in , , , , , ,

Gerucht?! Centrale Banken zijn bezig met geheime operatie: goud wordt officieel weer geld

goude munt 1551905898
WorldSpectrum / Pixabay

De prestigieuze Italiaanse financiële krant “Il Sole 24 Ore” (grofweg het “Financieele Dagblad” van Italië) heeft een document in handen gekregen dat een bom is onder de wereldwijde financiële markten. Niet voor niets hebben de centrale banken van de wereld koortsachtig goud gekocht en het de afgelopen jaren teruggebracht naar hun eigen kluizen.

Met de dag van de Brexit zullen centrale banken over de hele wereld een nieuwe goudstandaard introduceren: goud wordt officieel weer geld, net als vóór dat van Bretton Woods, voordat president Nixon de gouden standaard beëindigde.

(Oorspronkelijk verschenen op Economedian)

Wat gebeurt er met de goudreserves van de wereld? Op de goudmarkt zien we een toestand van een koude oorlog: voor het eerst in 50 jaar hebben
centrale banken vorig jaar meer dan 640 ton edelmetaal gekocht, bijna het dubbele van 2017. Sinds 1971, toen de Amerikaanse president Richard Nixon het tijdperk van de gouden standaard had beëindigd, zijn de goudvoorraden bij de centrale banken de laatste jaren opnieuw groter geworden.

Het interessante is dat de Europese centrale banken, samen met de centrale banken van Azië, het meest agressief zijn geweest in het opkopen van goud.

In de financiële wereld vroegen analisten zich al geruime tijd af wat er zit achter de grote manoeuvres van de goudreserves – vooral in
Europa, gewoon omdat iedereen weet dat het niet alleen gaat om te kunnen ontsnappen aan de grote financiële rampen die de westerse
wereld te wachten staan. Analisten denken dat het massaal opkopen van goud door centrale banken ook grote kansen biedt – de informatie die zij krijgen uit de industrie wordt altijd herleid naar de datum van de Brexit. Er duiken berichten in sommige mainstream media op dat dat deze datum ook de start zal zijn voor een nieuwe gouddekking.

Het is niet helemaal duidelijk of de BIS, de Bank voor Internationale Betalingen in Basel, de zogenaamde “bank van de centrale banken” is die de datum van 29 maart vastgesteld heeft omwille van haar sleutelpositie in het wereldwijde financiële systeem. Of die datum nu met opzet of per ongeluk wordt genoemd maakt niet uit, één ding lijkt zeker zijn: de herinvoering van de goudstandaard in de bankenwereld is
een uitgemaakte zaak.

Het grappige is dat de koortsachtige goudaankopen door de centrale banken gewoon aangekondigd werden en door de mainstream media werden
vermeld. Het IMF wil er vermoedelijk niets van weten en publiceerde de ene studie na de andere waarin geconcludeerd werd dat contant geld en
goud als “schadelijk” werden weggezet.

Vroeger reguleerde de goudstandaard de convertibiliteit (converteerbaarheid) van goud en dollars. Dit had een impact op de marktwaarde van de
dollar, maar belette ook een kunstmatig oppompen van de geldhoeveelheid. In 1971 beëindigde de Amerikaanse president Richard
Nixon de gouden standaard. Nu lijkt men op volle kracht koers te hebben gezet in de tegenovergestelde richting.

Op 24 februari jl. werd in een Italiaanse krant een artikel gepubliceerd door diens plaatsvervangend directeur, Alessandro Plateroti , en waarvan de
titel net zo intrigerend was als het te doorgronden was: “Banken: goud is meer waard dan staatsobligaties”. Nog intrigerender en minder begrijpelijk was de ondertitel (“Basel 3 herintroduceert de gouden standaard – voor banken verandert goud in financiële overzichten in
geld”) .

De prestigieuze Italiaanse financieel-economische krant “Il Sole 24 Ore” heeft een document toegeschoven gekregen waaruit blijkt dat er een “boekhoudkundige alchemie” is tussen de complexe maar bekende hervormingen van de normen voor krediet en financiën van het “Basel 3
Plan”, dat op de balansen van grote bankgroepen goud in geld kan veranderen.

Wat verkondigt de krant? Vanaf 29 maart wordt goud in de portefeuille van commerciële en zakelijke banken in opdracht van de BIS veranderd in “cash equivalent”, een soort plaatsvervangend betaalmiddel, en dus “risicovrij”. Technici noemen het “Gold Remonetization”, een proces dat Nixons “demonisering” van goud (als voor de financiële economie schadelijke ketenen) terugdraait.

De door de krant “Il Sole 24 Ore” gereconstrueerde, min of meer “geheime operatie”, draagt de handtekeningen van de FED, de ECB, de Bundesbank,
de Bank of England en de Bank of France. Dit zijn de vijf grote mondiale monetaire machten.

