Mislukte aanpak crisis? Juist wel gelukt! Missie NWO geslaagd

U kunt het lezen op diverse sites. De aanpak van de crisis is in de EU mislukt. Hierin schrijft Joost de Weter bijvoorbeeld, en overigens velen anderen met hem, dat de crisis-aanpak van de EU mislukt is. Dat de euro eigenlijk niet had moeten komen, dat overheden ook veel te radicaal hebben bezuinigd. Etc.

Je begrijpt het verkeerd!

Wat mij verbaast, is dat men het nog steeds niet begrijpt! De crisis is juist zeer succesvol aangepakt, en dat kon ook alleen door de introductie van de euro. De euro is dus ook zeer zeker succesvol geïntroduceerd. Ook die bezuinigen waren benodigd, en ook die zijn zeer succesvol uitgevoerd. De bezuinigingstactiek is succesvol ingezet voor/door de Europese Commissie.

Of een aanpak succesvol is of niet, hangt namelijk volledig en geheel af van het doel dat je wilt bereiken. Mijn stelling is dat de EU maximaal gescoord heeft met deze crisis.

De crisis-aanpak en euro als voorwendsel voor macht grijpen en centralisatie

Wat veel mensen nog steeds niet begrijpen, is dat de EU het spel van macht grijpen en centralisatie speelt. Niet het goed aansturen van 500 miljoen inwoners, of het verhogen van het democratisch gehalte in Europa, of de leefomstandigheden van inwoners verbeteren, of het goed beheren van de economie in al die landen,  of het bevorderen van de levenskwaliteit van inwoners, of het verbeteren van de financiële positie van haar inwoners, of het vergroten van de groep midden-inkomens, of het verminderen van staatsschulden, of….

Niets van dat alles, dat zijn niet hun doelen. Als dat wel het geval was had de EU heleandere keuzes gemaakt. Dat hebben ze bewust en in goed overleg niet gedaan. Het is begrijpelijk dat je dat initieel – zeg ergens begin jaren 90 – misschien nog wat verkeerd inschatte, maar ondertussen weten we toch wel beter?

Het is toch ondertussen wel duidelijk dat de euro is geïntroduceerd om een politieke unie mee af te dwingen? Ze hebben het zelf aan aangegeven! “Eén markt, één munt.” Wetende dat het problemen ging creëren hebben ze de euro gewoon geïntroduceerd, zodat daarna een politieke unie wel moest volgen. Wordt nu toch eens wakker beste mensen. Het euro-project is één geweldig groot succes geworden voor de EU-elite. Het doel vanaf dag één is een politieke unie te creëren, en dat lukt veel beter met een euro – ook al is die gedoemd te mislukken en ook al zorgt die voor veel pijn bij de inwoners. Bijzaken.

Het enige doel dat de EU nastreeft is macht grijpen, en dat doe je door het centraliseren van de macht zo ver mogelijk bij inwoners vandaan. Het beste daarbij is om de inspraak van inwoners zo veel mogelijk te beperken en de politici zoveel mogelijk onaantastbaar te maken. Dat doe je onder andere door geen verkiezingen te houden voor politici die daadwerkelijk beleid mogen maken. Op geen enkel moment mag het mogelijk worden dat ze verantwoording moeten afleggen. U herkent uiteraard de Europese Commissie, de ECB, de BIS, etc.

Glorieus!

In dat zicht is de aanpak van de crisis en de euro glorieus! Over de successen behaald door staatsgreep-krijgers als Rutte, Dijsselbloem, Van Rompuy, Barroso, etc, gaan vermoedelijk nog liederen geschreven worden die nog vele jaren gezongen gaan worden.

Er is dan ook niets te veel bezuinigd. De bezuinigingen waren immers nodig om de economie te slopen, een voorwaarde voor het toe-eigenen van inspraak over de begrotingen. In goede tijden leveren burgers immers nooit vrijwillig hun macht in. Nog nooit heeft de gezamenlijke bevolking over geheel Europa minder inspraak gehad over hun eigen bestaan en toekomst dan nu. (Althans, niet in “vredestijd”.) Met de crisis en de euro heeft de EU de handvatten toegeëigend om mensen grootschalig te ontdoen van inspraak en welvaart.

En dat is absoluut zeer succesvol uitgevoerd.

Missie geslaagd.

Het is misschien niet leuk voor u en mij, maar hun missie is duidelijk en hun aanpak is absoluut succesvol geslaagd. Het is een groot succes geworden. Punt. Klaar. Over.

Dus nu stoppen met schrijven dat de aanpak van de EU niet succesvol is. Doe nu niet zo naïef. Het is een onmetelijk groot succes geworden. Zelfs de schepen zijn keurig achter ons verbrand. Zoals Rutte al aangeeft, het beleid van de huidige lichting politici is de beste sinds de tweede wereld oorlog. Hij is heel serieus, en ik geef hem groot gelijk. Het is immers te meten aan welk doel je wilt bereiken. Dat dit niet is het doel dat u en ik hebben in dit leven… dat is niet relevant voor de EU-elite.

Lees verder via Lang Leve Europa!.

Foto via Gene Hunt

  •  
  • 19
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef jouw mening

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close