in

Het inenten van kindjes in de buik, het vaccinatiebeleid ten aanzien van zwangere vrouwen

Elke zwangere vrouw weet dat ze voorzichtig moet zijn met wat ze tot zich neemt. Ze draagt een ongeboren, onvolgroeide en dus zeer kwetsbare vrucht in haar bekken. Nog niet zo lang geleden kregen we te horen dat roken en drinken taboe was. Nu krijgen we de aanbeveling om ons te laten vaccineren met uitgerekend het kinkhoestvaccin, dat bekend staat om heftige bijwerkingen.

Hoe vallen foetussen en met elkaar te rijmen? Vaccineren gaat niet over inslikken of inademen, maar over inspuiten! Dat betekent dat de vaccinvloeistof vrijwel direct in de bloedbaan terecht komt en de ongeboren baby korte tijd na ‘toediening van de ' doorspoeld wordt met ziekteverwekkers, chemische stoffen, en vervuilingen afkomstig van het medium waarop de vaccins gekweekt zijn. Wat een welkom op deze wereld.

Dit artikel dragen we op aan ongeboren baby's. Moge jullie mamma's en pappa's bovenal luisteren naar hun intuïtie en gezonde verstand!

https://youtu.be/As82xDLWDKc

Is uitbreiding van de doelgroep de oplossing van een probleem?
Op 13 februari 2015 vond het jaarlijkse Valentijn Vaccinatiesymposium plaats in Antwerpen wat dit jaar het thema ‘Kinkhoest' had. (1) Ondanks een ‘succesvol' Rijksvaccinatieprogramma blijft de kinkhoest elke paar jaar terugkomen en tijdens dit congres werden de oplossingen gepresenteerd. Ten eerste zal het beleid ten aanzien van zwangeren in België verscherpt worden. De Vlaamse streeft ernaar dat tegen 2020, 50% van alle gezonde zwangere vrouwen zich laat vaccineren.

‘Voor iedere zwangere vrouw wordt kinkhoestvaccinatie tussen week 24 en week 32 van de zwangerschap aanbevolen, ongeacht of de vrouw voordien een herhalingsinenting kreeg.' (2)

Dit streven om zwangere vrouwen te vaccineren geldt overigens niet alleen voor kinkhoest, maar ook voor de griep. Het Valentijn Vaccinatiesymposium borduurt voort op een gezondheidsconferentie die gehouden werd op 21 april 2012. Hier werden eerder nieuwe gezondheidsdoelstellingen en een bijbehorend actieplan getiteld “” voor de periode 2012 – 2020 gepresenteerd. In de gezondheidsdoelstelling lezen we dat tegen 2020 de helft van alle zwangere vrouwen, naast het ‘kinkhoestprikje', ook tegen seizoensgriep gevaccineerd moet worden. (3) Op 19 juni 2013 werden deze plannen goedgekeurd door de Vlaamse regering. (4)

Bescherming tegen kinderziektes is niet langer een kwestie van een Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen – ook zwangere vrouwen behoren nu tot de doelgroep. En dit is nog niet alles. Mensen die in contact komen met zuigelingen zouden, volgens de experts, ook (alsnog) ingeënt moeten worden. Dus niet alleen baby's, maar ook zwangere vrouwen en ja, waarom eigenlijk ook niet, praktisch iedereen krijgt een vaccin tegen de kinkhoest als de aanbevelingen opgevolgd gaan worden. Maar werkt het vaccin?

Het verschil tussen de theorie en de praktijk
Wat geldt voor de andere kinderziektes geldt ook voor het kinkhoestvaccin. Ongeacht de vaccinatiegraad – die op dit moment snel dalende is vanwege de bijwerkingen van het vaccin, maar in haar goede tijden 98% bedroeg, breekt de kinkhoest elke paar jaar uit.

Alleen bij de ongevaccineerde kinderen mogen we toch hopen? Nee, gevaccineerde kinderen kunnen ook de kinkhoest krijgen. Wat ons verteld wordt op het moment dat we de prik gaan halen is dat het vaccin ons kind beschermd. Het idee dat er leeft is dat als gevaccineerde kinderen de niet krijgen dit door het vaccin komt, en als de ziekte toch nog uitbreekt dit de schuld is van de ongevaccineerden en het ook alleen maar ongevaccineerde kinderen betreft.

