“HPV-vaccin Gardasil wordt het grootste medische schandaal aller tijden”

HPV vaccinatie wel of niet? Dit is een lastige vraag om te beantwoorden lees eerst eens door.

Eind 2006 kondigde de farmaceutische reus Merck met luid tromgeroffel aan dat het eerste vaccin tegen kanker een feit was. Gardasil zou het opnemen tegen het humaan papillomavirus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt.

Het vaccinatieprogramma was nog niet van start gegaan of de Amerikaanse overheid kreeg meldingen binnen over duizenden meisjes die ernstige bijwerkingen kregen, waaronder verlammingen, hartaanvallen en zelfs overlijdens.

Een arts die voor Merck heeft gewerkt voorspelt dat Gardasil ‘het grootste medische schandaal aller tijden’ zal worden. Dr. Bernard Dalbergue zei verleden jaar tegenover het Franse Principes de Santé dat het vaccin gevaarlijk en ‘nutteloos’ is, terwijl het wel ‘een fortuin kost’.

Lees verder via NineForNews.nl.

Prof. F. van Leeuwen van het Nederlands Kanker Instituut is het oneens met de snelle invoering van het vaccin: “We weten nog niet of het vaccin echt wel baarmoederhalskanker voorkomt, we weten niet of het vaccin ernstige bijwerkingen heeft en we weten ook niet of er herhaalvaccinaties nodig zijn.”

Experiment

Haar kritiek wordt gedeeld door Prof. H. Schellekens. Hij is lid van de commissie ter beoordeling van geneesmiddelen: “Zolang niet is vastgesteld of het vaccin kanker voorkomt en wat de werking en de bijwerkingen zijn, heb je het eigenlijk over een experiment.”

Dat het een experiment is, erkennen alle deskundigen. De groep 12-jarigen, die straks massaal wordt gevaccineerd, is nooit grootschalig wetenschappelijk onderzocht.

Lees verder via ZEMBLA

De volgende punten zijn goed om te weten vóór HPV-vaccinatie:

 • HPV-vaccinatie is losgebarsten in uitgerekend die landen waar baarmoederhalskanker een hekkensluiter is, dankzij uitstrijkjes binnen gestructureerd bevolkingsonderzoek. Maar let wel: met en zonder HPV-vaccins blijven deze uitstrijkjes altijd nodig!
 • Het verband tussen een HPV-infectie en baarmoederhalskanker is een aanname. De vaak herhaalde term ‘een noodzakelijke oorzaak’ is geen wetenschappelijk bewijs.
 • Dr. Elizabeth R. Unger, hoofd van de Papillomavirussectie van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), gaf in een presentatie in 2001 kristalhelder aan: “Een HPV-infectie is op zich onvoldoende voor de ontwikkeling tot baarmoederhalskanker.” Ergens onderweg is dit in de tekst van Gardasil’s FDA-goedkeuring in 2006 geruisloos veranderd in: “HPV is de oorzaak van 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker”…
 • In de aankondiging van deze FDA-Gardasilgoedkeuring staat: “Hoewel de studieperiode niet lang genoeg was voor het zich ontwikkelen tot baarmoederkanker, gelooft men dat het voorkómen van deze voorloperlaesieshoogstwaarschijnlijk de preventie van baarmoederhalskanker tot gevolg heeft.” Opnieuw een vaak herhaalde frase.
 • In het advies van de Gezondheidsraad: “Het vaccin is zeer effectief tegen de voorstadia van baarmoederhalskanker. Het is zeer aannemelijk dat daarmee baarmoederhalskanker ook wordt voorkomen.” (RIVM, Vaste Prik, HPV-Special, dec.2008(04):4).
 • Uit onderzoek is bekend dat een HPV-infectie meestal vanzelf weer verdwijnt. Waarom dat bij een heel enkele vrouw niet gebeurt, is onbekend.
 • Een verrassende Gardasilstudie-uitkomst is: Meisjes/vrouwen, op het moment van vaccinatie met de HPV-vaccinstammen besmet, lopenmaar liefst 44,6% meer kans op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker… Voorafgaand aan de vaccinaties worden ontvangsters niet op aanwezigheid van deze HPV-stammen getest.
 • De HPV-vaccins Gardasil (Merck)en Cervarix (GSK) zijn gebaseerd op genetisch gemanipuleerde virusonderdelen (virus gelijkende partikels, VLPs, manteleiweitten). De Amerikaanse arts dr. Bill Deagle zegt over deze nooit eerder in de natuur voorgekomen entiteiten: “De DNA-inhoud voegt zich in in het gastheer-DNA, en in die zin is het vaccin dus levend. Het maakt genetisch gemodificeerde gastheren [lees: genetisch veranderde mensen]. Het is een gencassette met schakelgenen die epigenetisch [vanuit externe omstandigheden] genen kunnen aan- en uitzetten die onvruchtbaarheid teweegbrengen, auto-immuniteit, enkanker met abnormale orgaanontwikkeling.”

