in

Hate Speech en nepnieuws als vormen van hersenspoeling

Hatespeech.svg

Nepnieuws en hate speech. Begrippen die politici vandaag de dag graag gebruiken om meningen en uitingen die hen niet in de kraam te pas komen, te veroordelen. Het zijn instrumenten, ontwikkeld om uiteindelijk mensen in bedwang te houden…. de eerste stappen naar een totalitaire samenleving.

We lazen op de site van Elsevier het volgende:De Franse president Emmanuel Macron stort zich net als veel andere Europese politici op de strijd tegen fake news. Hij wil de Franse autoriteiten de macht geven om in verkiezingstijd posts op sociale media te censureren als de berichten nepnieuws bevatten.

Macron onthulde woensdag al zijn plan. Volgens de Franse president zijn dergelijke maatregelen nodig om ‘liberale democratieën’ te beschermen.

Met zijn plannen volgt Macron de lijn van de Duitsers, die onlangs met een wet tegen hate speech kwamen. Sociale mediabedrijven die haatzaaiende content niet op tijd verwijderen, kunnen in Duitsland een boete van 50 miljoen euro verwachten. Ook kunnen social media-accounts die als ‘haatzaaiend’ worden gezien, in Duitsland worden geblokkkeerd.

We hebben het vandaag niet over de Soros-marionet Macron, en ook niet over Duitsland waar het eens zo prettig vertoeven was, maar over het verschijnsel nepnieuws en haatpraat (hate speech).

Wat is “hate speech” nu eigenlijk?

Hate speech, de term die lukraak wordt gebruikt, en waarvan altijd een negatieve klank uitgaat, betreft bijna altijd afwijkende meningen die door mensen (die algemeen heersende meningen niet onderschrijven) in een slecht daglicht worden gesteld. En als u het waagt om over bepaalde onderwerpen een afwijkende mening te hebben en dat ook nog in het openbaar durft te verkondigen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat u van hatespeech, haatzaaien, beschuldigd wordt.

Niet omdat uw mening bijvoorbeeld haatzaaiend ìs, maar omdat er mensen zijn die tégen uw afwijkende mening zijn, maar geen tegenargumenten hebben om dat te kunnen weerleggen en dàt kan natuurlijk niet gebeuren.

Zo lazen we gisteren een bericht dat iemand in Californië wordt vervolgd, omdat hij moslimkritische opmerkingen had gemaakt. Californië, in het land waar notabene het First Amendment de vrijheid van meningsuiting garandeert. Of de haatpraatwet in Duitsland, als gevolg waarvan zelfs satirische websites (zonder tussenkomst van een rechter) worden gesloten vanwege “hate speech”.

De wereld is gek aan het worden (en dommer, maar daarover een volgende keer meer).

Er zijn mensen die uit ideologisch oogpunt tégen de vrijheid van meningsuiting zijn, die het publiek willen laten geloven dat elke vorm van kritiek op multiculti, massa-migratie of “diversiteit” (om maar wat voorbeelden te noemen) leiden tot extreem politieke en ideologische onlusten.

In hun strijd tegen de vrijheid van meningsuiting gebruiken zij dan beelden van in colonnes marcherende neo-nazi’s, die “dus” onderdrukte minderheden aanvallen en met geweld het land uit willen jagen. Zij willen de mensen doen geloven dat kritiek op bijvoorbeeld de massa-migratie gepaard gaat met geweld, en dat daarom geweld een gepast antwoord is op dat soort kritiek.

Dat “gepast geweld” wordt vandaag de dag steeds vaker als argument gebruikt om tegenstand te rechtvaardigen, we zagen het bij Europese Commissie lid Frans Timmermans, toen hij het gewelddadige politie-optreden bij het vreedzame referendum in Catalonië goedpraatte. Madrid mocht “gepast geweld” gebruiken….. argumenten waren kennelijk niet meer beschikbaar.

De burgers moeten hun bek houden.

Het laat in ieder geval zien dat als je nog niet eens zo lang meedraait in het Brusselse circus, je hersenen al spoedig worden aangetast en het denkproces ernstig wordt verstoord. Hebben we het maar niet over de mensen die er wèl lang meedraaien…..

