in ,

Jubileum! EU regeert al 10 jaar zonder mandaat

13843116383 726a6241a6 welcome to eu

Vandaag is een feestdag, een jubileum. Vandaag precies tien jaar geleden vierde de inspraak van het volk over eigen toekomst hoogtij. Op 1 juni 2005 werd namelijk het referendum georganiseerd over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. Vandaag dus, precies tien jaar geleden.

Het referendum voor de EU grondwet begon goed. Op 20 februari stemde Spanje vóór de Europese Grondwet. Toen kwam echter de eerste tegenslag: op 29 mei stemde men in Frankrijk tegen de Grondwet. Vervolgens mocht Nederland op 1 juni naar de stembus. Nederland als van oudsher grote voortrekker van Europeanisering. Volledig geïndoctrineerd door een positieve (en realiteitsvrije) feel-good Ja-campagne kon Nederland daadwerkelijk naar de stembus.

En… Nederland stemde tegen! Een referendum kan Ja of Nee als antwoord geven. Het werd dus een Nee. Het werd een desillusie voor de eurocraten, en toen ging het mis.

Een grote teleurstelling, een ferme slag in het eurocratische gezicht: de grote voorstander en aanjager van extreme Europese integratie stemde tegen. Daarna stemde op 10 juni een eveneens goed geïndoctrineerde bevolking onder leiding van huidige EU Keizer Juncker dan weer wel vóór de EU Grondwet, de trend was goed gezet. Het volk wilde de EU gewoon niet.

Toen kwam de Europese Top van juni in Brussel. Jan Peter ‘Nee-stem is zinloos’ Balkenende mocht de Nederlandse Nee gaan verdedigen. De Europese ‘leiders’ kwamen bij elkaar, zagen dat het helemaal misging, en trokken wijselijk-snel de stekker eruit. Er kwam een ‘reflectieperiode’ tot 2007 met betrekking tot de Europese Grondwet.

Tot zover ging het voorbeeldig

So far so good. De EU kwam met een voorstel voor meer Europese integratie, meer centrale aansturing, minder soevereiniteit en minder inspraak. De EU was netjes voornemens daarover de bevolking (grotendeels overigens, niet in België en Zweden bijvoorbeeld) te raadplegen, en die waren duidelijk: Nee! De EU nam de Nee in ontvangst, maar toen maakte ze een fout. Een kapitale fout, althans gezien vanuit de bevolking: het werd namelijk uitstel in plaats van afstel.

Jean-Claude Juncker, de huidige voorzitter van de Europese Commissie, de Keizer van de EU dus, zei over de EU Grondwet referendum: ‘Als de uitslag een ja is dan zeggen we: we gaan door. En als het nee is zeggen we: we gaan verder.’  En zo geschiedde.

In de reflectieperiode tot 2007 werd namelijk een plan beraamd om de grondwet toch door te drukken. De titel werd veranderd van ‘EU Grondwet’ in ‘Verdrag van Lissabon‘ en klaar! Na de reflectieperiode werd de Grondwet alsnog bij de burger de strot doorgeduwd op een anti-democratische manier, namelijk als verdrag in plaats van grondwet. Voor een verdrag was namelijk geen acceptatie van het volk benodigd. Wat Europese politici zette hun handtekening eronder en… klaar! Zo doe je dat dus anno 2007.

Verraad door de Tweede Kamer

De tweede kamer heeft op 5 juni 2007 netjes ingestemd met het Verdrag van Lissabon. CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en de VVD stemden vóór; SP, PVV, SGP, Partij voor de Dieren en Verdonk stemden tegen. De referendumuitspraak van de bevolking werd bewust niet gehoord, de bekende monopartij van CDA, PVDA, VVD66, GL en de CU pleegde hiermee feitelijk volksverraad.

Kennelijk voelde de tweede kamer zich weer geplaatst voor gedane feiten, want tegelijkertijd signaleerde het droogjes: “De Tweede Kamer nam een voorstel aan dat de Kamer meer moet betrekken bij het tot stand komen van Europese regelgeving. Wanneer het om politiek heel belangrijke zaken gaat moet de regering de Kamer vooraf uitgebreid informeren.” De tweede kamer als geheel gaf aan zich niet tijdig geïnformeerd te voelen. Een signaal dat sindsdien continu wordt afgegeven, maar nooit is en wordt gehoord.

Op 8 juni, de dag voor het zomerreces, ging de Eerste Kamer ook akkoord. Van de 75 senatoren stemden vijftien tegen: de SP (elf zetels), de SGP (twee), de Partij voor de Dieren (1) en de fractie-Yildirim (1). De voorstanders vinden dat het nieuwe verdrag de EU democratisch sterker en transparanter maakt. Tja.

De Ierse bevolking stribbelde trouwens wel nog even flink tegen. Een signaal wellicht voor de Nederlandse politiek? Neen dus. Vervolgens moesten de Ieren van hun overheidgewoon net zolang naar de stembus totdat er een Ja kwam. Die kwam uiteindelijk, en daarmee was het kwaad geschied.

Tien jaar regeren zonder democratisch mandaat

Ondanks dat de Grondwet van de EU democratisch meerdere keren werd weggestemd, toonde de EU dictatuur zijn ware aard. De gewraakte grondwet is op 1 december 2009 namelijk gewoon in werking getreden. Een anti-democratische staatsgreep van ongekende omvang, een staatsgreep op 500 miljoen inwoners. De expliciete Nee van de bevolking werd geïnterpreteerd door Eurocraten als een volmondig Ja. De ongewenste EU Superstaat kwam alsnog.