Het vaccin is dus gevaarlijker dan een infectie…

Een verrassende Gardasilstudie-uitkomst is: Meisjes/vrouwen, op het moment van vaccinatie met HPV-vaccinstammen besmet, lopen maar liefst44,6% meer kans op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker… Voorafgaand aan de vaccinaties worden ontvangsters niet op aanwezigheid van deze HPV-stammen getest.

 • Ook dr. Rebecca Carley benadrukt: “We gaaneen enorme toename zienin onvruchtbaarheid en baarmoederhalskanker.” En: “Deze HPV-vaccins veranderen de menselijke genetische structuur.”
 • Behalve een gevaarlijke hoeveelheid van de zeer giftige stof aluminiumbevatten beide HPV-vaccins ook andere substanties die absoluut niet in het lichaam of de bloedstroom thuishoren. Zoals de vreemde eiwitten, afkomstig van het kweekmedium van de virusgelijkende partikels (VLPs) – bij Gardasil gisteiwitten, bij Cervarix eiwitrestanten van insectencellen. Deze kunnen in het lichaam op korte termijn een anafylactische shockveroorzaken, en op de langere termijn uiteenlopende auto-immuunreacties.
 • In de landen waar al eerder met HPV-vaccinaties werd begonnen, hebben vele, zeer ernstige negatieve effecten plaatsgevonden. Dat geldt zowel voor Gardasil (in Amerika, Australië, en bijvoorbeeld Spanje), als voor Cervarix (Groot-Brittannië).
 • Een document van de Food and Drug Administration (FDA, lijkt op ‘ons’ RIVM) meldt dat sinds de invoering van het vaccin in Amerika in juni 2006, Gardasil gemiddeld één dode per maand heeft opgeleverd… naast allerlei andere ernstige gevolgen, zoals de verlammingsziekte Guillain-Barré, een polioachtig verschijnsel, ook voorkomend na toediening van andere vaccins. (Controversial HPV Vaccine Causing One Death Per Month: FDA Report. Melding tot januari 2008 van 140 ‘serieuze’ negatieve reacties, waaronder 27 ‘levensbedreigende’ gevallen, 10 spontane abortussen, en 6 gevallen van de slopende verlammingsziekte Guillain-Barré Syndroom. KLIK HIER VOOR INFO.
 • Het Amerikaanse National Vaccine Information Center (NVIC) heeft de negatieve effecten door Gardasil vergeleken met die van het meningitisvaccin Menactra. Gardasilinjecties leverden 30 maal meer meldingen op, waaronder 3 maal meer Eerste Hulp bezoeken (ruim 5.000) . Mede-NVIC-oprichter Barbara Loe Fisher: “Dankzij dit rapport weten we nu dat er meer reacties en sterfgevallen in verband staan met Gardasil, dan met welk ander vaccin dan ook, gegeven in dezelfde leeftijdsgroep.” KLIK HIER.
 • Het NVIC heeft daarom in februari 2009 de handtekeningenactie gestart voor een petitie die de President en het Congres verzoekt om een officieel onderzoek naar de Gardasildoden. KLIK HIER
 • In februari 2009 haalde Spanje 76.000 doses Gardasil van de markt nadat twee meisjes in Valencia enkele uren na hun HPV-vaccinatie in de intensive care waren beland.
 • HPV-vaccins zijn bedoeld voor een ziekte die feitelijk 10 tot 35 jaar na infectie verschijnt. De bescherming die de HPV-vaccins zouden bieden, houdt hooguit 5,5 jaar aan (=de duur van de gedane studies). Herhalingsinjecties zullen dus nodig zijn – met alle risico’s van dien. Herb Newborg, The Tragic Truth behind the Gardasil Nightmare, KLIK HIER VOOR INFO

Lees verder via WantToKnow.nl

En nog wat meer info bij argusoog te lezen.

Kortom er bestaat veel leed en het vaccin is niet getest voor het in gebruik nemen, in de pdf voor artsen valt te lezen dat pas over 30 jaar mogelijk is om een conclusie te trekken of het vaccin werkt. Het lijkt meer op een grote trial onder de wereldbevolking.

UPDATE

Lees even mee met professional Sander Giebels van (M)Ach(t)mea voor nòg meer info

Toch knap dat je met een diploma (neem aan dat hij deze gehaald heeft) HTS Bouwkunde als projectleider IT aan de gang kan bij de Achmea club.
Weet je wat het is gewoon iedereen in zijn waarde laten en zelf dingen gaan uitzoeken zou de wereld een stukje beter maken.

Het is jammer dat hij zijn mening niet gewoon in de comments baggert maar een draadje opent op facebook… waar ik dan op gewezen moet worden, helaas doet ik niet aan facebook dus van mij geen reactie….

Via youtube https://www.youtube.com/results?search_query=hpv+vaccine ook het een en ander terug te vinden… De keuze is aan jullie zelf, denk er logisch over na en ga een discussie aan met de kinderen zelf. Over alles zijn voors en tegens…

UPDATE:

video is verwijderd

UPDATE 2

Dr. Diane Harper van de Universiteit van Louisville is gespecialiseerd in het humaan papillomavirus (HPV) en de ziektes die ermee worden geassocieerd. Ze zette de klinische onderzoeken op die moesten gaan bepalen of Gardasil en Cervarix, vaccins tegen HPV, veilig zijn.

