in

Hoe omzeilen we de (grond)wet? Doe als uw overheid en lees hem niet!

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. We hebben er allemaal wel eens van gehoord, het betreft artikel 1 van de Nederlandse grondwet.

 

De overheid geeft hierbij nog een verklarende toelichting die wellicht minder breed bekend zal zijn:

Artikel 1 gaat over het gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel geeft aan wetgever, bestuur en rechters de opdracht om bij het stellen van regels of het nemen van beslissingen mensen in gelijke gevallen op een gelijke manier te behandelen. Er behoeft echter geen sprake te zijn van een gelijk geval als er sprake is van een gerechtvaardigd verschil. Zo mogen er best eisen worden gesteld aan het opleidingsniveau van mensen om een bepaald beroep te mogen uitoefenen. Maar er mag geen onderscheid worden gemaakt op grond van bijvoorbeeld godsdienst of geslacht. Zo moeten mannen en vrouwen bijvoorbeeld wel evenveel verdienen als ze hetzelfde werk doen of werk dat heel erg vergelijkbaar is.

Discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke andere grond dan ook, is verboden. De woorden ‘of op welke grond dan ook’ breiden het verbod van discriminatie tot andere dan de in dit artikel genoemde discriminatiegronden uit. En tenslotte: In Nederland behandelen we iedereen op dezelfde manier. Natuurlijk alleen als de situaties hetzelfde zijn of heel veel op elkaar lijken. Discriminatie mag niet.

vng

 

Maar nu zijn gemeenten in 2015 verantwoordelijk geworden voor , werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden de gemeenten al, een deel nemen zij nu over van de Rijksoverheid. Dit noemen we  ook wel ‘decentralisatie’. Maar deze overheveling van taken van Rijk naar gemeente kan en mag wettelijk helemaal niet. Het mag namelijk niet, het is onwettig, omdat  decentralisatie in de uitvoering altijd strijdig zal zijn met hetgeen in art. 1. is bepaald.

Naast vele, vele andere voorbeelden, kunnen we hierbij denken aan de grote verschillen in uitvoering tussen gemeenten onderling omtrent ‘de tegenprestatie tot een uitkering’. Er zijn gemeenten die een tegenprestatie dwangmatig opleggen, en er zijn gemeenten die dat geheel niet doen. Er zijn gemeenten die een langdurige tegenprestatie eisen, er zijn gemeenten die een korte duur van de tegenprestatie verlangen. Bovendien  zijn er ook nog  gemeenten die nog steeds overwegende zijn. Kortom: De willekeur is kompleet.

Maar weten we nog? Toelichting    Art. 1? In Nederland behandelen we iedereen op dezelfde manier. Natuurlijk alleen als de situaties hetzelfde zijn of heel veel op elkaar lijken. Discriminatie mag niet.

Grondwet-2

 

En lijkt een bijstandgerechtigde Amsterdammer heel veel op een bijstandgerechtigde uit Eindhoven? Uit Arnhem? Uit Appelscha? Uit Woudrichem? Uit Valkenburg? Uit Rotterdam? Of zijn allen totaal verschillend? Of zijn zij in hun situatie totaal verschillend? Nee, zij zijn allen precies gelijk volgens de wet. En wat zegt Art 1. uit de Nederlandse grondwet daarvan?

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”.

Hetgeen impliceert dat ofwel alle Nederlandse bijstandsgerechtigden een tegenprestatie moeten leveren, of dat niemand in gelijke situatie een tegenprestatie gaat leveren. En indien de keuze mocht vallen dat iedereen een tegenprestatie gaat leveren, dan is er gelijk niemand meer werkloos. Toch? Zien we de CBS jubelcijfers al voor ons? Samen met een glunderende Mark Rutte? Zien we de EUforische RTLZ commentatoren al voor onze ogen, in allernieuwste garderobe gestoken? De 4cm dikke extra zaterdagbijlage van De Telegraaf in ‘EU-ster- goud’ gedrukt?

Maar waarom hevelt de rijksoverheid de uitvoering en eindverantwoordelijkheid van het verkeersbeleid eigenlijk ook niet uit aan de gemeenten? Opdat we in Geldrop voor het rode stoplicht moeten stoppen en in Ede juist bij rood licht moeten doorrijden? Opdat we in Blaricum binnen de bebouwde kom met onze auto 50km/hr mogen rijden, maar in Zoetermeer 80 km/hr, en in Nijmegen juist weer 35km/hr?

verkeer

 

Nee dat doet de rijksoverheid dan weer niet, want dat zal één grote publiek zichtbare puinzooi als resultaat opleveren. En wat zien we dan voltrekken binnen al het overige dat dan weer wél naar de gemeenten is overgeheveld? U kent het antwoord vast wel en anders belt u maar eens met staatssecretaris van Rijn.

De Koning en de ministers vormen samen de regering. Het kabinet, alle ministers en staatssecretarissen, besturen het land en voeren het beleid uit. Het parlement controleert het kabinet. Maar niemand onder hen heeft aan de bel getrokken? Niemand van hen heeft gezien en begrepen dat de overheveling van rijkstaken naar gemeenten een ongrondwettelijke actie betreft? Door de uitvoering? En zelfs geen enkele dikbetaalde regeringsadviseur heeft dat opgemerkt?

Kunnen, en vooral moéten we deze complete club dan niet beter voor de Nederlandse rechter dagen? En kan dat eigenlijk wel? Volgens Artikel 2 lid 1: De koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk.

loesje-tegenprestatie

 

Maar hé, een grondwet? Waar maken we ons druk om? Maar weet u wat dan weer wél merkwaardig is? Volgens de bepalingen uit grondwet Artikel 1 zouden we ons geheel legitiem af kunnen vragen of bijstandsgerechtigden uit Nederland eigenlijk wel eenzelfde groep betreft als bijstandsgerechtigden uit het buitenland? Bijvoorbeeld uit het buiten- europa buitenland? Al was het maar omdat de één hier levenslang financieel heeft bijgedragen (geparticipeerd) en de ander nooit. Maar ga dat niet hardop afvragen hoor, voor je het weet hang je voor discriminatie! Dat hetzelfde geldt voor recht op werk en huisvesting gaan we u dus ook niet uitleggen.

Lees zelf de grondwet maar.

Maar was grondwetartikel 1 juist niet bedacht om discriminatie te voorkomen?

Lees verder via de Bron: Nachthemel


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

0 0 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Weg met digitalisering: Duitsers beschadigen massaal RFID chip op ID kaart

Amerikaanse overheid erkent dat cannabis kankercellen doodt