in , , , ,

De MKUltra documenten: Mind Control, hypnose, CIA en seksueel misbruik is wat de trom slaat

geralt / Pixabay

De verbluffende fragmenten hieronder, die letterlijk uit geclassificeerde -documenten zijn overgenomen, tonen gedetailleerde mindcontrol-experimenten in zeer geheime, door de gesponsorde experimenten. Door middel van hypnose, medicijnen en elektrische schokken hebben -clinici persoonlijkheden gebroken en multiple personality disorder (MPD) geïnduceerd – ook wel dissociatieve identiteitsstoornis (DID) genoemd.

Deze uiterst geheime experimenten waren succesvol in het maken van Manchurische Kandidaten of super spionnen die geprogrammeerd waren om moord, terroristische acties, seksuele gunsten en meer uit te voeren zonder bewuste kennis van wat ze aan het doen waren.

Het leger van gecreëerde Manchurische Kandidaten heeft zeer waarschijnlijk een belangrijke, verborgen rol gespeeld in de wereldpolitiek en de manipulatie van het publiek.

Om deze verrassende informatie te verifiëren, worden koppelingen verstrekt aan gescande afbeeldingen van de originele -documenten. Instructies zijn hier ook beschikbaar om al deze documenten rechtstreeks van de te bestellen met behulp van de Freedom of Information Act (FOIA).

Hoewel deze onthullende documenten dateren uit de jaren vijftig en zestig, werden ze decennialang niet vrijgegeven om redenen van ‘nationale veiligheid’. De Amerikaanse beweert dat mind control-experimenten niet meer worden uitgevoerd, maar hoe kunnen we dat weten?

Het bestaan ​​van deze programma’s werd decennia lang geweigerd en zeker zouden recente documenten geheim worden gehouden onder de rubriek “nationale veiligheid”.

Een vertrouwde CIA-informant verzekert dat deze programma’s nog lopen. Deze verontrustende methoden worden door verschillende landen in clandestiene operaties over de hele wereld gebruikt. Velen zullen er misschien de voorkeur aan geven om niet naar deze lelijke wonden te kijken naar de ziel van onze natie en wereld. Maar als we ze vermijden of negeren, zullen ze waarschijnlijk groeien en etteren.

Alleen als we de moed hebben om in de schaduwgebieden van onze wereld te kijken, kunnen we eerst de verborgen manipulaties begrijpen en er vervolgens aan werken om deze wonden te helen.

Hieronder enkel stukken uit het hele stuk, in het Nederlands via geautomatiseerd systeem.

CIA-document en paginanummer: 190684, blz. 1, 4
Titel: Overzicht van speciale H-zaken
Datum: 7 januari 1953
Pagina 1 , pagina 4

In een algemeen verzoek om vrijwilligers hebben [geschraapte namen] zich vrijwillig aangemeld voor H [hypnose] -experimenten en werden oorspronkelijk getest op 21 mei 1951. Beide meisjes, op dit moment, waren negentien jaar oud. Deze onderwerpen hebben duidelijk aangetoond dat ze via een telefoon van een volledig ontwaakte toestand naar een diepe H-gecontroleerde toestand kunnen gaan, via een zeer subtiel signaal dat niet door andere personen in de kamer kan worden gedetecteerd, en zonder dat de andere personen de verandering.

Het is duidelijk aangetoond dat fysiek individuen kunnen worden geïnduceerd in H via de telefoon, door het ontvangen van geschreven zaken, of door het gebruik van code, signaal of woorden. Beheersing van de gehypnotiseerde personen kan zonder veel moeite van het ene individu naar het andere worden doorgegeven. Het is ook aangetoond door met deze meisjes te experimenteren dat ze als onwillige koeriers kunnen handelen voor informatiedoeleinden , en dat ze geconditioneerd kunnen worden op een punt waar ze een verandering in identiteit van hun kant geloven, zelfs op de polygraaf.

Opmerking: Dit document laat zien dat CIA-onderzoekers succesvol waren in het hypnotiseren van jonge vrouwen (in dit geval 19 jaar oud) om dingen te doen die ze normaal niet zouden doen zonder enige herinnering achteraf, soms zelfs ongewild. Hoewel ze zich vrijwillig aanmeldden, werden deze vrouwen dus geprogrammeerd om manchurische kandidaten of superspionnen te zijn zonder kennis van wat deze mannen hen aandeden.

