Categorie: Privacy

Gemeenten krijgen gezamenlijk besloten netwerk voor data

Het afsprakenstelsel Diginetwerk krijgt er een nieuw onderdeel bij: het Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur-Netwerk (GGI-Netwerk). Met het GGI-Netwerk kunnen gemeenten veilig data uitwisselen met elkaar en andere overheden. Met het afsprakenstelsel Diginetwerk worden bestaande besloten...

Close