in , ,

Doe eens rebels en doe mee! Collectieve aanklacht tegen de kabinetten Kok, Balkende en Rutte

Engin_Akyurt / Pixabay

Zin om weer eens lekker ouderwets rebels te doen? Nou er is dus een collectieve aanklacht gaande tegen o.a. de Kabinetten Kok, Balkende & Rutte. Ik zou zeggen gratis inschrijven die handel en eens kijken hoever het komt. Gewoon, omdat het kan!

Hashtag #onzerechten en verspreiden maar….

Doe mee! Wij gaan samen met u 10 Collectieve Aanklachten indienen tegen de kabinetten(leden) Kok, Balkenende & Rutte wegens misdaden tegen de menselijkheid (mensheid) bij Internationaal Strafhof (ICC). 

Op 10 december is het 70-jarige bestaan Universele Verklaring v/d Rechten v/d Mens (UVRM) en gaan wij samen met u onze mensenrechten terug claimen & de Nederlanders bevrijden uit de dwangdictatuur!

De 10 aanklachten

A1. Corruptie: De rechtstaat wordt ernstig ondermijnd door corruptie en ’s van multinationals, openlijk verweven in onze eerste kamer.

De Grondwet is door Art 120 in diezelfde Grondwet buitenwerking gesteld.

Banken kopen hun misdaden vrij met een deal bij het OM. Officieren van Justitie en Rechters weigeren de democratische rechtstaat te verdedigen, zij leven het wetboek van strafrecht niet na. In hun ambtsplicht verzaken zij op Art 162 SV. Overwegende dat erkenning van de inherente waardigheid en de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld; Het recht op een eerlijke rechtsgang is een mensenrecht.

A2. Art. 120 GW: Nederlanders hebben geen Grondrechten – gekoppeld aan hun mensenrechten -, waarop zij zich kunnen beroepen bij de rechter. Dit komt door Art 120 GW en het ontbreken van een Constitutioneel Hof. Veel grondrechten staan gelijk aan mensenrechten, deze zijn ons ontnomen door onze beleidsbepalers! Voorbeelden hiervan zijn de gedwongen lidmaatschap in de , de donorwet, de sleepwet, de participatiewet en de woon voorrang van statushouders zijn in strijd met de Grondwet. Deze worden wel uitgevoerd.

Zodra de publiekrechtelijk mens uit de verdwijnt, verdwijnt ook het recht, van gelijkheid, van vrijheid, van mening, van autonomie en zelfbeschikkingsrecht.

Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen. Handelingen die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan. En overwegende dat de komst van een wereld, waarin de mensen en geloof mag genieten, en vrij mag zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens; deze rechten zijn in de grondrechten en wetten vastgelegd, deze dienen ook nageleefd te worden.

Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worden om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking zoals tijdens de Acte van Verlatinghe.

A3. Slavernij: De wettelijke bestuursrechtelijke zorgpremie is een onaanvaardbare doorkruising van het recht en niet legitiem. Het verplichten van een commercieel civiel contract is wegens de dwang strafbaar. Art. 284 / 365 SR Een burger wordt beschermd in het Burgerlijk Wetboek. Zonder wilsverklaring Art. 3.33 BW is een persoonlijke dienstbaarheid niet te dulden Art. 1.1 BW en een onrechtmatig contract die tot stand is gekomen onder bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden vernietigbaar Art. 3.44 / 3.49 / 3.50 BW.

Er wordt in anonimiteit door organisaties en verenigingen in personen gehandeld met persoonsgegevens en valse aktes. Er worden valse orders opgemaakt en uitgevoerd met geweld en dwang, met inbreuk op de persoonlijke levenssfeer in samenspanning met verenigingen en bedrijven. Overheidsorganen handelen anoniem wederrechtelijk in onaanvaardbare doorkruising van publiek- en privaatrecht en bepalen zonder gerechtelijke uitspraak dat een persoon schuldig is. (Zie gewonnen rechtszaak tegen de zorgverzekering)

Nederlanders worden onrechtmatig gedwongen in civiele contracten, dat is beleid van een dwangdictatuur in slavernij! Zonder recht geldende contract met een wilsverklaring is een vordering niet mogelijk. Vele incassobureaus, het CJIB & CAK nemen onrechtmatige opdrachten aan om te vorderden zonder te controleren of er een recht geldend contract bestaat. Hiermee worden stelselmatig strafbare feiten gepleegd door een onrechtmatige vordering op te eisen met dwang en geweld, waarin er voor eigen rechter wordt gespeeld uit naam van de Koning.

