in , ,

Complot verifiëren: QR-code, gezichtsherkenning, CO2-budget, robotisering en ‘The Great Reset’

global reset 05a

Eerder schreef ik een ironische kritiek over ‘The Great Reset‘. Op de zwartste dag in de Nederlandse historie is het tijd voor een ernstiger noot. Ik verbind hem met de QR-code, met robotisering en de CO2-jacht. Een omwenteling die zonder reserve door nota bene een demissionaire regering is ingesteld en door onze huidige volksvertegenwoordiging goedgekeurd.Het luidt een proces in, waarin de individuele vrijheid sneuvelt. Het proces dat de oude communisten voor ogen stond, maar dat door ontbrekende instrumenten faalde. Nu gaat het anders, efficiënter en dwingender. Met dwang die weinig bloed vergt.

25 September 2021 is de zwartste dag in de Nederlandse geschiedenis. Het is voor het eerst dat onze regering eigener beweging wettige discriminatie van de burgers invoert. Bepaalde activiteiten zoals bezoek aan sportclubs, theaters, horeca en reizen zijn alleen nog toegestaan aan mensen die een bepaalde QR-code bezitten. Wie die niet heeft blijft ervan verstoken.

Ik moest denken aan mijn bezoek jaren geleden aan China. Mijn rondleidende student in Sjanghai wees me op een bord “Verboden voor honden en Chinezen”. Het stond bij een parkje op de Bund, de grote boulevard langs de rivier. De groep landen die vroeger de enclave bestuurde, hadden dat destijds geplaatst. De student zag dat ik me schaamde. Hij corrigeerde: “Dat hoeft u zich niet aan te trekken. Nederlanders waren hier niet.” Hij legde uit dat in die tijd Nederlanders vrij waren zich overal in China te vestigen. De mogendheden die het in de enclave voor het zeggen hadden, mochten dat niet. Die hadden geweigerd op de vereiste wijze hun geloofsbrieven aan de keizer te overhandigen. Toch was mijn schaamte niet helemaal weg. Al hadden mijn voorouders dat bord niet geplaatst, ik voelde mij toch een tikkel cultureel medeplichtig aan die kwalijke vernedering van de bewoners van hun eigen land.

Goed de QR-code, die een corona-maatregel heet, is niet ras- of afkomst gebonden. Je kunt hem verwerven door je te laten vaccineren, of telkens tegen betaling een gezondheidstest te ondergaan, waarvan de uitslag drie dagen geldig is. Ik betaalde daarvoor zojuist € 34 om naar Portugal te kunnen reizen. (Bij een andere testpost kostte die € 100.) Om in mijn eigen land terug te keren moet ik daar straks zien opnieuw zo’n ondeugdelijke test te kopen. Dat “ondeugdelijk” is niet van mij maar komt o.a. van de uitvinder van die test.

Men verwijt mij, dat ik het vaccin weiger. Ik zou daarmee anderen in gevaar brengen. Dat verwijt leg ik naast me neer. Òf het vaccin beschermt, dan hebben gevaccineerden niets van mij te vrezen. Òf het werkt niet, waarom zou ik dan het risico op bijwerkingen lopen? Òf het werkt tijdelijk een klein beetje. Israël ligt op ons voor met Corona maatregelen. Daar liggen meer Corona patiënten in de ziekenhuizen, die wel dan die niet gevaccineerd zijn. (Er leven in het land nu meer gevaccineerden dan weigeraars, maar het blijft toch “tijdelijk en een beetje”.)

Mijn eigen ongemak is echter niet de reden, waarom ik dit een historische zwarte dag vind. Ik red mijzelf wel. Maar ik ontzeg mijn medeburgers en de regering het recht mij de toegang tot mijn eigen land te ontzeggen, op gepercipieerde gevaren, die gegrond omstreden zijn. Een misdadiger moet je straffen om wat hij heeft gedaan, niet een willekeurige burger om wat hij misschien zou kunnen doen.