Maar waar niet over gesproken wordt is dat multiculti, massa-migratie en “diversiteit” op zich vormen zijn van ideologisch extremisme, die de volkeren in de EU door de elite wordt opgedrongen, en dat linkse groeperingen die beweren de belangen van “onderdrukte minderheden” te verdedigen gewoon simpele hulpjes zijn van het globalisme, dat tot doel heeft Europa als continent cultureel en ideologisch te vernietigen. Weg met de Europese beschaving!

Ondertussen ontwikkelen veel politici in landen van de EU volgens hun eigen agenda een ideologische idee, en iedereen die hier kritiek op heeft wordt bestempeld als een “racist”, dat soort columns wordt “nepnieuws” genoemd en de kritiek wordt als “hate speech” gekwalificeerd.

Het is echter gewoon een effectieve manier om politieke tegenstanders en hun werk de mond te snoeren, en dit werkt grotendeels op dezelfde manier als waarop de bolsjewieken politieke tegenstanders vervolgden voor “contra-revolutionaire” ideeën of, om het beter te benoemen, dat politici en de mainstream media gewoon uiterst politiek correct zijn.

In het bolsjewistische Rusland was alles in orde, als je gedachten politiek correct waren, als ze politiek incorrect waren wachtte de goelag, een heropvoedingskamp of de dood op je. Die kant wil Brussel ook graag op. En onze “eigen” minister Ollongren (uit, de horror, Zweden) natuurlijk ook, want D’66.

Het concept van haatpraat werd bedacht om het vrije denken onder Europeanen in te perken en het wordt gebruikt met het doel hen weg te houden van afwijkende, tegendraadse politieke ideeën waar ze anders mee in zouden kunnen stemmen. In wezen is het gebruik van de term “hate speech” een vorm van mind-control…. hersenspoeling.

Wat is dus Hate Speech? Zijn het bijvoorbeeld de volgende uitspraken?

“Ik sta niet achter de multiculti-gedachte”
“De massa-migratie van niet-europeanen maakt ons europeanen tot een minderheid in eigen land”
“De massa-migratie moet meteen beëindigd worden”
“Bepaalde groeperingen hebben er belang bij europeanen tot een minderheid te maken”
“Europeanen hebben een – vrij van gedwongen multiculturalisme – verworven bestaansrecht”

Wie bepaalt eigenlijk wat Hate Speech is en wat niet? Dat lijkt ons een fundamentele vraag, en de vraag die meteen hierop aansluit is: waarom wordt de rechtsgang uitgeschakeld en worden nepnieuws en hate speech bijvoorbeeld op last van de overheid aangepakt?

Opvallend is ook dat de term hate speech vaak gebruikt wordt als er sprake is van een blanke “dader”, andersom schijnt het in de mainstream media niet vaak voor te komen. Kritiek op de islam wordt al gauw als verdacht gekenmerkt, terwijl kritiek op het christendom als “normaal” wordt beschouwd. Zorgwekkend is de ontwikkeling dat alles wat in de europese, “blanke”, maatschappij tot stand is gekomen, zelfs door leerkrachten in het onderwijs (tot op de universiteiten aan toe) in een kwaad daglicht wordt gezet. Dat zou je dan gerust ook onder de noemer hate speech kunnen scharen.

De waarheid over Hate Speech en nepnieuws is dat het niet voor alles en iedereen geldt, zelfs niet bij gedachten en meningen. Hate Speech gaat alleen over blanke europeanen, die vinden dat zij burgers van hun eigen land zijn, die de belangen van hun eigen land vóórop stellen en die hun eigen identiteit niet door ongewenste bijwerkingen van het multiculturalisme aangetast willen zien.

Een democratische samenleving met een vrijheid van meningsuiting als opperste goed moet dit soort stellingnames accepteren, net zoals tegengestelde meningen gerespecteerd dienen te worden. Maar nee, de overheid wil modelburgers, geen dwarsdenkers, geen dóórdenkers, alleen maar ja-knikkers, en wie daaraan niet voldoet is een ophitser, racist of nazi. Werken, consumeren en je mond houden, dan word je als burger met rust gelaten, maar als je het durft hun cultuurmarxistische globale agenda aan te vallen dan ben je vogelvrij verklaard.