Harper werd door Merck ingehuurd als adviseur en spreker. Onderstaand fragment is afkomstig uit de documentaire ‘One More Girl’, waarin vraagtekens worden gezet bij de veiligheid van Gardasil en vaccins in het algemeen.

Dr. Harper benadrukt dat de HPV-vaccins niet veilig of effectief zijn. De vaccins werken volgens haar niet lang genoeg om baarmoederhalskanker te kunnen voorkomen. Ze legt uit dat deze ziekte zich over een periode van tientallen jaren kan ontwikkelen. Harper stelt voorts dat het aantal gevallen van baarmoederhalskanker niet zal dalen door vaccinatie.

Lees verder via: Health Bytes

Toen Caron Ryalls haar 13-jarige dochter Emily liet vaccineren tegen baarmoederhalskanker, dacht ze dat het de beste manier was om de gezondheid van Emily te beschermen. De afgelopen vier jaar zijn echter een hel geweest voor het gezin. Twee weken na het de eerste HPV-injectie begon Emily duizelig en misselijk te worden.

De symptomen werden na de tweede en derde inenting steeds erger. Emily werd een aantal keren opgenomen met borst- en buikpijn en ademhalingsproblemen. “Eén keer kon ik de ene kant van mijn lichaam niet meer bewegen,” aldus de inmiddels 17-jarige Emily. “Ik wist niet wat er gebeurde.”

Emily is één van de vele duizenden tienermeisjes die sinds een routinevaccinatie aan een slopende ziekte lijden. Vóór de inentingen was Emily uit West Yorkshire kerngezond. Ze deed aan hockey, atletiek en was goed in dansen. Ze haalde goede cijfers en had een mooie toekomst voor zich.

Emily’s aandoening werd gemeld bij de Britse toezichthouder op het gebruik van medicijnen MHRA, waar in de afgelopen 10 jaar liefst 22.000 bijwerkingen van 13 verschillende routinevaccinaties tegen griep, BMR, tetanus, difterie en polio zijn gemeld.

Tienduizenden

In totaal traden bij 8228 meisjes bijwerkingen op na het HPV-vaccin, waarvan 2587 waren aangemerkt als ‘serieus’. De waakhond zei dat het in werkelijkheid gaat om veel meer bijwerkingen omdat veel gevallen niet worden gemeld.

De MHRA schat 10 procent van alle meldingen binnen te krijgen, waardoor het aantal meisjes met bijwerkingen als gevolg van het HPV-vaccin gemakkelijk kan oplopen naar enkele tienduizenden. Desalniettemin is het instituut van mening dat de risico’s van het vaccin niet opwegen tegen de voordelen.

Bij ieder doktersbezoek werd het gezin Ryalls raar aangekeken. Elke keer dat het HPV-vaccin ter sprake kwam, nam de huisarts een vijandige houding aan. “We zijn ’s morgens allemaal moe Emily,” kreeg ze te horen toen ze klaagde dat ze vaak compleet uitgeput is.

Denemarken en Japan

Op de Deense tv was eerder dit jaar een documentaire te zien over het grote aantal meisjes dat blijvende schade heeft overgehouden aan het vaccin. Sommige van die meisjes zitten in een rolstoel. Afgelopen jaar besloot de Japanse overheid het HPV-vaccin niet langer aan te raden vanwege de mogelijke bijwerkingen.

In een artikel in het tijdschrift Clinical Rheumatology schreef dr. Manuel Martinez-Lavin, die al 30 jaar mensen met chronische pijn behandelt, dat artsen moeten weten dat er een mogelijk verband is tussen HPV-vaccinatie en aandoeningen als posturale orthostatische tachycardie syndroom (POTS) en fibromyalgie.

Lees verder via: Health Bytes

Update 6 februari 2016

Een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker is mogelijk gelinkt aan een zeldzame maar serieuze aandoening, namelijk prematuur ovarieel falen (POF). Bij deze aandoening stopt een vrouw voor haar veertigste met menstrueren. Er is dan sprake van een vroege overgang.

Er zijn sinds 2013 twee publicaties verschenen over zes gevallen waarbij tienermeisjes binnen enkele weken tot enkele jaren na het HPV-vaccin Gardasil POF ontwikkelden, meldt het American College of Pediatricians.

Volgens de organisatie gaan artsen ervan uit dat bijwerkingen niet worden veroorzaakt door het vaccin omdat ze in de meeste gevallen waarschijnlijk niet op de hoogte zijn van een mogelijk verband tussen het HPV-vaccin en POF.

88 procent

Eerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat een stof in het vaccin, polysorbaat 80, een schadelijke invloed heeft op de eierstokken van ratten.

Sinds Gardasil in 2006 op de markt is gekomen, zijn er bij de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC 213 gevallen gemeld van amenorroe, POF of vervroegde menopauze. 88 procent van de gevallen is in verband gebracht met Gardasil.

