in ,

De ‘corona’ spoedwet werd al een jaar vóór de pandemie voorbereid

dossier spoedwet aangifte 1136546144 scr
bron: ellaster.nl

Arno van Kessel is advocaat van Artsen voor Waarheid en deed aangifte tegen Mark Rutte en medeplegers wegens de misdaden tegen de menselijkheid in de coronacrisis. Covid-19 is een project dat al geruime tijd vóór de pandemie is gepland. “Er is sprake van een criminele organisatie.” In de lezing die hij onlangs gaf deed hij talloze opzienbarende beweringen.

Aangifte covid 19

Arno van Kessel is bekend van het zogenaamde ‘Blauwe Boek’. Als advocaat van Artsen voor Waarheid heeft hij de aangifte tegen Mark Rutte en alle medeplegers wegens de misdaden tegen de menselijkheid in de coronacrisis opgesteld. Arno van Kessel heeft tijdens zijn toespraak verklaard, dat hij als advocaat geen onwaarheden kan en mag verkondigen. Een advocaat wordt geacht de waarheid te verkondigen, waarbij deze onder tuchtrechtelijk toezicht van de Orde der Advocaten staat. Om die reden zegt hij dat hij al zijn uitspraken kan onderbouwen. De feiten die hij ontdekt heeft wijken af van de fictieve realiteit die ons wordt voorgespiegeld.

Een pandemie als onderdeel van een project

Doordat zijn cliënt Artsen voor Waarheid hem vroeg om naar de juridische kant van het coronabeleid te kijken, ontdekte Arno van Kessel dat er allerlei zaken niet klopten. “Ik ben er achter gekomen dat Covid-19 geen ziekte is, het is een project.” Het Covidproject is in 2015 gestart. C.O.V.ID is de afkorting van het Certificate Of Vaccination ID, ook wel bekend als ID2020, een project van Bill Gates. “Iedereen krijgt een digitaal nummer. Dat nummer komt niet meer op je pasje, want dat nummer is gewoon je lichaam. Het lichaam is dadelijk je ID-nummer.” Dit heeft alles te maken met Agenda 21 (de wereldwijde agenda voor de 21e eeuw) en plannen voor de Great Reset.

Contract met de Verenigde Naties

Ruud Lubbers heeft op 14 juni 1992 namens het Nederlandse grondgebied een belangrijk contract getekend: Agenda 21, de agenda voor de 21e eeuw. Dat is een contract met de Verenigde Naties, een vereniging opgericht door de Rockefeller Foundation. Landen konden onder bepaalde voorwaarden lid worden. In 2015 is daar een ander contract bij gekomen, Agenda 2030, wat door Mark Rutte is ondertekend. Het parlement voert deze agenda uit en zal daar niet vanaf wijken. In 2019 is er nóg een document ondertekend, de accelerator, de versneller van Agenda 2030.

Begin 2019 al, een jaar vóór de corona-uitbraak, bereidde men de spoedwet voor

De plandemie is onderdeel van een grotere agenda en is lange tijd voorbereid. Arno van Kessel kwam daar achter toen hij in mei 2020 via de Orde van Advocaten de po-advocatencursus ‘corona spoedwet’ volgde. “Die spoedwet nou, was veelomvattend moet ik zeggen.” Hij kreeg te horen dat men al in het 1e kwartaal van 2019 was begonnen deze te schrijven. Dat is opmerkelijk want het ‘killervirus’ is volgens het narratief van de overheid formeel voor het eerst in februari 2020 naar buiten gekomen. Ondanks dat hij de opmerking van zijn professor nog niet heeft kunnen verifiëren begreep hij vanaf dat moment dat er zaken niet klopte. Het leek hem onwaarschijnlijk dat de uitgebreide en uitgewerkte spoedwet in een paar weken was geschreven.

Beleidsmakers zijn in dienst van het World Economic Forum

De makers van Agenda 21 willen wereldcontrole en de landsgrenzen opheffen. Vandaar dat ze Covid-19 maakten. Klaus Schwab van het World Economic Forum (WEF) is de baas van Mark Rutte, Boris Johnson, Macron, enz. “Ze staan ook deels op de loonlijst.” Mevrouw Sigrid Kaag is gewoon opgeleid door het WEF, staat nog steeds op de loonlijst. Ze is hier minister, maar ze staat op de loonlijst van de WEF.” Mensen zoals Kissinger en Rockefeller financieren het WEF.

“Wat heeft de vaccinatie daar mee te maken? Dat is heel simpel, dat is controle. Want een van hun doelstellingen is wereldcontrole.”

