in , , ,

Afrikanisering van Europa zegt u? Het staat gewoon in EU-ontwerpresolutie 2018/2899

Van de -ontwerpresolutie, waarmee in Europa de Afrikaan wordt versterkt én de afrikanisering wordt versneld, heeft bijna geen Europeaan gehoord:

ONTWERPRESOLUTIE over de mensenrechten van mensen van Afrikaanse afkomst in Europa (selectie uit de 28 punten van de Raad van Europa & VN)
(2018/2899(RSP), laatst bijgewerkt 22-3-2019)

 • Verzoekt de lidstaten en Europese instellingen te erkennen dat er sprake is van structureel racisme tegen mensen van Afrikaanse afkomst;
 • Overwegende dat bij bepaalde Europese tradities, zoals het zwart schminken van gezichten, het gevaar van stereotyperingen en discriminatie mensen van Afrikaanse afkomst verergert;
 • Overwegende dat het racisme en de discriminatie waar mensen van Afrikaanse afkomst mee te maken krijgen een structureel karakter hebben;
 1. is van mening dat actieve en betekenisvolle sociale, economische, politieke en culturele participatie door mensen van Afrikaanse afkomst essentieel is voor het aanpakken van afrofobie en voor het waarborgen van de sociale inclusie van mensen van Afrikaanse afkomst in Europa;
 2. is fel gekant tegen alle fysieke en verbale aanvallen op mensen van Afrikaanse afkomst, of deze nu plaatsvinden in het openbaar of in de privésfeer;
 3. roept de lidstaten en de Europese instellingen op officieel aandacht te schenken aan het door de VN uitgeroepen internationaal decennium voor mensen van Afrikaanse herkomst en doeltreffende maatregelen te nemen met het oog op de uitvoering van het activiteitenprogramma daarvan in een geest van erkenning, gerechtigheid en ontwikkeling;
 4. verzoekt de -instellingen en de overige lidstaten dit voorbeeld te volgen en wijst erop dat dit wellicht gepaard zou moeten gaan met een bepaalde mate van genoegdoening, bijvoorbeeld in de vorm van het publiekelijk aanbieden van excuses of het teruggeven of vergoeden van gestolen goederen aan de landen van herkomst;
 5. verzoekt de lidstaten tevens om er voor te zorgen dat mensen van Afrikaanse afkomst vaker in de media en in televisieprogramma’s verschijnen, om zo de ondervertegenwoordiging van mensen van Afrikaanse afkomst en het gebrek aan rolmodellen voor kinderen van Afrikaanse afkomst op adequate wijze aan te pakken;
 6. wijst op de belangrijke rol van organisaties uit het maatschappelijk middenveld in de strijd tegen racisme en discriminatie, en dringt erop aan dat er op Europees, nationaal en lokaal niveau meer financiële middelen voor deze organisaties beschikbaar worden gesteld;
 7. roept de Commissie op om een speciaal team in het leven te roepen met een bijzondere focus op mensen van Afrikaanse afkomst;
 8. verzoekt de lidstaten met klem om het kaderbesluit van de Raad betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht ten uitvoer te leggen en naar behoren te handhaven, en in het bijzonder de door vooroordelen ingegeven motieven voor misdrijven op grond van ras, nationale afkomst of etnische afkomst in het strafrecht op te nemen als een verzwarende omstandigheid, om zo de registratie, vervolging en bestraffing van en het onderzoek naar haatmisdrijven tegen mensen van Afrikaanse afkomst te garanderen;
 9. wenst dat de lidstaten racistische en afrofobe tradities veroordelen en ontmoedigen;
 10. spoort de lidstaten aan om de geschiedenis van mensen van Afrikaanse afkomst op te nemen in de onderwijscurricula, een volledig beeld te geven van het kolonialisme en de slavernij en daarbij te erkennen dat deze praktijken, zowel in het verleden als in het heden, hun weerslag hebben gehad op mensen van Afrikaanse afkomst, en ervoor te zorgen dat leerkrachten naar behoren zijn opgeleid om dit deel van de geschiedenis te onderwijzen en om te gaan met diversiteit in de klas;
 11. dringt er bij de lidstaten op aan om discriminatie van mensen van Afrikaanse afkomst op de woningmarkt tegen te gaan en concrete maatregelen nemen om de ongelijke toegang tot huisvesting aan te pakken, en passende huisvesting te waarborgen;
 12. roept de Europese instellingen op een strategie inzake diversiteit en inclusie op de werkvloer vast te stellen, die, ter aanvulling van bestaande inspanningen, voorziet in een strategisch plan voor de vertegenwoordiging van etnische en raciale minderheden in hun personeelsbestand;
 13. verzoekt de Europese partijen en politieke stichtingen, alsook de parlementen op alle niveaus in de EU, initiatieven ter bevordering van de politieke participatie van mensen van Afrikaanse afkomst te steunen en te ontplooien;
 14. vraagt de Commissie om bij de bestrijding van afrofobie op internationaal niveau nauw samen te werken met internationale actoren zoals de OVSE, de VN, de Afrikaanse Unie en de Raad van Europa, alsmede andere internationale partners;

