in , , , , , , , , , , ,

COP26 & The Great Reset: het niet zo glorieuze vooruitzicht van het niets bezitten en het overleven van een koude, donkere winter

1947878

Er is enige paniek ontstaan over het aantal staatshoofden dat niet persoonlijk aanwezig zal zijn op de COP26-conferentie die op de avond voor Allerheiligen begint en tot 12 november duurt.

De reden voor de paniek is dat, in het geval u in een ondergrondse bunker hebt geleefd, we midden in een zeer ernstige energiecrisis zitten, die gepaard gaat met hyperinflatie. En er gaan steeds meer stemmen op dat juist het beleid dat COP 26 op deze conferentie maximaal wil stimuleren, aan de basis ligt van wat deze energiecrisis veroorzaakt.

Het is geen geheim dat er een krachtige poging zal worden ondernomen om de staatshoofden die deze conferentie uiteindelijk zullen bijwonen, te dwingen hun handtekening te zetten onder dit volledig gemaximaliseerde COP 26-beleid, dat het probleem waarschijnlijk alleen maar zal verergeren, met de verwachting dat burgers in heel Europa dit jaar een zeer koude en donkere winter zullen beleven …. tijdens een  – naar men zegt – aan de gang zijnde pandemie… en dit is blijkbaar iets dat acceptabel is.

Goldman Sachs heeft onlangs een rapport uitgebracht waarin deze vrees wordt bevestigd, en waarin wordt gewaarschuwd dat de Europese industrie deze winter het risico loopt op een black-out. Dit is zeer waarschijnlijk, maar de reden waarom dit waarschijnlijk zal gebeuren is erg vertroebeld. Het punt is, dat dergelijke klinkklare leugens namelijk vrij gemakkelijk zijn te verifiëren, als men de tijd neemt om de zaken eens nader te bestuderen buiten de favoriete echokamer van de lakeien van de mainstream media om.

Op dit moment is de populaire lijn weer eens om Rusland de schuld te geven. Ja, ik weet het, ze moeten de schrijvers van de epische dramaserie van dit seizoen echt ontslaan, seizoen 2 lijkt wel heel erg op seizoen 1. Met het geld dat ze betaald krijgen zou je toch iets meer bravoure verwachten. In plaats daarvan krijgen we de steeds maar herhalende en saaie toon-doofheid van CNBC anchor Hadley Gamble, die optrad als de moderator van de plenaire sessie voor het Russia’s Energy Week International Forum dat net een week geleden werd gehouden.

Het beste wat Hadley Gamble schijnbaar kon bedenken was om gewoon te doen alsof ze de antwoorden die ze van president Poetin kreeg niet hoorde, wat buitengewoon opmerkelijk was. Niet alleen zaaide ze twijfel over haar niveau van bekwaamheid en professionaliteit, maar verloor ze ook veel kostbare tijd waarin een groter scala van zeer belangrijke onderwerpen besproken had kunnen worden. Ik raad iedereen ten zeerste aan zelf het volledige transcript van de vraag- en antwoordsessie te lezen, in plaats van te kijken naar de roddelrubriekversie die CNBC en anderen ongetwijfeld zullen presenteren, tussen de subliminale Coca-Cola commercials door.

Tijdens de vraag- en antwoordronde moest president Poetin onder andere meerdere malen herhalen, omdat het kennelijk tegen dovemansoren gericht was, dat in tegenstelling tot de beschuldiging dat Rusland zijn gaslevering aan Europa heeft verminderd, de levering van gas aan Europa in feite is toegenomen. Zo verklaarde president Poetin:

“Gazprom heeft de leveringen met 10% verhoogd, en in het algemeen heeft Rusland de leveringen aan Europa met 15% verhoogd. Gas via pijpleidingen is met 10% gestegen, en LNG met 13%. Wij verhogen de leveringen, we verminderen niet. Maar andere leveranciers hebben hun leveringen met 14 miljard kubieke meter verminderd. Amerikaanse leveranciers zijn verantwoordelijk voor de helft van de verminderingen … We hebben geen enkel verzoek afgewezen, geen enkel, en we verhogen de leveringen aan Turkije, via Blue Stream en TurkStream; we verhogen de leveringen aan de Balkan – ze zijn nu omgeleid via TurkStream, maar we verhogen de leveringen via de bestaande routes ook. We hebben zelfs de leveringen via het Oekraïense gastransportsysteem opgevoerd.” [Ondanks het feit dat de apparatuur van GTS voor 80% verouderd is en het risico loopt te barsten als de druk hoger wordt dan het huidige debiet].

