in , ,

Holocaustoverlevenden waarschuwen dat ze voor hun ogen een nieuwe holocaust zien ontvouwen, stop met COVID-19 vaccin

Holocaustoverlevenden en hun nakomelingen hebben een brief gestuurd naar het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Britse Medical & Healthcare product Regulatory Agency (MHRA), waarin zij eisen dat de uitrol van het Covid-19 vaccin wordt stopgezet na het besluit van de FDA om volledige goedkeuring te verlenen aan nieuwe partijen COVID-19-vaccins van Pfizer, bericht Dailyexpose.co.uk.

De Holocaustoverlevenden beschuldigen de autoriteiten ervan dat zij de bevolking onvoldoende hebben geïnformeerd over de risico’s van het vaccin en dat zij het recht op vrije geïnformeerde toestemming volgens de Code van Neurenberg hebben geschonden.

Voor de Covid-19-injecties geldt momenteel een zogenaamde voorwaardelijke vergunning in Europa en een tijdelijke vergunning in het VK, wat betekent dat ze alleen voor noodgevallen mogen worden gebruikt omdat ze tot 2023 in fase drie van de klinische proeven blijven.

De Holocaustoverlevenden verklaren dat immunisatie van de hele planeet “nooit eerder is verwezenlijkt door een synthetisch mRNA in het menselijk lichaam af te leveren. Het is een medisch experiment waarop de Code van Neurenberg moet worden toegepast…

“Wij, de overlevenden van de gruweldaden tegen de mensheid tijdens de Tweede Wereldoorlog… ervaren een déjà vu die zo gruwelijk is dat wij opstaan om onze medemensen te beschermen.”

In de brief aan de EMA sommen de auteurs 22 ernstige bijwerkingen op die bekend waren bij de FDA voorafgaand aan de vergunning voor noodgebruik, maar die niet bekend zijn gemaakt aan het publiek, waaronder door vaccinatie, beroerte, myocarditis, acuut multitude-system inflammatory syndrome bij kinderen, Guillain-Barré syndroom, auto-immuunaandoeningen en zwangerschaps- en geboorte-falen, zoals eerder hier op Frontnieuws is onthuld.

De Holocaustoverlevenden schrijven dat “de mate van het te nemen risico nooit hoger mag zijn dan het humanitaire belang van het op te lossen probleem. Vaccinatie tegen Covid is voor ongeveer 99% van alle mensen gevaarlijker gebleken dan Covid.”

“Zoals gedocumenteerd door Johns Hopkins in een studie onder 48.000 kinderen, lopen kinderen geen enkel risico van het virus. Uit uw eigen gegevens blijkt dat kinderen, die geen risico lopen voor het virus, hartaanvallen hebben gehad na vaccinatie; meer dan 15.000 kinderen hebben bijwerkingen gehad – waaronder meer dan 900 ernstige voorvallen. Ten minste 16 adolescenten zijn in de overleden na vaccinatie”.

De ondertekenaars voegen hieraan toe dat volgens Beginsel 10 van de Code medische experimenten moeten worden beëindigd wanneer “voortzetting van het experiment waarschijnlijk zal leiden tot letsel, invaliditeit of overlijden van de proefpersoon”.

Zij benadrukken verder dat vaccinmandaten volgens de Code van Neurenberg in strijd zijn met het recht op vrijwillige toestemming “zonder tussenkomst van enig element van dwang, fraude, bedrog, dwang, overreding, of andere bijbedoelingen of chantage.”

“Waren het 80 jaar geleden de Joden die werden gedemoniseerd als verspreiders van besmettelijke ziekten, vandaag zijn het de ongevaccineerden.”

De auteurs, onder wie overlevenden van concentratiekampen, hun zonen, dochters en kleinkinderen, verklaren:

“Het is ons duidelijk dat zich voor onze ogen een nieuwe holocaust van grotere omvang afspeelt. De meerderheid van de wereldbevolking beseft nog niet wat er gebeurt, omdat dit soort georganiseerde misdaad buiten hun belevingswereld ligt. Wij, echter, weten het. Sommigen van ons hebben persoonlijke herinneringen.”

De brief is gericht aan mevrouw Emer Cooke, uitvoerend directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau, met een kopie aan Dr. Raimund Bruhin, directeur van Swiss Medic in Zwitserland, en Dr. June Raine, Interim Chief Executive van het Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency in het VK.

De overlevenden sluiten hun brief af met een smeekbede aan mevrouw Cooke om het werkelijke aantal slachtoffers van vaccins te achterhalen, en vragen “hoeveel zullen er genoeg zijn om uw geweten wakker te schudden?”

Hier is de brief die door de overlevenden van de Holocaustoverlevenden naar de EMA en MHRA is gestuurd in zijn geheel –

Dames en Heren,

Wij, de overlevenden van de gruweldaden tegen de mensheid tijdens de Tweede Wereldoorlog, voelen ons verplicht ons geweten te volgen en deze brief te schrijven.