  ……

Lees verder bij de bron: E.J. Bron


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Rapporteren

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
4 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Wilma De Jong-Schobbe
1 jaar geleden

Nexit en wel zo spoedig mogelijk, voordat wij geëlimineerd worden door al die binnenkomende moordlustige parasieten.

Zina
Antwoord aan  Wilma De Jong-Schobbe
1 jaar geleden

Ja Wilma maar Brexit gebeurt niet zolang Pinokkio aan de macht is die weet wat er allemaal gaande is en daar zijn we al veel te laat voor voor alles wat er binnen komt

Gaat EU gaat fouten uit verleden goed maken?
1 jaar geleden

Wat een prachtig streven en nobel streven van de EU om gemaakte fouten in het verleden te herstellen!
Een loffelijk streven, maar dan moet het wel compleet en eerlijk gebeuren. En daar lijkt het hier op wel zeer duidelijke manier aan te mankeren

De uitbuiting in Afrika gebeurde door ondernemingen en koningshuizen. Niet door burgers die loonslaaf zijn. Wie waren de partijen die rijk zijn geworden door uitbuiting? Waren dat niet de eerste multinationals en koningshuizen en niet te vergeten de RK kerk?

De burgers van de EU worden al minimaal 500 jaar als slaaf behandeld door de elite die zich gigantisch heeft verrijkt. Om nog maar niet te spreken over de RK kerk die een ongelooflijk kwalijke rol heeft gespeeld.
De banken hebben oorlogen uitgelokt en gestart met false flag operaties (WWI en WWII) en hebben zich giga verrijkt door geld voor wapens aan landen te lenen en vervolgens om landen na de oorliog weer op te bouwen.
En de multinationals hebben de afgelopen 50 jaar hun slag geslagen door productie naar lage lonen landen over te brengen en met verkoop in hoge lonen landen giga winsten in hun zak te steken.
En vervolgens presteerden zij het dan ook nog de belastingafdracht te laten plaats vinden in zgn belastingparadijzen.
Een op diverse plaatsen op internet geciteerd cijfer leert dat de elite van minder dan 1 procent van de wereldbevolking 97 % van al het wereldinkomen bezit. Ik herhaal dat cijfer nog maar eens zodat de waarheid eens tot een ieder doordringt: minder dan 1 % van de mensen bezit 97 % van alle aardse goederen en gelden.

Dat kan alleen zijn omdat die elite zich crimineel verrijkt heeft ten koste van de burgers.

Dus als de EU schoon schip wil maken dan weet zij nu waar zij moet zijn.
Ik wens de EU heel veel succes !!!!

Jan Vermeer
1 jaar geleden

Nexit. “Wij willen beslissen wie erin komt. Dat doet Engeland met zijn Brexit. Andere landen gingen hen voor zoals Zwitserland. Maar ook daar zie je mensen werken en wonen uit Afrika.Wij leven allemaal op 1 aardbol samen.Wij moeten het met elkaar doen.En als ze als vluchtelingen steeds naar ons toekomen,is er iets mis met het,”beeld”dat ze van ons hebben. Laat ze zien dat het er bij ons ook geen Hemel Op Aarde is!

Echtpaar na pakken asielzoekerdief: ’Uiteindelijk ben jij de sjaak’

Nederland 2019: Vanaf november inzet burgerwacht in Beverwijk tegen geweld ‘jongeren’ bende