How to: Nederlandse Staat aansprakelijk stellen ivm illegale oorlog

Het besluit om Syrië te bombarderen is een onrechtmatige daad van de Nederlandse Staat, ingevolge Nationaal en Internationaal Verdrags-recht.
Heeft u bezittingen ? en Nederland beland door deze illegale oorlog in een strijd op het Nederlands grondgebied:
Stel op voorhand de Nederlandse Staat
1) In verzuim-stelling (geef de staat tijd om besluit te veranderen)
en
2) Aansprakelijk stelling (ook voor trauma schade)!

Schadevergoeding bij het niet nakomen van een overeenkomst ? (Civiel-recht)

Een overeenkomst wordt gesloten tussen twee partijen (Burger en Staats-overeenkomst: De Nederlandse Grondwet en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens) . Wanneer een van de twee partijen zijn of haar deel van de overeenkomst niet nakomt of niet correct nakomt (wanbetaling, verkeerde product, te laat, slechte kwaliteit etcetera)(of een onrechtmatige oorlog voeren) , is dat erg vervelend voor de ander (wij, de burgers) . Die zal graag van de overeenkomst af willen, aangezien hij dan met een andere koper of verkoper een overeenkomst kan sluiten. In dat geval is het vaak mogelijk om de overeenkomst te ontbinden met teruggave van het geld of de goederen. Maar wat nu wanneer er ook schade is geleden? Is er een recht op schadevergoeding, en wanneer?

Hierna zal aandacht worden geschonken aan de schadevergoeding bij het verbreken of niet nakomen van een overeenkomst. Dit zijn algemene regels, voor overeenkomsten tussen burgers en bedrijven (consumentenkoop) is er aanvullende regelgeving.

Schadevergoeding bij het niet nakomen van een overeenkomst?

Om de bovenstaande vraag maar direct te beantwoorden: ja, er is in beginsel recht op schadevergoeding bij iedere tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst waarbij schade wordt geleden. 
De schadevergoeding vindt wel slechts plaats voor zover er een causaal verband is tussen de schade en de tekortkoming (het voeren van een illegale oorlog tegen Syrië)de schade moet dus voortvloeien uit de tekortkoming.

 

Lees verder via zaplog.

Foto via Airwolfhound

  •  
  • 21
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef jouw mening

Close