in , , ,

De komenden verloren generatie !

Moderne papa’s en mamma’s weten het inmiddels wel, kleine kinderen , kleine problemen, grote kinderen grote problemen. Maar zelfs dat moet gerelativeerd worden. Want de tere kinderziel mag niets in de weg gelegd worden om zich te ontplooien.De verloren generatie, want daar hebben we het over, wil maar niet opkomen. Studie en gedrag staat ter discussie. Maar eigenlijk is dat er zo ingeslopen want het grote voorbeeld de USA is leidend.

We zien het gedweep met de USA, het volgen van de Amerikaanse verkiezingen, Amerikaanse evenementen zoals de Super Bowl. En de commerciële zenders die een duit in het zakje doen door het geld te verheerlijken. Shows omtrent incasso methoden, veilingen op zijn Amerikaans, het  optreden van justitie en politie. Geen wonder dat de jeugd een verwrongen beeld heeft van de Nederlandse maatschappij. Het lijkt allemaal wel heel stoer die cultuur van criminelen met hun afgezakte broeken en bende-cultuur, echter er is sprake van een ernstige misleiding. Er wordt geleerd dat geld zo vreselijk belangrijk is, dat gedrag er bij inschiet. Horken hebben we opgevoed !

Carriere maken, veel geld verdienen , echter de normen en waarden die in Nederland gelden daar wordt aan voorbij gegaan. Wij ouders, gezagsdragers moeten het goede voorbeeld geven. Ook wij hebben een ideaalbeeld van onze kinderen. De praktijk wijst uit dat dat beeld niet haalbaar is. Het meest gehoord is de uitspraak “Dat gedrag vertoond mijn kind niet “. Maar ergens weten we beter. de onervarenheid en de drukte die wij als jongvolwassenen hadden zijn er ook debet aan. Wij willen dat onze kinderen het beter hebben dan dat wijzelf het gehad hebben. Maar zo slecht was het vroeger niet.

Wij gingen naar school, onze boterhammetjes werden gesmeerd, een warme maaltijd was aanwezig en heel belangrijk, er waren nog intermenselijke relaties. vrienden en vriendinnen maakten we op school, met onze buurkinderen speelden we tot laat in de avond, er waren grenzen ! Buiten spelen, fietsen , zwemmen. Kortom we hadden lol en vermaakten ons met oude wc rollen of een zelfgemaakte pijl en boog. De TV had zijn intrede gedaan en elke woensdagmiddag voor de buis ! Stuif-es in, de fabeltjeskrant en spelshows. Tv was nog beperkt in keuze, maar de jeugd nam een prominente plaats in. Een blok voor de jeugd van 1800 uur tot 20.00 uur op 2 netten ! Voor volwassenen, sport op zondag, Derrick ( Duitse krimi’s) Tatort en veel detective geweld. Wie kent de series nog zoals Beretta, Kojak en Starsky en Hutch ? De spelshows waren meer voor de oudere jeugd, muziek werd niet vergeten, we hadden top-pop en radio Veronica.

We hadden tijd om buiten te spelen, sociale contacten op te doen en onze ouders zorgden voor het heen en weer brengen van clubgenoten bij een wedstrijd van ons sportclubje. Nu zijn de ouders beiden werkend. De AKJ (Automatische Kinder Juf) speelt een prominente rol in de opvoeding. We de kinderen bij elektronische speeltjes. Daar worden ze volgeblazen met amusement van Amerikaanse aard. Volop animatiegeweld hoe prachtig en goed de USA wel is. Toezicht ? Jawel als we tijd hebben ! Merendeel hebben we geen tijd, we vervreemden van onze eigen kinderen die de Amerikaanse cultuur aanhangen. Op schoolpleinen wordt aan kopschoppen gedaan, een hierachie geldt ! De leerfabrieken kennen geen verantwoordelijkheid meer voor hun leerlingen. Ze weten dat ze moeten gaan deelnemen aan de maatschappij. Dat ze dat doen op een totaal verkeerde wijze vertellen we voor het gemak niet. We weten niet wat er speelt en als er iets boven water komt dan is het kommer en kwel.

De maatschappij is prestatiegericht, geen werk, geen eten. Het is elleboogwerk, de ander een oor aannaaien en wel zo prominent mogelijk. Zo komt men hoger op de “sociale” ladder. Pesten is in, maar is het wel pesten ? Jezelf in het voetlicht zetten door de bully uit te hangen en zo een gevolg te verzamelen doet meer denken aan een bende. Steeds meer zien we kinderen die een straattaal erop na houden om zo te scheppen. Een eigen wereld, met eigen ( Amerikaanse ) regels ! Wij de ouders vertellen ze dat ze naar school moeten , een vak moeten leren en geld verdienen voor later als ze zelf een gezin gaan stichten.

