in

Op weg naar de ‘Grote Herstart’ van het World Economic Forum

Denk aan het , de lockdowns, de economische crashes, het verplichte dragen van maskers, de rassenrellen, ANTIFA, ID2020, Bill Gates, Black Lives Matter, Chrislam, biometrische identificatie…. denk er even over na. Alles wat we hebben meegemaakt en zullen meemaken is onderdeel van de Great Reset en het leidt allemaal tot hetzelfde resultaat. Dat wil zeggen, het veranderen van de hele wereld: de Great Reset.

De club van de rijkste mensen op aarde en de grootste natuurvernietigende bedrijven wil de “Great Reset”. In plaats van armoede, ziekte, overbevolking en vernietiging van de natuur, beloven de megarijken ons een eerlijke wereld in harmonie met de natuur.

Absurd? Natuurlijk. Gewoon negeren? Beslist niet!

Volgens zijn eigen beschrijving is het World Economic Forum “DE internationale organisatie voor publiek-private samenwerking” en heeft het als hoofddoel “het verbeteren van de toestand van de wereld”. De stichting, in 1971 opgericht door de Duitse econoom Klaus Schwab, mist kracht noch zelfvertrouwen. Bijna alle belangrijke regeringsleiders in de wereld maken al jaren bedevaartreizen naar de jaarlijkse bijeenkomst in Davos om de grote concerns en de miljardairs hun respect te betuigen.

De Wereldbank heeft het tot haar strategie gemaakt om alleen ontwikkelingsprojecten te ondersteunen waar de aangesloten bedrijven van deze club geld aan kunnen verdienen. De Verenigde Naties (VN) zijn sterk afhankelijk geworden van geld van de multinationals en kunnen vrijwel niets doen dat hun belangen niet behartigt of zelfs maar tegenwerkt. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) opent nu in alle openbaarheid de deur voor regeringsleiders wanneer het een arm land in moeilijkheden moet helpen of zijn financiële systeem moet beoordelen. Voorwaarde is natuurlijk dat allereerst tarieven, andere handelsbelemmeringen en in het algemeen alle vormen van overheidsregulering moeten worden opgeheven.

Deze machtige organisatie van het World Economic Forum werkt al bijna 50 jaar aan het “verbeteren van de wereld”. Wie naar de korte video kijkt die het World Economic Forum over de Great Restart heeft gepubliceerd, kan niet ontkomen aan het oordeel dat het ofwel jammerlijk is mislukt in het nastreven van de eigen doelstellingen of – waarschijnlijker – dat het de toestand van de wereld alleen voor zijn leden verbeterd wil zien.

De weergave van de huidige toestand bestaat uit een hectische opeenvolging van dystopische scenario's: vuilstortplaatsen, ën, protesten tegen ongelijkheid, aantasting van het milieu… Vervolgens wordt de resetknop ingedrukt op een oude computer, en plotseling is alles in orde. Foto's van scholen vissen in de blauwe oceaan, prachtige groene landschappen, blije baby's…

Na deze reclamefilm gaat de video verder in een hogere versnelling. Vervolgens promoten na Klaus Schwab de Britse troonopvolger, het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds en de directeur-generaal van de Verenigde Naties ook de Great Reset, de Grote Herstart.
We zetten wat fragmenten op een rij. Klaus Schwab maakt ons vanaf het begin bang met de stelling: “Nu is het tijd om het systeem voor de post-corona-periode vorm te geven.” VN-secretaris-generaal Guterres en prins Charles blazen hoog van de toren over vrede op aarde en een harmonieuze in harmonie met de natuur.
Maar geen woord over hoe we daar komen.

IMF-topvrouw Georgieva geeft enige openheid van zaken wanneer ze praat over de noodzaak om de digitale kloof te overbruggen, d.w.z. ervoor te zorgen dat Amerikaanse digitale bedrijven in elke uithoek van de wereld geld kunnen verdienen. Dan wordt ze onbedoeld sarcastisch als ze, als hoofd van haar organisatie die al decennialang de afbraak van sociale voorzieningen doorvoert, het belang benadrukt van “nvesteren in mensen, in sociale cohesie in de samenleving”. De sociale systemen moeten efficiënter worden gemaakt, dringt ze aan, terwijl haar mensen op hun missies in arme landen waarschijnlijk tegelijkertijd betrokken zijn bij een tiental programma's die moeten zorgen voor afbouw van sociale voorzieningen.
Wat ze niet eens noemt, is de mogelijkheid om extra IMF-geld te creëren en het bij voorkeur uit te delen aan de ontwikkelingslanden die door het coronavirus in existentiële nood verkeren. Evenmin vermeldt ze de mogelijkheid van schuldenverlichting.

