in ,

Europees Defensiefonds brengt Europese militarisering in stroomversnelling

Vandaag protesteerden een vijftigtal vredesactivisten aan het Europees Parlement met wekkers en bellen om de parlementsleden wakker te schudden.

(Door Ludo De Brabander Vrede vzw, bron: dewereldmorgen)

Het Europees Parlement en de Europese lidstaten buigen zich over het opstarten van een Europees Fonds ter ondersteuning van de wapenindustrie. Hier wat uitleg en context bij de actie.

De militarisering van de Europese Unie die met het Verdrag van Maastricht (1993) een aanvang nam, zit de jongste maanden in een stroomversnelling. Het verdwijnen van de argwanende Britten uit de EU, de komst van Trump, de vluchtelingencrisis, het en de instabiliteit ten oosten en ten zuiden van Europa heeft tot een hele reeks initiatieven geleid die moeten zorgen voor een grotere Europese integratie op vlak van defensie. Het meest verregaande scenario is dat van een Defensie-Unie.

Het gaat niet om ‘defensie’ in de strikte zin van het woord, maar om een militaire arm aan een Europees economisch blok. Volgens de Europese Globale Strategie die vorige zomer het levenslicht zag is zo’n leger nodig om meer veiligheid en vrede te helpen brengen in Europa en daarbuiten. Nonsens natuurlijk als je ziet dat alle EU-lidstaten samen wereldwijd tot de grootste wapenleveranciers behoren, kernwapens op het Europees grondgebied hebben opgesteld, in de Europese periferie goede relaties onderhouden of hebben onderhouden met autoritaire regimes of nog, een handels-, landbouw,- of financieel beleid voeren dat heeft bijgedragen aan de destabilisering van heel wat landen of bevolkingsgroepen.

Volgens de meest ambitieuze plannen moet er uiteindelijk een Europees (interventie)leger komen dat onderbouwd wordt door een stevige militaire industrie. Eind vorig jaar kwam de commissie met een Defensie Actieplan op de proppen met daarin een Europees Defensiefonds. Dat zit nu al in de opstartfase met 90 miljoen euro onderzoeksgeld voor de wapenindustrie in de periode 2017-2019.

Vanaf 2020 moet er elk jaar maar liefst 500 miljoen euro belastingsgeld gestopt worden in defensie-onderzoek en 5 miljard in de gezamenlijke ontwikkeling en aanschaf van wapentuig. Dat is op het lijf geschreven van de defensie-industrie die de kassa’s nu al hoort rinkelen. Ze zag zich de afgelopen jaren geconfronteerd met een krimpende militaire markt in Europa en groeiende concurrentie in de internationale wapenhandel. De Commissie stelt ook uitdrukkelijk dat het de bedoeling is om de Europese wapenindustrie competitiever te maken.

De basis voor deze verontrustende plannen is vastgelegd in het Verdrag van Lissabon waarin een bewapeningsverplichting staat ingeschreven (art 42 lid 3: “de lidstaten verbinden zich ertoe hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren), wat er dus op neer komt dat de belangen van de wapenindustrie verdragrechtelijk zijn vastgelegd.

Het beheer en de sturing van dit alles gebeurt door het Europees Defensie Agentschap wat zowat het forum is geworden van het Europees Militair Industrieel Complex. De wapenindustrie is er via werkgroepen en voorbereidende rapporten goed in ingebed en kan zo een ongeziene politieke invloed uitoefenen. Het voorstel van de commissie voor de oprichting van een Defensiefonds komt trouwens gedeeltelijk uit de industriële pen, want het staat nauwkeurig geformuleerd in een rapport van de Group of Personalities (in de schoot van EDA) uit 2015.

Dit voorjaar namen Frankrijk en het initiatief tot het tweede luik van de versnelde militarisering met een plan voor PESCO (de “Permanent Gestructureerde Samenwerking”). Met PESCO wordt een slapend gedrocht uit het Verdrag van Lissabon wakker gemaakt (art 46). Een groep van lidstaten zal nauwer samenwerken op basis van strenge criteria op vlak van militaire vermogens en hoge ambities op vlak van inzetbaarheid.

België is alvast kandidaat om toe te treden. En dat zal niet gaan zonder extra middelen. Je kan het vergelijken met de groep Europese lidstaten die de Euro vormen en daarvoor eveneens strenge (begrotings)normen in acht moeten nemen. Parallel lanceerde de commissie ook een white paper over de toekomst van Europa met veel aandacht voor het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid en een aparte militaire reflectienota waarin verschillende mogelijke scenario’s worden voorgesteld.

Dat alles moet uiteindelijk in versnelde pas leiden tot een goed uitgebouwde en onderbouwde militarisering van de Europese Unie.

Dit artikel is eerder verschenen op de website van Vrede vzw.

Lees ook eens verder bij de Bron: globalinfo.nl


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
3 jaren geleden

Hier mijn email 10 november aan:

Beste leden van de commissie voor defensie

Met referte aan de deplorabele staat van de Nederlandse krijgsmacht en de noodzaak voor een defensie budget van 2 % van het BNP.

Roep uw collega’s op de schamele 1.5 miljard verhoging van het defensie budget per jaar bij te stellen conform de ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN in haar advies De toekomst van de NAVO en de veiligheid van Europa No. 106, oktober 2017

De dreigingen waar Nederland voor geplaatst is een Europese Unie die in toenemende mate internationaal marginaliseert o.a door vertegenwoordigers van zuid Europese lidstaten zoals de Franse financiele elite of Mario Draghi die de Italiaanse en Spaanse staatsschuld op kosten van Nederland financieert, maar ook de Nederlandse drugmaffia die al decennialang met een omzet van 1-10 miljard euro die samenleving ontwricht of de keuze voor wind ipv thoriumenergie.

Verder de desastreuze ideologisch gedreven consumptieve economie met de import van laag of niet opgeleide asielzoekers en niet-westerse immigranten (dr. Jan van de Beek), de onwil van de regeringspartijen in Rutte III om de snelle robotisering van de Nederlandse industrie en maatschappij in samenhang met primair beta en technisch onderwijs voortvarend ter hand te nemen.

Rusland, China en Zuid Europese lidstaten zijn demografisch en/of technologisch lange termijn sterfhuizen.

Roep uw collega’s op voor een defensiebudget van minimaal 2 % vh BNP voor minimaal zes onderzeeboten (Dijkgraaf) een vliegdekschip (Bontes), een ruimtetransportsysteem en diverse satellieten, een afschrikkingswapen, een weerbaarheid die onafhankelijk is van de Navo e.d en minimaal zes maanden kan standhouden tegen grootmachten.

Roep uw collega’s op de Nederlandse internationale handelsbelangen en vaarroutes wereldwijd met een veelvoud aan inzet te beveiligen.

Dividendbelasting: VVD onder vuur als boodschappenjongen multinationals

Kentekenregistratie nu ook langs de Nederlandse binnenwegen