QR-code

De voornaamste reden van mijn protest tegen het gebruik van de QR-code om een gedrag voor te schrijven, is dat hiermee het hek van discriminatie, dwang en slavernij van de dam is. Nu al circuleert het plan om de QR-code ook te gebruiken voor handhaving van de dwang nodig bij invoering van een CO2-budget voor huishoudens. Het betekent: ieder huishouden jaarlijks een CO2-budget voor vervoer (vliegreizen en autorijden), vlees eten en energieverbruik in huis.

En waarom zou de overheid, als het volk dat zonder gemopper slikt, het daarbij laten? Dit is een perfecte methode om elk ge- en verbod, hoe onzinnig en kwalijk ook, dwingend te handhaven. In normale omstandigheden kan je bij overtreding straf en pakkans afwegen tegen het beoogde doel. Nu is de pakkans 100% en de straf behalve de gewone, die een rechter afmeet, ook nog eens onvoorwaardelijke ontzegging van de bevrediging van talloze noden en behoeften.

Theorie verifiëren

Absoluut gezien is een theorie verifiëren onmogelijk. We noemen hem alleen ‘wetenschappelijk’, als hij falsifiëerbaar is. (Daarom is ‘The science is settled‘ onzin.) Hij blijft echter valide zo lang hij in een bepaald domein van tijd, plaats en omstandigheden, gebeurtenissen netjes beschrijft. Op die manier kan je spreken van geverifieerd binnen dat domein. Zo is het dus ook met complottheorie. Dat staat voor een stel boeven, die stiekem een snood plan beramen om er ten koste van anderen beter van te worden. Einstein waarschuwde ooit: gebeurtenissen verklaren met een complottheorie is meestal verkeerd. Vaker is domheid een betere verklaring. Ik volg hem graag. Maar nu denk ik toch dat er een complot gaande is, waarvoor een verificatie in het domein ‘de wereld van nu’ aanwezig is. Ik wil dat uitleggen, maar niet dan nadat ik voorop stel dat in dit geval een overweldigende meerderheid van complotuitvoerders zich van geen kwaad bewust is. Sterker nog, vast gelooft het beste met de wereld voor te hebben.

‘World Economic Forum’ & ‘The Great Reset’

Het World Economic Forum (WEF) is een groep mensen die regelmatig bijeenkomen en plannen voor de rest van de wereld bespreekt. Het WEF is mijn verdachte, maar het is divers en voor veel deelnemers geldt beslist de vetgedrukte beperking hierboven. Er is ook een kerngroep van miljardairs en denkers, die de beweging financiert en plannen maakt. De voorzitter Klaus Schwab gaat al een tijdje mee. Zij maken van hun hart geen moordkuil en brengen onbekommerd gedachten naar buiten. Eén zo’n plan is ‘The Great Reset’ geponeerd in een boek van Schwab. Het beoogt niet minder dan, in Schwab’s eigen woorden, de wereldbevolking te ontdoen van al zijn bezit: “You ‘ll own nothing and be happy“. In onzichtbare letters stond daar denkelijk achter: “althans dat is wat je zult denken, als je het omarmt. Daarna ben je willoos vee, dat zich net als schapen naar grazige weiden of de slachtbank laat leiden.”

Great Reset‘ in het bewuste plan zijn twee leugens in twee woorden. Ten eerste: ‘RESET‘= STOP & HERSTEL VAN DE OUDE TOESTAND. Uit het vervolg blijkt daarentegen dat bedoeld wordt een totaal en ongekende nieuwe toestand voor de hele wereld.

Ten tweede gaat het om zoiets veel omvattends, dat toevoeging van ‘GREAT‘ = GROOT een pleonasme is. De auteur is weliswaar slecht, maar niet dom. Hij benadrukt er mee, het kan dus niet met een enkele muisklik, dan loopt het spaak, want veelomvattend is héél groot. Het moet dus langzaam, stap voor stap. In goed Nederlands: Langzaamaan dan breekt het lijntje niet.