De Eurocraten hadden een les geleerd: ‘Referenda? Daar beginnen we niet meer aan!’ (D66, Gerard Schouw) De EU regeert verder zonder ook maar enige rekening te houden met het volk. Het volk heeft volgens hen immers duidelijk laten zien niet te weten wat goed is. Als het volk niet mee wil, dan gewoon zonder. Onder het motto ‘Regeren is zo leuk, alleen jammer van die bevolking’ is het volk tegenwoordig niet meer benodigd. De EU: Democratie zonder demos.

En daar zijn we dan. Tien jaar na het referendum kunnen we vaststellen dat de EU regeert zonder democratisch mandaat. Daarnaast is er feitelijk ook geen enkele inspraak van de bevolking in het reilen en zeilen van het enige daadwerkelijk uitvoerende macht op het Europese continent, de Europese Commissie. Ja, u kunt een miljoen handtekeningen gaan verzamelen. De enige inspraak die u kan hebben volgens de nieuwe Grondwet is namelijk een burgerinitiatief.

Sinds Lissabon in werking is getreden zijn er een aantal burgerinitiatieven geweest. Het allereerste burgerinitiatief was tegen het door de Trojka (EU, IMF, ECB) voorgenomen privatiseren van water in o.a. Portugal en Griekenland. De EU negeerde straal de 1,9 miljoen handtekeningen. En als klap op de vuurpijl een daarop volgende Burgerinitiatief tegen TTIP werd ook gewoon geweigerd. Het STOP-TTIP.org burgerinitiatief haalde alsnog 1,9 miljoen handtekeningen op en voldeed aan alle gestelde eisen, maar werd keihard geweigerd. Gewoon afgewezen op voorhand. Inspraak middels een burgerinitiatief bleek dus volledig waardeloos.

Van EGKS bedrijfslobby tot Europese Unie

Feitelijk kunnen we vaststellen dat we inderdaad een dictatuur ingerommeld zijn tegen onze zin. We hebben ons uitgesproken tegen de EU Grondwet, die kwam toch. We gebruiken het enige middel dat bestaat voor inspraak in de Europese Commissie, die wordt genegeerd. Er is ook geen manier om te stemmen op Europese Commissarissen, en de Europese Parlementsverkiezingen blijken ook onzin. Niemand in Nederland heeft op J-C Juncker gestemd, maar deze alcoholistische leugenaar is toch EU Keizer geworden. Niemand kent Donald Tusk, of weet waar die vandaan komt, toch is hij de President van de EU dictatuur.

Het zou mogelijk als verrassing kunnen komen, behalve dat al vanaf dag 1 duidelijk was dat de Europese Unie geen democratisch instituut is, maar een lobby-organisatie is die een staatsgreep heeft uitgevoerd. Als Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal startte de EU in 1952 als lobbygroep voor de grootste multinationals. En dan zwijgen we nu nog maar even over de algemeen ontkende nazi-achtergrond van de Europese Unie, want er zaten al wat dingen fundamenteel verkeerd bij de start van dit initiatief!

Nu in 2015, 10 jaar na het referendumdebacle is de cirkel weer rond. De Europese Unie drukt weer tegen de expliciet uitgesproken wens van de bevolking een grootschalig democratie-beperkend verdrag door: TTIP, een anti-democratisch ‘vrijhandelsverdrag’, een geostrategisch wurgcontract, expliciet geschreven voor en door multinationals. Een verdrag dat de multinationals in Europa definitief aan de macht zal helpen

Soevereiniteit: Opgeheven

Rest mij een ieder te feliciteren met 10 jaar dictatuur. U wordt reeds 10 jaar geregeerd zonder mandaat. Dat geeft uiteraard een boel te denken over de legitimiteit waarmee nu wordt onderhandeld over verdere Europese integratie, over directe Europese belastingheffing, over het TTIP, CETA en TiSA, de Bankenunie, het EU-OM, het EU Leger,  de legitimiteit van de six-pack, two-pack en het Europees semester – waarmee we onze inspraak in eigen begroting hebben opgezegd, etc, etc.

Dat de EU er niet is voor de burger is wel duidelijk geworden afgelopen jaren. Technisch gezien is de EU dan wel geen federale overheid, het acteert uiteraard wel degelijk wel zo. De Nederlandse overheid is feitelijk overbodig gemaakt en kan opgedoekt worden. En de processen zijn dan ook in werking gezet om precies dit te doen.

Nederlandse soevereiniteit: 1588 tot 1 december 2009. Nederland werd opgeheven onder leiding van Minister President Jan Peter Balkenende (CDA), en de soevereiniteit werd definitief overgedragen onder leiding van Minister President Mark Rutte (VVD).

Nog een positieve eind-opmerking: De Nederlandse soevereiniteit is teruggekomen van grotere narigheid dan die we nu ervaren onder de EU. We zullen nu wellicht onze tijd moeten afwachten, maar dat de EU als project gedoemd is, is een ieder die oplet wel duidelijk. Dus wie weet wat de (nabije?) toekomst ons nog gaat brengen…

Lees verder via: Lang Leve Europa!

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
demmink ad e1438797333362

Overheid verzwijgt jarenlang omvangrijk pedoschandaal

Meten met 2 maten: Financiële transparantie bij u, geheimhouding bij de EU