in , , ,

SlimmeMeters.nl liegt consument voor: doel is energie-bespionering, niet besparing

Screen Shot 2016 07 14 at 09.43.12

De documentaire ‘Take Back Your Power’ over opgedrongen ‘slimme meters’ in de VS klopte afgelopen maand aan de deur. Een Friezin kwam de ‘slimme meter’ verpatsen. Die stelde ‘jai ssssult wal moet’n’, nadat ik bedankte voor een meter, die controle over de meterstanden volledig in handen geeft van de netbeheerder. Ze roepen ‘energiebesparing’ als reden, maar het gaat om energiebespionering.

  1. Er is geen enkel redelijk belang voor de consument, dat de netbeheerder per minuut zijn energiegedrag kan lezen. Je kunt ook nergens een kosten-batenanalyse vinden met kostenontwikkeling van energierekening voor en na installatie. Mijn internetmodem kreeg ik ook ‘gratis’, mijn i-phone ook, maar het abonnement is dat alvast niet
  2. De ‘slimme meter’ wordt ingevoerd vanuit een paradigma van ‘schaarste’, terwijl de milieubeweging die schaarste bij energie kunstmatig forceert met hun oppositie tegen kernenergie en gedram om kolencentrales te sluiten, en hun gedram voor onbetrouwbare energie uit windturbines.
  3. Daar zit een kwaadaardige ideologie achter, waarbij de mens als ziektekiem van de planeet geldt. De mens is een verrijking van de planeet, geen verstoring die tot in alle details van zijn leven onder controle gehouden moet door een financiële elite.
  4. Kort samengevat: opgerot.

Zoals Consuwijzer stelt MOET ik ook helemaal niets:

De slimme meter weigeren
U hebt het recht een slimme meter te weigeren. Dan houdt u uw oude gasmeter en elektriciteitsmeter. U ontvangt dan geen tweemaandelijks kosten- en verbruiksoverzicht. En u moet zelf uw meterstanden doorgeven aan het energiebedrijf voor de jaarafrekening (gaat al jaren prima RZ), als u verhuist of als u overstapt naar een ander energiebedrijf. Besluit u later toch om een slimme meter aan te vragen? Dan mag de netbeheerder u hiervoor kosten in rekening brengen.

Screen Shot 2016 07 13 at 22.37.05Corporate Dictatuur

Dit jaar is een website Slimmemeters.nl de lucht in gegaan die deze meter moet opdringen aan de consument.

Maar kijk dan vooral eerst de documentaire ‘Take Back Your Power’ hierboven. De Smartmeter maakt deel uit van de mede uit Brussel gecoordineerde operatie om van het gehele net een smart grid te maken: waar ieder’s energieverbruik per minuut te sturen is, uiteindelijk ook per apparaat. Ik kies liever zelf wie mij ‘nog beter van dienst wil zijn’. Als anderen bepalen wie mij van dienst willen zijn, dan leven we in een corporate dictatuur.

 

...voor domme mensen, door technocratische controlfreaks die jouw gedrag willen monitoren en verpatsen aan derden

…voor domme mensen, door technocratische controlfreaks die jouw gedrag willen monitoren en verpatsen aan derden

Slimme Meter voor Domme Mensen 

De Slimme Meter is er voor domme mensen die niets geven om privacy, en die louter afgaan op massamedia voor hun blik op de wereld. En die (daardoor) geloven dat de overheid en de verkoper aan de deur het beste met ze voor hebben. En waarbij je ‘paranoïde’ heet, wanneer je jezelf breder informeert dan massamedia, en niet stompzinnig nablaat wat marketeers je verkopen.

  • Leugen 1 van Slimmemeters.nl: ‘Het initiatief komt van de netbeheerders’.

Nee, het komt van technocraten in Brussel. Na druk van de overheid en Brussel moeten netbeheerders nu die meter uitrollen, en nadelen als voordeel verpakken.Screen Shot 2016-07-14 at 10.57.00

  • Leugen 2:Dat verkoopt Slimmemeters.nl aan je als ‘energiebesparing’.

Terwijl je zelf ook de verwarming omlaag kunt zetten, als dat nodig is: dat moet je lekker zelf weten, dat bepaalt de overheid niet voor je. En een lamp uitzetten is ook alleen voor de triangel-speler in de Yosti-band een uitdaging.De grootste kostenstijging zit niet in energieverbruik, maar in de energiebelastingen om de tientallen miljarden SDE+-subsidies te betalen voor windboeren op zee en biomassabijstokers van Essent. Daarnaast innen de netbeheerders steeds exorbitanter salarissen.

De energierekening gaat enkel omhoog. De Bestuursvoorzitter van Alliander ging afgelopen jaar al met 444 duizend euro naar huis

De energierekening inclusief netkosten gaat enkel omhoog. De Bestuursvoorzitter van Alliander ging afgelopen jaar al met 444 duizend euro naar huis

  • Leugen 3; ‘de meter is gratis’: er is niet zoiets als een gratis lunch. Die meter krijg je gewoon via hogere netkosten verrekend. Zoals Consuwijzer stelt mag de netbeheerder voor installatie 71,40 euro rekenen. En daarna verlies je alle controle, die nu in handen is van de partij die de rekeningen schrijft. Die netbeheerders willen nu ook al hoger salaris, dus de richting van die rekening zal niet omlaag maar omhoog zijn.