Toen de nieuwe regels van het banksysteem opnieuw werden gedefinieerd in het “Basel 3”-pakket in 2016, heeft de centrale bankencommissie een enorm belangrijke norm ingevoerd waar nog niemand openlijk over gesproken heeft. In de praktijk wordt goud in de vorm van “fysieke
goudstaven” – dat wil zeggen niet in de kunstmatige of digitale vorm van emissierechten (zoals ETF’s) – door de regelgevende autoriteiten beschouwd als het equivalent van de dollar en de euro op het gebied van de zekerheid van vermogenswaarden.

Dit markeert een keerpunt voor de goudmarkt en is niet onbelangrijk voor de rol van nationale goudreserves.

De impact moet niet worden onderschat: met de nieuwe regels van Basel 3 krijgt goud dezelfde status als die geldt voor staatsobligaties op de balansen van de banken. Deskundigen vragen zich nu af: is de nieuwe weging van goud de eerste stap naar het toepassen van een risicoweging op de door de banken aangehouden staatsleningen?

Vanwege de nog steeds, na al die jaren, onopgeloste (maar in omvang fors toegenomen) schuldencrisis willen regelgevers het bankwezen verplichten voldoende vermogen aan te houden om de omvang van de risico’s te dekken. De focus ligt hier vooral op overheidspapieren, op de balansen van de banken. Dit zijn vooral landen met een slechte rating, zoals Italië, Spanje, Portugal en Griekenland, die na de schuldencrisis van 2011 bijzonder riskant werden geacht.

Wat zou er gebeuren als deze regels zouden worden toegepast op de risicoweging van BTP’s, zoals voorzien door het Bazel Plan? De
gevolgen zijn afhankelijk van de risicoweging van de BTP’s: indien hoog, dan kunnen sommige banken gedwongen worden om de waardepapieren te vervangen door andere financiële activa, waaronder goud, of anders zouden zij kapitaal moeten aantrekken. In een tijd waarin de markt weinig zin heeft om bankaandelen te kopen, zou het risico van repercussies op de stabiliteit van het bankensysteem hoog kunnen zijn.

Hiervoor hoeven we alleen maar te kijken naar de credit default swaps voor Italiaanse banken: volgens Bloomberg-gegevens zijn de vijfjarige CDS’s van enkele grote Italiaanse banken sinds het voorjaar van 2018 gestegen en in sommige gevallen zelfs verdrievoudigd. Er is niet veel tijd meer over tot 29 maart, wanneer de Brexit een aantal verstoringen in de markten zal veroorzaken, waardoor het moeilijk is om de risico’s daarvan te voorspellen.

De reden die het verhaal van “Il Sole 24 Ore” enige geloofwaardigheid biedt is meteen ook de reden waarom veel landen hun goud uit het
buitenland hebben teruggebracht. Deze landen hebben nu controle over hun eigen goudvoorraad, zijn goed voorbereid en staan niet voor het dilemma dat zij na 29 maart geen fysiek goud meer hebben om aan hun banken te (moeten) verstrekken.

Volgens de Italiaanse krant zit er bij de centrale banken van het wereldwijde systeem een goudvolume van 33.000.000 ton, ter waarde van $ 1.400 miljard ($ 1,4 biljoen – tegen de huidige wisselkoers). Dat is gelijk aan 20% van de totale goudproductie van de wereld in bijna drieduizend jaar.

Zoals te verwachten bleken Nederland, Duitsland (zie het artikel van 11 februari 2017), Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland en België, evenals Polen, de meest vooruitstrevende en voorzichtige landen te zijn – of misschien alleen de best geïnformeerde over de aanstaande gebeurtenissen. Roemenië en Hongarije hebben ook de controle over hun goudreserves teruggekregen en de in hun bezit aanwezige voorraad verhoogd met hun goud dat in andere
landen was ondergebracht. China, Rusland, India en Turkije zijn de landen die de afgelopen twee jaar méér goud hebben gekocht dan wie dan ook. Moskou is het meest consistent geweest en heeft zelfs zijn gehele Amerikaanse Treasury-portefeuille geliquideerd en vervangen door edele metalen. Dit alles verklaart tevens dat de goudprijs op grote schaal is gemanipuleerd.

