in , , ,

De waarheid over de banken en waarom ze ongestraft uw rekening mogen plunderen

Ik daag elke directeur, voorzitter van raad van bestuur van elke nationale bank, de BIS, de FED, IMF, Wereldbank, elke bank CEO, elke (fiscale) advocaat, econoom, professor , rechter, belastingambtenaar, koning of koningin, senator, premier, minister van justitie of minister van financiën uit om te bewijzen dat ik GEEN gelijk heb als ik de volgende bewering lanceer. De onverbloemde waarheid, in feite een juridisch steekspel, waar elke regering van op de hoogte is!

De bank mag het volk kapot maken en leegzuigen met toestemming van (bijna) elke regering op aarde!

Waarom durf ik dit te zeggen?

Omdat elke rekeninghouder verboden wordt om voor zichzelf te denken. Ze worden wijsgemaakt dat hun rekeningen niet zouden kunnen worden geconfisqueerd, althans niet volledig, omdat ze zogenaamd verzekerd zijn en hun regering op zal draaien voor de eventuele kosten om banken uit hun door zichzelf veroorzaakte miserie te halen.

Voordat ik uit ga leggen waarom een bank ongestraft alle rekeningen op legale manier van iedereen kan leeghalen, moeten alle lezers eerst een antwoord formuleren op onderstaande vragen. U kunt ook legaal advies inwinnen bij politie, justitie of een advocaat om antwoorden te krijgen op gestelde vragen.

  1. Als ik mijn geld bij een advocaat in bewaring geef, bijvoorbeeld om te beleggen op het juiste moment, en de advocaat gebruikt mijn geld zonder me in te lichten, heeft de advocaat dan een misdrijf gepleegd?
  2. Stelt u voor, u bezit een waardevol schilderij en omdat u bang bent dat het wordt gestolen geeft u het in bewaring bij een antiquair. Natuurlijk krijgt u een kwitantie van de antiquair en hij moet zich aan de beloften houden voor in het in bewaring kunnen nemen van het schilderij. Nu verkoopt hij het schilderij zonder het ooit aan u te hebben verteld en op een gegeven moment komt u terug met uw kwitantie om als enige en echte eigenaar het schilderij op te eisen. Vraag uw advocaat of politie of justitieambtenaar waar deze mensen zich aan hebben schuldig gemaakt.De antiquair om te beginnen aan diefstal en oplichting. Degene die het schilderij heeft aangekocht krijgt heling aan de broek en hopelijk voor hem heeft hij het schilderij niet doorverkocht want anders komt daar nog een keer oplichting en heling bij.

Alles wat u moet onthouden is hierboven al gezegd. Diefstal, oplichting en heling.

We zullen nu uitleggen waar om een bankier ongestraft alle rekeningen van iedereen kan leeghalen op het moment dat hij verkiest. En, dat is alleen om een faillissement te voorkomen van zijn bank. Ik ben ervan overtuigd dat weinigen onder u heel weinig weten over bankzaken, zelfs politici die daar hele dagen voor ons over beslissen en daardoor ook de grootste kemels schieten hebben er geen jota verstand van! Als het gaat om Fractioneel Reserve Bankieren dan is er zowat niemand meer thuis. Zelfs de gouverneur van de Nationale Bank is opper­oplichter van samen met de Eerste minister en de minister van financiën als het gaat om Fractioneel Reserve Bankieren.

Van kinds af aan voeden ouders hun kinderen op om geld te sparen om op die manier later een appeltje voor de dorst te hebben. Getrouwd geeft u diezelfde boodschap door aan uw kinderen. U stelt vertrouwen in de bank en dat vertrouwen is absoluut. Uw geld in de bank levert zelfs intrest op! Als u uw geld terug wilt gaat u naar de bank en vraagt het terug met de verdiende intrest. Nooit hebt u er bij stilgestaan dat u, door geld op de bank te zetten, afstand hebt gedaan van uw geld waardoor de bank eigenaar is geworden van uw geld. U hebt altijd gedacht dat u op alle momenten van de dag uw geld terug kon krijgen.