De realiteit laat wat anders zien. Als de griep uitbreekt krijgt heus niet ieder kind de griep. En als een kinderziekte uitbreekt is dat precies zo. In de tijd voordat we tegen kinderziektes vaccineerden, kregen maar een gedeelte van de kinderen de betreffende kinderziekte als die ‘heerste'. Dus de meeste gevaccineerdekinderen die geen kinkhoest krijgen hadden het sowieso niet gekregen, dat om te beginnen. Maar hoe zit het met de gevaccineerde kinderen die de ziekte wel krijgen? Hoe kan dat, ze zijn er toch tegen beschermd? Ehhhh, nou ja… meestal wel. Op de bijsluiter van het DKTP vaccin staat:

Zoals bij alle vaccins, is het mogelijk dat niet bij alle gevaccineerde personen een beschermende immuunrespons wordt opgewekt.' (5)

Een klein detail dat we maar hoogstzelden te horen krijgen: het vaccin werkt, maar niet altijd. Zoiets als een ijskast die niet altijd koud is. Maar er is niets mis met de ijskast hoor, dat u het even weet.

Laten we deze vergelijking eens goed tot ons door laten dringen.

Wat zou u ervan denken als u een ijskast kocht die niet altijd koud is? We zouden denken dat hij niet goed werkt toch? En als de fabrikant ons zou verzekeren dat er niets mis is met de ijskast, maar dat hij het niet doet omdat de omgeving waarin hij staat te warm is, zou U hem serieus nemen? Het hele idee van een ijskast is dat de temperatuur erbinnen lager is dan erbuiten. Daar hebben we hem toch juist voor gekocht?

Waarom wordt er niet toegegeven dat de werking van het kinkhoestvaccin gebrekkig is?
Waarom krijgt de omgeving van het gevaccineerde kind er de schuld van als een gevaccineerd kind toch ziek wordt? Ook al is de hele wereld niet ingeënt, als het vaccin doet wat het belooft te doen zou het gevaccineerde niet de ziekte krijgen waartegen het gevaccineerd is. Voordat we gaan nadenken over uitbreiding van doelgroepen zou de fabrikant eerst moeten komen met een product dat in staat is zijn mooie belofte waar te maken. Tenminste – dat zou de consument mogen verwachten. Maar kennelijk is dat niet nodig. We hebben een vaccin dat af en toe niet werkt en het volstaat om dit in de bijsluiter te zetten. Met die ene regel zullen we het moeten doen: ‘er wordt niet bij iedere persoon een immuunrespons opgewekt'. Geen excuses, geen verklaring, maar een beschuldigende vinger naar de omgeving. De ijskast is af en toe koud en af en toe niet. Het staat in de handleiding mevrouw. En wat uw klacht betreft daar kunnen we wel wat aan doen. We gaan uw keuken isoleren.

Verleggen van het probleem
Misschien moeten we eerst onderscheiden wat het probleem is. De kinkhoest komt elke paar jaar terug, ondanks een ‘succesvol' vaccinatieprogramma. Er wordt een aanbeveling gedaan om volwassenen te gaan inenten met een vaccin tegen een kinderziekte. Volwassenen krijgen in principe geen kinderziektes. Het doel van deze maatregel is baby's tussen geboorte en eerste vaccin op de leeftijd van 6 weken te beschermen. Maar de meeste kinderen krijgen de kinderziektes niet als ze een paar weken oud zijn (anders hadden ze wel zuigelingenziektes geheten), maar in de leeftijd tussen 2 en 9 jaar. In die leeftijd zouden ze beschermd moeten zijn door het Rijksvaccinatieprogramma. Zouden we uit het feit dat kinderziektes ook bij gevaccineerde kinderen voorkomen niet moeten concluderen dat het programma niet zo succesvol is als men ons wil doen geloven?

Het probleem wordt gemaskeerd door de aandacht te verleggen naar factoren die de gebrekkige werking van het vaccin in tact laten. Het product moet beter gaan werken omdat we de situatie gaan veranderen. Dat is een mogelijkheid, maar de vraag is of het iets gaat oplossen. Er zou iets moeten veranderen aan het vaccin. En voordat er ook maar een haar op ons hoofd denkt aan het vaccineren van zwangeren – met alle risico's voor de ongeboren baby waarover zo meer – zouden we er 100% zeker van moeten zijn dat het vaccin werkt – niet af en toe, maar altijd!

Wat er op het Valentijn Vaccinatiesymposium niet aan de orde kwam
Misschien is de vraag of het vaccin veilig voor ongeboren baby's nog wel belangrijker dan de vraag of het vaccin werkzaam is. Dat het kinkhoestprikje ook nog eens difterie en tetanus bevat – het is onderdeel van een zogenaamd ‘combi-vaccin' – wordt gemakshalve vergeten. In de praktijk blijkt dat deze informatie niet aan ouders meegedeeld wordt voorafgaande aan de inenting. Noch wordt er gewaarschuwd voor de zeer giftige ‘hulpstoffen'. Wat er precies ingespoten wordt is kennelijk van ondergeschikt belang. Het congres gaat over de noodzaak van het vaccin, niet over de gebrekkige werking ervan, of de risico's van het inspuiten van gevaarlijke stoffen.