Alleen de westelijke, europese landen worden tot een “etnische en culturele diversiteit” gedwongen. Deze ontwikkeling zien we niet in Afrika of het Midden-Oosten, sterker: uit deze regio’s komen mensen hierheen die dat proces moeten bespoedigen, waarbij het dan ook nog vaak toegestaan is dat met harde hand te bewerkstelligen. De rechtspraak schikt zich naar die van andere culturen. Kindhuwelijken worden toegestaan. Shariawetgeving is een mogelijkheid. Moet kunnen, allemaal.

Figuren als George Soros geven dan ook nog vaak de financiële steun om het oude continent te verwoesten door landen te destabiliseren, onder meer door gebruik te maken van…. nepnieuws en hate speech.

Hate Speech kunnen we onder de noemer van Nieuwspraak brengen: de term uit het boek van George Orwell “1984”. Het handelt over een totalitair regime dat de taal en gedachten op zó’n manier controleert dat de heersende partij, “Ing Soc´ (Engëls socialisme), aan de macht blijft en de mensen, waarover zij de controle heeft, niet in staat zijn weerstand tegen die macht te bieden.

Andere dan de door Ing Soc gewenste gedachten gelden als gedachtenmisdaden, waarvoor men zwaar kon worden bestraft. Nieuwspraak werd ontworpen om de vrijheid van denken en meningsuiting in te perken, en precies dat is wat het concept Hate Speech inhoudt.

De europeanen worden aangepast aan het multiculti-tijdperk, die hen door het globale establishment en de haar ten dienste staande gedachtenpolitici opgedwongen wordt. Iedereen die van dit pad afwijkt maakt zich schuldig aan Hate Speech, of, als we toch George Orwell citeren, Foutdenken. We zien ook dat die aspecten in nauw verband staan met politieke correctheid, wat weer een andere vorm van gedachtencontrole is en haar roots vindt in het bolsjewistische Rusland.

Het verdraaien van de waarheid of het mooier doen voorkomen door middel van eufemismen van gebeurtenissen door politici of anderen wordt, naar analogie, vaak Nieuwspraak genoemd. Een voorbeeld uit de jaren ’80: de neutronenbom werd ook wel neutronengranaat genoemd, om de weerstand tegen de bom te verminderen.

Een andere term uit “1984” is “dubbeldenk”, wat wijst op het als waarheid accepteren van twee kennelijk tegengestelde gedachten. In het boek is del ijfspreuk van het totalitaire systeem: “Oorlog is vrede, vrede is slavernij, onwetendheid is sterkte”. Het zijn kennelijk tegengestelde uitsprakenn, maar voor IngSoc waren die uitspraken noodzakelijk om haar macht over de burgers te kunnen behouden, zelfs als ze tegenstrijdig waren.

Hetzelfde geldt voor slogans als “veelzijdigheid is sterkte”, hoewel diversiteit in werkelijkheid een grote bron van zwakte en conflicten is. Maar de machthebbers maken gebruik van dit soort leugens om mensen in het gareel te kunnen houden, en hen onwetend te laten wat betreft hun eigen agenda en acties. Mensen zijn vandaag de dag al zódanig psychologisch gecondtitioneerd dat ze de problemen die de massamigratie met zich meebrengt wel zien, maar door dubbeldenk gewoon negeren en zichzelf wijsmaken dat zij er baat bij hebben.

Hate Speech is niets anders dan een Orwelliaanse hersenspoelingsmethode, die door de heersende elite gebruikt wordt, en naïeve linkse cultuurmarxisten gaan er graag in mee. Niets is meer heilig, en alles is aanvechtbaar, om de openbare mening te manipuleren. Denk alleen maar aan heden ten dage veelvuldig gebruikte termen als “racistisch”, “homofoob”, “islamofobie”, “antisemitisch”, “sexistisch”, “vrouwonvriendelijk”, “intolerant”, enz. die te pas en te onpas gebruikt worden. In feite zijn het betekenisloze begrippen die gebruikt worden om de vrijheid van denken en meningsuiting te onderdrukken en ze hebben alleen dàn succes als mensen zich laten beknotten in hun meningsvorming en denkvermogen.

Lees ook eens verder bij de bron: Stop de Bankiers

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
via http://nos.nl/artikel/696444-volgend-jaar-iets-meer-koopkracht.html

Hogere btw rampzalig voor zieken en gehandicapten

HH 6802677 Paul van Riel Kleiner 1050x557

Incassobureaus verzamelen persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders