstverklaring kan en dient derhalve te worden gegeven aan vreemdelingen die niet meer in Nederland mogen verblijven en aan wie geen inreisverbod kan worden opgelegd. Dan kan het gaan om zij die geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland en tegelijkertijd bij herhaling een strafbaar feit hebben begaan op grond van de Vreemdelingenwet, of bij een rechterlijk vonnis zijn veroordeeld wegens een misdrijf waarop een gevangenisstraf van drie jaren of meer staat, ofwel een gevaar of bedreiging vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

Nergens verplichten internationale verdragen bovendien tot een permanente opname van vluchtelingen. Zoals eerder opgemerkt: De essentie van het internationaal vluchtelingenrecht is het beginsel van non-refoulement. Het verbod op terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft of waar zijn leven of veiligheid in gevaar zijn. Dit betekent dat terugzending (en weigering) legitiem kan plaatsvinden zodra de ‘vluchteling’ niet (meer) voor vervolging in eigen land hoeft te vrezen en zijn leven en veiligheid aldaar niet langer in gevaar zijn, of dat nimmer een gevaar voor vervolging of veiligheid in eigen land heeft bestaan.

1 Macedonie hek

Macedonië heeft daarom ondertussen al aangegeven te beginnen aan een hek van ongeveer 20 kilometer lang, langs de grens met Griekenland. Volgens de Macedonische minister van Buitenlandse Zaken Nikola Poposki is dit nodig om illegale migranten tegen te houden: ‘dit zijn overwegend economische migranten, geen oorlogsvluchtelingen’. En dit is precies hoe het internationaal vluchtelingenrecht in elkaar steekt. Complimenten aan Macedonië. (Die de TV- beelden heeft gezien: Je zal die agressieve schreeuwers maar voor je voordeur hebben staan.)

VluchtelingenWerk Nederland wil echter dat alle Nederlandse gemeenten worden verplicht opvangcentra te openen voor asielzoekers. Op 21 januari 2016 presenteerde vluchtelingenwerk Nederland daarom een manifest waarin staat dat alle vluchtelingen direct na aankomst in Nederland de taal moet kunnen gaan leren en onbeperkt toegang tot de arbeidsmarkt en het vrijwilligerswerk moeten krijgen, en er al na 3 jaar een mogelijkheid moet komen tot een permanente asielvergunning. Maar een permanente asielvergunning? Waarom? De vluchtelingenproblematiek drijft Europa immers tot de bedelstaf. Waarom dan toch zelfmoord plegen waar het niet door bilaterale verdragen wordt verplicht om migranten op te nemen? Zo is Zweden al eerder overleden aan de gevolgen van massa- immigratie en in Nederland verkeren inmiddels bijna 600.000 Nederlanders drie jaar of langer in armoede, zo staat in een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en dat is bijna twee keer zoveel als bij eerdere tellingen. “Eenmaal arm betekent ook vaak blijvend arm”, constateren de onderzoekers. Wat komen de ‘vluchtelingen’ hier überhaupt zoeken? Zelfs in Duitsland, het land dat Europa al 2x eerder in het dodelijk verderf wist te storten, staat het water tot aan de lippen. De politie in Nordrhein-Westfalen zei al veel eerder dat de deelstaat op instorten staat om massacriminaliteit door de vluchtelingenpolitiek.

Een vreemdeling die verwikkeld is in een procedure over een verblijfsvergunning of over asiel, of een vreemdeling die niet meer rechtmatig in Nederland verblijft, kan van zijn vrijheid worden beroofd. Dit houdt in dat de vreemdeling in een afgesloten ruimte kan worden geplaatst. Je kan dit gevangenisstraf noemen, juridisch volkomen legitiem en bovendien exceptioneel gewenst in huidige omstandigheden.

1 Vluchtelingenbootjes

Maar dan wordt het nu pas echt interessant. Want hoe dienen wij om te gaan met vluchtelingen-ouders die willens en wetens hun (kleinste) kinderen in grootst denkbaar levensgevaar brengen door bijvoorbeeld samen met hen in rubberbootjes op de woeste zee te gaan varen? Bovendien voor het overgrote merendeel in kennis van het feit dat zij nimmer aanspraak op een vluchtelingen- of asielstatus zullen maken, omdat zij helemaal geen vluchtelingen zijn zoals gedefinieerd in bilaterale verdragen. Hoe zou de wetgever in gelijk geval met autochtone Nederlandse ouders  omgaan? Want eenieder is toch voor de wet gelijk? Of is de volwassen vluchteling wettelijk gevrijwaard van eigen verantwoordelijkheid?