Gewoon een briefje naar de netbeheerder. NEEN, dank u

Gewoon een briefje naar de netbeheerder. NEEN, dank u

Op Noord Koreaanse wijze ingevoerd

Wel wordt die meter je gewoon zonder enige vooraankondiging opgelegd als voldongen feit met ‘waarom krijg ik een slimme meter’.

Vrijwel alle netbeheerders plannen de overstap per straat, wijk of regio in. Zodra uw buurt aan de beurt is, krijgt u vanzelf bericht.

Ze gaan van 1 basaal gegeven uit. Mensen willen geen gedoe. Dus als je geen ruchtbaarheid geeft, volgt iedereen als mak schaapje. De website dient dus ook niet het doel dat ze stellen:

Slimmemeters.nl is een initiatief van alle Nederlandse netbeheerders. Op deze website geven wij (Pinokkio) u objectieve informatie over slimme meters en alles wat hiermee te maken heeft. Een netbeheerder verzorgt de aanleg en onderhoud van het ondergrondse kabelnetwerk en alle meters in huis

Uit de docu

Uit de docu Take Back Your Power: het is geen initiatief van netbeheerders maar van Eurocraten en de krachten daarachter als bankiers, en andere lieden die jouw en mij willen uitzuigen

Slimmemeters.nl liegt

Net als onze politici liegt ook Slimmemeters.nl. Het doel van Slimme Meters.nl is om die meters te verpatsen tegen minimale weerstand, daarvoor is die site ingericht. Daarom heet die meter ook ‘slimme’ meter, dat vooruitstrevende luchtje is er door een marketeer aan gehangen voor vlotte verkoop. En daarom is de geleverde informatie alles behalve objectief.

Ook in Amerika worden die meters gedwongen opgedrongen, en hier staan actiegroepen op om deze inbreuk op de Fourth Amendment tot staan te brengen. Het is huisvredebreuk door de overheid, en inbreuk in je persoonlijke levenssfeer.

Gezondheidsklachten door straling

In de Verenigde Staten dringt Obama Yong Il de ‘smartmeter’ op aan consumenten via een stimulatieprogramma met belastingmiljarden. Een extra argument om ze te weren is dat de meters daar elektromagnetische straling kunnen uitzenden in doses die de gezondheid kunnen schaden, hoofdpijn, slapeloosheid: dat soort klachten. Die men uiteraard bagatelliseert en onder het tapijt schoffelt.

Zie eerst bovenstaande Amerikaanse docu, en denk dan nog eens 10 keer na voor je zo’n meter in je huis wilt, vooral met je baby er naast. Dat de 1 daar meer gevoelig voor is/lijkt dan de ander, doet niets af aan 1 feit: DAT mensen ziek werden na installering.

Zelf krijg ik ook een raar/naar gevoel aan mijn linkerslaap als ik te lang mobiel bel en dat ding tegen mijn hersens druk. Ook al zijn er nog zoveel cyborg-achtige jongeren die met mobiel zijn vergroeid. Mijn eigen ervaring en directe ondervinding is belangrijker dan wat ‘ze’ zeggen. Als de dokter zegt ‘deze pil is goed voor je’ en je valt er bijna dood van neer. Dan concludeer ik: deze pil is niet goed voor mij. De 1 kan meer gevoelig zijn dan de ander. Zoals de 1 ook WEL een rode vlek krijgt na een tekenbeet en de ander niet, ook al kun je beide besmet zijn.

Andermaal een pleidooi om ‘de gemiddelde mens’ af te schaffen. Het individu telt, en je redeneert dus ook vanuit individuele keuzevrijheid: als jij niet wilt, dan gebeurt het dus niet, tenzij we hier in Noord Korea leven.

Als belangrijkste consumenten-voordeel stelt Slimme Meters.nl als voldongen feit:

Screen Shot 2016-07-14 at 07.51.10

Met het argument van ‘energiebesparing’ en ‘het milieu’ werd ook de energiebelasting onder Laurens Jan Brinkhorst ingevoerd in 1997. En sindsdien ging het verbruik niet alleen omhoog maar ook ging de energierekening door het plafond. Waarbij belasting 60-70 procent van de rekening bepaalt. De overheid kan niet zonder accijns op energie met haar staatsschuld van 466 miljard, dus die heeft geen economisch belang bij jouw lagere energierekening.

..uit de docu: rekening ging OMHOOG, omdat je nu als consument ZELF niet de stand afleest maar de partij die aan jouw verdient

..uit de docu: rekening ging OMHOOG, omdat je nu als consument ZELF niet de stand afleest maar de partij die aan jouw verdient

De leugen van energieschaarste als motivatie

Ook in de Verenigde Staten gingen energierekeningen NA de slimme meter door het plafond, de energiebedrijven kunnen er nu mee klooien. Hackers kunnen er mee knoeien.Bij een analoge meter heb je ZELF controle over de meterstand en inzicht, nu kunnen netbeheerders het op afstand manipuleren.