Maar zoals zo dikwijls blijkt bijna alles waar we in geloven en zelfs datgene waarvan we rotsvast zijn overtuigd, zijn. U bent geïndoctrineerd om deze leugens te geloven door de vele advertenties in kranten en de wetenschap dat er een staatsgarantie bestaat waardoor uw geld bij de bank verzekerd is.

Maar, die staatsgarantie dekt niet alle geld in de bank. In België gaat het om hooguit 100.000 euro per klant per bank. In de is dit $250.000. In Engeland £85.000.

Ook dat is natuurlijk een rookgordijn om uw vertrouwen te krijgen en behouden in de malafide bankhandel. Vanaf het moment dat u geld stort op een bankrekening is de bank eigenaar van het geld, u hebt er niets meer over te zeggen. Daarom hebben banken ook het ‘recht’ om u niet meer dan 2500 euro per dag op te laten nemen en moet u grote bedragen bij de bank ‘bestellen.’ Dat bestellen heeft vooral te maken met het feit dat er niet veel ECHT GELD meer in omloop is. Daarom krijgt u bij het openen van een bankrekening waarop uw salaris wordt gestort ook tegelijkertijd een VISA kaart en een bankkaart! Ze hebben geen geld en handelen alleen in virtueel geld! Geld dat alleen bestaat in hun bankcomputer en nergens anders. Ik noem het VALS GELD omdat het geld uit de lege hoge hoed van meneer de bankdirecteur is ‘getoverd.’

En als de bank ineens geen geld meer heeft, hebt u geen poot om op te staan en kunt u alleen nog een klacht indienen tegen de bank om te proberen uw geld terug te krijgen. Is de bank echter failliet dan kunt u naar uw geld fluiten. Naar al uw geld wel te verstaan, want de staatsgarantie stelt ook geen fluit voor. De staat heeft niet eens genoeg geld om alle bankgaranties na te komen als er maar één bank failliet gaat. Trouwens daar betaalt u natuurlijk ook aan mee omdat alles wordt betaalt met belastinggeld!

Met een beetje geluk krijgt u zelfs nog iets terug van uw tegoed op de bank. Maar nogmaals, staatsgarantie is een even grote oplichting en leugen dan uw geld veilig wanen op een bank.

Dus, stelt uzelf in op het ergste scenario, een collaps! En dan is er geen enkele manier om uw geld terug te krijgen! In feite, en dat heeft de Cyprus affaire toch wel HEEL erg duidelijk gemaakt, hebben de autoriteiten alle gelden geconfisqueerd om de schuldenaars van de banken te betalen! Toen dat gebeurde schreeuwden burgers en financiële analisten moord en brand met benamingen zoals roversbende, oplichters en dat soort dingen. Maar is dat waar?

U zult zeer verbaasd zijn als de ontknoping komt! Een schok zal het zijn en het heeft ook nogal wat tijd geduurd voordat ik het zelf doorhad! De bank kan met de wet in de hand elke rekening leegplunderen. En dat is al honderden jaren perfect legaal!

Voor de bank bent u een CREDITEUR, een SCHULDEISER, vanaf het moment u uw geld op uw rekening stort. Volgens de WET IS DE BANK UW SCHULDENAAR, uw DEBITEUR! Anders gezegd: voor de wet is de bank een klant van u, van wie wordt verwacht dat hij u ooit nog eens zal (terug)betalen. U hebt zojuist uw geld ‘uitgeleend’aan het grote bankcasino en de bank ‘volmacht’ gegeven om er mee te doen wat ze wil. U bent een onverzekerde crediteur zonder dat u dat ooit is gevraagd.

Als we nu nog dieper op de zaak ingaan, is het duidelijk dat de bank, als deze failliet gaat, u als onverzekerde crediteur behandeld waardoor u laatst in de rij komt te staan indien er nog een beetje geld is om schulden terug te betalen. Eerst worden alle verzekerde crediteuren terugbetaald. En dan als er nog iets over is, krijgt u een gedeelte van uw geld terug, hetgeen niet veel zal zijn. Reken maar op NIETS! Alleen dit is de waarheid en niets anders als de waarheid.