Ja, u hoort het goed, Rusland heeft zijn gasleveranties sinds begin dit jaar opgevoerd. Het is niet Rusland dat zijn leveringen aan Europa heeft verminderd. Dit is gemakkelijk te verifiëren informatie, deze is beschikbaar voor het publiek, voor iedereen die dit wil verifiëren. Zelfs de aftredende bondskanselier van Duitsland, Angela Merkel, heeft dit bevestigd, evenals Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Dus waar komt het tekort vandaan? Om te beginnen was er onvoldoende wind- en zonne-energie opgeslagen tijdens de zomer. Normaal gesproken wordt in de zomer energie opgeslagen voor gebruik in de winter (aangezien wind- en zonne-energie in het koude seizoen geen effectieve energieproducenten zijn). Aangezien de hoeveelheid energie die in de zomer door wind- en zonne-energie wordt verzameld, niet voldoende zal zijn om de energiebehoeften in de winter te dekken, is er een grotere vraag naar gas om dit verlies te dekken.

Veel landen in Europa, maar ik zou zeggen dat geldt vooral voor Duitsland, hebben bezuinigd op hun vermogen om energie op te wekken anders dan uit wind- en zonne-energie.

In het geval van Duitsland is de nucleaire opwekking gedaald van 29,5% in 2000 tot 11,4% in 2020, met het plan om al hun kerncentrales tegen 2022 te sluiten.

Momenteel dreigt Duitsland dit jaar de koudste en donkerste winter te krijgen.

Het absurde van de situatie is dat landen die hun alternatieve energiebronnen hebben afgesloten, niet langer in hun eigen behoeften kunnen voorzien, maar nu voor hun energiebehoeften afhankelijk zijn van andere landen, die precies die energievormen gebruiken die zij in hun eigen land hebben verboden.

Daarom zijn Nord Stream 1 en Nord Stream 2 letterlijk een zaak van leven en dood voor de Duitse bevolking. Het is niet verrassend dat er op dit moment veel tegenstrijdigheden zijn te midden van deze energiecrisis. Nog maar een paar maanden geleden keurden de VS de voortgang van Nord Stream 2 goed. Toen besloten de VS afgelopen mei hun sancties op te heffen, maar al na drie maanden besloten zij sancties op te leggen aan een Russisch schip en twee bedrijven die betrokken zijn bij de Nord Stream 2 gaspijpleiding in een poging het project te stoppen. Dit was overigens tegen de zin van bondskanselier Merkel, want de VS bemoeiden zich met Duitslands vermogen om in zijn energiebehoeften te voorzien en zelf te beslissen.

Nu gaat Duitsland een zeer koude en donkere winter tegemoet en wat krijsen de mainstream media papegaaien? Dat het de schuld van Rusland is dat Duitsland en andere Europese landen niet in hun energiebehoeften kunnen voorzien!

Hadley Gamble leek te lijden aan een meervoudige persoonlijkheid, want in één adem liet ze een kritische toon horen over de overeenkomst tussen Poetin en Merkel over Nord Stream 2, en in de volgende ademtocht vroeg ze of Nord Stream 2 snel online zou komen om “de gascrisis te verlichten”.

President Poetin antwoordde dat dit niet aan Rusland lag, dat Nord Stream 2 al lang operationeel had kunnen zijn, maar dat er momenteel nog administratieve belemmeringen zijn die dit tegenhouden, en verklaarde:

“De Duitse regelgevende instantie moet het overeenkomstige besluit nemen, maar heeft dit nog niet gedaan. Als we de leveringen via deze route kunnen opvoeren, zou dat de spanning op de Europese energiemarkt natuurlijk aanzienlijk verminderen. Daar ben ik 100 procent zeker van. Natuurlijk zou dit gevolgen hebben voor de prijzen op de Europese gasmarkt. Dat is duidelijk. Tot dusver kunnen we dit echter niet doen vanwege de administratieve belemmeringen.”

Ongelooflijk genoeg moest president Poetin ook duidelijk maken dat landen Rusland moeten vertellen of zij willen dat de gaslevering wordt verhoogd, dat Rusland voldoet aan de huidige contractuele eisen en dat als er een vraag is om de levering te verhogen, Rusland dat kan doen, maar dat er dan wel een contract moet zijn. Rusland gaat niet zomaar zijn leveranties aan de Europese landen verhogen zonder dat zij daar officieel om hebben verzocht.

Tot dusver hebben we dus vastgesteld dat Rusland zijn gaslevering aan Europa sinds het begin van het jaar heeft verhoogd, dat de VS verantwoordelijk zijn voor de helft van de bezuinigingen op de levering aan Europa, dat het energietekort in Europa werd veroorzaakt door een te grote afhankelijkheid van wind- en zonne-energie en dat Nord Stream 2 (waartegen de VS en voorstanders van groene energie zich fel hebben verzet) de mogelijkheid heeft om de gasprijzen te stabiliseren en aan de vraag naar gas te voldoen, en dat Rusland bereid is dit te doen, maar dat er nog steeds Europese beperkingen zijn die verhinderen dat dit gebeurt.