Zelfs Schwab, die dan nog maar weer eens zijn zegje doet, laat het bij inhoudsloze zinnen. “We moeten onze manier van denken veranderen”, zegt hij vanuit een langetermijnperspectief. Het meest concrete wat hij zegt, is dat bedrijven wordt gevraagd om milieu- en ontwikkelingsdoelen (die niemand pijn doen) nòg natuurlijker te stellen en hierover te rapporteren.

Vervolgens legt de topman van Mastercard, Ajay Banga, eindelijk uit hoe de overgang naar het paradijs “vanuit een zakelijk perspectief” kan worden gemaakt, althans in principe: “Om te kunnen werken, moet de particuliere sector het tot een onderdeel van zijn bedrijfsmodel maken”, d.w.z. er geld mee kunnen verdienen. Anders werkt het niet. Dit vereist “een enorm vertrouwen tussen de particuliere en de openbare sector, wat erg moeilijk te bereiken is”. Maar dankzij de corona-crisis is er nu meer van dit vertrouwen, volgens hem. De staten hebben bedrijven nu veel meer gegevens toevertrouwd voor gratis verwerking. Meer ervan en alles komt goed.

Als het enige dat politici en de royals willen doen is fraai klinkende zinnen te uiten en de bedrijven alleen willen wat ze altijd willen, namelijk geld verdienen, waarom dan dat heel grote jaarlijkse circus met bijbehorende sterrenbezetting?

Het antwoord ligt in de planning voor de Grote Herstart, en niet in de reeds ongeplande implementatie. Je zou kunnen zeggen dat de weg het doel is. Het gaat niet om een ​​doorstart, maar om het sturen en monopoliseren van de discussie over een mogelijke radicale doorstart. Onder het motto: Als een beweging gevaarlijk kan zijn en je kunt hem niet verslaan, ga er dan bovenop zitten.

Het Great Restart-project wordt gekenmerkt door een steeds snellere opeenvolging van economische en sociale crises. Bij de huidige corona-crisis blijken vooral de rijkste mensen op aarde vele miljarden dollars aan extra rijkdom te verwerven en veelzeggend is dat na een paar dagen van angst de aandelenmarkten doen alsof er niets is gebeurd – daarbij geholpen door de hen ten dienste staande centrale banken – instituten waarvan wij al jaren zeggen dat die afgeschaft (hadden moeten) worden.

Even een tussenstap: op dit moment is de dollar fiatgeld, schuldgeld dat uit het niets is ontstaan. Het heeft helemaal geen steun. Daarom neemt zijn waarde als reservevaluta steeds meer af, vooral ten opzichte van de nieuwe crypto-yuan uit . Om te kunnen concurreren met de Chinese yuan, zou de Amerikaanse regering afstand moeten doen van haar monetaire Ponzi-regeling door afscheid te nemen van de Federal Reserve Act van 1913 en haar eigen Amerikaanse economie- en mogelijk door goud gedekte (crypto) gelden te printen. Weg met het fiat FED-geld, zoals nu het geval is, wat zou betekenen dat de meer dan 100 jaar oude banden met de Federal Reserve (van de Rothschild clan) zouden worden verbroken en dat er een èchte centrale bank in eigendom van de burgers zou ontstaan. Niet onmogelijk, maar hoogst onwaarschijnlijk.

Uir eerdere artikelen van ons over de Great Restart van het World Economic Forum konden lezers al opmaken dat er in feite een poging tot machtsgreep gedaan wordt door grote concerns (veelal multinationals) en de rijksten der aarde. Velen zullen gemerkt hebben dat er vooral door politici het beeld wordt uitgedragen dat er iets vreselijk mis is en dat een herstart van de samenleving noodzakelijk zou zijn. Daarbij is het voor de heersende elite absoluut noodzakelijk om de discussies onder controle te houden en iedereen die krachtige (soms radicale) ideeën naar voren brengt, te isoleren of te omarmen. En dat is precies wat er nu gebeurt.

Op kleine schaal zien we dat ook in ons land gebeuren. Een voorbeeld: terwijl de dubieuze Black Lives Matter-beweging en aanhangers geen strobreed in de weg gelegd wordt om in het openbaar door middel van demonstraties hun ongenoegen te uiten (zonder inachtneming van “social distancing”), worden boerenprotesten – met gebruikmaking van geweld – hardhandig de kop ingedrukt, en personen in hechtenis genomen en beboet. In principe kunnen we constateren dat protesten die tegen het regeringsbeleid worden gevoerd, niet geduld worden (waarbij de overheden van allerlei argumenten aandragen om hun besluiten te rechtvaardigen). Wat dit alles betreft baren de ontwikkelingen in ons land op het gebied van (het afnemen van) mensenrechten ons grote zorgen…..

