in

De controle van regeringsleiders en val van het kabinet

Marionetten politiek 1295373145 scr
via ellaster.nl

Het politieke toneel is in wezen niet veel meer dan een poppenkast. Politici zijn de marionetten van de krachten achter de schermen. Ze zijn in de tang van degenen hoger in de machtspiramide. Die machthebbers behoren tot de mind control-groepen en beschikken over geavanceerde technologieën. Hun afkomst verklaart de Draconische maatregelen die ze steeds maar willen doorvoeren.

In de wereldwijde machtspiramide staan de meeste politici op een behoorlijk laag niveau — net iets boven het ‘gewone’ volk — en worden aangestuurd door de bloedlijnfamilies. 60% van regeringsleiders behoort tot hun satanisch netwerk en zijn vaak al als kind onderworpen aan een op trauma gebaseerde vorm van mind control. Dit veroorzaakt een psychopathische persoonlijkheid en maakt hen uiterst manipuleerbaar.

Die manipulatie is met toepassing van artificiële intelligentie veel geavanceerder dan veel mensen zich realiseren. Voor het gemiddelde publiek gaat dit alles wellicht hun pet te boven, het zijn zaken ver buiten hun referentiekader. Toch is het belangrijk om te beseffen dat de werkelijke macht elders ligt en de psychopathische regeringsleiders niet in het belang van hun bevolking opereren. Mind control wordt niet alleen ingezet om regeringsleiders aan te sturen, maar ook tegen de bewuste zielen die een bedreiging zijn voor het establishment.

Marianne Stelling heeft veel inzichten in mind control. Deze inzichten heeft zij opgedaan middels downloads van informatie over haar persoonlijke ontvoeringen door diverse mind control groepen. Vanuit deze inzichten is dit artikel door haar geschreven.

Mind control groepen en bloedlijnen

Door: Marianne Stelling

Het programmeren van mensen

Mind controllers zijn in groepen georganiseerd. Zij hebben als doel het programmeren en traumatiseren van mensen, en dan vooral mensen die zij als bedreiging ervaren voor de status quo van deze wereld. Mind control groepen hebben beschikking over geavanceerde technologieën die zij in samenwerking met buitenaardse cyborg beschavingen op aarde installeren.

Mind control groepen zijn van oorsprong georganiseerd in kleine eenheden, hiërarchisch van aard. Deze eenheden hebben betrekking op specialismes die te maken hebben met de aard van programmering van mensen.

Het programmeren van mensen houdt in het inkaderen van hun denken en daarmee hun handelen. Hiermee ontstaat er een persoonlijkheid met rollen. We kunnen hierbij denken aan de rol van de narcist, de rollen van echtgenoot of echtgenote, de rol van ondergeschikte huisvrouw. Deze rollen zorgen ervoor dat iemand hiervan uit leeft in plaats van uit zichzelf, vanuit eigen kracht. Het creëren vanuit zichzelf, vanuit eigen kracht, moet te allen tijde voorkomen worden. Dit is namelijk een bedreiging voor de niet welwillende krachten, omdat er dan sprake is van onvoorspelbaarheid.

Mind control groepen hebben elk hun specialisme. Dit moet ervoor zorgen dat zij optimaal presteren als het gaat om het programmeren en traumatiseren van mensen.

Mind controllers en bloedlijnen

Mind controllers zijn geboren in gezinnen waarin de vader en/of de moeder afstamt van zogenaamde bloedlijnen. Deze bloedlijnen gaan terug tot aan het begin van de aarde. De bloedlijnen beginnen met cyborg regeringsleiders die afkomstig zijn van buitenaardse planeten en naar de aarde zijn gereisd om hier bloedlijnen te starten. Deze bloedlijnen lopen door tot aan de huidige tijd.

In bloedlijnen zijn veel koninklijke huizen aanwezig. Veel koninklijke huizen bevatten bloedlijnen die veel cyborg codes bevatten. Hier putten zijn hun artificiële kracht uit.

Bloedlijnen moeten in stand gehouden worden met codes uit oorspronkelijke werelden. Deze codes zijn nodig om het lichaam in stand te houden. Daarom dat mensen met een oorspronkelijk bewustzijn vaak worden geboren in bloedlijnen.

Mind controllers dragen dus zowel cyborg als oorspronkelijke codes in zich. Hierdoor hebben zijn een zogenaamd hybride bewustzijn. Een hybride bewustzijn houdt in dat er een laagje van vriendelijkheid aanwezig is die altijd naar buiten toe wordt getoond. Het andere deel van het bewustzijn wordt zelden in familiekring getoond en wordt gebruikt om hun duistere praktijken uit te voeren. Deze duistere praktijken zijn kwaadaardig van aard.

Een hybride bewustzijn houdt in dat er een laagje van vriendelijkheid aanwezig is die altijd naar buiten toe wordt getoond. Het andere deel van het bewustzijn wordt zelden in familiekring getoond en wordt gebruikt om hun duistere praktijken uit te voeren. Deze duistere praktijken zijn kwaadaardig van aard.