Het is ons duidelijk dat zich voor onze ogen een nieuwe holocaust van grotere omvang afspeelt. De meerderheid van de wereldbevolking beseft nog niet wat er aan de hand is, omdat de omvang van een georganiseerde misdaad als deze buiten hun belevingswereld ligt. Wij, echter, weten het. Wij herinneren ons de naam Josef Mengele. Sommigen van ons hebben persoonlijke herinneringen. Wij ervaren een déjà vu die zo afschuwelijk is dat wij opstaan om onze arme medemensen te beschermen. Onder de bedreigde onschuldigen bevinden zich nu ook kinderen, en zelfs zuigelingen.

In slechts vier maanden tijd hebben de COVID-19-vaccins meer mensen gedood dan alle beschikbare vaccins samen van medio 1997 tot eind 2013 – een periode van 15,5 jaar. En de mensen die het ergst getroffen zijn, zijn tussen 18 en 64 jaar oud – de groep die niet in de Covid-statistieken voorkwam.

Wij roepen u op om dit goddeloze medische experiment op de mensheid onmiddellijk te stoppen.

Wat u “inenting” tegen SARS-Cov-2 noemt, is in werkelijkheid een godslasterlijke aantasting van de natuur. Nooit eerder werd de hele planeet immuun gemaakt door een synthetisch mRNA in het menselijk lichaam te brengen. Het is een medisch experiment waarop de Code van Neurenberg moet worden toegepast.

De 10 ethische principes in dit document vertegenwoordigen een fundamentele code van medische ethiek die werd geformuleerd tijdens het proces tegen de Neurenbergse artsen om te verzekeren dat mensen nooit meer zullen worden onderworpen aan onvrijwillige medische experimenten en procedures.

Principe 1 van de Neurenbergse Code:

(a) “De vrijwillige toestemming van de menselijke proefpersoon is absoluut noodzakelijk. Dit betekent dat de betrokkene handelingsbekwaam moet zijn om zijn toestemming te geven; zich in een zodanige situatie moet bevinden dat hij in staat is zijn vrije wil uit te oefenen, zonder tussenkomst van enig element van dwang, fraude, bedrog, dwang, overreding, of andere bijbedoelingen of chantage; en voldoende kennis van en inzicht in de elementen van de betrokken materie moet hebben om hem in staat te stellen een weloverwogen beslissing te nemen.”

b) Dit laatste element vereist dat, voordat de proefpersoon een positieve beslissing neemt, hem mededeling wordt gedaan van de aard, de duur en het doel van het experiment; de methode en de middelen waarmee het zal worden uitgevoerd; alle ongemakken en gevaren die redelijkerwijs te verwachten zijn; en de gevolgen voor zijn of persoon die mogelijkerwijs uit zijn deelneming aan het experiment kunnen voortvloeien.

(c) De plicht en de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de toestemming vast te stellen, berust bij ieder die het initiatief neemt tot, leiding geeft aan of zich bezighoudt met het experiment. Het is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet straffeloos aan een ander kan worden gedelegeerd.

Ad. (a): Er is geen sprake van een vrije beslissing. Massamedia zaaien angst en paniek en gebruiken Goebbels’ propagandamethode door onwaarheden te herhalen tot ze worden geloofd. Al wekenlang roepen zij op tot het uitstoten van de ongevaccineerden. Waren het 80 jaar geleden de Joden die werden gedemoniseerd als verspreiders van besmettelijke ziekten, vandaag zijn het de ongevaccineerden die ervan worden beschuldigd het virus te verspreiden. Lichamelijke integriteit, vrijheid om te reizen, vrijheid om te werken, elke vorm van samenleven is de mensen ontnomen om hen tot vaccinatie te dwingen. Kinderen worden verleid om zich te laten vaccineren tegen het oordeel van hun ouders in.

Ad (b): De 22 verschrikkelijke bijwerkingen die al zijn vermeld in de vergunning voor noodgebruik van de FDA zijn niet bekendgemaakt aan de proefpersonen van het experiment. Wij sommen ze hieronder op ten behoeve van het wereldpubliek.

Er is per definitie nooit sprake geweest van geïnformeerde toestemming. Intussen zijn er duizenden bijwerkingen geregistreerd in talrijke databanken. Terwijl de zogenaamde gevallencijfers in intervallen van 30 minuten door alle massamedia worden uitgezonden, wordt er met geen woord gerept over de ernstige bijwerkingen, noch over hoe en waar de bijwerkingen moeten worden gemeld. Voor zover wij weten, zijn zelfs geregistreerde schadegevallen in elke databank op grote schaal gewist.

Beginsel 6 van de Code van Neurenberg schrijft voor: “De te nemen mate van risico mag nooit hoger zijn dan die welke wordt bepaald door het humanitaire belang van het probleem dat door het experiment moet worden opgelost”.

“Vaccinatie” tegen Covid is gevaarlijker gebleken dan Covid voor ongeveer 99% van alle mensen. Zoals gedocumenteerd door Johns Hopkins, in een studie onder 48.000 kinderen, lopen kinderen geen enkel risico van het virus. Uit uw eigen gegevens blijkt dat kinderen die geen risico lopen voor het virus, na vaccinatie een hartaanval hebben gehad; meer dan 15.000 kinderen hebben bijwerkingen gehad – waaronder meer dan 900 ernstige voorvallen. Ten minste 16 adolescenten zijn in de overleden na vaccinatie.

