in

Stichting Vaccinvrij in gelijk gesteld vanwege nalatigheid overheid

via ellaster.nl

Veel mensen, inclusief artsen, nemen aan dat vaccins effectief en veilig zijn en dat deze uitgebreid zijn getest voordat ze op de markt verschijnen. Onterecht blijkt nu.

Daar waar men voor medicijnen een gouden standaard hanteert met een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek, gelden deze regels niet voor vaccins.

De Stichting Vaccinvrij vroeg het RIVM en de overheid jaren geleden om bewijsmateriaal die hun claims over veiligheid en effectiviteit van vaccins onderbouwen. Maar het gevraagde bewijs is nooit geleverd.

Het vergeefse Wob-verzoek

Al vanaf 2004 schreef Door Frankema, oprichter van de Stichting Vaccinvrij, naar de overheid om een onderbouwing van het vaccinatiebeleid te krijgen. Omdat de reacties nooit echt antwoord gaven op de vragen over de garantie van effectiviteit en veiligheid, diende de Stichting Vaccinvrij in 2018 een Wob-verzoek in. Het ging om drie specifieke vragen met betrekking tot het Rijksvaccinatieprogramma. Een van deze vragen ging over de veiligheid van combivaccins.

Middels een aanvraag op basis van deze Wet openbaarheid van bestuur (Wob) moet de overheid zich verantwoorden en openheid van zaken geven. De overheid moet dan binnen vier weken reageren en uiterlijk binnen acht weken antwoord geven op de gestelde vragen, om daarmee openheid te bieden over hun gevoerde beleid.

Na enige tijd werd de Stichting Vaccinvrij uitgenodigd bij het RIVM. Men hoopte daar eindelijk het gevraagde wetenschappelijke bewijs te krijgen, voor de claims die de zij en de overheid maken en die de basis vormen van het Rijksvaccinatieprogramma. Helaas kwam ook daar het gevraagde bewijs niet boven tafel. Ze beloofden daarentegen wel mee te helpen zoeken naar het bewijs. Het werd echter een lang traject en het kwam er in feite op neer dat de stichting nooit de gevraagde stukken heeft ontvangen.

Uiteindelijk stapte de stichting naar de rechter en is nu inmiddels twee jaar later in het gelijk gesteld, vanwege het in gebreke blijven van de overheid om aan hun Wob-verzoek te voldoen. Dat is opmerkelijk; ten eerste omdat we hieruit mogen concluderen dat het bewijs van “effectief en veilig” er simpelweg niet is. Ten tweede is het uiterst actueel met de huidige discussie over het nieuwe, experimentele coronavaccin, waarvan men dezelfde claims maakt, maar waarvan de veiligheid en effectiviteit allerminst bewezen is.

Claim over vereiste dekkingsgraad mist wetenschappelijke onderbouwing

Ook de claims over de 95% dekkingsgraad die noodzakelijk zou zijn voor de groepsimmuniteit, heeft geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. Men claimt dat deze groepsimmuniteit alleen verkregen kan worden wanneer een substantieel deel van de bevolking gevaccineerd wordt. Dit vormt eveneens de basis voor morele chantage en maatschappelijke druk, om mensen te bewegen zich ten minste te laten vaccineren om anderen te beschermen. Maar zonder wetenschappelijke basis is de beoogde dekkingsgraad niets meer dan een propagandaboodschap.

De door het Ministerie van en RIVM ingenomen standpunten blijken gebaseerd op drijfzand en niet op zorgvuldig en gefundeerd wetenschappelijk onderzoek. Vooral de veiligheid van vaccins zou een grote zorg moeten zijn. Zeker nu de farmaceutische giganten, ondanks hun honderden-miljoenencontracten inzake het coronavaccin, wereldwijd hun aansprakelijkheid afschuiven op de overheden. Dat is veelzeggend én alarmerend. Zeker nu een experimentele wordt geïntroduceerd, die nauwelijks getest is.

Del Bigtreemedisch journalist en medeproducent van de film Vaxxed, deed in Amerika eveneens een soort Wob-verzoek, een recht binnen de Amerikaanse Freedom of Information Act (zie video hieronder). Hij kreeg weliswaar een datadump van wel liefst een duizendtal onderzoeken, maar daaruit blijkt ook dat de farmaceutische industrie haar wetenschappelijke studies altijd zodanig opzet dat er nooit een ongevaccineerde controlegroep is. Op die manier blijven bijwerkingen zoals neurologische schade, auto-immuunziekten en andere vormen van vaccinatieschade gemaskeerd.

