in ,

Rutte en de schuldenberg

Alleen gekken kunnen ervan overtuigd zijn of worden dat je een ontstane schuldenberg kunt oplossen door nog meer schulden te maken of 2 miljard weggeven omdat anders de werkgelegenheid in gevaar is. Wel, als u nog gelooft in dit sprookje dan neem ik het u niet kwalijk maar onze politici, SEO´s en bankiers zijn van een ander kaliber. Ze zijn dus of gek of crimineel om op deze manier te werk te gaan.

In de afgelopen 35 jaar heeft het financiële systeem een schuldenberg gecreëerd waar niet meer overheen is te kijken. En als ik financieel systeem neerschrijf, dan bedoel ik exact wat ik zeg. Het geldsysteem. Daar hebben staten niets mee te maken. Na­tuurlijk werken onze gekozen politici hier argeloos aan mee. Door hun stupiditeit houden ze de leugen in stand en natuurlijk de schuldenberg.

Hoe meer particuliere banken er zijn gered door belastinggeld doorheen de volledige wereld hoe erger landen in schulden zijn gekomen waar ze in feite geen schuld aan hebben. Het mechanisme werkt zo. Er bestaan geen landen meer in de wereld waar een Nationale bank van en voor het volk is. De Nationale banken zijn regelrechte leugens die in eerste instantie alle in nood verkerende banken zullen helpen om daarna de schulden over te brengen naar de staat waardoor landelijke belastingen moeten worden verhoogd en nu zodoende dus ook landen naar de verdoemenis worden geholpen.­

De laatste 10 jaar zijn er zulke grote hoeveelheden bankschulden afgewimpeld op landen en hun belastingbetalers om hebzuchtige banken uit hun door henzelf gemaakte bijna faillissementen te brengen dat nu staten in ‘betalingsmoeilijkheden’ verkeren.

Om alles op te lossen wordt de bandietenbende van het IMF ingeschakeld. Zij wor­den op hun beurt met NOG meer belastinggeld gespekt om noodlijdende landen uit de misère te halen.

Het IMF opereert via de vier ‘gouden regels’ opgesteld door professor Stiglitz, geproduceerd in zijn toenmalige hoedanigheid als hoofdeconoom en vakidioot bij het IMF waardoor hij zelfs de Nobelprijs voor economie heeft gekregen.

Met een schuldenberg in Amerika alleen al die de 15 biljoen nadert, het maakt in weze niet meer uit of het euro’s of dollars zijn, heeft de grootste natie ter wereld in feite al economische zelfmoord gepleegd. Japan en Europa worden door de hoge Amerikaanse schuldenlast totaal leeg gezogen omdat deze munten aan de dollar zijn gekoppeld. Zodoende kan, door globalisering, de schuld worden overgebracht naar beiden om een ‘verdeling’ van schulden te krijgen. Het hoeft geen verder betoog dat we duidelijk zien wat ervan terecht komt.

We aanschouwden de onlusten in Griekenland elke dag en ook in Spanje is er nog steeds ‘sociale’ onrust omdat de oude regering van Rajoy de pensioenen van burgers er doorheen gedraaid heeft. Het bancaire systeem heeft zichzelf ten gronde gericht door onbaatzuchtige hebzucht. We zien uitsluitend wat stuiptrekkingen maar elke rationalist weet dat onze corrupte politici werken voor de banken en niet voor het volk.

De schuldenberg is niet langer te controleren en zal ontploffen in het gezicht van alle landen die zijn gekoppeld aan de dollar. Banken zijn niet meer dan kankertumoren­. In plaats van deze weg te snijden hebben ze er een tourniquet rondgespannen met als uitkomst een gewisse dood voor de totale bankwereld zoals deze nu bestaat. Onze Europese warhoofden beloven dagelijks dat ze ons uit de schulden halen. Hiervoor gaan ze nieuwe leningen aan en schuiven zuur verdiend belastinggeld door naar het IMF. Een waardeloze maatregel omdat meer schulden de malaise nog vergroten. Er is geen enkel huishouden in de wereld dat schulden aflost met nieuwe leningen alleen schijnen onze premiers, presidenten en ministers van financien deze gouden regel NIET te kennen.

Wat we in realiteit aanschouwen is Ponzifraude. Ponzifraude is pure oplichting waarbij uitgelegde gelden worden gefinancierd door betalingen komende uit een inleg van nieuwe klanten. Alleen deze klanten in het ponzibankspelletje zijn landen die hun be­lastingbetalers hun zuurverdiende centen en sociale inkomsten afromen. Dat is onver­valste diefstal! Alle Nationale banken, Europese Centrale Bank, FED, BIS en IMF hun CEO’s en alle regeringsleiders kunnen per direct worden opgepakt door elk justitieel systeem. Ze kunnen zelfs hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld en veroordeeld als zodanig door justitie.

Het hel volk kijkt apathisch toe, niet goed begrijpend wat er gebeurt omdat ze het corrupte geldsysteem niet kennen. Ze zijn argeloos bezig met hun elektronische hebbedingetjes en nemen alles wat de media dagelijks aan onzin over de schuldencrisis, nu economische crisis gedoopt om de banken uit de wind te zetten, uitspuwt op de koop toe. We kunnen tot de conclusie komen dat landen gevuld zijn met mensen die niet eens voor zichzelf willen en kunnen denken, zie Trump die meer kapot maakt dan ieder ander president van de VS en daarbij ook Europa meetrekt.