De monetaire autoriteiten van de hele wereld hebben in 2018 duizenden tonnen aan goudstaven gekocht, terwijl Europa alleen al 641 ton
gekocht heeft. Deze wereldwijde manoeuvre is ongekend. Volgens “Il Sole 24 Ore” zouden zevenduizend ton van deze wereldwijde goudbewegingen uit de kluizen van de New York Federal Reserve zijn gekomen. Vierhonderd ton zou in het geheim afkomstig zijn van de Bank
of England. De natuurlijke consequentie hiervan, vooral in 2018, zou een enorme stijging van de prijs van goud voor een vergelijkbare omvang geweest zijn. Maar nee, integendeel: de goudkoers sloot vorig jaar af met een daling van 7% en een negatief financieel rendement.

Hoe kàn dat?

Terwijl de centrale banken achter de schermen fysieke, dat wil zeggen “echte” goudstaven plunderden, gooiden ze een gecoördineerd aanbod van honderden tonnen kunstmatig goud (d.w.z. goudcertificaten) naar de edelmetalenbeurzen in Londen en New York, waar 90% van de edelmetaalhandel in de wereld plaatsvindt. Het overaanbod van deze goudderivaten heeft blijkbaar gediend om de prijzen te drukken, waardoor goudinvesteerders in de particuliere sector gedwongen werden hun posities te liquideren om grote verliezen uit futures te beperken (speculeren op stijgende goudprijzen).

Hoe meer futures-prijzen daalden, des te meer investeerders hun “kunstmatig goud” (goudcertificaten) verkochten, wat leidde tot een daling van de
goudprijs in een bearish spiraal. Centrale banken gebruikten dit om fysiek goud tegen steeds lagere prijzen op te kopen. China, India, Rusland en Turkije hebben hun goudreserves de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld. Moskou heeft, zoals gezegd, zelfs de laatste 20% van haar Amerikaanse staatsobligaties verkocht als valutareserves, om goud te kopen.

Het blijkt dat de veel gelauwerde “goldbugs”, die altijd droomden van een kunstmatige goudprijsstijging en een nieuwe, opkomende gouden
standaard, de situatie eigenlijk goed in de gaten hadden. Papiergeld heeft een korte levensduur. En als het moeilijk wordt, telt vooral goud en zilver. Wie nu fysiek goud bezit, heeft het beleggingstechnisch goed gedaan. Want als op 29 maart daadwerkelijk de nieuwe goudstandaard in werking treedt, is het alleen in het belang van centrale banken dat de goudprijs (gecontroleerd?) stijgt.

In die situatie zit je met goud en zilver aan de veilige kant. Een stuk goud heeft in de afgelopen 10.000 jaar nooit zijn waarde verloren.
Maar: je moet het echt als metaal bezitten (net als de centrale banken!).

Wie goudpapier koopt, heeft slechts een belofte, dat in ruil daarvoor  zich goud in een kluis bevindt.
Beloften worden verbroken zolang de mensheid bestaat. Het papiergoud is net zoveel waard als het papier waarop de (in geval van twijfelloze) belofte.

Dat fysiek goud belangrijk is zien we op dit moment in Venezuela. Met de daling van de binnenlandse valuta stijgen de prijzen van
edelmetalen daar snel. Rapporten uit Venezuela tonen aan dat men bij boeren in het land voor een ounce zilver voedsel voor een half jaar kan kopen. Veelzeggend is het feit dat Venezuela haar eigen goud niet van het Verenigd Koninkrijk krijgt uitgeleverd….

Het hele verhaal in de Italiaanse krant laat zich lezen als een Grote Samenzwering. Schiet op de euro, stop de waarde van de dollar en vervang deze door een wereldmunt op basis van goud. Dit is altijd het Keynesiaanse project geweest. Een enkele wereldvaluta, een enkele wereldregering, een enkele religie met hooguit een variant om de schijn op te houden. Het project van globalisering en de vorming van het Vierde Rijk.

Was het toeval dat Blackrock op 9 januari van dit jaar suggereerde dat “In 2019 Gold Will Be A “Valuable Portfolio Hedge”?

Lees verder bij de bron: Economedian

Ik heb geen idee, maar het zou mij totaal niet verbazen. Hoop problemen die glad gestreken kunnen worden. Op naar 1 munt via de cryptovaluta die ook aan goud gekoppeld kan worden en zo verder.

Zoals ik al enkele weken geleden melde zijn we al in recessie maar iedereen houdt zijn ogen dicht. Ogen dicht om wat komen gaat? Wie zal het zeggen. De komende weken zullen we wel de berichten gaan krijgen dat de economie vooruitzichten er niet zo goed uitzien, dan komen er wat cijfers. Hele ritueel weer opnieuw net zolang tot het zacht land bij de mensen.

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
migranten

‘Jaarrapport Integratie’ mag niet van GroenLinks, ‘Jaarrapport Sociale Staat Nederlanders met een Migratieachtergrond’ wel

boek 1572014598

Geheimzinnige achtergronden: Opa van Mark Rutte was ‘verbinder’ van de NSB