in , ,

EU-document: het ging nooit over “vluchtelingen”, maar over “hervestiging”

De auteur Matthias Matussek heeft explosieve documenten ontdekt, waaruit blijkt dat we vanaf het begin zijn gelogen door de politici en de media. Het ging nooit over hulp aan oorlogsvluchtelingen, maar over een hervestiging en dus over de volledige verandering van het Europese continent.

De -strategen willen de achteruitgang van de bevolking tegengaan door veroudering en dalende geboortecijfers. Daarom verwelkomen ze elke zogenaamde vluchteling plus gezinshereniging, die hen helpt hun plannen te realiseren. Matussek vat dit enorme schandaal samen met de volgende woorden:

1.) Elke Literate kan op de originele site van de  te lezen dat er is natuurlijk de VN-position paper “vervangingsmigratie” (vervanging migratie), die op geen enkele manier spreekt over zoekers tijdelijke bescherming.

2.) Verder leest elke lezer op de originele website van de Europese Commissie, dus lees zeker wat de EU-commissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap zei, Dimitris Avramopoulos en ook geenszins veronderstelde tijdelijke bescherming, maar openlijk dus daarom permanent Hervestigingsverplichtingen spreken:

“Door het creëren van een permanent kader met uniforme procedures, kunnen we zorgen voor een snellere procedures, die op zijn beurt laat ons toe om geleidelijk aan onze gezamenlijke hervestiging te verhogen .”

3.) Op basis van de bovengenoemde aantoonbaar verifieerbare oorspronkelijke bronnen van de Verenigde Naties en de Europese Commissie, is bewezen dat we nu – meerderheid – geen migraties van mensen zijn die grotendeels “tijdelijke beschermingzoekers” zijn, maar meestal meer gerichte permanente EU “nieuwe nederzettingen” als indirecte implementatie van de UNO scriptie paper “replicaement migratie” (vervangende migratie) ervaring.

4.) Deze openbaar verifieerbare feiten worden ons grotendeels onthouden door de – vermoedelijk op meerderheid op kwaliteit gerichte traditionele uitgevers en de publieke omroepen vooralsnog, ondanks de vrijheid van meningsuiting die wordt beschermd door opinie en hun basisvereiste van een meerderheid op kwaliteit gerichte journalistiek. Het document is beschikbaar voor iedereen op de website van de Europese Unie en wordt hier reproduceerbaar gereproduceerd in ongewijzigde vorm:

Persbericht van de Europese Commissie van 13 juli 2016: Verbetering van de legale kanalen voor migratie – Commissie stelt EU-hervestigingskaders voor

De Europese Commissie stelt vandaag een EU-hervestigingskader voor. Het doel is een gemeenschappelijk Europees hervestigingsbeleid vast te stellen dat ervoor zorgt dat mensen die internationale bescherming nodig hebben toegang hebben tot goed geordende en veilige routes naar Europa.

De Europese Commissie stelt vandaag een EU-hervestigingskader voor. Het doel is een gemeenschappelijk Europees hervestigingsbeleid vast te stellen dat ervoor zorgt dat mensen die internationale bescherming nodig hebben toegang hebben tot goed geordende en veilige routes naar Europa. Het voorstel maakt deel uit van de geplande hervorming van de Commissie van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en de langetermijnstrategie voor een beter migratiebeheer zoals uiteengezet in de Europese migratieagenda. Het zal ook bijdragen tot de uitvoering van het nieuwe resultaatgerichte partnerschapskader voor samenwerking met de belangrijkste landen van herkomst en doorreis, dat de Commissie op 7 juni heeft gepresenteerd.

Frans Timmermans, eerste vice-voorzitter van de Commissie, zei: “We moeten onze gezamenlijke inspanningen om internationale bescherming te waarborgen, verder versterken, met name door vluchtelingen veilige en ordelijke hervestiging in Europa te bieden. Hoewel eerdere ad-hocoplossingen enkele resultaten hebben opgeleverd, zullen de nieuwe vandaag voorgestelde procedures ons in staat stellen in een vroeg stadium met de lidstaten samen te werken om de inspanningen van de lidstaten te bundelen en te versterken en in het algemeen efficiënter te zijn. , Hoeveel mensen per jaar worden hervestigd, wordt nog steeds door de lidstaten zelf bepaald en in de toekomst kunnen zij financiële steun uit de EU- ontvangen om hun beslissingen in de praktijk te brengen.

