in , , ,

EU bedreigt nu ook al de gemeentelijke democratie

geralt / Pixabay

Het Transnational Institute (TNI, Amsterdam) verspreidt het volgend bericht (Nederlandse vertaling Ander Europa).

Afgelopen dinsdag (6 november) organiseerden Corporate Europe Observatory (CEO), TNI en Barcelona en Comù het succesvolle initiatief Municipalize Europe! in Bussel, met vertegenwoordigers van Barcelona, Napels, Grenoble, Parijs en Amsterdam, om te discussiëren over een progressief gemeentelijk beleid op het gebied van (betaalbare) huisvesting, energietransitie, openbare watervoorziening, terugkeer naar het gemeentelijk vlak, solidariteit met vluchtelingen, enzovoort.

Er waren inspirerende debatten, maar de instellingen van de Europese Unie dreigen juist nu met een inperking van het gemeentelijk beleidsdomein.

Inderdaad, de Europese instellingen zijn momenteel in de laatste onderhandelingsfase van een akkoord over het voorstel voor een Dienstenkennisgevingsprocedure [Services Notification Procedure], een onderdeel van de herziening van de dienstenrichtlijn, beter bekend als de Bolkesteinrichtlijn. Het voorstel zou een sterk remmend en afschrikkend effect hebben voor progressieve gemeentelijke beleidsinitiatieven.

De voorgestelde  Dienstenkennisgevingsprocedure zou gemeentebesturen verplichten om de Europese Commissie in te lichten over elke regelgevende maatregel in verband met diensten, drie maanden vóór het nemen van een beslissing. De Europese Commissie zou dan een evaluatie maken en een bindende uitspraak doen of de maatregel al dan niet in tegenspraak is met de Dienstenrichtlijn.

Momenteel gebeurt de kennisgeving alleen nadien. Met haar neoliberale vooringenomenheid zou de Europese Commissie bezwaren kunnen maken tegen een hele reeks progressieve gemeentelijke initiatieven.

Het voorstel houdt ook in dat ‘belanghebbenden’ [stakeholders], waaronder ook bedrijven en hun lobbyisten, de kans zouden hebben om hun opmerkingen te formuleren over de maatregelen voorgesteld door openbare besturen.

Er zou reeds op 15 november een akkoord kunnen ontstaan binnen de Europese instellingen, het komt er dus op aan om onze stem tijdig te laten horen. We nodigen uw organisatie dan ook uit om de bijgevoegde brief te ondertekenen. Neem daartoe vóór 13 november ’s avonds contact op met Olivier Hoedeman (CEO) <[email protected]>. en vermeld de naam en het land van uw organisatie.

 

OPEN BRIEF AAN DE REGERINGEN VAN DE EUROPESE UNIE

Wij, vertegenwoordigers van Europese steden, verenigingen van de civiele samenleving en vakbonden, willen onze ernstige bezorgdheid uitdrukken over de voorgestelde Dienstenkennisgevingsprocedure. Er zou niet langer achteraf moeten gerapporteerd worden, maar nieuwe lokale regels en wetten zouden in de toekomst vooraf moeten gemeld worden en goedgekeurd door de Europese Commissie.

Zoals gesteld in een verklaring van de Amsterdamse gemeenteraad van september 2018 creëert de voorgestelde kennisgevingsprocedure onnodige vertragingen en betekent ze “een ernstige schending van de autonomie van lokale besturen, en stelt aldus een bedreiging voor de lokale democratie”. Het voorstel zou nieuwe ernstige obstakels creëren voor een progressief gemeentebeleid, zoals hoogdringende maatregelen voor betaalbaar wonen.

De voorgestelde procedure is disproportioneel en in tegenspraak met het subsidiariteitsprincipe, en met de verplichting van de EU om regionale en lokale besturen te respecteren, zoals bepaald in het Verdrag van Lissabon.

Steden hebben een sleutelrol in de oplossing van Europa’s sociale en ecologische problemen en in het verdiepen van de democratie met actieve deelname van de burgers. De voorgestelde Dienstenkennisgevingsprocedure en haar poging om de democratische armslag van gemeentebesturen te beperken is daarom volledig onaanvaardbaar.

ONDERTEKENAARS:

  • Barcelona en Comù
  • Corporate Europe Observatory (CEO)
  • Transnational Institute
  • Ander Europa

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


Rapporteren

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Contant geld wordt inmiddels gezien als alternatief spaarmiddel

Dit OM is stuk: de blokkeerfriezin is als een doodrijder/toebrenger van zwaar lichamelijk letsel veroordeelt