Onderzoek

Het vaccin Cervarix, dat sinds 2009 wordt verkocht, blijkt verantwoordelijk voor 4,7 procent van de gevallen van amenorroe (de afwezigheid van tenminste drie menstruele perioden in de vruchtbare leeftijd). In de periode voordat het HPV-vaccin op de markt kwam (1990-2006), zijn er geen gevallen van POF gemeld bij de CDC.

De CDC gaat onderzoeken of er een verband kan worden gevonden tussen vaccins en POF, maar het American College of Pediatricians waarschuwt dat het nog jaren kan duren voordat de onderzoeksresultaten naar buiten zullen worden gebracht.

Hoewel sterk bewijs voor een verband op dit moment ontbreekt, moet deze informatie bekend worden gemaakt aan artsen en patiënten die overwegen te vaccineren, besluit de organisatie.

Zou je het doen?

Hoeveel sterren geef jij?
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


Steun óók het vrije alternatieve nieuws zonder censuur

Tikkie | iDeal | PayPal

Deel

Reacties

 • "huilie huilie snik snik het vaccine werkt helemaal niet!" maar de overheid en het RIVM geven aan dat het wel werkt met een mate van 90-100% vergeleken met de niet gevaccineerde groep... (http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/vaccinaties_op_maat/HPV_vaccinatie OF Bosch FX, Broker TR, Forman D, Moscicki AB, Gillison ML, Doorbar J, et al. Comprehensive control of human papillomavirus infections and related diseases. Vaccine. 2013;31 Suppl 7:H1-31.)
  Maar hey, wat kan U het schelen als jullie kinderen doodgaan door HPV omdat U tegen een vaccinatie was..? Het is niet dat u er door dood gaat, of erger nog, misschien er wel niet door doodgaat maar u lichamelijke handicaps oploopt en u gevangen zit in uw eigen lichaam. Aan de andere kant, dat treft toch niet u maar uw kinderen dus wat maakt u uit. U zit er toch niet mee!? U heeft zeker ook geen interesse in het interviews van een van de polio overlevers uit de biblebelt zoals mevr. Mussche haar interview? Als u hoort wat die haar ouders toewenst omdat deze een "principieel standpunt" ("principieel" hah wat een grap!) hadden dat hun dochter niet een simpele injectie mocht krijgen, want het was GODS plan of mevr. Mussche ziek zou worden of niet. het gevolg? Mevr. Mussche heeft Polio opgelopen (wat men met een simpele antibiotica kan genezen) en zit nu de rest van haar leven in een roltstoel en kan niet praten zonder computer. Maarja dat maakt u vast niet uit want vaccinaties zijn des duivels!!! Ach mijn excuses, des Duivels*. Er is er immers maar een van nietwaar? Zucht...
  (https://anderetijden.nl/aflevering/340/Polio-in-Staphorst)

  Annuleren

  Laat een reactie achter

  Je email-adres zal nergens gepubliceerd worden Verplichte velden zijn gemarkeerd*

 • Here is my daughters medical history since her Gardasil injections in 2008. It has been years of hell and uncertainty and going from one professor neurologist to the next, because they can not figure it out what is going on exactly:

  1) chronic headaches 2) dizziness 3) nausea 4) the constant feeling of cystitis 5) wake up at night soaking wet 6) insomnia 7) depression , anorexia and after a year extreme weight gain, sometimes 5kg per day 9) inpatient hospital with extreme vomiting , fever 10) despite spectacles, poor visibility 11) awkwardness 12) impaired concentration 13) lag of memory 14) loss of body parts / numbness of body parts 15) seeing flashes of light 16) vibrating body 17) constantly fall asleep / excessively tired 18) white spots in the brains that remain unchanged at each MRI.
  19) clumsiness
  20) deafness 21) a year of constant feeling of blather infection (which you also see with MS)
  22)burning/tingling hands
  23)back ace like stabbing pain
  24) abdominal pain
  25) obstipation
  26) irrugalar heart beat
  27) menstruationsl problems
  I probably forgot some.
  She was also diagnosed with sudden hip dysplasia and needed an operation 3 years ago. She now has two pins in her hip to postpone a artificial hip. But this last thing could be a coincidental matter.
  In 2008, right after receiving the vaccines she was diagnoses with sweinflu by the schoolnurse at her Scottish boardingschool. More children were diagnosed with this, but she was so much sicker and for a far longer period then the other children. She lost conciseness all the time and had high fever.

  First they thought it was MS but that doesn't show in the blood or spinal fluid.
  She had her vaccines already in 2008. She is 19 now.

  So our professors are interested to know if there any patients with the same symptoms and especially the brains with the unchangable outcomes of white matter and a huge white spot on the brain stem.

  My elder daughter who is now 22 also had symptoms since the vaccines but less severe and is feeling much better since a year:
  Fainting, dizzy, abdominal pain, heat flashes, menstruational problems.

  Annuleren

  Laat een reactie achter

  Je email-adres zal nergens gepubliceerd worden Verplichte velden zijn gemarkeerd*

 • Geloof is een maatschappelijk gevaar wegens zijn onredelijke hardnekkigheid. Feiten blijven feiten. Voor dergelijk belangrijke onderwerpen en keuzes hoort een overheid haar verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat immers om mensenlevens en om geloofwaardigheid. Een plenair tegensprekelijk debat met stakeholders van pro en contra met consensus dringt zich op.