Schwab begon zijn publieke uitingen in 2017 met zijn “Vierde industriële revolutie” en zette het nog eens op een rijtje in 2020 met ‘The Great Reset‘. Dat laatste heeft zijn vriend en bewonderaar, de van zijn missie ontheven minister Rutte, wel of niet gelezen. Ook mw. Kaag en de heer De Jonge van gezondheid zijn fervente WEF-ers. Iets waarvan ik ook minister Hoekstra verdenk. Nu weten we allemaal dat je om in een kabinet te komen goed bevriend moet zijn met mensen achter de schermen. Het is maar een kleine groep, die Nederlandse WEF-getrouwen. Maar ze hebben de zaak stevig in handen.

Schwab had dus groot gelijk toen hij dacht, langzaam aan. Eerst moesten zijn argumenten voor een ‘Great Reset‘ verbreid worden. Klimaat en er met CO2 iets aan doen was een verzinsel van oudere datum. Niet zijn bedenksel maar wel een welkome steun. Toen kwam COVID. Dat nu aan WEF c.s. toeschrijven is mij vooreerst nog maar wat te complot hypothetisch. Maar welkom was het zeker. Zo kon vrijwel unisono wereldwijd een uniform dom, en meer mensenlevens kostend dan de ziekte zelf, programma worden georganiseerd. Maatregelen die nauwelijks zijn terug te schroeven. Heel dienstig voor complot verificatie, omdat ze nu ook in daden en wetten worden omgezet.

Het persoonlijk paspoort of de QR-code voor Corona en straks vermoedelijk voor CO2 is een mooie stap op weg naar de ‘Great Reset‘ omwenteling. Die opent de deur voor een feilloos toekomstig controle systeem. Het kan met weinig fantasie tot alle menselijke activiteiten worden uitgebreid.

Het blijkt dat het ook haast rimpelloos kan worden ingevoerd. Nu ja op wat haast onopgemerkte, vreedzame demonstraties van een paar honderdduizend mensen hier en daar na. Dat lukt, omdat het als grote gunsten verlenend en vrijheid verruimend wordt rondgebazuind. Goedgelovigen accepteren dat graag. Hoewel het natuurlijk om vergunningen gaat voor vanzelfsprekende vrijheden en keuzen.

Het instrument was al uitgetest. In China zijn ze verder dan wij met het uitrollen van de techniek van camera gezichtsherkenning in de publieke ruimte. Dat is veel efficiënter dan een QR-code. Het AD bericht dat in dat land al in 2018 door de overheid 23 miljoen burgers werd verboden een trein- of vliegticket te kopen. Zij hadden een te lage score in het ‘sociaal kredietsysteem’. Dat systeem geeft elke burger een bepaald aantal punten afhankelijk van zijn gedrag. Dat kan hier ook. Waarom niet. De QR-code is daarvoor wat onhandig en vergt veel handhavers. Maar met standaard commercieel verkrijgbare camera gezichtsherkenning gaat het goed. En als we dat zelf niet kunnen maken, zal China het graag leveren. Zodra de interessante landen het allemaal hebben kan dan de QR-code in de prullenbak en het publiek gewennen is al gebeurd.

De realisatie van het oogmerk van de Great Reset, totale controle, is dus onomstotelijk in gang gezet. Aan uitvoerders geen gebrek. Dat zijn er miljoenen. Maar de aanstichters? Dat is m.i. al aardig te verifiëren. een kleine groep, dicht bij het centrum van het WEF. Of op afstand, maar wel met goede connecties.

Orwell

In de beroemde roman van George Orwell “1984” was er ook zo’n continenten omspannend controle systeem. Maar in die tijd moest dat nog met dwang van leger en al of niet geheime politie, dus brute macht, bewaakt. Intussen hebben maatschappijwetenschappers heel veel bijgeleerd. Je kunt het grondiger doen door handig en grootschalig een ideologie over het volk uit te strooien. Op dat punt heeft de kerngroep van de omwenteling het tij mee.