CIA-document en paginanummer: 17395, p. 18
Titel: ESP Onderzoeksdatum
Onbekend
Link om het origineel te bekijken: Klik hier

Er worden leermodellen opgezet waarin het onderwerp wordt beloond of gestraft voor zijn algehele prestaties en op verschillende manieren wordt versterkt – door te horen of hij gelijk had, door te horen wat het doelwit was, met elektrische schokken, enz. … in andere drugs en psychologische trucjes zullen worden gebruikt om zijn houding aan te passen. De experimentatoren zullen vooral geïnteresseerd zijn in disassociatieve staten, van het abaissement de niveau mentaal tot meerdere persoonlijkheden in zogenaamde mediums, en een poging zal worden gedaan om een ​​aantal van deze toestanden te induceren, gebruikmakend van hypnose.

Opmerking: dit document levert het bewijs dat de CIA drugs en elektrische schokken gebruikte om MPD (multiple personality disorder) te veroorzaken. Hoewel dit document de mannelijke ‘hij’ gebruikt om het onderwerp te beschrijven, laten andere documenten zien dat de meeste van de gebruikte onderwerpen jonge vrouwen waren die zich vrijwillig aanmeldden. De proefpersonen werden niet geïnformeerd over de diepere aspecten en implicaties waarvoor ze werden getraind. Als u het origineel bekijkt, vindt u ook interessante informatie over ESP-experimenten.

CIA-document en paginanummer: 190691, p. 1, 2
Titel: Hypnotic Experimentation and Research
Date: 10 februari 1954
Link om de afbeelding van het origineel te bekijken: Pagina 1 , Pagina 2

Een posthypnotic van de avond ervoor (puntige vinger, je zult slapen) werd uitgevaardigd. Mislukkingen [verwijderd] en [verwijderd] zijn onmiddellijk doorgegaan naar een diepe hypnotische toestand zonder verdere suggestie. Mejuffrouw [verwijderd] kreeg toen de instructie (nadat zij eerder op een of andere manier bang was gemaakt voor vuurwapens) dat zij elke beschikbare methode zou gebruiken om miss [geschrapt] (nu in een diepe hypnotische slaap) te wekken, en bij gebrek hieraan, zou zij kiezen een pistool dichtbij en vuur het op Miss [verwijderd]. Ze kreeg de opdracht dat haar woede zo groot zou zijn dat ze niet zou aarzelen om te “moorden” [verwijderd] omdat ze niet waakte.

Miss [deleted] heeft deze suggesties letterlijk uitgevoerd, inclusief het afvuren van het (ongeladen pneumatische pistool) pistool op [verwijderd] en vervolgens in een diepe slaap te vallen. Nadat de juiste suggesties waren gedaan, werden beiden gewekt en uitten ze complete geheugenverlies voor de hele reeks. Miss [verwijderd] kreeg opnieuw het pistool, dat ze weigerde (in een ontwaakte toestand) om de operator op te halen of te accepteren. Ze uitte absolute ontkenning dat de voorgaande reeks was gebeurd.

Miss [verwijderd] voelde zich terughoudend tegenover deelname omdat ze haar twijfels uitte over enig nuttig doel bij verdere deelname. De Operator daarop verliep in het volle zicht van alle andere vakken uit te leggen aan Miss [geschrapt] dat hij van plan was om een diepe staat van hypnose te wekken nu . De reactie was zoals was verwacht. Mevrouw [verwijderd] excuseerde zich om een ​​telefoongesprek te voeren (afweermechanisme?). Bij haar terugkeer werd een zeer positieve benadering aangenomen door de operateur, waarna een diepere, veel diepere staat van hypnose werd verkregen.

Onmiddellijk werd een posthypnoticus geïnduceerd dat wanneer de bediener per ongeluk een stalen bal in zijn hand op de grond liet vallen … Miss [verwijderd] weer in hypnose zou raken. Miss [verwijderd] heeft toen geadviseerd haar werk voor de avond af te sluiten. Ze stond op om haar haar voor de spiegel af te stellen. De bal viel en ze zakte snel terug in de stoel en terug in hypnose. Het is de mening van de exploitant dat de Miss [verwijderd], indien goed opgeleid (positieve benadering) zal blijven verbeteren.