De raciale rellen, geïnitieerd door de beweging Black Lives Matter (gefinancierd door de Ford Foundation en Soros “Open Society Foundation”), na de brute moord op de Afro-Amerikaan George Floyd door iemand van de politie van Minneapolis, verspreidden zich als miltvuur over meer dan 160 steden, eerst in de VS en vervolgens in Europa. De rellen zijn niet alleen verbonden met de agenda van het WEF, maar ze waren een gemakkelijke afleiding van de menselijke ramp die covid-19 achterliet.

Het snode plan is een voortzetting van de VN-Agenda 2030, en niet te vergeten Agenda ID2020. Het is gemaakt en gefinancierd door de vaccinatiegoeroe Bill Gates – hetzelfde geldt ook voor GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunizations), de vereniging van Big Pharma – die betrokken is bij het maken van corona-vaccins, en waarvan de Bill en Melinda Gates Foundation (BMGF) een groot deel van het budget van de Wereld Gezondheids Organisatie WHO financiert.

De Great Reset, zoals aangekondigd door WEF's Klaus Schwab, wordt vermoedelijk geïmplementeerd via Agenda ID2020. Het is meer dan op het eerste gezicht lijkt. Agenda ID2020 is zelfs verankerd in de SDG's (de “Sustainable Development Goals” van de VN), aangezien SDG 16.9 “tegen 2030 een wettelijke (digitale) identiteit voor iedereen biedt, inclusief gratis geboorteregistratie”. Dit past perfect in het algemene doel van SDG 16: “Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, geef toegang tot de rechten voor iedereen en bouw effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.”

In navolging van het officiële pad van de VN-Agenda 2030 voor het bereiken van de SDG's zal de “uitvoerende” Agenda ID2020 – die momenteel wordt getest op schoolkinderen in Bangladesh – gedigitaliseerde ID's verstrekken, mogelijk samenvallend met verplichte vaccinatieprogramma's, en zal de digitalisering van geld (in het streven naar een cashloze samenleving) en de uitrol van 5G bevorderen – wat nodig zou zijn om persoonlijke gegevenste kunnen bewaken en om de bevolking te beheersen. Agenda ID2020 zal waarschijnlijk ook “programma's” bevatten – door middel van vaccinatie? – om de wereldbevolking aanzienlijk te verminderen. Eugenetica is een belangrijk onderdeel in de controle van de toekomstige wereldbevolking onder één wereldregering.

De heersende elite gebruikte de corona-lockdown als instrument om deze agenda uit te voeren. De uitvoering ervan zou natuurlijk worden geconfronteerd met massale protesten, georganiseerd en gefinancierd in dezelfde lijn als de BLM-protesten en demonstraties. Ze zijn misschien niet vreedzaam – en misschien niet als zodanig gepland. Om de bevolking in de VS en in Europa te kunnen beheersen (de gebieden waar de meeste burgerlijke onrust te verwachten is) is een totale militarisering van de bevolking vereist. Over dit onderwerp hebben wij eerder geschreven.

De volgende jaarlijkse bijeenkomst in Davos moet een dubbele top worden: enerzijds de gebruikelijke bijeenkomst van de concern-ceo's met de regeringsleiders en de mainstream media. Anderzijds moeten alle belangrijke “belanghebbenden” op zijn minst digitaal vertegenwoordigd zijn en de Grote Herstart plannen. “Stakeholder” is een modewoord voor managers van door bedrijven geselecteerde groepen, die naast de aandeelhouders en de topmanagers ook een bepaald belang hebben bij wat die bedrijven doen. “Samen” is ook zo'n toverwoord geworden, dat te pas en te onpas – door voornoemde personen en instellingen – wordt genoemd. Samen overwinnen we het coronavirus, samen moeten we een eind maken aan racisme, samen……

De “Great Reset” vereist dat alle belanghebbenden van de mondiale samenleving moeten integreren in een gemeenschap met gemeenschappelijke belangen, doelen en acties. De essentie van het programma: Schwab zei, volgens het persbericht van het Forum: “De “Great Reset” vereist dat we alle belanghebbenden van de mondiale samenleving integreren in een gemeenschap met gemeenschappelijke belangen, doelen en acties.” In de video wordt hij nog duidelijker over de bewering om het debat te monopoliseren: “Dit initiatief zal iedereen in de wereld integreren die een stem heeft en die een bijzonder innovatief voorstel heeft om de levensomstandigheden te verbeteren.”

