in

Duits rapport: AstraZeneca Covid-19-vaccin slechts 8% effectief bij mensen ouder dan 65

via xandernieuws.net

Volgens een rapport van de Duitse Permanente Vaccinatiecommissie is het Oxford-AstraZeneca Covid-19-vaccin slechts 8% effectief bij mensen ouder dan 65 jaar. Duitse functionarissen vrezen dat het AstraZeneca-vaccin mogelijk niet wordt goedgekeurd door de autoriteiten van de Europese Unie voor gebruik bij 65-plussers, schrijven de Duitse bladen Bild en Handelsblatt.

De Duitse Permanente Vaccinatiecommissie ziet geen reden om het gebruik van het AstraZeneca-vaccin aan te bevelen voor de groep 65-plussers. Dit blijkt uit een ontwerpresolutie van 88 pagina's van het Robert Koch Instituut (RKI), die op 26 januari 2021 naar buiten kwam.

Volgens Handelsblatt zegt de aanbeveling in het rapport letterlijk: “Het Covid-19-vaccin AstraZeneca wordt momenteel alleen aanbevolen voor mensen van 18 tot 64 jaar op basis van de momenteel beschikbare gegevens.” De AstraZeneca-onderzoeken laten momenteel een effectiviteit van 6,3 procent zien voor de leeftijdsgroep vanaf 65 jaar, maar vanwege de zeer schaarse gegevens is dit “niet statistisch significant”. In de leeftijdsgroep van 18 tot 64 jaar is de effectiviteit op basis van een aanzienlijk betere gegevenssituatie volgens het document 71,1 procent.

Eerder dreigde de Europese Unie de export van AstraZeneca Covid-19-vaccins naar andere landen te blokkeren, nadat AstraZeneca 336 miljoen euro van de EU had gekregen voor gegarandeerde bestellingen en elders vaccins leverde.

Volgens rapporten had AstraZeneca tot voor kort klinische gegevens aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) geleverd, om ook bij oudere mensen voldoende effectiviteit te kunnen aantonen. Het Brits-Zweedse farmaceutische bedrijf kondigde aan dat de EU-autoriteit haar analyses van deze gegevens “in de komende dagen” zou publiceren.

Mocht het EMA, ondanks de aanvullende gegevens van AstraZeneca, zoals de Duitse Permanente Vaccinatiecommissie, besluiten de leeftijdsgroep boven de 65 voorlopig uit te sluiten, dan zal het waarschijnlijk nodig zijn de vaccinatieplannen in veel Europese landen aan te passen.

Detail uit de brief van minister De Jonge aan de Kamer, waarin hij erkent dat de nieuwe technologie van de vaccins een risico is. Uit deze brief blijkt eveneens dat de Europese Commissie ook een deal met Pfizer heeft gesloten.

Koopovereenkomst met Europese Commissie

Uit de recent gepubliceerde en deels gecensureerde koopovereenkomst met AstraZeneca, blijkt dat het contract met de Europese Commissie ruimte biedt om in totaal 870 miljoen aan vaccins te besteden. In het juridische document van 41 pagina's staat weinig over de te verwachten effectiviteit van het toen nog te ontwikkelen vaccin, maar het toont wel dat het in wezen om een wurgcontract gaat, waarin weinig ruimte is om onder de deal uit te komen.

Uit het contract blijkt dat, op het moment dat de Europese Commissie de aankoop overeenkwam, slechts fase 1 en 2 van de klinische studies door Oxford University waren afgerond. Opvallend is ook de clausule waarbij AstraZeneca volledig wordt gevrijwaard van alle mogelijke schade en letsel, die als gevolg van de vaccins kan ontstaan.