We mogen hopen dat de volgende informatie aanstaande ouders bereikt.

Het boostrix vaccin dat gebruikt wordt om zwangere vrouwen met te vaccineren bevat onder andere (6):

Difterietoxoid, Tetanustoxoid, en Pertussis(kinkhoest)toxoid. Een ‘toxoid' is een door chemische bewerking ongiftig gemaakt toxine (vergif) (7) So far so good, ware het niet dat deze toxoïden geadsorbeerd (gekoppeld) worden aan aluminium hydroxide en aluminiumfosfaat. En er ook nog wat ‘hulpstoffen' in het vaccin zitten waaronder formaldehyde , 2-fenoxyethanol, en polysorbaat 80

Op bijvoorbeeld novacines.com kunnen we overzichten vinden over de bekende (schadelijke) werkingen van alle afzonderlijke stoffen in vaccins. Ingekort en vrij vertaald komt het neer op het volgende:

Aluminium hydroxide: in vaccins gebruikt om de ‘immuunrespons' te stimuleren. Zeer giftig, veroorzaakt schade aan luchtwegen en hersenen. Wordt in verband gebracht ademhalingsmoeilijkheden, neurodegeneratieve ziektes zoals Alzheimer en dementie, en klinische syndromen zoals: myalgie (spierpijnen) artralgie (gewrichtspijnen) en chronische vermoeidheid. Veroorzaakt convulsies (stuipen) en coma.

Formaldehyde: Is een zeer giftige, bewezen kankerverwekkende stof. Chemisch conserveermiddel. Risico's: Astma, afbraak van rode bloedlichaampjes en kanker.

2-fenoxyethanol: wordt in vaccins gebruikt als een alternatief of aanvulling op aluminium om de immuunrespons te stimuleren. Kan leiden tot stoornissen in het functioneren van nieren, lever, bloed en centrale zenuwstelsel. Effecten van 2-fenoxythanol omvatten: gedragsstoornissen, duizeligheid, overgeven, diarree, stuipen, hartkloppingen. Wordt in verband gebracht met problemen met voortplanting.

Polysorbaat 80: in vaccins gebruikt om de vloeistof te stabiliseren en ‘emulgeren' (vloeibaar te houden). Wordt in verband gebracht met darmstoornissen, infecties van de urinewegen, nierstenen, gezwellen, levercirrose. Analyses zijn al in 1956 aangevraagd om te bepalen of deze stof kankerverwekkend is. De resultaten zijn nog altijd niet bekend.

Waar zijn de artsen die ons waarschuwden voor een glaasje wijn tijdens de zwangerschap? Hoe komt het dat gevaarlijke, chemische stoffen zonder blikken of blozen geïnjecteerd worden in baby's, kleine kinderen, en zwangere vrouwen?

Is het omdat we slecht geïnformeerd zijn, te gemakzuchtig of te goed van vertrouwen? We hoeven zelf niet na te denken want de artsen zullen toch wel weten wat ze doen? Is dat het? Medici zijn slechts zelden in staat om ouders te voorzien van adequate informatie. Zij worden zelf slecht geïnformeerd, en de gemiddelde arts die het vaccin toedient heeft geen flauw idee van wat hij of zij inspuit, laat staan wat er de consequenties van zijn. Onwetendheid regeert.

En – bekeken vanuit het standpunt van de farmaceutische industrie – is het geen toeval dat we er niet over geïnformeerd worden. Welke ouder – voorzien van eerlijke informatie over de inhoudsstoffen van vaccins – zou niet drie, vier, vijf keer nadenken voordat hij of zij toestemming gaf dit in hun kwetsbare (ongeboren) baby in te laten spuiten?

Waar het is wetenschappelijk onderzoek dat bewijst dat het vaccineren van zwangere vrouwen veilig is?
Het boostrix vaccin is volgens de bijsluiter bestemd voor volwassenen en kinderen ouder dan 4 jaar. Waarop baseren de gezondheidsautoriteiten dat het veilig is voor ongeboren baby's? Het effect van Boostrix op de foetale ontwikkeling is niet geëvalueerd en er zijn geen adequate gegevens beschikbaar over het gebruik van Boostrix tijdens de zwangerschap.

Zou het kunnen zijn dat het vaccineren van zwangere vrouwen gevaarlijk is voor de ongeboren baby? Dat het gebrek aan informatie over de consequenties van wat we doen niet betekent dat het veilig is, maar alleen dat we het (nog) niet weten? Of misschien zelfs niet mogen weten? En zou het kunnen dat de eenzijdige voorlichting die ouders krijgen op zijn zachtst gezegd misleidend te noemen is?