Deze wet is in 1848 aangenomen in het Engelse Hogerhuis tijdens de zaak Foley versus Hill. De Bank of England was dan nog de Nationale bank der Nationale banken en eigendom van de Rotschild Clan wiens taak nu is overgenomen door de Bank for International Settlements (BIS) ook persoonlijk eigendom van Rotschild!

Het besluit van de uitspraak

Als een klant besluit om geld te storten op een bankrekening ontstaat er een relatie crediteur en debiteur waarbij de bank verantwoordelijk is om geld terug te betalen aan de klant als deze er om vraagt! Op het moment dat u geld stort op de bank echter, wordt al het geld eigendom van de bank en is de bank vrij om er mee te doen wat ze wenst.

In de essay Relationship Between a Banker and Customer wordt het duidelijk wat er exact is ‘afgesproken’ in de wet die overal op de wereld dezelfde

is als het om banken gaat!

De essay over deze verwerpelijke wet komt in het kort hierop neer:

Geld gestort op een bank, stopt eigendom te zijn van degene die het heeft gestort en wordt eigendom van de bank. De bank wordt er aan gehouden om elk bedrag dat een rekeninghouder van een bank opvraagt terug te betalen. Echter, geld gestort op de bank, is geld dat de eigenaar heeft geplaatst onder controle van de bank en daarom wordt het geld eigendom van de bank, waarbij de bank vrij is het geld te gebruiken alsof dit zijn eigen geld is. Alle winsten die met het geld worden gemaakt, blijven idem eigendom van de bank.

Geld dat door ons bij de bank in ‘bewaring’ wordt gegeven blijft ten alle tijde eigendom van de bank en deze kan doen met het geld wat ze wil. De bank kan op geen enkele manier ter verantwoording worden geroepen als het geld wordt gebruikt voor eigen doelen. De bank kan niet op het matje worden geroepen als het geld van de crediteurs in gevaar komt of als hij op een andere manier door gevaarlijke speculaties de gelden verspeelt!

De bank is niet verplicht om zich aan zijn overeenkomst met de rekeninghouder te houden of voorzichtig met zijn of haar geld om te gaan maar wel kan hij op het matje worden geroepen vanwege de overeenkomst en het ontvangen bedrag om althans de eigenaar van het geld het volledige bedrag terug te betalen.

In de zaak Foley versus Hill zegt Lord Brougham op een gegeven moment:

‘Deze bankhandel is om geld binnen te krijgen en om het te gebruiken als eigendom van de bank waardoor de bank schuldenaar wordt van de persoon die hen het geld heeft geleend. Daardoor kan de bank het geleende geld dan ook als eigendom beschouwen en ermee doen wat ze wil. Ik kan de situatie van de bankier niet in diskrediet brengen en wil deze vergelijken met de situatie van een vertrouweling en dan moet ik tot de conclusie komen dat de bank een schuldenaar is met een individueel belang die zich het bedrag toe­-eigent.’

Om het simpel onder woorden te brengen: ‘Bankiers kunnen niet juridisch vervolgd worden voor het beschamen van vertrouwen, want ze hebben geen persoonlijke verplichtingen aan hun ‘geldschieter’ de crediteur omdat de bank geacht wordt haar eigen geld te gebruiken om te speculeren en dat soort zaken. Er bestaat absoluut geen criminele aansprakelijkheid.

Nu komt de absolute vraag!

Waarom heeft nooit één rechter, minister president, minister van justitie of minister van financiën dit wettelijke principe aan de bevolking uitgelegd?

De reden hiervan is: niemand van die mensen heeft de ballen om de wettelijke waarheid uit te leggen want iedereen met wat geld op de bank zou per direct zijn geld afhalen en alle banken zouden gedompeld worden in hun eigen faillissement omdat niemand het er mee eens is dat zijn of haar geld in feite volgens de wet een lening is aan de bank en de bank met onze zuurverdiende centen kan doen wat ze wil. En dat ze niet weten wat ze doen met ons geld dat bewijzen de vele bijna faillissementen van bijvoorbeeld Dexia, Fortis, KBC en natuurlijk de banken wiens namen men niet durft uit te spreken. Het volk heeft altijd gedacht dat hun geld veilig was op de bank. Geen enkele mens had ooit gedacht dat ze de bank hun geld hadden uitgeleend.