Om al deze mensen wereldwijd te vinden, zal het World Economic Forum de tentakels de komende zes maanden uitslaan tot de bijeenkomst van Davos, die tot dusver grotendeels verborgen is gebleven. Het netwerk van bijna 10.000 “global shapers” in 428 steden (hubs) en 148 landen wordt geactiveerd. Het is zoiets als de jongerenorganisatie van het World Economic Forum. Het dient om “high potentials”, die invloed zouden kunnen hebben op bedrijven, politiek en cultuur, in een vroeg stadium te identificeren, te netwerken en ze op te nemen bij het World Economic Forum. Als ze voldoende ambitieus – en vooral: beheersbaar – blijken te zijn, wordt hun loopbaan voor hen uitgestippeld. Op deze manier hebben Klaus Schwab en de leden van zijn club bijna overal ter wereld iemand op een invloedrijke positie in zaken, politiek of cultuur die ze kunnen bellen als ze iets moeten weten of een gunst nodig hebben. En het kost praktisch niets, want high potentials willen en zouden de bedrijven toch moeten overnemen.

Deze Global Shapers, mondiale vormgevers, hebben het World Economic Forum uitgeroepen tot vertegenwoordigers van de jonge generatie ten behoeve van de Grote Herstart, die ervoor moet zorgen dat de hervormingsplannen op lange termijn in het belang zijn van toekomstige generaties (van elites). In de komende zes maanden moeten de jonge, goed opgeleide mensen personen in het verzorgingsgebied van hun hub identificeren die opmerkelijke hervormingsinitiatieven stimuleren. Ze zouden hen moeten uitnodigen om via hun hub digitaal deel te nemen aan het Davos Great Reset Circus.

Dat is nog maar het begin. Iedereen die potentieel nuttig en dus gevaarlijk blijkt te zijn, wordt verstrikt, als spreker overgevlogen naar schijnbaar belangrijke bijeenkomsten in alle delen van de wereld, vol met baanaanbiedingen, beurzen en andere ondersteuning en raakt hierdoor onmerkbaar verstrikt in een netwerk van afhankelijkheden waaruit hij of zij nauwelijks kan ontsnappen zonder in onbelangrijkheid terug te vallen.

Dit initiatief zal volgens het WEF iedereen in de wereld die een stem heeft en die een bijzonder innovatief voorstel heeft om de levensomstandigheden te verbeteren, integreren. Helderdenkenden zullen zich echter verzetten en zich vanaf het begin terugtrekken uit de “innige” omhelzing. Vervolgens kunnen zij dan zien hoe andere hervormers die minder bang zijn voor contact met het publiek, worden gestileerd tot nieuwe bakens van hoop.

Dit zorgt ervoor dat geen hervormingsbewegingen die de mega-rijkdom bij de mega-rijken willen weghalen, niet uit de pas gaan lopen. Stel je voor dat er buitensporige, anticompetitieve intellectuele eigendomsrechten ingevoerd zouden gaan worden die ervoor kunnen zorgen dat het helemaal niet tot deze obscene rijkdom komt, of dat de rechten van werknemers versterkt worden of – de horror! – multinationals belasting moeten gaan betalen.

Dus nu de Grote Herstart. Het is niet uit de lucht komen vallen. De Verenigde Naties hadden in 2015 al hun “Agenda 2030”-programma aangenomen, die al verwijst naar de belangrijkste elementen van de huidige wereldwijde reorganisatie. Dit werd bevestigd door een strategisch partnerschap tussen de VN en het World Economic Forum in juni 2019. De samenwerking tussen Bill Gates en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft zijn tegenhanger bij het modelleren van de toekomstige kunstmatige wereld.
Het is evenwel volstrekt onmogelijk om dit te bereiken zonder een wereldregering…. en dan komen we vanzelf terecht bij de New World Order waar we de afgelopen jaren zoveel over hebben gehoord. Het betekent ook dat landen hun soevereine status kwijtraken. Het betekent óók een gigantische pot geld, afkomstig van de afzonderlijke landen, om de initiatieven van de multinationals en multimiljardairs te kunnen financieren.

Let op de verbindingen: toevalligheden zijn er niet. De beruchte Agenda 2021 die samenvalt met en een aanvulling is op de zogenaamde (VN) Agenda 2030, zal naar behoren worden ingewijd in de officiële verklaring van het WEF van de Great Reset, in januari 2021.
“The Great Reset” is een andere term om burgers te hersenspoelen om Het Nieuwe Normaal te accepteren. We hebben het vaker gezegd: u bent gewaarschuwd.

Zo zit de wereld dus in mekaar en díe kant gaat het op, zij het zelden zo openlijk zichtbaar als in dit hervormingspreventieproject van de elites, met de naam Great Restart.

Lees verder bij de bron: SDB


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
9 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Meer dan helft van de proefpersonen hebben last van bijwerkingen coronavaccin’s

COVID-19, de officiële documenten achter deze ‘plandemie’