Meer bijstandsgerechtigden ondanks economische groei

Het aantal bijstandsontvangers neemt de komende vijf jaar met 12 procent toe, ondanks de sterkere groei van de Nederlandse economie. Dat valt op te maken uit de meicirculaire 2015 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De aantallen bijstandsgerechtigden stijgen volgens die meicirculaire tot 2020 met 50.000: van de huidige 406.000 naar 456.000 over vijf jaar.

Oplopende bijstandscijfers
Of die constatering de oplopende bijstandscijfers volledig verklaart, wordt uit de meicirculaire niet duidelijk. Daarin ontbreekt zo’n toelichting, zoals het ook vergeefs zoeken is hoe de cijfers tot stand zijn gekomen. Een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling is voor gemeenten van belang voor het opstellen van meerjarenbegroting. De bijstandsuitkeringen worden weliswaar gedekt door de zogeheten BUIG-gelden als specifieke uitkering, maar bij een stijging komt de eerste 10 procent voor eigen rekening van de gemeente. Daarbij komt dat hogere aantallen bijstandsontvangers ook leiden tot meer uitkeringen aan de lastenzijde van de begroting.

Circulaire 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mei 2014 384.000 424.000 448.000 476.000 498.000 518.000
Sept.2014 384.000 409.000 420.000 432.000 443.000 455.000
Mei 2015 406.000 404.000 418.000 431.000 443.000 456.000

Lees verder via: Binnenlands Bestuur

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef jouw mening

Close