Ook als uw geld door de bank wordt geconfisqueerd zal geen enkele minister of rechter u helpen omdat er wettelijk niets te vervolgen is. Dit komt omdat een bank niet kan worden vervolgd voor het verlies van zijn eigen geld. En dat is nu juist het vieze spelletje. Gestort geld op de bank van u of van mij is per direct eigendom van de bank en de bank doet ermee wat ze wil. Als een bankier ooit zal worden vervolgd klapt het ganseponzifraudespelletje in elkaar en is elke bank direct failliet omdat dan de leugen uitkomt! Daarom ook durf ik onverbloemd te zeggen dat ze dieven, bedriegers, oplichters, fraudeurs en zelfs moordenaars zijn! De leugen moet bedekt blijven om een loop naar de bank om alle rekeningen leeg te halen te voorkomen want dan ook zijn alle banken op een halve dag failliet omdat er niet eens genoeg ECHT GELD is om iedereen uit te betalen. Er bestaat maar 3% ECHT GELD!

Conclusie:

Natuurlijk, als men om geld vraagt bij de bank dan krijgt men dat! Maar, als je geld vraagt nadat de bank in elkaar is gezakt en niet meer kan betalen dan ben je de pineut en kun je er naar fluiten! Je bent hier als rekeninghouder niet voor verzekerd. En als er dan nog wat overblijft zal het niet veel zijn. Een paar cent per euro zal zo ongeveer het hoogste bedrag zijn.

Dus, toen de bank van Engeland, de FED en de BIS de richtlijnen op hebben gesteld, hetgeen het skelet is geworden voor het leeghalen van alle bankrekeningen in Cyprus, is deze in Cannes in 2011 voorgelegd aan de G20 die het zonder meer hebben geratificeerd! En wat konden de G20 op het plan van de drie ‘voornaamste’ Nationale banken zeggen. Ze staan perfect legaal recht in hun schoenen. Natuurlijk hebben ze er wel voor gezorgd dat er niets tot in detail is uitgelekt over het waarom banken dit ongestraft kunnen doen! Als ze dat zouden doen dan ontstaan er burgeroorlogen en complete volksopstanden en men weet zeker wiens bloed er bijvoorbeeld door de Wetstraat zou vloeien! Het was dan ook helemaal geen verrassing dat de nationale bankiers met de volgende verklaring naar buiten kwamen nadat ze Cyprus hadden leeggeroofd.

‘Het objectief van een effectieve resolutie maakt het realiseerbaar om de resolutie van de financiële instellingen zonder grote onderbrekingen en zonder de verliezen op de belastingbetaler af te wimpelen onderwijl vitale economische functies worden beschermd waardoor eveneens onverzekerde en niet volledig verzekerde crediteuren evenals aandeelhouders zijn beschermd om niet alles te verliezen en toch de claim van liquidatie te respecteren.’ De volledige tekst kunt u hier downloaden.

In de tekst vindt u de normale advocatentaal, aangevuld met kommaneukerij en een ontzettend complex technisch jargon dat bankiers graag gebruiken om mensen te misleiden. Vooral hun crediteuren om datgene in te kunnen steken wat ik net allemaal in eenvoudig Nederlands heb uitgelegd!

Enige sleutelwoorden en betekenis:

  1. Zonder grote systematische onderbrekingen, betekent: zonder toeloop van het volk op de bank om hun rekeningen leeg te halen.
  2. Beschermen van vitale economische functies, betekent: het beschermen van de bij ons aangesloten banken die dezelfde interesses hebben.
  3. Onverzekerde crediteuren, betekent: uw geld, u bent de pisang!
  4. Respecteren van de hiërarchie voor claims tijdens de opheffing, betekent eigenlijk, u bent de laatste in rij en als er nog iets te halen valt wel dan krijgt u nog een aalmoes.

Eigenlijk betekent bovenstaand gelul niet meer dan:

Alle rekeninghouders zijn de grote verliezers!