Wat is er gebeurd met eerdere tegengeluiden? 

Vaxinfopro (adviesorgaan vaccinaties Belgische overheid)
‘In geval van vaccinatie tijdens de zwangerschap is men bevreesd voor het ontwikkelen van afwijkingen bij de baby, de zogenaamde teratogenese. Dit kan structureel zijn en zichtbare afwijkingen van bepaalde organen veroorzaken, maar men kan ook denken aan functionele teratogenese waarbij bepaalde functies van de hersenen of andere organen gestoord zouden worden.' (8)

Nederland (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
(..)'Wil maternale vaccinatie effectief zijn, dan moeten de antilichaamconcentraties die tijdens de zwangerschap overgedragen worden op het ongeboren kind, hoog genoeg zijn. Deze dalen echter in de moeder binnen 1 jaar tot een niveau dat als onvoldoende wordt beschouwd voor bescherming. Als er jaarlijks 1 sterftegeval onder zuigelingen voorkomen kan worden, zal de kosteneffectiviteit onder €50.000 per QALY vallen.' (quality-adjusted life year – een begrip dat gebruikt wordt om de zin en effectiviteit van een behandeling aan te geven)

(..) ‘Wij concluderen dat vaccinatie van moeders tijdens of net na de zwangerschap om besmetting van ‘hun baby's te voorkomen, niet kosteneffectief is.' (9)

Gezondheidsraad (adviesorgaan van de Nederlandse overheid)
Op dit moment zijn er geen goede argumenten om gezonde zwangere vrouwen te vaccineren tegen griep.' (10)

In België zijn campagnes die erop gericht zijn om zwangere vrouwen over de streep te halen om zich te laten vaccineren al van start gegaan. (11, 12, 13)

We mogen hopen dat gezondheidsautoriteiten in Nederland in staat zijn de opmars van ‘big farma' tegen te houden, maar wij maken ons eerlijk gezegd grote zorgen hierover. Tegengeluiden lijken al verstomd te zijn voordat ze het grote publiek bereiken. Het zoveelste is gaande. Vaccins worden aanbevolenzonder dat wetenschappelijk onderzoek afgerond is. We zullen in de praktijk gaan merken wat de effecten zijn van het vaccineren van zwangere vrouwen. En zonder twijfel zullen die in een aantal gevallen desastreus zijn. Als we kinderen inspuiten met stoffen die kankerverwekkend zijn of schade aanrichten aan het zenuwstelsel, de luchtwegen, het immuunsysteem en meer zal dat in bepaalde gevallen kanker veroorzaken of allergieën, motorische en/of gedragsstoornissen en meer. En hoe vroeger de blootstelling aan dergelijke stoffen hoe groter de schade waarschijnlijk is. Maar wie zal het in verband brengen met een ‘onschuldig prikje' tijdens de zwangerschap?

Voor meer info over vaccins en vaccinvrij opgroeien ga naar vaccinvrij.nl

Bronnen:

(1) www.uantwerpen.be/en/rg/cev/education-and-courses/valentijn-vaccinatie/programma-en-info/
(2) http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Gezondheidsdoelstellingen/Vlaams-actieplan-over-vaccinaties/
(3) www.-en-gezondheid.be/Beleid/Gezondheidsdoelstellingen/Gezondheidsdoelstelling-vaccinaties/
(4) www.vlaamsparlement.be/plenairevergaderingen/883865/verslag/884250
(5) Nederlandse bijsluiter voor professionals. www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:116776&type=org&disposition=inline&ns_nc=1
(6) www.consumed.nl/bijsluiters/3070/Boostrix
(7) Zakwoordenboek der geneeskunde – Coëlho en Kloosterhuis
(8) www.vaxinfopro.be/spip.php?rubrique29&lang=nl
(9)www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_25_2014/Oktober_2014/Inhoud_Oktober_2014/Vaccinatie_van_aanstaande_moeders_om_baby_te_beschermen_een_kosteneffectiviteitsanalyse
(10) www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/griepprik-gezonde-ouderen-wel-gezonde-zwangeren-niet
(11) www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=16674
(12) www.standaard.be/cnt/dmf20130925_00759626
(13) www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=13430
(14) www.zorg-en-gezondheid.be/Ziektes/Ziektelijst-A-Z/Zwangerschap-en-vaccineren-tegen-griep/

Lees verder bij de Bron: Earth Matters


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Alweer een miljarden drama: Beton op route van de hsl-Zuid rot nu al weg

Klachtenregen over nieuwe politieuniform: te strak, te warm en strepen laten los