Met andere woorden, wat zich heeft voorgedaan (en wat zeer voorspelbaar was, zou ik kunnen toevoegen) is een kunstmatig tekort als gevolg van beleidsbeslissingen en niet door een gebrek aan middelen. Het is een tekort dat geheel voorspelbaar is ontstaan door de keuze voor het ene beleid boven het andere. COP26 wil dit nog verergeren door alle landen op te roepen het Duitse model te volgen en zich te ontdoen van alle andere vormen van energieproductie dan wind- en zonne-energie.

Ik zal zo dadelijk verder ingaan op de inflatie van de gasprijs, maar eerst wil ik het hebben over de drang om kernenergie af te bouwen. Dit is waar de intentie van COP 26 wordt ontmaskerd als de hypocrisie die het is.

Kernenergie is een schone energiebron. Het heeft geen enkele zin dat landen wordt verteld dat ze hun kerncentrales moeten ontmantelen om als ‘groen’ te worden beschouwd.

Zoals gemeld door Nuclear Newswire:

“Volgens Kirsty Gogan, medeoprichter van TerraPraxis en een senior klimaat- en energieadviseur van de regering van het Verenigd Koninkrijk, “werden alle drie de aanvragen voor een Groene Zone van nucleaire groepen afgewezen”… dit voorbeeld is de zoveelste inconsistentie in de strijd tegen klimaatverandering van regeringen en niet-gouvernementele organisaties over de hele wereld, gezien het feit dat een recent rapport van de VN aantoont dat de internationale klimaatdoelstellingen niet gehaald zullen worden zonder kernenergie.

Aangezien kernenergie momenteel 20 procent van de energie (en 43 procent van de koolstofvrije energie) in het geografische gebied van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) produceert, is het duidelijk dat kernenergie een grote rol zou moeten spelen in het streven van de wereldeconomie naar netto-nul. Toch zullen voorstanders van kernenergie op de komende megaconferentie van COP26 frustrerend genoeg aan de zijlijn blijven staan van de groene zone.

COP 26 heeft een duidelijke intentie getoond om kernenergie te blijven negeren als een aanvaardbare ‘groene’ energieproducent.

Dus als we één van de belangrijkste redenen willen weten waarom China, Rusland, India, Japan, Brazilië, Zuid-Afrika, Iran en Mexico allemaal hun staatshoofden hebben laten afzien van het persoonlijk bijwonen van COP26, dan is dit een waarschijnlijke reden.

Al deze landen zijn pro-nucleaire energie. Iran zal in geen geval akkoord gaan met het stopzetten van hun nucleaire energie na hun lange strijd om juist die energiebron te verwerven om de levensstandaard van hun volk te verhogen.

Brazilië en Zuid-Korea zijn niet anders, ook zij hebben moeten vechten voor het verwerven van kernenergie.

Tijdens de regering Carter werd de Amerikaanse vice-president Walter Mondale naar Frankrijk en West-Duitsland gestuurd om hen te “informeren” dat de VS zich voortaan zou verzetten tegen de verkoop van kernenergietechnologie aan de Derde Wereld… en dat zij dat dus ook zouden moeten doen.

Dit kwam nog bovenop de pogingen van de VS om het nucleaire akkoord van West-Duitsland met Brazilië te verhinderen en de belofte van Frankrijk om nucleaire technologie aan Zuid-Korea te verkopen.

De strijd om kernenergie is altijd een strijd geweest om het recht op ontwikkeling van de eigen natie.

President Poetin benadrukte dit punt op het recente “Russia Energy Week International Forum“:

“Nogmaals, de stijging van de aardgasprijzen in Europa is het gevolg van een tekort aan elektriciteit, en niet andersom… In de Europese energiesector zijn de afgelopen tien jaar geleidelijk systeemfouten ingevoerd, die hebben geleid tot een grote marktcrisis in Europa.

Ter herinnering, toen opwekking met kernenergie en aardgas de belangrijkste energiebronnen waren, waren dergelijke crises er niet, en waren er ook geen redenen voor… Weinig mensen zijn zich hiervan bewust, maar de koolstof-voetafdruk van kernenergie is kleiner dan die van zonne-energie. Ik denk dat zelfs de specialisten hier dit misschien voor het eerst horen.”

Waarom dan de tegenstand tegen kernenergie? Waarom inderdaad…

Laten we het nu hebben over de situatie van de gestegen gasprijzen.

Zoals president Poetin in bovenstaand citaat opmerkt, is een deel van de reden voor de stijging van de gasprijzen het tekort aan gas, dat zoals ik reeds heb besproken, kunstmatig is gecreëerd. Een andere reden die hij aanhaalde was de manipulatie van speculanten op de spotmarkt die de prijzen opdrijven.