Lees verder via: Stop de bankiers

Photo by danielmoyle


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
8 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
john van der zijde
6 jaren geleden

We zijn genaaid nu nog cash geld weg back to slavery!!!!!

LC
6 jaren geleden

Uit dit stuk spreekt een nogal hoge mate van naïviteit. De auteur acht ik een goed mens die het beste voorheeft met anderen dat hij hen over deze “nieuwe” informatie wil inlichten, echter dit is niet nieuw en welbekend. De manier waarop banken werken met deposito’s is al jaren bekend, de bank heeft nou eenmaal het recht om ermee te doen wat ze wil (binnen regels die ook zijn vastgelegd, vaak door de bank zelf).

Diegene die dit stuk lezen en er verbaasd over zijn moeten even bij zichzelf te rade gaan waarom zij de naïviteit hebben gehad om hun geld aan een organisatie met winstoogmerk te geven, zonder uit te zoeken wat ermee gebeurt. Deze informatie is openbaar en bekend. Je zou je geld toch niet zomaar aan een onbekende geven, zonder uit te vinden wat die ermee gaat doen? Het wanmanagement van sommige banken valt niet goed te praten, maar je geld uit handen geven zonder je op de hoogte te stellen van je rechten ook niet.

Tova
6 jaren geleden

LC waar geef jij je geld in bewaring??? Een ouwe sok 😉 toch niet. En ja ik was veel te goed van vertrouwen maar is er een bancaire instelling die zich ten positieve onderscheidt?

Pascal J-P Eshuis
6 jaren geleden

Bancaire (nutsbanken) instellingen hebben hun bestaansrecht te danken aan het beheren van andermans ‘centen’ (=kernactiviteit). Op het moment dat jouw geld op hun rekening staat heeft de bank de volledige vrijheid om dat naar eigen inzicht aan te wenden zonder dat nominale inleggers/klanten invloed kunnen uitoefenen op dat beleid. Banken zijn verplicht om een bepaald deel van het eigen vermogen (van de bank) als buffer te gebruiken (12%?). Dit betekent dus dat een bank met 1 miljoen eigen vermogen circa 8 miljoen aan leningen kan verstrekken. Dus moet je volgens ondergetekende behoorlijk wat moeite doen – wanbeleid voeren – om geen winstgevende modus te genereren. Dat bancaire ondernemingen zich naast hun kernactiviteit bezig houden met onder andere risicovolle investeringen met hoog rendement of dito grote verliezen als gevolg is 1 van de oorzaken van de mede of juist door de bancaire wereld ontstane wereldwijde crisis (lang leve de globalisering). En natuurlijk hebben al die geldgeile patjepeeërs al veel langer in de peiling dat de gemiddelde politicus niet opgewassen is tegen de macht van instellingen die zichzelf onmisbaar gemaakt hebben – wat enkel mogelijk gemaakt is met behulp van politici – en derhalve nog minder rekening hoeven te houden met onmachtige burgers.
‘Je leent Jantje geld zodat Jantje een bedrijf kan starten en daarvoor betaald Jantje jou rente maar op een gegeven moment meent Jantje dat jij hem geld moet betalen omdat de lening die jij hem verstrekt hebt minder rendeert dat Jantje gehoopt had en aanvaardbaar vindt’.
Jantje is een eerloos en volkomen van de pot gerukte opportunistische en ondankbaar sujet.
Dat tijdens de privatiseringsgolf van de jaren ’80 tijdens het bewind van Ruud Lubbers (onze 1e corporatistische premier?) onder andere onze met publieke gelden opgerichte en op dat moment nog immer renderende staatsbank verkocht is, heeft er rechtsreeks voor gezorgd dat de gemiddelde inwoner van Nederland dankzij democratisch verkozen politici, macht heeft moeten afstaan aan niet-verkozen anti democratische entiteiten; aandeelhouders en hun zetbaasjes. Maar zolang de gemiddelde Nederlander liever zapt dan zich verdiept; zolang de meerderheid de illusie blijft hebben dat rechten gratis zijn i.p.v. verworvenheden waar vaak voor gestreden is, is het evenzo een illusie dat deze door het bedrijfsleven en overheden ingeslagen weg gewijzigd gaat worden. Dus wellicht verdienen wij het om door partijen die wel blijven opletten te grazen genomen te worden.

nick
6 jaren geleden

En hoe zit het dan met de hypotheken. Ze zeggen wel dat ze je geld verstrekken, maar dat is niet zo. Ze kunnen je later geen originele contracten laten zien. Kunt u mij daar de echte waarheid ook in vertellen, net zo als u hier boven heb beschreven. bij voorbaat bedankt.