  • Leugen 4; Energieschaarste.

Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser, maar ons stroomverbruik stijgt nog steeds

Opnieuw, die ‘objectieve informatie’ van Slimmemeters.nl is niets dan een gestuurde leugen. De milieubeweging maakt kunstmatige schaarste door EN de kolencentrales te willen sluiten voor 2020 EN kernenergie tegen te houden. Er is nog voor eeuwen aan fossiele energie, er is kernenergie en je kunt gewoon zonnepaneeltjes op je dak zetten, kolen of hout in je kachel doen, warmtepomp installeren enzovoort. Je kunt een deal sluiten met een boer die biogas maakt en klaar is kees.

Er is hooguit een overschot aan Greenpeace in ons land, van die enge milieugekkies waar Kim Yong Il gunstig bij afsteekt met teveel loterijmiljoenen. En van geldjongens die hier een slaatje uit willen slaan.

Het 'waarom' zegt al genoeg. Het moet van milieugekkies van Greenpeace en controlfreaks die al je internet- en energiegebruik tot de minuut willen volgen

Het ‘waarom’ zegt al genoeg. Het moet van milieugekkies van Greenpeace en controlfreaks die al je internet- en energiegebruik tot de minuut willen volgen

Technocratie invoeren en persoonsgegevens beheren

Het werkelijke doel is dat de netbeheerder inzicht wil in jouw leven en verbruik van dag tot dag, en die gegevens willen ze aan derden verpatsen.  Het concept van de burger als een trekvogel met GPS-datalogger op zijn rug, waar biologen per minuut de beweging van willen volgen. Dat is nergens goed voor. Behalve wanneer er achter die netbeheerder eencontrolfreak zit, die het leven van iedere individuele burger wil sturen via zijn energieverbruik.

Iemand die net als die bioloog meer van jouw te weten wil komen om daar zelf beter van te worden. Biologen roepen ook altijd dat ze zo die vogels beter willen beschermen. Maar ze doen het allereerst voor zichzelf.

Dat concept past in wat econoom Patrick Wood in Technocracy Rising al uitvouwt. Een technocratische ideologie waarbij iedere burger CO2-credits per maand te besteden krijgt (zie de documentaire, waar dit ook wordt vermeld) als nieuwe currency. Zit je over je CO2-taks dan moet je bij bankiers bijbetalen, iets wat men ook via de COP-klimaatconferenties wil opdringen.

video is verwijderd

Moet Burger wandelende datalogger worden voor technocraten?

Daarom worden ze ook wereldwijd uitgerold en opgedrongen met het geweldsmonopolie van De Staat als achtervang. De ‘slimme meter’ is net als bij die windturbines de zoveelste uiting van wat ze in Take Your Power Back corporatocratie noemen: de privatisering van het publieke leven, waarbij corporaties de totale controle krijgen over je leven, en waarbij jij moet betalen voor de voordelen van een kleine 1 procent.

 

De burger in handen van technocraten: met een logger op zijn rug die al zijn gedrag vastlegt

De burger in handen van technocraten: met een logger op zijn rug die al zijn gedrag vastlegt om u- ongevraagd- nog beter van dienst te zijn

En Slimmemeters.nl liegt: stuur ook een brief.

Er zijn voor de consument NUL voordelen. En dus stuur je het beste op voorhand een brief naar je netbeheerder waarin je met juridisch deugdelijke argumenten uitlegt waarom hij er niet in komt. Of gewoon ‘nee ik wil niet’. Het is alvast slecht voor het milieu om iets dat goed werkt op voorhand weg te gooien.

De slimme meter past in de zelfde rij als de windmolens, die tegen ieder’s zin in je achtertuin worden opgedrongen op bevel van Greenpeace. En waar wij via de energierekening vervolgens honderden euro’s extra energiebelasting moeten betalen om al die subsidies op te hoesten. Die in de diepe zakken belanden van een kleine elite van bankiers en energieboeren. En waarbij de overheid via de Rijkscoordinatieregeling alle lokale democratie elimineert.

In de VS werden mensen al gearresteerd die de installatie wilden tegenhouden. Maar er zijn steeds meer staten, waarin deze inbreuk op de Fourth Amendment niet langer wordt getolereerd. Dus er is hoop, en stuur dus ook een brief ‘ik bespaar mijn analoge meter’ naar je netbeheerder als energie-bespionering je ding niet is.

De overheid liegt en is uit op meer van je geld. Uw netbeheerder liegt en is uit op meer van je geld. Met die vuistregel in de hand kun je vervolgens zelf een beter besluit nemen.

video is verwijderd

Lees verder via Bron: Climategate.nl

video is verwijderd

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
14492470887 780928a906 smartmeter e1468662302898

Take back your power: Slimme meters niet duurzaam, gezond of goedkoop

14315142591 2e81e961af eu euro1

Ondanks alle problemen gaat EU gewoon door met uitbreiden naar de Balkan