  Annuleren

  Laat een reactie achter

  Je email-adres zal nergens gepubliceerd worden Verplichte velden zijn gemarkeerd*

 • Question To Donald Trump

  Why Aren't You Killed

  Like Jeff Bradstreet Or

  Other Opponents Of Vaccinations

  Which Not Only Causes Autism But Also Aids And Ebola?

  This article is dedicated to Jeff Bradstreet: By Johan van Dongen

  The above question is raised by me and many others, because recently in the United States of America, over seven doctors have been murdered or found dead in dubious circumstances. I find it very necessary to ask Donald Trump this question, because of the statement he made that: “Vaccines Do Cause Autism”, and also find an answer to why the disappearance from medical scene or mysterious deaths of alternative health doctors who have real cures, but opposed and not approved by the FDA.

  When I saw the interviews that Dr. Jeff Bradstreet, nothing shows a possible suicide as mentioned by US governmental institutions. During this interview, Bradstreet showed his engagement, for he was not a person who give up easily. It was a very optimistic person with a normal attitude. He was laughing, joking and celebrating, because his autistic son just graduated high-school. The supposed reason for his “suicide” – an FDA raid on his clinic – is nothing new for him. There was nothing new in his life that would have been a reason for him to want to end his own life, only new things that would encourage him to live his life and perhaps encourage others to want to take their lives. Now we have to wait and see what happens with Donald Trump.

  The overall conclusion

  “Dr. Jeffrey Bradstreet has been under attack by big pharma for his success during all his professional life so there is no way he would have committed a suicide for just another attack. He was murdered; the FDA were clearly involved, and the other suspect is the MMR vaccine co-orporations, who work with the FDA. Dr Bradstreet loudly published the fact we all know: The MMR jab, which makes $ billions, causes autism.”

  It is'nt only autism which is caused by vaccines but also Aids and Ebola. For decades Africa is used as a bio-warfare laboratory of German and Japanese war criminals under guidance of the USA, because they hide this Nazi basterds. This makes the USA the land of evil so once Donald Trump becomes president of the United States there is a lot work to do by replacing black prisoners by white pharmaceutical criminals in black three piece suits.

  The horrific Aids pandemic tremendously has generated scientific controversies within and outside the scientific establishment. Only a minority of scientists and other engaged people have access to inside information concerning (bio-warfare) Aids and Ebola research.

  As an experimental microsurgeon in the early seventies, almost at the beginning of the multiple organ transplantation era, I have carried out thousands of experimental organ transplantations. In order to deal with organ rejection he administered, radiation and sera for diminishing the immunity of the organ receiver. Besides that I also administered uncountable agents to recipients of organs in order to trigger, diminish or completely whipe out the immune capacity which can be compared with Aids.

  During my university and hospital appointments in the early seventies, and later undercover in the pharmaceutical industry, I discovered at that time that animals did'nt die because of rejection of the transplanted organ but because of multiple infections which can be compared with human Aids victims. So, Inoticed that Aids can be induced by radiation, aflatoxins, Immuran/prednisolone combination, anti lymfocyte sera and many other bio-warfare agents.

  Dormant HIV virus

  As head of the the Department of Experimental Microsurgery, and involved in all transplantation and immunological experiments, I also have been involved in many controversies. Especially the connection of my work and the polemic concerning the transmission of HIV in many ways I discovered not only in experiments but also in the extensive scientific literature the role of an obligatory cofactor that transactivates the “Dormant” virus HIV in specific human cells. And this obligatory cofactor which transactivates the “Dormant” virus in specific human cells are deliberately introduced into mostly black-skinned African people, governed by massive environmental factors as you can read in our book: “Aids and Ebola the greatest crime in medical history against mankind,” in order to depopulate Africa and other parts of the world.

  Aids and Ebola the greatest Crime in Medical

  History Aginst mankind: Book published on:

  http://www.amazon.co.uk/Greatest-Medical-History-Against-Mankind-ebook/dp/B016W89W1G

  Therefore I will always like to enlighten readers about the real origin of Aids and the true nature of famous international researchers as Robert Gallo.

  And as far as Gallo is concerned, Ricardo Veronesi, professor of the Faculty of Medicine at the University of Sao Paulo, was personally informed about the true nature of Gallo's research long before this controversy turned into a public scandal and as a consequence thousands of scientific Aids dissidents.

  It was no less then Francoise Barré-Sinoussi of the French Pasteur Institute who revealed the criminal intention of Gallo. And not only she became an Aids dissident but also the discover of the HIV virus Luc Montagnier disputed Gallo, the fake discoverer of the HIV virus.

  In their opinion the major bursts in the common scientific approach lies in its ignoring that the pathogenicity of the HIV indeed is governed by multiple deliberate environmental factors. And one of these determinant factors is the PCR test (Polymerase Chain Reaction Test).

  Using and extrapolation of these kind of techniques we can conclude that almost all persons who have HIV in their bodies, were purposely infected with this virus which can lead to Aids. Biowarfare scientists are able to made black-skinned people artificially susceptible for HIV or Ebola by using controlable diseases as a cover-up.