Dat is echter niet de enige reden waarom de prijzen zijn gestegen.

Mark Carney, voormalig directeur van de Bank of England, heeft opgeroepen tot een “net zero banking alliance” waarin banken zijn overeengekomen geen leningen te verstrekken aan producenten van fossiele energie, maar alleen geld te steken in de groene bubbel, de CO2-bubbel enzovoort. Als gevolg daarvan zal de toekomstige energieproductie dalen, ook al zijn er ruim voldoende bronnen beschikbaar, waardoor er nog meer kunstmatige schaarste ontstaat.

In een interview met de Washington Post verklaarde Mark Carney dat particuliere banken in de financiële sector een verandering in de werking van het financiële systeem moeten teweegbrengen om liquiditeit in de speculatieve luchtbel te bevorderen terwijl investeringen in de productieve economie worden geschrapt. Carney zei dat klimaatverandering de “fundamentele drijfveer van elke investeringsbeslissing of leningsbeslissing” moet worden.

Met andere woorden, of je gaat mee met het groene programma (dat kernenergie niet als ‘groen’ aanmerkt) of je krijgt geen krediet. En dat is een beleid dat de energieprijzen op voorspelbare wijze zal opdrijven.

Hier komt de agenda van de Great Reset om de hoek kijken, die zal leiden tot een verdere centralisatie van de manier waarop financiën al worden gecoördineerd, in de handen van steeds minder controleurs, waardoor de financiële dienstensector steeds meer liquiditeit krijgt, maar de productieve sector geen geld.

Dit beleid van Mark Carney heeft al geleid tot het faillissement van verschillende energiebedrijven in Europa en er is geen correctie op dit beleid ondanks dat Europa zich in een energiecrisis bevindt.

Volgens een artikel in ‘Zerohedge‘ met de kop: Bailout? Or No Bailout? UK Gov’t Officials Offer Conflicting Views On Energy Crisis (Reddingsoperatie? Of geen reddingsoperatie? Britse regeringsambtenaren geven tegenstrijdige visie op energiecrisis), is het waarschijnlijk dat van de 55 bedrijven die elektriciteit leveren in het Verenigd Koninkrijk, de meerderheid gedwongen zal worden om in de zeer nabije toekomst faillissement aan te vragen.

“Vijf leveranciers zijn sinds begin augustus al failliet gegaan omdat deze bedrijven de stijgende groothandelsprijzen onvoldoende hebben afgedekt. Van de 55 leveranciers zouden er na het optrekken van de rook nog maar zes tot tien overblijven. Miljoenen Britten zetten zich schrap voor inflatie van aardgas en elektriciteit, stijgende voedselprijzen en mogelijk elektriciteitstekorten deze winter”.

Daarnaast heeft Wall Street on Parade gemeld dat ze redenen hebben om te geloven dat de hyperinflatie die we nu waarnemen al in sept 2019 begon toen een ‘derivaten blow out‘ plaatsvond en waarop de Federal Reserve via de repomarkten ingreep om massaal liquiditeit te verstrekken aan banken zoals Deutsche Bank, BNP, JP Morgan, Citibank, Bank of America etc.

Dit hyperinflatoir pompen van geld werd niet alleen naar wat beweerd wordt, uitsluitend gebruikt voor het dekken van kortlopende bedrijfsleningen. De hypothese van Wall Street on Parade is dat het grootste deel van dit geld echt ging naar het afdekken van de derivatenexplosie die volgens hen begon in september 2019.

Dit is de werkelijke oorzaak van de hyperinflatie en wordt verdoezeld door het te bestempelen als een probleem in de toeleveringsketen van grondstoffentekorten enzovoort, terwijl het in feite te wijten is aan het drukken van hyperinflatoir geld, in combinatie met het groene New Deal-beleid, dat de prijzen van gas en steenkool kunstmatig opdrijft.

U zou dit alles in gedachten kunnen houden en dienovereenkomstig oordelen. Of misschien is het het beste dat we luisteren naar de wijsheid van Greta Thunberg, die door sommigen wordt geprezen als een genie, en wier meest recente citaat dat de ronde doet bestaat uit “Bla, bla, bla” op een “bla” na.

Ik denk dat dit een vrij treffend citaat is om de gedachten en de richting van juffrouw Greta Thunberg op dit moment weer te geven.

Lees verder bij de bron: Climategate Klimaat

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
de leugen waarin wij leven the l e1607644172730

Covid-hysterie: Het vermoedelijke covid-sterftecijfer van Italië gecorrigeerd van 132.161 naar 3.783 … het was 97% FICTIE

2344150

Corona-hoax briefing: van Dissel geeft toe! Vaccins zijn nu nog maar 50% ‘effectief’ tegen besmetting