in , ,

Politiek kan afgeschaft worden: gerechtshof heeft bepaalt dat het Kabinet méér moet doen in klimaatzaak

Vandaag oordeelde het hof dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Op 24 juni 2015 oordeelde de rechtbank dat de Staat haar zorgplicht jegens de Nederlandse burger had geschonden en beval de Staat om de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. De Staat ging daartegen in beroep. Tevergeefs.

Geen reductie CO2

Sinds 1990 is de uitstoot van broeikasgassen slechts 13% gedaald en deze daling is al zes jaar geleden gestokt. De 13% reductie werd vooral gerealiseerd door de uitstoot van andere broeikasgassen te beperken (landbouw), maar daar is de rek nu uit.

Dit terwijl de uitstoot van CO2 zelf, het belangrijkste broeikasgas dat honderden jaren aanwezig blijft in de atmosfeer, al 28 jaar niet is gedaald, 0% reductie.

Het verwerpen van het hoger beroep door het Hof betekent dat dit kabinet in de komende twee jaar van 13% reductie naar 25% zal moeten opschalen.

Het kabinet wist dat de Staat zou kunnen verliezen en dat de uitspraak uit 2015 betekende dat bij verlies het doel voor 2020 (25% reductie) niet naar achteren zou schuiven, “Het heeft ons dan ook verbaasd dat het kabinet tegen de eigenaren van kolencentrales heeft gezegd dat ze tot 2025 of tot 2030 open konden blijven. Aannemende dat dit geen minachting was voor de rechterlijke uitspraak, heeft het kabinet blijkbaar nog een reeks andere maatregelen om die 25% te halen, want tijdens de procedure heeft de Staat meermaals gesteld de 25% reductie te kunnen realiseren”, aldus Marjan Minnesma, directeur Urgenda.

Meer informatie is te vinden op de website van het IPCC:

http://www.ipcc.ch/report/sr15/ en http://www.ipcc.ch/news_and_events/ma-Incheon-pr-livestream.shtml

Lees ook eens verder bij de bron: Duurzaamnieuws

https://twitter.com/RvRavenstijn/status/1049608220912873472

One Comment

Leave a Reply
 1. Dan nog maar eens een keer uitleggen:
  1. Er zit slechts 0.035 % CO2 in lucht. Dat is bijna niets. De rest is stikstof (20 %) en zuurstof (80 %).
  2. Planten hebben CO2 nodig om te groeien. Planten absorberen CO2 en zetten deze via fotosynthese om in O2 en C. De C is nodig voor de groei van de plant en die komt dus niet uit de grond!
  Omdat het CO2 percentage zo laag zo laag is zitten planten continu tegen een beperking van CO2 aan.
  Dat is ook waarom tuinders zo graag CO2 afnemen van aardgas gestookte centrales en daar ook graag voor betalen.
  Als de CO2 zou stijgen zou onmiddellijk de plantengroei toenemen en het CO2 percentage doen dalen.
  3. De CO2 zou verantwoordelijk zijn voor de “isolatiedeken” om de aarde wat op zich al niet klopt, maar zelfs al zou een verdubbeling van het CO2 percentage optreden dan nog komt er geen isolatiedeken.

  Het hele CO2 verhaal is een broodje aap verhaal bedoeld om te laten zien dat de mensen van deze wereld alles kan worden wijsgemaakt ….

Geef een antwoord

Je verwacht het niet: Het handelsverdrag met Canada (CETA) verstoort onze landbouw, rund- en varkensvlees

NASA gaat de wereld redden: 10 km boren in de supervulkaan Yellowstone en water erin spuiten