  Most of the biowarfare research using viruses which causes Aids and Ebola was predominantly carried out in Germany and Japan until 1945 and since then mainly in the USA and France, using Nazi and Japanese (military) scientific war criminals.

  Autism/Aids/HIV Theory Dissidents Like Jeff Bradstreet

  The official scientific origin of the diverse HIV-strains has been placed somewhere between 1938 and 1948 when scientist T.F. Smith et al published an article in the authoritative medical journal Nature about this period in 1988 named: “The phylogenetic history of immunodeficiency virus”.

  And he was'nt the only scientists who revealed the true nature of the HIV virus. Smith's efforts to reveal the real origin of HIV was followed, to name a few, by Sharp et al with his article: “Understanding the origins of Aids viruses”, also in Nature, followed by Meyers et all with: “The phylogenetic analysis of the HIVs”. But the most important article is described in the top of the bill of medical journals the Lancet by scientist L.A. Evans et al who discovered the; “Simultaneous isolation of HIV-1 and HIV-2 from an Aids patient”.

  And all these mentioned scientist agreed that the distribution of the HIV virus was an intentional action. Their findings makes it very conceivable that this distribution was intentional because sometimes both the new viruses HIV-1 and HIV-2, respectively HTLV-IV, are existing in one and the same person according to Evans. And because his publication is checked by the editing and scientific boards of the Lancet the outcome of his investigation is true. And this counts also for thousands of publications in other medical journals as described in our book “Aids and Ebola the greatest crime in medical history against mankind”.

  According to the famous Aids/HIV theory dissident Wolff Geisler further evidents of the intentional distribution, out of the mentioned simultaneous infection of the same persons, it was described as a second Aids epidemic in the same black-skinned population by an inefficient transmission of the HIV virus. The appearance of this extreme rare retrovirus among the African Aids patients is so conspicious that some world famous scientists uttered a sentence about it. They alleged this to be; “Only another acquired opportunistic infection but rather an additional death sentence”. But? Is it?

  In Africa the probability of an early death of HIV patients is three times bigger then eslwere when HIV patients are simultaneously infected with HTLV-1 as described in the Lancet by Page et al in his scientific publication: HTLV-I/II seropositivity and death from Aids among HIV-I seropositive intravenous drug users (Lancet, 1990; 335: 1439-41), an even more extremely important publication for the Aids/HIV theory dissidents. Because especially HTLV-I, amongst many other HIV viruses, was only demonstrated in Uganda, Ghana, South Africa and Namibia.

  In HIV patients only in these countries appear simultaneously up till now. According to Wolff Geisler the concommitant existance of HTLV-I and HIV produces the observed rate of Aids patients in Uganda, Kenya and black-skinned people in Florida, USA and some Caibbean Islands, even though in general black-skinned persons are by nature more resistant against HIV-infection than pale-skinned persons (see below). This means the HIV viruses are geneticly engeneered as describe in our book.

  No less than Luc Montagnier et al, the discoverer of the HIV virus stated that this virus is made out of the Nazi eugenics and genetic engeneered experiments as well as the development of Aids causing viruses in horses. In a very talked about article he described in the authoritative Annals of Virology: “A new type of retrovirus from patients presenting with lymphadenopathy and acquired immune deficiency syndrome”: Structural and antigenetic relatedness with Equine Infecious Aenemia Virus EIAV (horse Aids), 1984; 135E: 119-31.

  Equine Infecious Aenemia Virus EIAV (HIV/Horse-Aids) made by Nazi Germany

  If we compare these findings to our references in:“Aids the greatest crime in medical history against mankind” the book now available at Amazon, the HLA-A, B, C, DR3 and DR5 loci, is examined by the Nazi’s led by Otmar Verschuer.

  In 1956 he joined the American Eugenics Society and worked under auspices tiis of the Rockefeller-fund. He was also head of the Department of the Kaiser Wilhelm Institute in Germany.

  Furthermore we have to take into account that within people who have blood type HLA-DR3 Aids, it is much less common than in people who have the HLA-DR5 type. Under the Nazi’s research, it is important to note that precisely the HLA-DR5 type occurs mainly in Jews. The HLA-DR3 type contrast is most common in dark-colored Africans.

  These two evidences or references are enough to let you know vividly what took place. In general you can say that it is harder for blacks to get Aids than as it is for whites, but blacks have been made susceptible for a broad spectrum of brand new diseases caused by Germans, partly under the auspices of the South African Apartheid regime, and after the war under guidance of the U.S.A.

  Nowadays we now know that monkeys do not get Aids when infected with the human Aids virus. The same goes for tuberculosis until the moment that monkeys in a laboratory made receptive. Therefore black-skinned people are under no circumstances contaminated with Aids by monkeys with or without eating them. That is so to speak a criminal WHO/ CDC / FDA scientific ferrytale.

  Johan van Dongen

  Microsurgeon/Author/Scientist

  The Netherlands.