Wij hebben nu het internet en de ‘smartphone’. De laatste is een handig en ongelofelijk veelzijdig instrument, dat haast iedereen wil hebben. Het voorziet ons altijd en overal van alle kennis op het internet. Voor velen is het een verlengstuk van het eigen geheugen en vervangt het voetje voor voetje de behoefte zelf iets te leren of te onthouden.

Eveneens voetje voor voetje veroveren de IT-giganten en media tycoons met hun directieven en ideologieën de ruimte in dat wijde geheugen. En dus dat van de individuen. We typen nog wel onze eigen boodschappen op het toetsenbord van PC en smartphone. Maar binnenkomende berichten of programma’s bereiken die instrumenten en dus onze waarnemingsruimte ongevraagd.

Er wordt gewerkt aan directe verbindingen tussen zenuwen en elektronica. Wat zou het niet gemakkelijk zijn, als we denkend, zonder toetsenbord, camera of microfoon, het ding konden bedienen. Maar het opent ook de weg voor anderen of het ‘systeem’ om onze denkwereld binnen te dringen. En dan is het grote reset-doel bereikt.

Veel SF-romans hebben betrekking op een a.s. machtsovername door robots. In die van mij “De tweede Apocalyps” verloopt die weliswaar vreedzaam, en zijn robots gelijken met wie mensen met hun eigen gedachten graag de macht delen. Had ik destijds van ‘The Great Reset‘ gehoord en geweten, wie daar achter zaten, dan zou ik hun weg naar de machtsovername gekozen hebben. Die lijkt mij plausibeler. Het gaat via de beïnvloeding van onze gedachtewereld. En die halen we zelf binnen. Onze gedachten zijn dan die van een nieuw Politbureau, de bovenbazen van het WEF.
Ik had dan in “de Apocalyps” alleen mensen en robots samen maar tot de conclusie hoeven laten komen, dat het dom was om een groot deel van de beschaving te laten dragen door zulk onbetrouwbaar materiaal als vlees en bloed. Dat kon toch beter!

Vervolg

Nu is het weliswaar voor de meeste mensen irritant gedachten van anderen voorgeschoteld te krijgen, die strijdig zijn met eigen gedachten. Maar hoe gaat dat, als de eigen gedachten er door een ander zijn ingezet? Is het een wonder dat de bazen van de communicatiesystemen ook behoren tot de aanhang zo niet de aanstichters zijn van ‘The Great Reset‘?

Ik denk dat mijn verificatie van de complottheorie meer feitelijk materiaal behoeft, dan ik hier heb gegeven. Ik heb nog wel iets achter de hand, maar er zijn anderen, o.a. bij de schrijvers in “Gezond Verstand” of de leden van “Forum voor Democratie” die over meer materiaal beschikken. Ook onder de auteurs over het grote geld en over economie zijn er die getuigen konden zijn in een proces tegen de samenzweerders.

Complot verifiëren QR-code, gezichtsherkenning, CO2-budget, robotisering en 'The Great Reset' waarin de individuele vrijheid sneuvelt

Kees le Pair.

Ik spoor ieder die individuele vrijheid liefheeft op zoek te gaan en zich op te maken voor verzet. We moeten ons die niet laten ontnemen door degenen die het op onze gedachten gemunt hebben en voor wie onze eigen gedachten alleen maar lastige obstakels zijn. Hun handvat is de verspreiding van angst. Angst voor virussen, angst voor klimaatverandering, voor stikstof en straks voor de Russen, de Chinezen en wie weet de Indiërs en Arabieren. Laten we handelen naar de tekst van een lied van de Amerikaanse bevrijdingsbeweging van de zwarten:

I ain’t scared of your jail, cause I want my freedom. I want my freedom now!

Zie hier.

***

Bron hier.

Lees verder bij de bron: Climategate

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
nieuwe wereld orde grote rese agenda 2030paus 464x300 1

EU komt met Orwelliaans voorstel voor een ‘Europese digitale identiteit’ voor elke EU-burger met verplichte erkenning

huis geld 1552904661

Rutte’s uitverkoop: Huizenopkoopbedrijf Blackstone betaalt 0,0 belasting