Vrijwaring

14.1. “Elke deelnemende lidstaat zal AstraZeneca, zijn gelieerde ondernemingen, onderaannemers, licentiegevers en sublicentiehouders en functionarissen, directeuren, werknemers en andere agenten en vertegenwoordigers van elk (gezamenlijk de “Gevrijwaarde personen”) vrijwaren van en tegen elke en alle schade en aansprakelijkheden, inclusief schikkingen waarvoor de vrijwarende partij zijn toestemming heeft gegeven op grond van paragraaf 14.2, en noodzakelijke juridische kosten met betrekking tot, voortvloeiend uit of verband houdend met claims wegens overlijden, lichamelijk, geestelijk of emotioneel letsel, ziekte, handicap of toestand, angst voor het voorgaande, verlies of beschadiging van eigendommen en bedrijfsonderbreking van de benadeelde partij of een aanverwante persoon van een dergelijke benadeelde persoon (samen, “Verliezen”) die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik of de toediening van het vaccin dat is verzonden of toegewezen aan zijn rechtsgebied.

Een dergelijke vrijwaring zal beschikbaar zijn ongeacht waar het vaccin wordt toegediend, waar de claim wordt ingediend en of de claim van een defect voortkomt uit de distributie, toediening en gebruik, klinische testen of onderzoek, fabricage, etikettering, formulering, verpakking, donatie, verstrekking, voorschrijven of vergunningverlening van het vaccin in zijn rechtsgebied.

Gevoelige informatie in het vrijgegeven contract is zwart gemaakt, al kan men in de bookmarks deels zien welke informatie het betreft.

Bijwerkingen worden genegeerd

Het vaccinatieprogramma van het Covid-19-vaccin is onderdeel van de derde fase van een nog niet afgeronde klinische studie. Daarom moeten bijwerkingen zorgvuldig genoteerd en onderzocht worden. Het is van groot belang voor de en veiligheid dit zorgvuldig te doen, ook omdat het hier gaat om een nieuwe technologie (gentherapie). Desondanks zijn er vele signalen dat ernstige bijwerkingen, zoals het overlijden vlak na de , opzettelijk genegeerd worden.

Bij de registratie van sterfgevallen met of door Covid-19 en overlijden na vaccinatie wordt duidelijk met twee maten gemeten. De meeste mensen die in 2020 overleden aan Covid-19 waren volgens het ouder dan 80 jaar. Het overgrote deel van hen had onderliggende aandoeningen. Toch zijn deze overlijdens geregistreerd als overleden aan Covid-19.

Tijdens de eerste golf ‘vergaten' de media ons te vertellen wat de co-morbiditeit was van de mensen die met Covid-19 stierven, waardoor de valse suggestie gewekt werd dat Covid-19 uitsluitend of vooral de doodsoorzaak was. Maar nu een deel van dezelfde doelgroep korte tijd na de vaccinatie overlijdt, rapporteert men dat deze mensen overlijden aan de onderliggende aandoening, als gevolg van hun hoge leeftijd of aan corona.

Is het middel erger dan de kwaal?

De beperkte effectiviteit van het vaccin bij senioren, zoals gemeld door de Duitse Permanente Vaccinatiecommissie, is zorgelijk. Niet alleen omdat zij de meest kwetsbare groep voor Covid-19 zijn gebleken, maar ook omdat dezelfde groep waarschijnlijk extra gevoelig is voor de bijwerkingen van het vaccin, ook bekend als gentherapie.

Dit kan men concluderen uit talloze berichten waarbij bewoners van verzorgingstehuizen ernstige bijwerkingen vertonen of overlijden na vaccinatie. Deze overlijdens worden soms ook weer gemeld als Covid-19-slachtoffers, omdat er vlak na vaccinatie een virusuitbraak zou hebben plaatsgevonden. Op deze manier blijven de mogelijke gevaren van het vaccin onderbelicht.

Wanneer de effectiviteit van het vaccin minder dan 10% blijkt te zijn, weegt dit niet op tegen de nog niet goed in kaart gebrachte risico's die de injectie met zich mee brengt. De koopovereenkomst met AstraZeneca en de bedragen die met de aanschaf van het vaccin gemoeid zijn, suggereren dat er andere belangen een rol hebben gespeeld om haast te maken met de vaccinatie-agenda.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Lees verder bij de bron: Ellaster


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
man in gray hoodie with red heart on his head

Zeg Mark Rutte, is dit allemaal van tevoren opgenomen?

Uitsluiting van niet gevaccineerde mensen is een feit