ARNO VAN KESSEL

Het grafeenoxide in vaccins speelt een rol in de transhumanistische agenda

De agenda omvat ook plannen om de economie te hervormen. Men wil gewone mensen en ondernemers onteigenen. “We komen in lockdowns, vanaf september komt er weer een lockdown, dat heeft ermee te maken dat onze economie eraan moet.” Dat kun je teruglezen in Klaus Schwab’s ‘Covid-19 The Great Reset’ en ‘The 4th industrial revolution’. Hij streeft naar transhumanisme, de combinatie van biologie en technologie. “We gaan op afstand aangestuurd worden, iedereen die de prik gaat halen is de klos. 90% van de prik bestaat uit grafeenoxide.” Daar bestaan 72 Patenten van. “We worden misleid,” zegt Arno van Kessel, “er is sprake van dwaling.”

Covid en ID2020 zijn lang geleden gepatenteerd

“Alle patenten van het SarsCov-2 virus liggen bij mij op kantoor. Wij weten dat het SarsCov-2 virus gewoon in een reageerbuisje is gemaakt en afgemaakt in Wuhan.” Er zijn meerdere partijen en universiteiten bij betrokken. “Een van de uitvinders, op een belangrijk patent, want het zijn allemaal onderdelen … is Ab Osterhaus.” Een andere veel genoemde naam is Bill Gates en hij is gerelateerd aan de Rockefellers. Hij lanceerde ID2020, een plan voor een systeem dat fysieke activiteit beloont met cryptocurrency. Ook deze technologie is vastgelegd in een patent met de nummers 060606, op naam van Microsoft. “Wat er staat in dit patent … dan kun je met je lichaam betalen. Het spijt me jongens, maar we zijn dadelijk allemaal spaarvarkens.”

De depopulatie-agenda en de ultieme controle over ieders lichaam

Microsoft is onderdeel van BlackRock, een Zwitsers bedrijf. Ook alle farmaceuten zijn eigendom van Black Rock. Uiteindelijk zijn alle bedrijven in handen van één eigenaar, namelijk Vanguard. Arno van Kessel vermoedt dat met het ID2020 je BSN-nummer wordt afgeschaft en “je lichaam is straks een nummer, een streepjescode.”

De (duistere krachten vanaf de 33e graad van de – red.) Vrijmetselaars en het Vaticaan staan bovenaan de piramide. “Wat is het belang? Dat is een depopulatie-agenda. De depopulatie-agenda wordt uitgevoerd door Bill Gates.” Arno van Kessel verwijst naar een krantenartikel uit 2011, met als kop “Depopulatie door gedwongen vaccinatie,” op basis van een interview met Bill Gates.

Artsen zijn aansprakelijk voor vaccinatieschade en -doden

De vaccinatie-agenda is volgens Arno van Kessel een onderdeel van dat depopulatieplan. Als advocaat vertegenwoordigt hij Artsen voor Vrijheid. Zij hebben in Nederland 17.000 artsen aangetekend aangeschreven, om hen te wijzen op hun aansprakelijkheid en de Eed van Hippocrates. Arno van Kessel verwacht dat de artsen die meedoen met de vaccinatie zichzelf strafrechtelijk moeten verantwoorden.

Het sterftecijfer als gevolg van vaccinaties zoals geregistreerd bij de EMA is slechts een fractie van het daadwerkelijke aantal. “Binnen de Europese Unie zijn er tot 17 juni 2021 ongeveer honderdduizend mensen gestorven aan deze sera (injectiestoffen).” Arno van Kessel is op basis van eerdere dierproeven pessimistisch over de negatieve effecten. MNRA vaccins zijn voorheen uitgeprobeerd op fretten, “allemaal dood, alle fretten zijn dood en ze gaan gewoon door.”

Men kan niet verplichten mee te doen aan een medisch experiment

Wanneer je naar de wet kijkt, dan gelden ook internationale verdragen. De Europese Raad staat boven de Europese Commissie en EU en is de hoogst wetgevende macht in Europa. Zij heeft in januari 2021 een uitspraak gedaan dat vaccinatie niet verplicht mag zijn en het vaccinatiepaspoort nooit als ID-bewijs mag worden gebruikt. Je kunt een beroep doen op Resolutie 2361 (2021). Ze gaan het nog niet verplichten.

Het Europese Hof oordeelde ook dat je ouders mag verplichten kinderen te laten vaccineren in het kader van publieke gezondheid, op straffe van een geldboete. Juridisch gezien zegt het hof dat je dus mag vaccineren vanuit het algemeen belang. “Is een Covid-19 injectie een vaccin ja of nee? Nee, dat is het niet, het is een medisch experiment.”

Schriftelijke toestemming noodzakelijk bij deelname aan medisch experiment

Het Europese Hof en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bieden nog bescherming, onder andere met de Neurenberg Code. In het Helsinki Verdrag staat dat je niet hoeft mee te doen aan een medisch experiment.* Een expliciete, schriftelijke toestemming voor deelname is verplicht, maar in de 196 landen waar het vaccin wordt gegeven, wordt dit nergens gevraagd.