  Annuleren

  Laat een reactie achter

  Je email-adres zal nergens gepubliceerd worden Verplichte velden zijn gemarkeerd*

 • .
  Aids; "de grootste misdaad in de medische geschiedenis".
  Hoe de militairen zaten te knoeien

  door microbioloog -- Johan van Dongen. Zie ook boek

  Annuleren

  Laat een reactie achter

  Je email-adres zal nergens gepubliceerd worden Verplichte velden zijn gemarkeerd*

 • Een maand geleden wouden ze deze rommel dat zich noch maar in een beginfase bevindt van zijn ontwikkeling ook aan mijn dochter toedienen!!!! Neeeen en aan alle ouders wees op u hoede,
  Griepvaccins van vorig jaar was ook geen klote waard,
  varkensgriep destijds ook een grote schandaal,
  en alle andere vaccins die al meer dan een halve eeuw geleden zijn ontdekt en geen verdere ontwikkelingen en onderzoeken op gedaan worden spuiten ze gewoon in ons,
  Wie weet wat ze ons inspuiten!!!
  Slaven van de Eliten zijn we !!!!

  Annuleren

  Laat een reactie achter

  Je email-adres zal nergens gepubliceerd worden Verplichte velden zijn gemarkeerd*

 • @Thijs. Gevaarlijk 'gaat u maar gerust slapen' bagatellisering van ernstige draaideur politiek tussen de Pharma-Chemie giganten en de kleine parlementen en regeringen, die zich zeer gewillig laten misbruiken.

  Niet toevallig blijkt dat deze Pharma giganten de aggressiefste lobbyisten voor TTIP zijn.
  Ontkennen heeft geen zin meer. De bewijzen stapelen zich hard op.
  Het is zeker een complot. Het is oorlog tegen de democratie, de menselijkheid, de mensheid zelfs; het 4de Rijk, de VN-Heilstaat, ligt op ramkoers.
  Het heeft geen pas dit te negeren, ontkennen blijven, de ernst en urgentie niet onder ogen te (willen) zien.

  Een paar hints:
  "This is where the Pharma-guided TPP wants to go most fervently. This is the ultimate prize in Pharma’s battle plan. This is the TPP jackpot.
  This is ultimately where Pharma wants to replace traditional herbs with…what? Chemical death and destruction.
  Globalism and the push for mandatory universal vaccination
  In many previous articles, I have established a number of facts about vaccines.

  They are not safe. They are not effective. They were not responsible for the major decline in so-called contagious diseases. Fraud, Vaccinegate
  TPP death pool: more pharmaceutical destruction is coming

  https://jonrappoport.wordpress.com/2015/05/15/what-law-says-the-text-of-the-tpp-must-remain-secret/

  Documentaire over de onzichtbare, antidemocratische Wereldregering, de Schaduwmacht;
  introductie in ‘Soft Killing’, ‘Silent Killing’, ‘Remote Killing’, ‘Slow Killing’, e.d.: https://www.youtube.com/watch?v=pfrL2DUtmXY&spfreload=10

  De WHO gaat verder waar Mengele het experimenteren op mensen had gebracht: Uitstekend onderbouwde docu. ‘Operation Paperclip to The Fourth Reich’: https://www.youtube.com/watch?v=-bi4o1uteiM&spfreload=10

  De Natte droom van de Naties wordt nu werkelijkheid. De VN-Heilstaat heeft zoveel armoede, ziekte, oorlogen, honger, ontheemding, bangmakerij aangericht dat het klaar is om de ONEWORLD -dictatuur compleet te maken, hier werkt de VN al 40 jaar fanatiek naar toe:
  As Jurriaan Maessen reports, the World Health Organization, one of GAVI’s partners, teamed up with the World Bank and UN Population Fund in the 1970′s under the “Task Force on Vaccines for Fertility Regulation”.

  DE WHO gaat verder waar Mengele het experimenteren op mensen had gebracht: Uitstekend onderbouwde documentaire ‘Operation Paperclip to The Fourth Reich’: https://www.youtube.com/watch?v=-bi4o1uteiM&spfreload=10

  Annuleren

  Laat een reactie achter

  Je email-adres zal nergens gepubliceerd worden Verplichte velden zijn gemarkeerd*

 • Er worden miljarden wereldwijd verdiend aan het bestrijden van Baarmoederhalskanker, HPV inentingen niet meegeteld. Het voorkomen van deze vorm van kanker komt dan gewoon minder goed uit voor sommige bedrijven die juist dit geld verdienen met de behandelingen van de kanker. Ook concurrenten binnen die branche zien graag discussies. Het twijfel zaaien (zoals de persoon die meerdere dezelfde teksten plaatst met ander naam en zo...) is een middel dat op de universiteit wordt onderwezen als een manier welke door farmaceutische bedrijven wordt gebruikt om mensen zonder medische achtergrond op andere gedachten te brengen.

  Als je wilt weten hoe het in elkaar steekt ga dan eens naar de universiteit en vraag hier aan een professor of je het college immunologie HPV mag bijwonen zodat je hiervan meer begrijpt. Schrijf je vragen op en gan na het college naar beneden en stel je vragen aan de professor of andere doctoren die er bij staan. Plaatst hierna je bevindingen in de media. Dat zou vele meisjes helpen van vaak onwetende moeders die natuurlijk wel veel van hun dochter houden maar bang worden gemaakt door figuren zonder (bio) medische kennis.
  Op de UU of het VUMC Amsterdam kun je dit best vragen.