Opmerking: hier hebben we bewijs dat deze vrouwen konden worden omgezet in nietsvermoedende en zelfs onwillige huurmoordenaars. Ze kunnen geprogrammeerd worden om iemand te vermoorden en doen dit later zonder enige bewuste kennis. Merk ook de impliciete status van “vrijwilliger” op. Hoewel deze vrouwen zich aanvankelijk vrijwillig aanmeldden, kon de onwil om door te gaan gemanipuleerd worden door de mannen die het programma runden. Deze mannen hadden bijna volledige controle over de jonge vrouwen wanneer ze gehypnotiseerd waren.

CIA-document en paginanummer: 190527, blz. 1, 2
Titel: SI en H Experimentatiedatum
25 september 1951
Link om afbeeldingen van het origineel te bekijken: Pagina 1 , Pagina 2
Opmerking: SI staat voor slaapinductie en H voor hypnose

Voordat de meer complexe experimenten daadwerkelijk begonnen, werden verschillende eenvoudige post H met beide deelnemende meisjes gewerkt. Het eerste grote experiment van de avond was als volgt zonder voorafgaande verklaring voor [weggelaten] of [verwijderd]. Beide onderwerpen werden in een zeer diepe trance-toestand geplaatst en terwijl in deze staat de volgende instructies werden gegeven:

(A) [Verwijderd] kreeg de instructie dat als ze wakker werd, ze naar de kamer moest gaan [verwijderen]. Ze kreeg te horen dat ze daar een telefoontje zou krijgen van een persoon die ze alleen als ‘Joe’ zou kennen. Deze persoon zou haar betrekken bij een normaal telefoongesprek. Tijdens dit gesprek zou deze persoon haar een codewoord geven en bij het noemen van het codewoord, zou [deleted] in een diepe SI [slaapinductie] trance-toestand gaan, maar zou “normaal” van uiterlijk zijn met haar ogen open.

[Geschrapt] kreeg toen te horen dat ze na afloop van het telefoongesprek naar de damestoilet zou gaan waar ze een meisje zou ontmoeten dat haar onbekend was. Ze kreeg te horen dat ze een gesprek zou beginnen met dit meisje en tijdens het gesprek zou ze het codewoord ‘New York’ noemen aan dit andere meisje, dat haar op haar beurt een apparaat en verdere instructies zou geven die gedragen zouden worden uit door [verwijderd]. Ze kreeg te horen dat ze, nadat ze de instructies had uitgevoerd, terug moest naar de operatiekamer, op de bank moest gaan zitten en meteen in een diepe slaap moest gaan.

(B) [Verwijderd] kreeg de instructie dat ze bij het ontwaken door zou gaan naar de [verwijderde] kamer waar ze zou wachten aan het bureau voor een telefoongesprek. Bij ontvangst van de oproep zou een persoon die bekend staat als “Jim” haar in een normaal gesprek betrekken. In de loop van het gesprek zou deze persoon een codewoord vermelden bij [verwijderd]. Toen ze dit codewoord hoorde, zou ze in een SI-trance-toestand overgaan, maar haar ogen niet sluiten en volkomen normaal blijven en het telefoongesprek voortzetten. Ze kreeg te horen dat ze na afloop van het telefoongesprek de volgende instructies zou uitvoeren:

[Verwijderd] was op dit moment in een complete SI-staat, en kreeg toen te horen dat ze haar ogen moest openen en een elektrisch tijdwaarnemingsapparaat had gekregen. Ze kreeg te horen dat dit tijdsapparaat een brandbom was en kreeg vervolgens instructies over het bevestigen en instellen van het apparaat. Nadat [deleted] had aangegeven dat ze had geleerd hoe het apparaat te plaatsen en te bevestigen, kreeg ze te horen dat ze terug moest naar de slaapstand en gaf ze verder de instructie dat ze bij het beëindigen van het bovengenoemde gesprek het tijdsapparaat zou nemen dat zich in een aktetas bevond en verder ging naar de damestoilet.

In de damestoilet zou ze worden opgewacht door een meisje dat ze nog nooit had gezien en dat zichzelf zou identificeren aan de hand van het codewoord ‘New York’. [Verwijderd] moest vervolgens deze persoon laten zien hoe het tijdregistratieapparaat te bevestigen en in te stellen en verdere instructies zouden de persoon door [verwijderd] worden gegeven dat het timingapparaat in de koffer naar de [verwijderde] kamer moest worden gedragen, geplaatst in de dichtstbijzijnde lege stekker van elektrisch licht en verborgen in de onderste lade van [verwijderd] bureau, met het apparaat 82 seconden ingeschakeld en ingeschakeld.