Praktisch merken we dat kinderen het niet meer kunnen , geen fantasie meer. hele dagen op het schermpje loeren en de duimen flitsen over datzelfde schermpje. Spelen ? Nee, afpersingen, jaloezie en haantje de voorste spelen. Indruk maken met je dure spullen ! Zorgen voor elkaar ? Nee voort wat hoort wat, is van mij !

Wat verwachten wij dan van de maatschappij, we willen dat het kind gehoorzaam is, goed terecht komt en ook dankbaar is. Pubers denken anders. Ze willen en moeten het zelf ondervinden. De vrije opvoeding werpt nu zijn vruchten af. Besluiteloosheid, gebrek aan ervaring zorgt dat kinderen nu geen discipline meer kennen, geen zelfredzaamheid en totaal zijn afgestompt. Geen wonder dat ze grijpen naar verdovende middelen, spijbelen en zich schuldig maken aan vandalisme. Begeleiding en verantwoordelijkheid. He een kan niet zonder de ander. Dat zijn we “vergeten” als ouder. Voor de nieuwe participant in de samenleving is er geen plaats. Horken zijn het, onopgevoed, strebers met een verkeerde prioriteit. Een makkelijk baantje willen ze tegen een heel hoog salaris. Laat de “domme” maar fabriceren ! Zij delen niet de lakens uit ! Zo is het graaien ontstaan. Verwennerij van de gefortuneerde medemens naar zijn kinderen toe heeft een generatie voortgebracht die eigenlijk volkomen mislukt is. Het lijden van ons ouders zou vergemakkelijkt worden als deze generatie geëuthanaseerd zou kunnen worden. Terugdraaien van de integratie van de “american way of life” is een must. Realiteit en fantasie moet worden uitgelegd en worden bedreven. Normen en waarden moeten hersteld worden. Het kan, bedrijven en multinationals die het nu voor het zeggen hebben in en maatschappij dienen te worden uitgeschakeld en teruggebracht te worden naar hun kerntaken. Bedrijven zijn er voor de , niet andersom.

Dat is de 1e verandering die moet gaan plaatsvinden. De staat dient opgeschoond te worden van de Amerikaanse elementen. Belasting moet geheven worden voor het welzijn van de burger, niet het spekken van multinationals en vreemde mogendheden. Laten wij dit over aan onze kinderen ? Ik vrees dat dat niet gaat werken, de goede oude tijd, ( die helemaal niet zo goed was) had zijn positieve kanten, we hadden toen dienstplicht, daar konden we iets leren. Je leerde discipline, saamhorigheid en als je geluk had ook nog een vak waar je iets aan had. Je kon nog even nadenken wat je wilde gaan doen. Daarom begrijp ik niet goed waarom men tegen de dienstplicht is. Jongens en meisjes leren een vak, de oude waarden. Niet om te dienen als kanonnenvoer, maar wel het vervolmaken wat de ouders hebben nagelaten. De opvoeding !

Wij als ouders luiden de noodklok, onze kinderen hebben niet langer een goede opleiding, mogen niets ondernemen, maar ze moeten werken en bijdragen aan de ratrace. Uiteraard tegen betaling van lesgelden, en als ze 18 jaar zijn hebben ze de verantwoordelijkheid om hun eigen ziektekosten verzekering te betalen, hun eigen studie. Begrijpt U dan ook dat er dan veel “wanbetalers ” bijkomen ? Want zonder inkomen, geen werk en/of perspectief hierop blijft het een verloren zaak en is het de ondergang van ons eens zo mooie land. Dank USA voor het “goede” voorbeeld.

Lees verder bij de Bron: Urubin


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

0 0 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
6 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
..Frans
5 jaren geleden

Het grote verschil door een fout en asociaal Amerikaans verdien model

Een te grote sociale ongelijkheid -zoals nu lijdt altijd tot geweld -daarom is dit -in een samenleving slecht voor de economie. Die Sociale scheiding wordt opzettelijk door die politici in stand gehouden om macht te bezitten. Heers & verdeel principe

Het huidige neoliberale maatschappij is zo’n voorbeeld wat veel geweld, vervreemding en angst oproept -en hierdoor ook veel [sociale] schade veroorzaakt. Burgers wijzen bij geweld altijd naar de directe daders van geweld terwijl de feitelijke daders – “de Politici” -zijn.