  Professoren willen niet dat jou dochter kanker krijgt en ook willen wetenschappers niet dat mensen kanker krijgen. De hypothese dat zij worden omgekocht door farmaceuten is er een die nooit werd aangetoond en belachelijk.

  Je huisarts kun je naar zijn mening vragen. Ook een tweede huisarts kun je dit vragen. In jou lokale perifere of academische ziekenhuis kun je ook om een mening vragen.

  Het is dus geenszins nodig niet opgeleide mensen te raadplegen zoals op deze site gebeurd. Ik ben zelf hoogopgeleid (Biomedisch) en heb geen enkel belang in deze discussie anders dan dat ik mij zorgen maak over de beweegredenen die moeders aanvoeren. Laat je leiden door je huisarts en specialist in het ziekenhuis en ga desnoods een second opinion aan.

  Ik hoop hiermee een bijdrage te hebben geleverd die aanzet tot anders denken. Lees over HPV (wetenschappelijke boeken over Immunologie) en oordeel zelf pas na grondig onderzoek.

  Succes, Thijs S

  Annuleren

  Laat een reactie achter

  Je email-adres zal nergens gepubliceerd worden Verplichte velden zijn gemarkeerd*

 • Het is de kwik verbinding waar het vaccin mee gemaakt wordt!!!
  Dat is vergif voor het menselijk lichaam kijk maar op : "wat doet kwik met ons lichaam" Kwik is het meest giftige niet-radioactieve element op Aarde
  Kwik beschadigt de pijnappelklier, het centraal zenuwstelsel, het endocrien systeem, de nieren en andere organen. Kwik komt voor in drie verbindingen: methylkwik, elementair kwik en overige kwikverbindingen.
  Thimerosal, een conserveermiddel in vaccins, is een ander woord voor methylkwik en zeer lastig uit het brein te verwijderen.
  En aangezien jouw brein jouw lichaam aanstuurt... dan kan iedere leek de kwalen "verzinnen" .
  Kwik kan uit het lichaam worden verwijderd door chlorella, tarwegras en spirulina te consumeren. Daarnaast helpt koriander om kwik te verwijderen uit hersenweefsel.
  Symptomen van metaalvergiftiging: slapeloosheid, nervositeit, duizeligheid, angstgevoelens, gebrek aan zelfvertrouwen, irritatie, slaperigheid, gewichtsverlies, rillingen, paraesthesia, hallucinaties, hoofdpijn, vermoeidheid en emotionele stress.

  Annuleren

  Laat een reactie achter

  Je email-adres zal nergens gepubliceerd worden Verplichte velden zijn gemarkeerd*

 • ik heb samen met mijn dochter besloten wel te laten inenten . hadden we het maar NIET gedaan ze is nu dagelijks ziek had in 1vmbo veel school uitval waardoor ze niet door kon stromen naar havo . dus dan maar 2vmbo doen nog meer school verzuim dit alles door dagelijks zoveel hoofdpijn en dodelijke vermoeidheid ,mijn dochter is een wrak daarbij is ze ook zeer duizelig en dus onstabiel wat gevaarlijk is op de fiets enz 14 jaar niet naar school kunnen geen sociaal leven elke dag opstaan en naar zien of je de dag aankan of niet om depri van te worden nu zit de schoolinspectie in haar nek te hijgen dat ze maar naar een school voor langdurig zieken moet maar dat is nog een niveau naar beneden dit kan toch niet de bedoeling zijn en dit alles door die klote prik en dan maar hopen dat er nog niet meer klachten of aandoeningen bij komen ik weet echt niet wat ons nog te wachten staat . een zeer bezorgde moeder.

  Annuleren

  Laat een reactie achter

  Je email-adres zal nergens gepubliceerd worden Verplichte velden zijn gemarkeerd*

  • Zelfde verhaal bij ons thuis met mijn dochter. Xelfde elende met schoolinspectie. Willen vast een week ruilen met onze meiden .kies je voor om je dochter van nu 16 hier dagelijks mee te zien kampen. Een wrak op haar 16 de door die entingen .maakt me zo boos ,je word gewoon nergens serieus genomen en word afgewimpeld . IK KAN ALLEEN MAAR EAARSCHUWEN DOE T NIET !!! Deze gevolgen vergeef je jezelf nooit

   Annuleren

   Laat een reactie achter

   Je email-adres zal nergens gepubliceerd worden Verplichte velden zijn gemarkeerd*

  • Je zou kunnen informeren bij een homeopathisch arts om de vaccinatie te laten ontstoren. Dit schijnt bij veel soorten vaccinaties erg goede effecten te hebben.

   Annuleren

   Laat een reactie achter

   Je email-adres zal nergens gepubliceerd worden Verplichte velden zijn gemarkeerd*

Laat een reactie achter

Je email-adres zal nergens gepubliceerd worden Verplichte velden zijn gemarkeerd*

Jawel, we gebruiken ook cookies