A4. Medeplichtig aan Oorlogsmisdaden: Kabinet Rutte2 en Rutte3 zijn medeplichtig aan oorlogsmisdaden in ë, door het ondersteunen van terroristische organisaties betaald van het van de bevolking! De onrechtmatige geldelijke steun van de donateurs is strafbaar in Art 140.A & 421 SR. De bevolking wordt onder dwang opgelegd tot afstaan van bezit. Dit via een verplichte belastinggift.

A5. Gijzeling in vereniging EU: Een bevolking tegen de wil in, gijzelen in een vereniging; de EU, is een schending van mensenrechten. In 2005 is er tegen de Europese Grondwet gestemd en dit is bindend aangenomen door Kabinet Balkenende. Er is dus geen enkel mandaat voor het Verdrag van Lissabon 2007 die voor 96% dezelfde teksten bevat. Er is ook nooit een referendum gehouden omtrent het Verdrag van Maastricht 1992 en Verdrag van 1997. Hierdoor werden bevoegdheden en machten naar de EU in Brussel overgeheveld. Door het afschaffen van de Nederlandse Gulden, waarmee de soevereiniteit en zelfbeschikking als Nederlandse bevolking is afgenomen, zijn we onder controle van een centrale macht in Brussel geplaatst.

A6. Cordon Sanitaire: Vervolging van een bevolking, een zogenoemd Cordon Sanitaire bij zowel landelijke en lokale verkiezingen. Dit o.a. via discriminatie, bedrog, samenspanning en ontneming van een gelijkwaardig stemrecht vanwege politieke voorkeur. Door uitsluiting van toegang tot een democratische gekozen regeringsvorm is een misdaad tegen de menselijkheid wegens vervolging van een identificeerbare groep of collectiviteit op politieke gronden. Het onwettig veranderen van een regeringsvorm door de toegang exclusief te maken voor alleen het partijkartel is een pure vorm van een dictatuur en volgens Art. 94 SR staat daar 30 jaar tot levenslang gevangenisstraf op. Iedere Nederlander heeft 1 gelijk stemrecht, deze bepaald welke regering gevormd wordt en niet het corrupte partijenkartel!

De staatsgesubsidieerde organisatie college voor Rechten van de Mens weigert de mensenrechten van deze 1,4 miljoen mensen te verdedigen. 1,4 miljoen mensen die met uitsluiting van de regeringsvorm zijn gediscrimineerd. Deze 1,4 miljoen mensen die genegeerd worden, zijn vervolgens wel verplicht(=gegijzeld) deel te nemen aan het beleid van Rutte3.

A7. Beroving van bezit & eigendommen De privatisering is een ontvreemding van eigendommen van de Nederlandse bevolking, dit wordt ons aangedaan door bedrijven in samenspanning met overheid-instanties. Alles is opgebouwd door de Nederlandse bevolking qua arbeid en belastingafdracht, dit teneinde een samenleving op te bouwen die de bevolking dient . Denk aan gezondheidszorg, onderwijs, handhaving wet- en regelgeving, Openbaar Vervoer, , gebouwen, Post- en Nutsbedrijven, geldcreatie, ontvreemding van eigen woningen/bezit en geldbeheersing.

A8. Schending geloofsvrijheid: De Christelijke en Openbare scholen hebben zich al jaren schuldig gemaakt aan het gijzelen van minderjarigen, door een verplichte leerplicht (=Overheidsbeleid) in een Moskeebezoek. Ouders die weigeren worden bestraft door de schoolinspecteur! Dit is een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer met een schending van geloofsvrijheid.

A9. Beroving van bezit & eigendommen: Er wordt via dwang een belasting “Gift” afgenomen, zonder een deugdelijk contract waarin de rechten en plichten van beide partijen zijn opgenomen. Om vervolgens een corrupt systeem – die in strijd is met onze mensenrechten – te financieren, dit is een pure vorm van slavernij en ook strafbaar Art. 140 SR. De bestraft mensen met hoge boetes en hoge inschattingen om vervolgens buitenrechtelijke bezittingen te ontvreemden van weerloze mensen. Dit alles in naam van de Koning!

A10. Genocide: Het langdurige stelselmatige beleid wat op de Nederlandse bevolking wordt uitgevoerd leidt ertoe dat veel Nederlanders geestelijk een burn-out hebben, met het wegnemen van hun rechten, zelfbeschikking, soevereiniteit en toekomst is de vitaliteit 1.6 per gezin – 2.1 per gezin is min. nodig om voort te bestaan – waardoor er formeel sprake is van genocide. 

 

Aanmelden kan hier


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Trump vast in de tang van criminele globalisten

Het ongelijk van Groenlinks EU-kopstuk Judith Sargentini: moordende Syriër in Maastricht had banden met IS