*) Hoewel de Code van Neurenberg geen directe rechtsgeldigheid heeft en de richtlijnen ook niet direct overgenomen zijn in de Duitse of Nederlandse wetgeving, vormen ze samen met de Verklaring van Helsinki wel de basis voor de Nederlandse Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en vergelijkbare wetten in andere landen. (Bron: Wikipedia)

Daarnaast heb je het IVBPR, het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten; artikel 7 is het absolute recht dat de betrokkene alleen na vrijwillige instemming mee hoeft te doen aan een medisch experiment. “Als je daar aan voorbij gaat, wat onze machthebbers doen, dan bega je een oorlogsmisdrijf.” Dat valt onder de WIM Wet Internationale Misdrijven en de berechting gebeurt door militaire tribunalen.

Een vriendin vroeg hem: “Arno wat is jou je vrijheid waard? Diezelfde vraag kan ik aan iedereen in Nederland, Duitsland en Frankrijk en in Engeland … iedereen kan ik diezelfde vraag stellen: Wat is je vrijheid waard? Want doe je er niks aan dan gaat dit proces door.”

ARNO VAN KESSEL

Nederland is een corporatie

“Onze resetknop ligt bij het Constitutionele Hof, maar Nederland heeft geen constitutioneel hof.” Dat komt doordat in 1983 Piet-Hein Donner artikel 120 in de grondwet heeft veranderd. Daarin staat dat sindsdien de rechter de wet niet aan de grondwet mag toetsen. Staatsrechtelijk zit het allemaal anders in elkaar dan veel mensen denken. De werkelijkheid is anders dan hoe we onze wereld ervaren. “Alles is perceptie, alles is fictie.” Arno van Kessel legt uit: “Mark Rutte in onze realiteit, in de perceptie, heeft hij de titel minister-president van Nederland. In werkelijkheid heeft hij de titel van een onderneming, directeur der staat der Nederlanden, ingeschreven in Washington DC.”

De geplande rechtsgang en internationale samenwerking

Arno van Kessel wil de agenda juridisch aanvechten. “Wij gaan naar vijf gerechtshoven, met vijf advocaten, ieder een ander hof.” Te beginnen met artikel 12 procedures, met “volledig bewijs.” Maar Arno van Kessel is niet optimistisch over de uitkomst van die procedures: “Ik verwacht niet dat de gerechtshoven Mark Rutte laten arresteren.” Hij verwacht een beschikking dat het “niet ontvankelijk” wordt bevonden.

Daarna gaan ze naar het Internationaal Strafhof in Den Haag én naar het Constitutionele Hof in België, want dat geldt voor de gehele Benelux. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben en leiden tot een nieuwe samenleving. Dit doet men samen met advocaten uit andere landen, zoals Reiner Fuellmich, die dit ook gaat doen in Duitsland.

Volgens Arno van Kessel zijn er in Nederland 1000 Advocaten ‘wakker’, maar 16.000 ‘slapen’ er nog.* Van de 17.000 artsen zijn er 2000 lid van Artsen voor Waarheid. Het grootste deel van de parlementsleden zijn corrupt. Daarom is er vanuit het systeem nog maar weinig steun.

*) Wakker zijn is een metafoor voor het bewustzijn van de grotere agenda tegen de menselijkheid.

Onderzoek om tot oplossingen te komen

Los van de juridische procedures streeft Artsen voor Waarheid ernaar middelen te vinden die kunnen helpen bij vaccinatieschade, bijvoorbeeld suramine een stof die ook in dennennaalden zit. Op dit moment riskeren artsen echter € 5.000 tot € 150.000 boete als men medicijnen zoals HCQ of Ivermectine uitschrijft. Artsen voor Waarheid werkt internationaal samen met Doctors for Truth Alliance vanuit de VS met andere landen, zoals Duitsland, in een poging iets te vinden wat de negatieve werking van het vaccin ongedaan kan maken. Een van de methodes is wellicht het toepassen bioresonantie die de werking van grafeenoxide tegen kan gaan.

Arno van Kessel heeft een deel van zijn bewijslast vastgelegd in het blauwe boek, dat onderdeel is van de aangifte tegen Mark Rutte & c.s.. Hij zegt inmiddels nog veel meer bewijs verzameld te hebben.

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Lees verder bij de bron: Ellaster

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
53e1d4424d53ac14f1dc8460962a3f7f1d37d8f85257714a74287bdc964a 640 lockdown

Noodwet verlengd tot 1 december en uitgebreid: ‘Hoelang mag ‘tijdelijk’ duren?’

FEAR 928x1024 1

‘Vaccineren’ ruilen voor ‘Vrijheid’, je staat nu met totaal lege handen