[Verwijderd] werd verder geïnstrueerd om dit andere meisje te vertellen dat zodra het apparaat was ingesteld en aangezet, ze de koffer zou moeten pakken, de [verwijderde] kamer zou moeten verlaten, naar de operatiekamer moest gaan en naar de bank moest gaan om een diepe slaaptoestand. [Verwijderd] werd verder geïnstrueerd dat na voltooiing van het instrueren van het andere meisje en de overdracht aan het andere meisje van de brandbom, ze onmiddellijk naar de operatiekamer zou terugkeren, op de bank zou gaan zitten en in een diepe slaaptoestand zou gaan.

Voor de duidelijkheid, direct nadat de operatie was begonnen, werd opgemerkt dat een lid van de charforce de vloer in de damestoilet schoonmaakte en vervolgens zowel [verwijderd] als [verwijderd] moest plaatsen … nogmaals in een trancestaat en instructies veranderd van de damestoilet naar kamer 3. Opgemerkt moet worden dat zelfs met de verandering van locale in het transferpunt, het experiment perfect werd uitgevoerd zonder enige moeite of aarzeling van een van beide meisjes. Elk meisje handelde perfect, het apparaat werd geplant en ingesteld zoals voorgeschreven en beide meisjes keerden terug naar de operatiekamer, gingen op de bank zitten en gingen in een diepe slaaptoestand. Over het algemeen waren hun bewegingen gemakkelijk en natuurlijk.

Opmerking: u zult het frequent gebruik van “meisjes” (jonge vrouwen) in deze programma’s merken. Denk je dat de mannen die de leiding hebben, een volledige hypnotiserende controle over deze vrouwen hebben, er soms seksueel misbruik van hebben gemaakt? Toch zou dit nooit de officiële documentatie binnengaan, met de enige grote uitzondering hieronder.

CIA-document en paginanummer: 140393, p. 1
Titel: [Verwijderd]
Datum: 9 juli 1951
Link naar afbeelding van origineel: Klik hier

Op 2 juli 1951 begon de instructie om 13.00 uur met [weggelaten] met betrekking tot de student enkele van zijn seksuele ervaringen. [Verwijderd] verklaarde dat hij hypnose voortdurend had gebruikt als middel om jonge meisjes ertoe te bewegen seksuele omgang met hem aan te gaan. [Verwijderd], een uitvoerder in het [verwijderde] orkest, werd gedwongen om deel te nemen aan geslachtsgemeenschap met [verwijderd] terwijl hij onder de invloed van hypnose was. [Verwijderd] verklaarde dat hij haar voor het eerst in een hypnotiserende trance had gebracht en haar vervolgens had voorgesteld dat hij haar echtgenoot was en dat zij seksuele omgang met hem verlangde.

Opmerking: dit document laat zien dat een instructeur die door de CIA wordt gebruikt, gebruik maakte van zijn vaardigheden op het gebied van hypnose om jonge vrouwen seksueel te misbruiken zonder dat ze ervan op de hoogte waren dat ze misbruikt waren. Hoeveel CIA-hypnotiseurs deden hetzelfde? Denk je dat een man die betrokken is bij deze programma’s zou kunnen profiteren van een mooie, jonge vrouw, wetende dat ze zich het later niet meer zou herinneren?

Lees de rest verder bij de bron in het engels: wanttoknow.info

Korte samenvatting

Na het lezen van al deze onthullende documenten, kun je nu begrijpen waarom er een groot deel van onze is dat nog nooit is geschreven. Je kunt beter begrijpen hoe de moorden op Kennedy en King, en andere terroristische acties waarschijnlijk werden gemanipuleerd.

Mooie jonge vrouwen kunnen worden geprogrammeerd om top politieke leiders te verleiden, beïnvloeden en indien nodig zelfs vergiftigen. En onthoud dat bepaalde machtige elite-groepen die toegang hebben tot grote hoeveelheden ook toegang hebben tot deze technologieën en deze vaak in het geheim gebruiken om tegen elkaar te strijden.