In een maatschappij-model volgens het Europese “Rijnlandse” principe ‘lag’ een “sociale samenleving [van] overleg opgesloten. Een maatschappij model volgens het US Markt principe ligt een conflictmodel opgesloten en een verdienmodel. Kwantiteit gaat in dit laatste model ‘boven kwaliteit. Dit economisch Markt- en verdienmodel -is afkomstig van de joodse econoom ‘Milton Friedman’ [leerling van Leon Strauss]. Inmiddels weten we dat marktdenken & Europa cultureel [traditioneel] geen vrienden van elkaar zijn. Een Neoliberale maatschappij gebaseerd op een hard verdienmodel -wordt automatisch eerder asociaal -en crimineler. In een neoliberaal systeem is voorts geen plaats meer voor rust -maar wel voor chaos. Voorts ligt in een Neoliberaal maatschappijmodel “normeloosdheid –Hufter -schofferingsgedrag & respectloosheid” opgesloten. Amoreel en immoreel gedrag wat voortkomt uit het US systeem is gewoon geworden. Ook zal de fysieke gezondheid van [veel] burgers in een Neoliberale maatschappij aanzienlijk verslechteren -agv. tweedeling. En ontstaan er meer psychische afwijkingen. De machthebber zal het oude “samenlevings-model” keihard tegenwerken -door oa.. Flexcontracten etc.in te voeren [samen tegen te werken]. Alsmede GSM’s om [vooral] samenleven tegen te werken. Immers de Elite is bang voor de Massa. Groepsgedrag is levens gevaarlijk voor de Elite [Rijke] Top. De natuurlijke biotoop van de mens is nl. een samenleving -deze is gedeled. Samen “waren” we immers sterk. Daar was de Elite bang voor. De Eu cultuur is ook ‘niet’ gelijk aan de US cultuur [welke ?] -en de Eu is niet gevormd naar een Marktsysteem. Dit wordt op termijn een class tussen het Avondland Europa [plus Rusland] -tegen de US aan de andere kant.

De huidige [en kunstmatige] crisis is opzettelijk door banken ons door de strot geduwd en zal voorlopig zo blijven.

Ook ons gehele Rechtssysteem “heden” is gebaseerd op foute Angelsaksische gronden.

We “hadden” in Europa als rechtsbasis -het systeem volgens Jean-Jacques Rousseau (1762)
met het “DU CONTRAT SOCIAL ou Principes du droit politique” [sociaal contract]

Nu “hebben” een Rechtssysteem volgens–Thomas Hobbes (1651)
“Hypothesis: The Social Contract The State of Nature”

Twee recht tegenover elkaar staande systemen. Overlegmodel [Eu] tegenover conflictmodel [US]
-Jean-Jacques Rousseau ging er van uit -dat de Mens van Nature goed is. Maar slechte dingen aanleerde.

J.Rousseau => consensusmodel. Tegenover Th.Hobbes => conflictmodel

Bij Thomas Hobbes wordt de mens als slecht -en “zonder vrije wil” geboren [Eng].
Op dit denken is het gehele Angelsaksisch conflict -en verdienmodel gebaseerd.

En daarom krijg je [ook] zulke vreemde juridische uitspraken
En daarom is er ook geen sprake meer van een samenleving met pauzes.
En daarom kan je ook aan geweld -geld verdienen.
En daarom kan je ook aan angst en onveiligheid geld verdienen.
En daarom kan je ook aan een slechte gezondheid geld verdienen.
En daarom is schoffering en een zondebok zoeken in de media gelijk aan “vrijheid van mening”.
En daarom houdt het Angelsaksisch systeem niet lang stand binnen Europese gemeenschap.

NB.. Rijnlands model was vanaf 1945 de Europese Samenleving. Na 9/11 kregen we het US Marktmodel. Dit US systeem is gebaseerd op “denk alleen aan jezelf”. Dit US model betekend “Weg samenleving & weg veiligheid”. Welcome in the USA + onveiligheid + geweld + diefstal. Thats the USA. Zie ook het boek “Botsende culturen” door Samuel Huntington. En “Brave New World” van Aldous Huxley

Ger
5 jaren geleden

Deze groep heeft niets mee gemaakt

Ger
5 jaren geleden

Amerika geeft juist een slecht voorbeeld op de Europese jeugd. In Europa bestaat er nog een cultuur

Sem
5 jaren geleden

Via de smartphone ongemerkt gehersenspoeld. Slim politiek middel
.
Jozef Goebels zat hier op te wachten. Was Minister van Propaganda onder Hitler
.
Smartphone bij uitstek het middel om verdraaide informatie op te slaan

Ben
Antwoord aan  Sem
5 jaren geleden

Smartphones tijdens lesgeven verbieden.
In de onderwijswet dar een voorziening in maken

Cor
5 jaren geleden

De maatschappij is sociaal totaal ontwricht -nu men de mens niet meer centraal stelt. En Je werknemer moet juist je investering zijn. De mens is nu alleen maar een domme consument geworden, dat werkt niet en geeft ook agressie / criminaliteit,

Vakantieparkkeizer Peter Gillis: Zo kun je miljoenen verdienen aan asielzoekers (video)

Raadselachtige dvd vol complotfilmpjes verspreid in Winterswijk