Mind control groepen en specialismes

De specialismes van mind control groepen zijn gevarieerd. Dit heeft te maken met dat er zeer veel verschillende ingangen zijn in het uitvoeren van mind control activiteiten. Hiermee wordt bedoeld dat het uitvoeren van mind control niet eenduidig is en dat er zeer veel variëteit is in het uitvoeren van de rol van mind controller. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van zeer geavanceerde technologie en het ontvoeren van het bewustzijn van mensen om hen te programmeren en traumatiseren.

Mind controllers zijn zeer kwaadaardig. Deze kwaadaardigheid blijkt uit de diepe trauma’s die in mensen worden ingevoegd. Deze trauma’s reiken tot diep in het celgeheugen en het vergt buitengewoon veel inspanning om hen tot rust te brengen. Het traumatiseren van de mens met een oorspronkelijk bewustzijn is hun grootste doel.

Mind control groepen zijn wereldwijd aanwezig. Er zijn groepen die nationaal georiënteerd zijn en groepen die wereldwijd hun activiteiten uitvoeren.

Mind controllers en hun voeding

Veel mind controllers hebben het uitvoeren van seksuele handelingen met mensen met oorspronkelijk bewustzijn nodig om hun lichamen in stand te houden. Dit doen zij over het algemeen via ontvoeringen.

Veel mensen in bloedlijnen hebben satanisch ritueel misbruik nodig om hun lichaamsstructuur in stand te houden. Dit geldt dus ook voor bijna alle mind controllers. Ook dit doen zij over het algemeen via ontvoeringen.

Het zuiver houden van bloedlijnen

De meeste regeringsleiders zijn in bloedlijnen geboren. Bijvoorbeeld de vader van premier Mark Rutte was een mind controller. Ook vele mensen in de entertainmentindustrie, alsmede de top van het bedrijfsleven en het leger zijn in bloedlijnen geboren. We noemen dit dan ook wel de geheime adel.

Het zuiver houden van bloedlijnen kost veel inspanning en controle. Een bloedlijn met veel mensen met alleen aardse codes raakt in verval en verliest daarmee aan cyborg kracht. Daarom dan ook dat het er bij de adel veel aan gelegen is de bloedlijnen van de koninklijke familie zuiver te houden.

Tot slot

Mind controllers voeren hun activiteiten uit tot de definitieve bewustzijnsval heeft plaatsgevonden. Daarmee is hun doel bereikt, namelijk het volledig teniet doen van de creatiekracht van de mens met een oorspronkelijk bewustzijn. Deze definitieve bewustzijnsval is over enige tientallen jaren bereikt.

© Marianne Stelling  |  mariannestelling.nl  |  matrixlagen.nl

De val van het kabinet

Door: Ella Ster

Op haar website mariannestelling.nl heeft Marianne een aantal interessante beschouwingen over de val van het kabinet geplaatst. De val van het kabinet was nodig om de macht te consolideren. “Er was namelijk sprake van een kortstondig verlies van macht.” Het demissionaire kabinet heeft door de nieuwe situatie (tijdelijk) meer macht. Toch geeft Marianne ook aan dat er processen gaande zijn om Mark Rutte in hechtenis te nemen. Zij krijgt deze informatie door vanuit haar bewustzijn contact te leggen met het informatieveld, dat alles met iedereen verbindt. Zij heeft vermogens om op diepe lagen van de mens te kijken en in verschillende lagen van de matrix. Zij leest hierbij de informatievelden.

Met haar websites wil Marianne mensen informeren over de diepere structuren die bepalend zijn voor de aansturing en manipulatie van regeringsleiders en de mensheid. Het gaat over onderwerpen, die niet door ons worden waargenomen en daardoor ook steeds maar weer door kunnen gaan. Het is informatie zoals Marianne deze waarneemt. Deze informatie vergt een open mind en het oprekken van het referentiekader, iets dat sowieso noodzakelijk is om daadwerkelijk te begrijpen wat er op aarde gaande is.

Ondanks dat de informatie overweldigend en ontmoedigend kan zijn, brengt het ook inzicht in de mogelijkheden voor de mensheid om zich te bevrijden van de onderdrukkende structuren. Dit zijn vaak ‘kleine’ aanpassingen die geheel tegenovergesteld zijn aan hetgeen momenteel wereldwijd aan de bevolking wordt opgelegd. Bijvoorbeeld het creëren vanuit zichzelf, vanuit eigen kracht. Het nemen van eigen initiatieven. Dit zorgt voor een grote mate van onvoorspelbaarheid, waarbij de negatieve machthebbers hun grip kwijt raken. Ook het handelen vanuit gevoel leidt tot beslissingen op basis van verbinding en evenwicht. Door dingen met bezieling te doen, keren we terug tot ons oorspronkelijke zijn.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Lees verder bij de bron: Ellaster

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
wereld slavernij.vaccinaties 02a 500x300 1

COVID-19 vaccin: Geen vaccinatiecampagne maar een grootschalig genetisch experiment

green chairs under umbrellas on shore

Lockdown tot de zomer en een avondklok tot bevrijdingsdag