Er is een hele verborgen van onze wereld waarvan weinigen zich bewust zijn.


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Praat mee in de Video Chat

Rapporteren

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Bernhard Schat
2 jaren geleden

Ohm namo narai !

Tussen 1967 en 1997 ben ik herhaaldelijk dermate onhoffelijk en onbehoorlijk benaderd dat ik u hiervan de verdere details zal besparen .
Het werd onoverkomelijk toen ik weer met de zelfde zaken te maken kreeg terwijl we net een pril gezinnetje hadden in het begin van de 90er jaren ..
Een aantal hooggeplaatste personen met hun internationale gevolg in hun kielzog, een groot aantal inmiddels veroordeelde pedofielen, waren destijds in Groningen aan de studie.
Tot overmaat van ramp kwam ik hierdoor op een 9e cirkel voorstelling terecht.
Een voorstelling waar (je) je geen voorstelling van kunt maken.
Als gevolg hiervan kreeg ik 1995 een uiterst ongeloofwaardige en niet te bewijzen diagnose toegeschreven.
Mijn klachten betroffen mijn ervaringen rond seksueel kindermisbruik en mijn vrees dat mijn kinderen het zelfde lot zou treffen.
Mijn klachten werden niet serieus genomen.
In combinatie met dwangmedicatie, het voorafgaande en andere complicaties leidde dit tot agressieve uitingen van mij .
Dit liep uit op een dwangopname en een veroordeling van mij, eind 1997 .
Daar werd het allemaal niet veel beter van want ik kreeg telkens weer met dezelfde personen te maken.
Tot die tijd had ik nog een blanco strafblad.

Voor, tijdens en na mijn veroordeling waarschuw ik voor 9-11 en Sumatra Tsunami Kerst 2004.
Begin maart 2004 vertrek ik voor langere tijd naar India en loop daar via Ujjain Khumba mela na die 2004 Kerst tsunami de tempel in.
Tijdens het Khumb, halverwege 2004 had ik ze daar al verteld over die te verwachtten ´natuurramp´ met Kerst 2004.
Ik krijg daar dan na die Kerst tsunami in 2004 terecht een mooi baantje in de Tempel.
Om mij verder te bekwamen in Tsunami´s Aardbevingen en donderbuien .
Iets wat ik zelf eigenlijk nooit voor mogelijk had gehouden tot en met Kerst 2004.
Na wat heen en weer gereis ben ik in 2010 weer terug in Nederland.
Stuitende op een muur van valse onwetendheid en echte onwil .
Ik had ze hier immers voor vertrek over die Kerst tsunami verteld en later bij een kort verblijf in het slaaphuis eind 2008 over L’Aquila aardbeving April 2009 !?
Aardbevingen zijn legitiem als gerechtelijke uitspraken ter ondersteuning van Gods dienaren tegen onder andere die van de satan en zijn personeel .

Na terugkomst in Nederland begin ik een carrière als blogger op internet, mede omdat ik daar als vrijwillig jongerenwerker in 1981 al afspraken over had gemaakt .
Dit in verband met schrijnende klachten die we destijds kregen van jongeren die met name uit rijksinstellingen waren weggevlucht .
In verband met een geheimhoudingsverklaring die door sommige sociaal werkers was ondertekend voor de duur van 30 jaar, hadden we dertig jaar later op internet afgesproken.
In de tijd dat nog bijna niemand een computer had.
In India en andere landen hadden we inmiddels al veel voorbereidend werk gedaan .
Vanuit mijn positie in de Tempel kreeg ik daar uiteindelijk in de praktijk nou eenmaal meer voor elkaar dan hier destijds in Nederland.

Ik ga op de diverse blog sites vrolijk door met tsunami´s , aardbevingen , onweer en vulkanen en ben de gebeurtenissen vaak ver vooruit.
Inmiddels vrijgegeven rapportjes geven mij hierbij in één beweging meer inzicht in de problematiek.
Met een korte terugblik hierop refererend aan blogjes als:

Jammer dat de Pedopausen niet zo goed naar hun Penopauze hebben geluisterd .