Zoals u weet, wordt slechts ongeveer 1% gerapporteerd. En de aantallen stijgen snel terwijl we schrijven. Met uw medeweten.

Principe 10 van de Code: “Tijdens het experiment moet de wetenschapper die de leiding heeft, bereid zijn het experiment op elk moment te beëindigen, indien hij, bij het uitoefenen van zijn goede trouw, superieure bekwaamheid en zorgvuldig oordeel, redenen heeft om aan te nemen dat voortzetting van het experiment waarschijnlijk zal leiden tot letsel, invaliditeit of de dood van de proefpersoon.”

Naar verluidt heeft ongeveer 52% van de wereldbevolking ten minste één injectie gekregen.

Eerlijke onthulling van het werkelijke aantal “vaccin” gewonden, terminaal gewonden en overledenen wereldwijd is allang nodig. Het gaat inmiddels om miljoenen. Geef ons nu de ware aantallen van Covid-vaccin slachtoffers.

Hoeveel zullen er genoeg zijn om uw geweten wakker te schudden?

1. Guillain-Barré syndroom
2. Acute gedissemineerde encephalomyelitis
3. Transverse myelitis
4. Encefalitis/encefalomyelitis/meningoencefalitis/meningitis/encepholapathie
5. Convulsies/aanvallen
6. Beroerte
7. Narcolepsie en kataplexie
8. Anafylaxie
9. Acuut myocardinfarct
10. Myocarditis/pericarditis
11. Auto-immuunziekte
12. Overlijden
13. Zwangerschap en geboorte-onderbrekingen
14. Andere acute demyeliniserende ziekten
15. Niet-anafylactische allergische reacties
16. Trombocytopenie
17. Gedissemineerde intravasculaire stolling
18. Veneuze trombo-embolie
19. Artritis en artralgie/gewrichtspijn
20. van Kawasaki
21. Multisysteem ontstekingssyndroom bij KINDEREN
22. Vaccin versterkte

Ondertekend,

Overlevenden van de concentratiekampen, hun zonen en dochters, en kleinkinderen, met inbegrip van personen van goede wil en van gewetensbezwaren.

Lees verder bij de bron: FrontNieuws


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Rapporteren

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ing. J. Onno Dekker
29 dagen geleden

Onderschreven van rechts naar links!

ing. J. Onno Dekker
28 dagen geleden

Net als dat men de plannen van Adolf Hitler niet serieus nam. Zo neemt men thans de genocideplannen van de Rockfellers cs niet serieus!. Klaus Schwab is een zelfde marionet als Hitler.
Nogmaal zet ik hier een aantal collaborateurs hier weer neer in de moord op mens en democratie en cultuur.
Zo vindt je het demissionaire kabinet terug en vele kamerleden en vaccinmoordenaars en biotoopverbranders.

Lieve schapekoppen wordt toch eens wakker en jaag het tuig uit je omgeving, schoonmaak in eigen land.

Nog een voorbeeld van een niet voorbeeldig figuur:
Feike Sybesma – Agenda Contributor | World Economic Forum
en nog een:
Bill Gates – Agenda Contributor | World Economic Forum
Sigrid Kaag – Agenda Contributor | World Economic Forum
Hugo de Jonge | World Economic Forum
Lilianne Ploumen | World Economic Forum
Femke Halsema | World Economic Forum
Mark Rutte – Agenda Contributor | World Economic Forum
George Soros – Agenda Contributor | World Economic Forum
Mark Zuckerberg | World Economic Forum
Danny Rothschild | World Economic Forum
Carola Schouten | World Economic Forum
Ferdinand Grapperhaus | World Economic Forum
Wopke Hoekstra | World Economic Forum
Ingrid Van Engelshoven | WEF | Women Economic Forum

Een andere methode is met wget onder linux de sites van de maffia-organisatie binnen te halen en
rustig alle data te analyseren.

Ga ook over op linux en mijdt (gebiedende wijs) de moordenaars van gezondheid en vrijheid in het corrupte multinationale. Ga als je moed hebt in het verzet, het is al ver na 12 en en in de plannen
van de Schwabisten, bilderbergers, rockefeller worden de concentratiekampen, dodelijke injectiepeletons en razzia’s al uitgerold. Het wordt oog om oog, tand om tand!

onno op interessante tijden

PS Put ook geen hoop uit Groen Links of SP, ze staan dicht bij Stalin.

Agneta de Ribeaucourt
27 dagen geleden

Net zoals bij Mussert verwacht ik dat Rutte, Kaag en Hugo de Jonge uiteindelijk door een tribunaal doodstraf krijgen. Het zal wellicht omgezet kunnen worden naar levenslang.
Maar eerst zal het hoofdkwartier van Schwab uitgerookt moeten worden en zijn clubleden even veilig gesteld moeten worden in Witrusland.

EU wil nu jouw internet browsegedrag gebruiken voor het bepalen van je kredietscore

Noodwet verlengd tot 1 december en uitgebreid: ‘Hoelang mag ‘tijdelijk’ duren?’