6 jaren geleden

Bedankt om het licht laten schijnen om wat bebeurt achter de schermen. Regeringen en banken werken in het donker.. Met meer lichten [ van meer mensen] aan te steken ] verdwijnt het donker zonder aan te raken.

diekale
5 jaren geleden

Mensen; het is allemaal nog erger dan bovenstaand stukje doet vermoeden:
Google maar eens op “financiële noodwet 1978”
Nooit van gehoord hè…., en toch bestaat het…
Deze wet biedt de overheid de mogelijkheid om “in geval van oorlog, oorlogsdreiging of bijzondere omstandigheden” beslag te kunnen leggen op uw vermogen, opgebouwd pensioen, uw (koop)huis enz. enz.
En vooral die “bijzondere omstandigheden” zijn een linke, hoewel oorlog en oorlogsdreiging momenteel ook niet ondenkbaar zijn.

Jan Witheet
2 jaren geleden

Het hele monetaire systeem is zo verschrikkelijk fout dat er geen twijfel over kan bestaan dat dit systeem zo snel als mogelijk wereldwijd moet worden afgeschaft.

Het was Willem I die Rothschild het privilege gaf om geld in roulatie te brengen en daarvoor rente te vragen. Dat geld dat werd uitgeleend had Rothschild niet en wordt “vers geprint”.
Willem I had geld nodig om oorlog te voeren met een huurleger en dat was de reden dat Willem I Rothschild dat privilege gaf. Ook geld nodig voor projecten door de overheid waarvoor de overheid gemakkelijk het geld zelf zou kunnen printen worden met geld gedaan dat door Rothschild gratis wordt geprint en waarvoor dure rente werd betaald die moes worden opgebracht door de bevolking.
UIteraard wordt de bevolking niet verteld over het privilege aan banken ..

Als je weet dat een gemiddeld huishouden 30 to 60 % van zijn inkomen aan rente voor zijn hypotheek bestaat dan is het een wonder dat dit systeem nog bestaat en dat kan alleen omdat bankiers het feit van gratis geld printen angstvallig voor iedereen hebben verzwegen en ook dat de banken er wel voor zorgden samen met de RK kerk dat de burgers vooral hard aan het werk hielden. De RK kerk hield de mensen dom, de banken hielden de mensen arm …. Tja …. en wat de overheid betreft hebben zij de burgers volledig in de steek gelaten ….

Bij het verstrekken van een hypotheek heeft de bank het huis in onderpand. Blijft een huiseigenaar in gebreke met het betaling van de rente dan vervalt het huis aan de bank …. Het huis wordt door de bank verkocht en mocht het huis voor minder wordt verkocht dan de hypotheek dan brengt de bank de rest schuld alsnog bij de voormalige huiseigenaar in rekening. Ergo: de bank heeft risico nul … en tot voor een paar jaar geleden betaalden burgers zo’n 8 % rente per jaar aan banken voor niets meer dan een administratieve handeling.

De bank creëerde dus slechts een schuld en de waarde van het bedrag dat werd geleend werd gecreëerd door de partij die die geld leende. Ergo: de bank is niet meer dan een parasiet …. eentje die zijn gastheer dood eet … Nog steeds niet witheet?

Het creëren van geld is een primaire taak van een overheid en dat had nooit gegeven mogen worden aan particuliere banken.

Binnenkort in Nederland: Gegevens 1,1 miljoen mensen gestolen bij zorgverzekeraar VS

Wiki, Het meest gladde stukje vreten: Zalm (ABNAMRO)