Nog voor Paus Ratzinger als de gesmeerde bliksem het Vaticaan uitvloog, compleet met bliksem inslag en gedonder in het Vaticaan.
Daaraan toegevoegd het donder en bliksem concert van 2014.
Te beginnen op 5 December 2013 tot en met 13 november 2014 .
Onder het motto van: de satan in de Popmuziek ? Alsof de duvel er mee speelt !
Er worden, zoals vooraf gemeld op en om en nabij speciale datums, feestdagen en met name op Popconcerten beste donderbuien afgeleverd .
Nauwkeurig bijgehouden op de diverse blogsites.
Mijn grieven hier in Nederland op de huidige Bananen monarchie, de pedocratie en de door GGZ ers vervangen inquisitie ventilerend .
Mooi voor een inmiddels gevorderd Tsunami, aardbevings, vulkanen en donder en bliksempredikant .

Ik beschouw Nederland inmiddels als een middeleeuws inquisitie staatje, een bananen monarchie naar zuid Amerikaans model .

Mijn vrouw en kinderen heb ik sinds eind 1997 nauwelijks weer gezien.

Het gaat iedereen in mijn directe omgeving schijnbaar onopgemerkt voorbij en men houd tegen beter weten in vol mij niet te geloven .
Om die reden kunnen ze bij mij dan ook geen aanspraken maken op de voordelen van de door mij afgeleverde bewijsvoeringen in de vorm van Tsunami’s, aardbevingen en donderbuien.
Dat zou immers geheel tegen hun handelen dus hun wil indruisen.
Het zou hun diagnose ontzenuwen, dus hun hieruit voortvloeiende gerechtelijke uitspraken illegitiem .
Hierbij wijs ik nogmaals op Sumatra Kerst tsunami 2004 en L’Aquila aardbeving half April 2009 .
Eind vorig millennium waren Tsunami’s en Pausen in onze kringen nog vrij onbekende fenomeentjes.

Vandaar het volgende . Ter verdediging en-of ter ondersteuning.

De gegeven datums en data zijn ter indicatie .
Let hierbij s.v.p. niet op een paar uurtjes, een paar dagen of een paar kilometer.
De gegeven feiten ter verificatie en staan verder niet ter discussie.

7 plus 2 x 7 jaar na mijn veroordeling Sumatra tsunami.
Ongeveer 7 jaar na vertrek Japan tsunami en weer 7 jaar daarna onweer in Nederland .
Idem ca. 25 jaar na dato op de walpurgisnachten 22 en 30 April.
Het venijn zat ´m uiteindelijk eind 2018 gedeeltelijk in die Kerst aardbevingen en vulkanen in Zuid Italië .

Met het venijn bedoel ik kortweg gezegd de satan en zijn personeel.
Met onder andere , De Rothschilds , De bohemian grove club , vrij metselaars en inrichtingen diensten* aan de ene kant en aan de andere kant de koningshuizen , 9e cirkel , ndrangetta en RK Kerk.
Ruwweg gezegd; fascisten en satanisten .
Mensen die het , om hun talenten , intelligentie en capaciteiten te compenseren op een akkoordje met de satan hadden gegooid .
Iets waar ze hier in Nederland zonder schroom overal openlijk vooruitkomen .
Zodanig zijn zij verworden tot duivelse zielen en satanische geesten, die met geen mogelijkheid voor rede vatbaar zijn .
Met visuele excessen zoals de satanskerk, hellraizer feesten en de vele onzichtbare geheime genootschappen.
De duistere machten achter de schermen en de (zodoende door de oververtegenwoordigde Roomse kerk en satanische geheime genootschappen gedomineerde) overheden
Zowel psychiaters als de juristen kunnen geen of maar schaarse bewijzen leveren van hun door satanisten gemanipuleerde veroordelingen .(zie hiervoor: gaslightning)
Belangrijk hierbij zijn de datums van de geleverde feiten .
Zodat van reactie geen actie en van actie geen reactie kan worden gemaakt.

De duistere machten achter de schermen en de overheden .