Ik zal niets schokkends zeggen met de opmerking dat bij de autochtone ouder in gelijksoortig geval, als eerste de kinderbescherming onverwijld zal worden ingeschakeld, dat ouders en kinderen mogelijk zullen worden gescheiden, en dat beslist niet ondenkbaar de ouders uit de ouderlijke macht zullen worden gezet. Voor korte of langere tijd. Ook een gevangenisstraf voor de  autochtone ouder is in vergelijkbaar geval niet ondenkbaar. Maar waarom zien we niets van dit alles terug daar waar het gaat om hen die zich weten te verkopen als ‘vluchteling’ maar helemaal geen vluchteling zijn? Noemen we dat geen oplichters? En dat is toch ook een wettelijk strafbaar feit?

Waarom zien wij dan nog geen luchtbrug aan retourvluchten met tienduizenden quasi vluchtelingen die enkel om de gratis uitkering, gratis ziektekostenverzekering en gratis woning naar Nederland zijn getogen? Om het ‘gratis’ dat wordt gestolen uit de zakken van de autochtone Nederlander? Waar de ouderen, de chronisch zieken en gehandicapten, naast vele, vele anderen,  de dupe van zijn? Want betaald werk is hier per saldo compleet niet te vinden, economische vraag naar arbeid ontbreekt derhalve volledig! En dat terwijl men op wettelijke gronden bovendien helemaal nergens recht op heeft omdat men helemaal geen vluchteling, maar juridisch een doodordinaire ‘toerist’ zonder, of in bezit van vervalste papieren is! En in alle gevallen zonder visum.

Want dat is de werkelijk wettelijke status van verreweg de allermeeste ‘vluchtelingen’! Toeristen zonder inreisvisum die op juridisch illegale reiswijze naar ons land komen om het leeg te roven. Het is wettelijk niet anders te duiden. Waarom worden er dan nog steeds geen enorme gevangeniscomplexen aan de grenzen gebouwd? Voor hen die met onwaarachtige en onwettelijke intenties in Nederland proberen te infiltreren?

1 Ramptoerist

Want dat betreft de reële wettelijke status van de grootste groep hedendaagse  ‘vluchtelingen’. Maar toch gebeurt er niets (in Nederland en ver daarbuiten). Hetgeen niet anders kan betekenen dan dat het een vooropgezet plan betreft om Nederland en de EU te verarmen (en  in gevolg te islamiseren). Een duivels vooropgezet plan waar binnen de achterkamertjes de EU en de Nederlandse overheid alles van weten maar dat nimmer zullen toegeven! Europa moet op illegale wijze gezuiverd worden van de autochtone westerling. Hoe groot kan een volksverraad zijn?

Een ‘economische vluchteling’ betekent hetzelfde als een economische auto of straaljager. Dan probeer jij maar eens dezelfde auto te verkopen met de toevoeging ‘economisch’, het levert je geen euro extra op. Het betekent juridisch compleet helemaal niets! Het ware beter dat de economische ‘vluchtelingen’ hun schouders onder de opbouw van het eigen land zouden steken. Dan behoeft men ook niet aan een levensgevaarlijke bootreis te beginnen naar Gratisland, de kinderen in levensgevaar te brengen, en zouden we over meer dan genoeg opvangcapaciteit beschikken voor de waarachtige oorlogsvluchtelingen, christen of homo vervolgden! Een land moet je opbouwen en soms  bevechten, precies zoals onze ouders en grootouders hebben gedaan. Bovendien zullen zij over oorlog meer weten te melden dan menig modern ‘vluchteling’. U weet wel, de generaties die nu door de overheid worden geschoffeerd en uitgekotst ten faveure van een Gratisland voor Afrikaanse en andere ‘vluchtelingen’ die hier nimmer iets verloren hebben!

PS: Meer dan de helft van de vluchtelingen die naar Europa komen, is niet op de vlucht voor een oorlog. Die mensen verlaten hun thuisland vanwege economische redenen en zouden snel moeten worden teruggestuurd. Dat zei PvdA Eurocommissaris Frans Timmermans op 24 januari 2016 in een interview met de NOS. Volgens Timmermans gaat het om 60 procent van alle vluchtelingen die naar Europa komen. Hij baseerde zich op de laatste cijfers van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. Maar ondertussen wilPvdA Grootlicht Samsom juist vluchtelingen uit Turkije gaan invliegen ‘als teken van goede wil’. Ja, want tekenen van goede wil hebben Europa en Nederland nog geheel niet afgegeven, toch?

Lees verder bij de Bron: Nachthemel.nl

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
7114253117 6833f4f136 gepensioneerde1

Work until you drop: Pensioenleeftijd in toekomst omhoog naar 81 jaar

15823546513 cf0bf3c2b7 trojan horse

Verdrag met Oekraïne zet deur open naar hoge schadeclaims