Categorie: Samenleving

Red het referendum: Teken de petitie!

Sinds vandaag weten we het zeker: de nieuwe regering van Rutte III – met daarin nota bene D66 – wil de Wet Raadgevend Referendum afschaffen. Dat is het toppunt van arrogantie! Veel burgers hebben het terechte gevoel dat...

BTW-tarief wordt met 50% verhoogd!

Rutte III: U gaat meer, meer, meer betalen voor uw dagelijkse boodschappen! De nieuwe coalitie verhoogt het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent (een verhoging van 50% dus!) De maatregel is onderdeel van het invoeren van een...

Afschaffing Burgerrecht

DE BETEKENIS & DEFINITIE VAN EEN REFERENDUM! Een referendum of volksraadpleging is een stemming waarin de burgers van een Democratische rechtsstaat de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op de wetgeving, bepaalde besluiten of andere...

Close