Goldman Sachs: “Wereld verdrinkt in schulden”

6327040171_e1199fd02a_Goldman-Sachs

De wereld dreigt ten onder te gaan aan een combinatie van teveel schulden en een vergrijzing van de bevolking, zo waarschuwt Andrew Wilson van de afdeling vermogensbeheer van Goldman Sachs. De hoogte van de schuldenlast in veel landen vormt volgens hem een bedreiging voor de wereldeconomie. “Er is teveel schuld en dit vormt een risico voor de economie. Het is daarom van groot belang dat we groei genereren om die schuld te verteren, maar door demografische ontwikkelingen moeten we op een andere manier naar maatregelen kijken om deze doelstelling te halen.”

De demografische samenstelling is vooral een probleem in de grote economieën als de Verenigde Staten, Europa en Japan. Een toenemende levensverwachting en de vergrijzing van de bevolking in deze landen maakt het financieren van de schuldenlast volgens Wilson steeds moeilijker. De verhouding tussen de arbeidspopulatie en de groep ouderen wordt steeds ongunstiger, waardoor een steeds kleiner deel van de bevolking een alsmaar zwaardere last op haar schouders krijgt. “We hebben niet meer die grote populatie van jonge werkende mensen die nodig is om ons schuldgedreven economische model in stand te houden, zoals dat in het verleden het geval was.”

Lees verder via: Doijer&Kalff Marktnieuws

Photo by alyceobvious

Dit vind je misschien ook leuk...

2 reacties

  1. Mark zegt:

    De bank van JHVH

  2. Leo zegt:

    Goldman Sachs

    Dat is de bank van de Zionisten -ook wel de bank van de duivel genoemd, .. Johannes 2:13-25

Geef jouw mening