in

Macht aan de verzekeraars gegeven: Consument klaagt vaker over zorgverzekeraar

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in 2013 in totaal 311 klachten en opmerkingen ontvangen over zorgverzekeraars. Dit is een forse toename ten opzichte van 2012 toen de NZa 182 signalen ontving. Toch geven de consumenten de zorgverzekeraars een gemiddeld rapportcijfer van 7,6, slechts een tiende punt lager dan in 2012.

Met in totaal 55 meldingen ging een groot deel van de signalen over een gebrek aan transparantie, zo stelt de NZa in de Marktscan zorgverzekeringen. Uit de signalen blijkt onder meer dat verzekerden niet altijd goed geïnformeerd worden over de te betalen en de hoogte van de vergoedingen, met name in relatie tot de eigen bijdrage.

Ook ontbreekt het geregeld aan actuele informatie over het gecontracteerde zorgaanbod en het preferentiebeleid rond geneesmiddelen. Daarnaast zijn verzekeraars niet altijd duidelijk over de compensatieregeling eigen risico.

Hoewel de NZa geen schendingen van de acceptatieplicht of het verbod op premiedifferentiatie heeft geconstateerd, ziet de NZa sommige verzekeraars wel drempels opwerpen die op gespannen voet staan met de keuzevrijheid van de consument. Zo proberen sommige zorgverzekeraars verzekerden ‘automatisch' naar bepaalde polissen te leiden. In één geval trof de NZa een polis die nog wel op de markt was voor bestaande verzekerden, maar niet was opengesteld voor nieuwe verzekerden. De betreffende heeft dit hersteld, nadat de NZa de zorgverzekeraar hier op aan had gesproken.

Drempels

Ook werpen zorgverzekeraars soms drempels op voor consumenten die niet tot een bepaalde doelgroep behoren, maar zich tot willen inschrijven voor een doelgroep-polis. Sommige zorgverzekeraars maken het voor consumenten die niet tot de doelgroep behoren niet mogelijk om een aanvullende verzekering bij hen af te sluiten. Hierdoor is de betreffende basisverzekering voor die verzekerden minder interessant.

Oneigenlijk

In weerwil van de eigen conclusie over de schending van de acceptatieplicht heeft de NZa de afgelopen jaren enkele voorbeelden  gevonden van oneigenlijke toepassing van de de toegangsvoorwaarden voor collectieve zorgverzekeringen. Aangezien collectiviteiten toegangsvoorwaarden mogen stellen bieden collectiviteiten zorgverzekeraars feitelijk de mogelijkheid om op risico's te selecteren. In de afgelopen jaren werd hier door enkele zorgverzekeraars gebruik van gemaakt, aldus de NZa.

via Skipr.

Foto via zorgenwelzijnplein.nl


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

EU-verordering: Internet Toegang Identificatie.

Als ambtenaar kun je alles opzoeken over alle burgers en het gebeurt!