Ze kunnen hun eigen diagnoses niet bewijzen, doen de door mij geleverde bewijsvormingen als de duivel teniet of trachtten die als de satan ten eigen bate te gebruiken .
Beletten mij het spreken en trachtten mij het zeggen te doen .
Schijnen over mijn hebben en willen te kunnen beschikken en worden om die redenen door mij voor religieus en spiritueel zwakzinnig verklaard .
Blijkbaar niet in staat om hun eigen geloofszaken naar behoren te kunnen behartigen .
Zo zijn ze hier in al hun ijver voorbij gegaan aan een groot aantal fundamentele geloofsprincipes .
Kunnen zodoende bij mij geen beroep doen op de voordelen van de door mij geleverde bewijsvoeringen.
Het zijn niet hun argumentaties of bewijzen tegen mij .
Hebben zo hun eigen kliek op voorhand uitgeprocedeerd en dood gezwegen .
Ze zijn tegen beter weten in niet tot inkeer gekomen en hebben zo hun leven niet kunnen beteren.
Omdat het niet veel meer zijn dan domme lafbekken en leugenaars.
Ik heb het hier nogmaals over ,ruwweg gezegd, fascisten, satanisten en hun poortwachters bij de overheid.

De meeste datums en data waren ver vooraf door mij te kenen gegeven en probeer hiermee al Hindoe Babba onder andere het bewijs te leveren dat God bestaat .
Dit is inmiddels door veroordelingen en andere omstandigheden onlosmakelijk aan mijn persoon verbonden.
Zoals je dat al duidelijk kon opmaken uit het hieraan voorafgaande stukje tekst.

! Wel wil ik voorop stellen dat God natuurlijk zelf op zo’n manier van zijn bestaan laat weten !
Nog nooit eerder vertoond in Nederland.

Van kleinere orde maar van groot belang en ter verificatie;

Soms op speciaal verzoek aan en van de allerhoogste Goddelijke macht op maat afgeleverd, op verjaardagen ter ondersteuning of ter verdediging .
Sommige uitspraken zijn hierbij tweeledig.
Die donderbui van 8 maart 2018 op iemand zijn verjaardag en 14 jaar na vertrek …
Die donderbuien ca. 25 jaar na dato op de walpurgisnachten 22 en 30 april waren ook recentelijk bedoeld tegen die groepsstalkers van de inlichtingen diensten*.
Mensen die 50 jaar aaneengesloten overladen met verontschuldigingen en vol beloftes ”even” komen kijken en nog wel ”even” zullen zien.
Zodat ze er wel even ” iets over kunnen zeggen ”, van alles dachten maar nooit iets hebben geweten.
Mensen die in de praktijk uitsluitend en alleen maar vragen stellen.
Vol verontschuldigingen en beloftes met hun tekortkomingen, onwetendheid en incompetentie argumenteren.
Domme vragen tot in den treuren herhalen. (zie : N.T.T.)
Hun argumentaties betreffen hierbij vaak niet veel meer dan een paar lettertjes of een paar loze woorden .
Ja maar .. ik dacht
Ik ben..
Ik heb …
Ik wil ..
En het nog even vlug veranderen van 4 lettertjes niet in 3 lettertjes wel t.a.v mijn persoon als het over het al dan niet geloven van bewijs gaat.
Een verschil van welgeteld 1 lettertje .
Bijna altijd gaat hier het onontkoombare, geërodeerde en inmiddels onacceptabele ”sorry” aan vooraf.
In al hun arrogantie om in ruil voor hun praktijken, veroordelingen en valse ongeloof nog een enkeltje naar de Hemel of het Paradijs gegarandeerd te kunnen krijgen van mij.

Personen die op zo’n manier mijn ideeën te gelde hebben gemaakt zonder mijn toestemming vallen dan ook onder de DSM5 gebruikers.
Hun praktijken kennende geloof ik niet wat ze zeggen.

23 Juni onweer Nederland en een half jaar na dato ,waar het allemaal ooit eens begonnen was, aardbeving Zuidlaren 23 december 2016 .
St.Maarten en St.Maarten met Kerst .
Als de zee er rijp voor is i.v.m. die aardbevingen in en nabij Zeerijp 8 januari en 13 April 2018 .
De onweersbuien zoals 8 maart 2018 (14 jaar na vertrek ),
13 November 2015 plus 22 en 30 April 2018 zijn gemakkelijk te verifiëren.
De aardbevingen die ik ver vooraf te kennen had gegeven zijn o.a. nogmaals Sumatra Tsunami 2x , L’Aquila Italië April 2009 , Christchurch 2x , Nepal en vele andere .

Zoals beloofd op o.a. 9 for news is er met Pasen inderdaad een Hemelpaleis op aarde neergedaald !