EU-commissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap Dimitris Avramopoulos zei: “Het voorstel van vandaag is een belangrijke stap in onze inspanningen om mensen die bescherming nodig hebben, legale en veilige toegang tot de EU en bescherming te bieden. Het is een essentieel onderdeel van de bredere doelstelling om de meest kwetsbaren te beschermen, prikkels voor onregelmatige migratie te verminderen en migranten te beschermen tegen smokkel en gevaarlijke reizen naar Europa. Door een permanent kader van gemeenschappelijke procedures te creëren, kunnen we zorgen voor snellere procedures, waardoor we onze gezamenlijke hervestigingsverplichtingen geleidelijk kunnen verhogen. In haar poging om illegale migratieroutes te sluiten, creëert de EU dus echte legale migratiekanalen. “

Het voorstel van vandaag beoogt een permanent kader tot stand te brengen met een enkele hervestigingsprocedure binnen de EU. Hoeveel mensen per jaar worden hervestigd, zal door de lidstaten zelf worden bepaald, maar door de nationale inspanningen te coördineren en samen te werken, zal de EU als geheel meer kunnen doen. Het toekomstige hervestigingskader zal worden geïmplementeerd via jaarlijkse hervestigingsplannen van de EU, aangenomen door de Raad op voorstel van de Commissie en in de praktijk gebracht door middel van gerichte door de Commissie goedgekeurde hervestigingsprogramma's. De jaarlijkse hervestigingsplannen van de EU moeten betrekking hebben op de algemene geografische prioriteiten waarop hervestigingen gebaseerd moeten zijn,

Het EU-hervestigingskader moet ook de criteria bevatten waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de gebieden of derde landen van waaruit hervestiging zal plaatsvinden, met inbegrip van het aantal personen dat internationale bescherming behoeft, in bepaalde derde landen, algemene betrekkingen de EU aan derde landen en hun effectieve samenwerking op het gebied van asiel en migratie, met inbegrip van de verdere ontwikkeling van hun asielstelsel en samenwerking bij de bestrijding van irreguliere migratie, alsmede op het gebied van overname, terugkeer en terugkeer.

Het nieuwe EU-hervestigingskader stelt ook gemeenschappelijke standaardprocedures vast voor de selectie en behandeling van hervestigingskandidaten. Het hervestigingskader omvat ook de gemeenschappelijke criteria voor hervestiging in de EU in het kader van de gerichte hervestigingsprogramma's van de EU, de uniform geïdentificeerde mogelijke redenen voor het uitsluiten van kandidaten en de hervestigingsprocedure (behoorlijke procedure of urgente procedure) die zou kunnen worden toegepast.

Om de hervestigingsinspanningen van de lidstaten in het kader van de gerichte EU-programma's te ondersteunen, zal de Commissie 10 000 EUR uit de EU-begroting toewijzen aan elke hervestigde persoon. De middelen worden toegewezen uit het Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) . Hervestiging die niet onder het hervestigingskader van de Unie valt, wordt niet uit de begroting van de Unie gefinancierd.

Overeenkomstig de protocollen bij de Verdragen kunnen het Verenigd Koninkrijk en desgewenst deelnemen aan de uitvoering van de voorgestelde verordening. Denemarken neemt niet deel aan de aanneming van deze verordening en is hieraan niet gebonden noch verplicht deze toe te passen.

achtergrond

Op 13 mei 2015 heeft de Europese Commissie een alomvattende strategie voorgesteld met de Europese migratieagenda . Deze agenda vormt de basis voor de lopende werkzaamheden van de Commissie om de onmiddellijke en langetermijnuitdagingen van een effectief en alomvattend beheer van migratiestromen aan te pakken. Bovendien wordt in de migratieagenda uiteengezet waarom een ​​gemeenschappelijke aanpak nodig is om hervestigers te beschermen door hervestiging van kwetsbare ontheemden.

Op 8 juni 2015 heeft de Europese Commissie een aanbeveling voor een Europese hervestigingsregeling gepubliceerd . De daaropvolgende conclusies van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen op 20 juli 2015 , hebben besloten om 22.504 mensen met duidelijke internationale bescherming te verplaatsen via multilaterale en nationale regelingen.

Op 15 december 2015 heeft de Commissie om humanitaire redenen een aanbeveling voor een vrijwillige regeling voor Turkije gepubliceerd . Volgens de verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016 zal een vrijwillig humanitair regime in werking treden zodra onregelmatige grensovergangen tussen Turkije en de EU eindigen, of althans aanzienlijk en duurzaam, hun aantal is afgenomen.

Op 6 april 2016 heeft de Europese Commissie een mededeling gepubliceerd waarin wordt opgeroepen tot een hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en de invoering van een gestructureerd hervestigingssysteem, dat het hervestigingsbeleid van de Unie zal bepalen en een gemeenschappelijke aanpak zal bieden voor veilige en legale routes naar de EU bieden voor mensen die internationale bescherming nodig hebben.

Naar aanleiding van deze mededeling heeft de Commissie op 4 mei 2016 een eerste hervormingspakket gepresenteerd . Dit pakket omvatte voorstellen voor de oprichting van een duurzaam en eerlijk Dublin-systeem, voor de versterking van het Eurodac-systeem en voor de oprichting van een echt asielbureau van de Europese Unie.

De Commissie brengt regelmatig verslag uit over de voortgang bij de hervestiging. Het eerste verslag over hervestigings- en hervestigingsmaatregelen werd op 16 maart goedgekeurd. Het tweede, derde en vierde verslag werden goedgekeurd op 12 april , 18 mei en 15 juni . Het vijfde verslag over hervestigings- en hervestigingsacties is vandaag aangenomen.

Verdere informatie

Lees verder bij de bron: INDIGNATIE


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
5 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Je pensioengeld is niet veilig! Uw pensioen wordt over paar jaar gekort met wel 20 procent!

Dramatische bomenkap in ons land begint rampzalig te worden