Stel nu dat u als hoofd van een gezin een lening bent aangegaan om een nieuwe auto te financieren. Geen probleem zolang u werkt natuurlijk. Nu echter slaat het noodlot toe. U wordt ontslagen en valt terug op een uitkering die laat ons zeggen de helft be­draagt van uw riante inkomen dat u eerst genoot. Wat zijn de belangrijkste factoren om te kunnen overleven? Een dak boven het hoofd, energie en eten! Elk rationeel den­kend persoon weet het! U verkoopt uw auto en gaat naar de bank om uw probleem daar te bespreken. U maakt een overeenkomst in de vorm van een terugbetalingsplan. Met een beetje geluk wordt uw geld van de verkoop aanvaard door de bank en het res­terende bedrag kan dan vervolgens worden uitgespreid over vele betalingstermijnen.

Geen enkele normaal denkende mens gaat een nieuwe lening aan om de oude af te kunnen betalen om daarna nog een keer een lening aan te gaan om de tweede af te lossen­ enz. Wel, dat is precies wat de staat doet.

Bij sommige gezinnen staat het ‘financiële’ water tot aan de lippen en zij zoeken hulp bij de schuldsanering. Daar wordt een plan opgesteld waarin ook afbetalingen van alle schulden zitten. Ondanks het feit dat de staat dus zeer kundige mensen in dienst heeft die elke dag budgetten opmaken voor financieel gedupeerden, is de staat op regeringsni­veau niet bij machte hetzelfde te doen voor zichzelf? Wie proberen ze hier iets wijs te maken?

Jawel het gaat goed in Nederland zegt het kabinet, maar er wordt vergeten dat vele mensen in de onderlaag steeds meer creperen omdat ze geen eten kunnen kopen en verplicht zijn om  bij de voedselbank aan te kloppen!, voor die mensen is die twee miljard de uitkomst om net als ieder een normaal bestaan te hebben en dan tellen we de migratie kosten er nog niet eens bij op

Lees ook eens verder bij de bron: Stop de Bankiers

One Comment

Leave a Reply
 1. Het is geen toeval of onzorgvuldigheid dat een schuldencrisis aan het ontstaan is. De systeem banken (ECB, IBS, IMF, Wereldbank etc) streven er naar landen maximaal geld te lenen dat zij overigens gratis printen en waarvoor zij rente krijgen. Ja krijgen, want als je gratis geld print kun je moeilijk van verdienen spreken. Als landen in gebreke blijven vervalt het onderpand aan de banken. Kijk maar naar Griekenland dat tal van staatseigendommen (zoals havens en de luchthaven) moest verkopen. En dat is precies de bedoeling van de banken. Burgers worden daarmee eeuwige huurders van hun land … en zij zullen voor alles moeten betalen …. Dat is de opzet.

  Het probleem op dit moment is dat er een samenzwering gaande is waarin banken samen met multinationals, een groep militairen en een flink aantal politici en beleidsmakers op kritische punten een greep naar de wereldmacht willen doen. Deze groep heeft ook de media gekocht. Vandaar dat vandaag de dag er geen normaal onafhankelijk nieuws te vinden is. Deze groep is serieus van plan om de wereldbevolking slaaf te maken van een fascistische wereldregering. Zij noemen dat NWO = Nieuwe Wereld Orde. Aan dat plan wordt al decennia gewerkt en een van de onderdelen van de plannen is de vorming van de niet gekozen, niet democratische EU …. De EU heeft tot doel de aangesloten landen compleet kapot te maken …. iets wat prima lukt. Rijke EU landen als NL en Dtl worden leeggeroofd, land als Spanje en Italie lenen veel te veel en kunnen niet terugbetalen … Je kunt er op wachten dat dit gedonder geeft …. En dat is allemaal voorzien en is ook bewust zo opgezet. Als iemand denkt dat Rutte daar hard aan mee werkt kan ik dat niet ontkennen …. Je ziet hem in ieder geval nooit tegenstribbelen en hij is niet open en niet eerlijk. Merkel en Macron zijn erkende Illuminati. Dat is de groep die achter de NWO zit.

  Ten eerste is het krankzinnig dat banken het privilege nog steeds hebben van gratis geld printen. Dat privilege hebben zij in het verleden afgedwongen van Willem I zodat deze huursoldaten kon betalen maar er is geen enkele reden dat dit principe nog steeds wordt gehanteerd. Gelduitgifte hoort thuis bij de overheid en mag nooit worden uitbesteed. Ten tweede is er 100 % bewijs dat banken achter iedere oorlog zitten omdat banken van oorlogen schatrijk worden. Zij lieten WWI ontstaan en ook WWII en zij doen alles om ook WWIII te ontketenen. Het is de hoogste tijd dat de burgers van deze wereld wakker worden en hun regeringen ter verantwoording roepen.
  Snapt U nu ook waarom de NL regering geen referendum wilde?
  Het is de hoogste tijd dat orde op zaken wordt gesteld door een onafhankelijke groep die de verantwoordelijken oppakt en vervolgens is het tijd te gaan afrekenen met de banken.
  Er is al veel gaande op dit moment maar dat gebeurt in alle stilte ….
  Het kan evenwel niet uitblijven dat op zeker moment meer naar buiten komt.

  In de VS is Trump hard bezig om de schaduwregering in de VS te ontmaskeren en kopstukken te arresteren. De EU loopt nog achter, maar het kan niet uitblijven dat ook in de EU regeringsleiders en verantwoordelijke kopstukken van de NWO (waaronder Merkel met de toelating van 1.5 miljoen migranten uit een vijandige cultuur) zullen worden opgepakt.

  Zoek op internet want daar is veel te vinden.

Geef een antwoord

Tuinkabouters van DENK na aanslag Amsterdam CS: ‘Meer aandacht voor rechts-extremisme’

Eindspel Brexit nadert. Maar niet helemaal…