Dit bovenstaande is officieel gedeeltelijk te verifiëren in observatie rapporten en gerechtelijke stukken opgemaakt tussen 1967 – 1995 – 1997 en na 2008 te Groningen en Zuidlaren .

Voor de regio ,
Zomer 2015 Noordlaren 2018 Noordenveld .

Moge mijn vrienden naar de Hemel gaan en mijn vijanden naar de hel …
Ik gooi ze een donderbui op hun kop vooraf en een aardbeving op hun kop achterna !

13 november 2015 Onweer in Nederland [aansluitend op 2014] . 1 jaar na dato (2016)aardbeving in Nieuw Zeeland. 1 jaar daarna Costa Rica en Iran Irak border en tot slot 25 november 13 november retour dit jaar .

Wetende dat ik die aardbevingen en donderbuien niet uit mijn binnenzak haal beschouw ik hiermee, hoe je het ook wend of keert , het bestaan van God als bewezen .

Daarom lijkt mij het logische gevolg hiervan dat, zoals in de praktijk is gebleken, zowel uw grondwet als wel uw roomse kerk bijbel vervangen worden door de DSM5 bijbel.
Daar hadden ze tot nog toe het meeste aan gerefereerd .
In de openbaringen van de DSM5 bijbel is middels opgenomen dat alle DSM5 bijbel gebruikers en-of iedereen die daarmee zijn voordeel heeft gedaan voor religieus en spiritueel zwakzinnig worden verklaard.
Omdat zij zo massaal de satan hadden verkozen en tegen beter weten in halsstarrig volhouden mij niet te geloven.
Dit is inmiddels met gerechtelijke uitspraken op de schaal van richter onderstreept bekrachtigd .
Ter bescherming van hun omgeving en van zichzelf wordt ze daarom een dwangopname in de hel aangeboden voor de duur van 1000 jaar .
Zij zijn hiermee dan ook mooi gezegend .
Diverse personen zijn dan ook met een donderbui en-of aardbeving op hun geboortedag mooi gefeliciteerd.
Ik kan ze wel als getuigen voordragen maar het probleem hierbij is dat we elkaar blijkbaar niet op ons woord kunnen geloven.
Zij zeggen mij niet te geloven en vanuit mijn positie bekeken heb ik geen enkele reden om hun wel te geloven.
Hun praktijken kennende geloof ik niet wat ze zeggen.

Ondanks herhaaldelijk verzoek heb ik nog steeds geen correspondentie of andere schriftelijk stukken mogen ontvangen .

Bedankt voor je aandacht.
Met vriendelijk groet.
Bernhard Schat
Sri sri Magnitude / Tsunami Giri Babba
AardbevingsGroninger
Donder en bliksem predikant

Note :
Onder de code naam Operatie paperclip , zijn vlak voor het eind van de 2e wereldoorlog via het Vaticaan een groot aantal hoge nazi´s naar Amerika weggemoffeld .
Daaronder kampbeulen als Mengele (dr.Green), Gothlib en geleerden als Werner von Braun ( Rocketeers ) en meer van dat soort engerds .
In het geheim hebben zij hun experimenten voortgezet resulterend in projecten als MK Ultra, Project Monarch, Gaslightning en Operatie Mockingbird.
De delta programmering van MKUltra is dan ook uiteindelijk mijn eigen diagnose onder de noemer van trauma based mind controle .

Conclusie:

Terwijl er door minstens 100 verschillende ambtenaren bijna 50 jaar is gewerkt aan mijn dossier en zij hierbij minstens een halve kilometer aan rapportages hebben aangelegd, is hier bij navraag niet veel meer van over dan een halve pagina .
De helft hiervan beslaat dan weer, en nog steeds , die stigmatiserende, maar niet te bewijzen diagnose .
Er van uitgaande dat ik die resterende kwart pagina dan zelf ook wel had kunnen schrijven, zeggen ze hiermee dan ook meer over zichzelf dan over mij .
Ik wens dan ook onder andere om die redenen verder niet zo stigmatiseren te worden weggezet als gepland door telkens weer een nieuwe ambtenaar die van niets schijnt te weten .
Omdat mij inmiddels aan alle kanten vakkundig de mond is gesnoerd.

Google manipuleert YouTube-zoekresultaten om het gedrag van gebruikers te beïnvloeden

Weggestopt: Trump tekent wet die overheidsmedewerkers compensatie van salaris toekent wegens shutdown