in , , , , ,

Apeldoorn stelt onder druk aansprakelijkstelling besluit 5G netwerk uit

De gemeente stelt onder druk van rechtszaak aanschaf van zenders in lantaarnpalen in Apeldoorn uit.  Het gemeentebestuur wilde aanvankelijk de samenwerking met RadioLEDinstallatiebedrijf bekrachtigen, maar stapt terug voor overleg.

Stichting Stralingsarm Nederland heeft rechtszaak gestart tegen raadsleden en wethouder van gemeente Apeldoorn.

De stichting vindt dat “de weerloze burger tegen zijn/haar wil, blootgesteld wordt aan een medisch en technisch experiment, waarvoor geen mogelijkheid meer bestaat dit experiment te ontlopen.”

Luca van Dinter schrijft ons:

“Op 30 september is door de stichting Stralingsarm Nederland een rechtszaak gestart bij de rechtbank Gelderland tegen een wethouder en 21 gemeenteraadsleden van Apeldoorn. De raadsleden gingen op 26 september akkoord met het monteren van 5G zenders in 300 lantaarnpalen.

Vooraf waren zij door mij, als juridisch adviseur van de stichting, volledig geïnformeerd over de gevaren van 5G, het ontbreken van testen van de veiligheid hiervan en werden zij gewezen op de schade, die een experiment in de openbare ruimte teweeg zou brengen. Dit is een schade waarvoor zij vooraf reeds aansprakelijk gesteld werden. Desondanks weigerden de raadsleden het toepassen van het Voorzorgprincipe en lieten zij de ambitieuze wethouder zijn gang gaan. Immers wilden zij dat Apeldoorn de eerste digitale stad van Nederland zou worden in een wedstrijdje met andere gemeenten als Den Haag, Groningen en Eindhoven.

De aansprakelijkstelling houdt in dat wethouder en raadsleden hoofdelijk (= persoonlijk) financieel aansprakelijk worden gehouden voor schade (emotioneel, psychisch, financieel). Daaraan wordt een schadevergoeding per dag per raadslid gehangen, vermenigvuldigd met het aantal mensen dat ons machtigt om namens hen die claim in te dienen.

Bijvoorbeeld: € 100,- per dag x het aantal gemachtigden. Gerekend vanaf 26 september zou dit op 4 oktober 9 dagen zijn. 9 x € 100 x 50 gemachtigden = € 45.000,-. Dit zou ieder raadslid en de wethouder moeten betalen als de rechtbank van mening is, dat de raadsleden willens en wetens de burgers bloot gesteld hebben aan een experimentele techniek, dat nog niet getest is en waarover de landelijke overheid zelf nog geen beslissing heeft kunnen/willen nemen.

Het contract met de Oostenrijkse producent van de 5G zenders, RadioLed Gmbh (= een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid!) zou op 4 oktober getekend worden. Nu de zaak echter onder de rechter is, wil de wethouder 14 dagen uitstel om de gemeenteraad en het bedrijf opnieuw te raadplegen. (14 dagen extra x € 100,- x 50 = € 70.000,- per raadslid).

Door mensen uit de politiek of in het bedrijfsleven privé in de portomonnee te raken onder het motto ,,wie schade veroorzaakt, moet betalen”, wordt het heel lastig, maar ook heel duur, om de burgers van Nederland proefkonijn te maken van een ongeteste techniek. Ook verschuilen achter zogenaamde blootstellingsnormen helpt niet, want er zijn medische bewijzen dat binnen die limieten al schade optreedt. En waarom heb je überhaupt blootstellingslimieten nodig, als een techniek veilig is?

Lees verder bij de bron: De Lange Mars Plus

2 Comments

Leave a Reply
  1. Het is in en in triest dat burgers het principe moeten hanteren om bestuurders rechtstreeks financieel verantwoordelijk te stellen voor besluiten. Het feit dat bestuurders terugdeinzen geeft aan dat zij zaken nooit goed hebben doordacht. Waar van acte …
    En ik geef op een briefje dat de regering in Den Haag niet veel beter zal zijn.

  2. Mooi zo, nu nog een landelijke rechtszaak hierover tegen de regering, want die geven het groene licht en via wetten de verplichting om gemeentes 5G toe te laten, dus hups naar Den Haag hiermee!!

Geef een antwoord

Kijk dan: ‘Over de griepprik in het nieuws in 1971…’

WODC klokkenluider werd afgeluisterd door justitie