Alleen in een dubbel blind gerandomiseerde placebotest kun je aantonen of een middel veilig is of niet. Een placebo mag geen enkele schadelijke (hulp)stof of ingrediënt van het medicijn of vaccin bevatten. In het geval van een vaccin zou een placebo een spuitje met zout water zijn. En daar gaat het in dit geval nou juist om, vaccins worden nooit vergeleken met een echte placebo, maar altijd met een ander vaccin of spuit met dezelfde (giftige) hulpstoffen. Daarom kan men nog steeds niet beweren dat het bewezen is dat het veilig en effectief is, omdat dit bewijs simpelweg niet bestaat!

https://youtu.be/hnrirv3nCd8

Desinformatie of eenzijdige ?

In de afgelopen jaren voeren de landelijke alsmede internationale organisaties een beleid om ‘desinformatie' over vaccinaties terug te dringen. Zo werden internationaal het European Vaccine Action Plan (EVAP) en het Global Vaccine Action Plan (GVAP) in het leven geroepen. In Nederland werd door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) de ‘vaccinatie alliantie' opgericht, met als doel om de vaccinatiegraad te verhogen, die door verhalen van vaccinatieschade dalende was. De ouders die deze verhalen deelden, werden verweten desinformatie te verspreiden.

De vraag is wie er nou eigenlijk écht desinformatie verspreidt. Deze politieke campagne is vooral gericht om informatie vanuit actiegroepen zoals Stichting Vaccinvrij en de Children's Health Defense (de organisatie van Robert F. Kennedy jr.) te debunken. Maar nu Stichting Vaccinvrij in de Wob-procedure in het gelijk is gesteld, blijkt dat vooral de overheid en het RIVM ongefundeerde claims over vaccins verspreiden.

De Stichting Vaccinvrij is opgezet ten behoeve van transparante voorlichting en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. Zij hebben contact met tienduizenden ouders die twijfels hebben over de veiligheid en effectiviteit van vaccins, of ten minste twijfelen of het onderzoek daarnaar wel zorgvuldig is gebeurd. Sommige ouders zijn hun vertrouwen in het vaccinatieprogramma kwijtgeraakt, nadat hun kind in hun ogen door een vaccinatie ernstige gezondheidsschade heeft opgelopen. Iets dat niet altijd eenvoudig is om te bewijzen, maar waarvoor een kleine groep ouders officieel wél erkenning en financiële compensatie heeft gekregen.

Kritische geluiden smoren om risico's te verbloemen

Om die reden is transparante voorlichting over de voor- en nadelen en de mogelijke risico's die met vaccineren gepaard gaan cruciaal. Alleen op basis van volledige en eerlijke informatie kunnen mensen een weloverwogen keuze maken. Dit alles is ook vastgelegd in de Code van Neurenberg die na de Tweede is ontwikkeld, als waarborg na onethische medische experimenten die door Nazi-artsen zijn gepleegd.

De waardebepalingen die in deze Code van Neurenberg zijn vastgelegd lijken bijna vergeten te zijn en worden in het huidige coronabeleid steeds meer genegeerd. De informatievoorziening over het aankomende coronavaccin is vanuit de overheid eenzijdig. Het publieke debat dat binnen de mainstream media en het parlement in de volle breedte gevoerd zou moeten worden, vernauwt zich juist. Daarbij krijgen kritische geluiden niet alleen nauwelijks een podium, maar politici laten zich zelfs openlijk uit om deze kritische geluiden te willen gaan verbieden.

Daarom is de overwinning van Stichting Vaccinvrij een dubbele overwinning, omdat het iets blootlegt dat door iedereen gezien moet worden. Het bewijs van de aanname dat vaccins effectief en veilig zijn, ontbreekt. Het bewijs van kudde-immuniteit door vaccins ontbreekt. Ook in de zien we dat een deugdelijke onderbouwing van de genomen maatregelen ontbreekt. Een positief gevolg is dat talloze artsen, verpleegkundigen, psychologen en wetenschappers zich nu uitspreken tegen het beleid en hun zorgen uiten over het nieuwe coronavaccin.

De minister van Volksgezondheid suggereert dat een vaccin de enige oplossing is om uit de coronacrisis te komen. Bovendien wordt er gesproken over een vaccinatie als voorwaarde om de vergaande coronamaatregelen op te kunnen heffen. Wat in de aanloop naar het coronavaccin ook steeds duidelijker wordt, is dat financiële belangenverstrengeling en internationale politieke druk, de werkelijke redenen achter de vaccinatie-agenda lijken te zijn.

Met een nauwelijks getest coronavaccin staan echter levens op het spel. Daarom is het onze morele plicht om juist alle aspecten van deze agenda bloot te leggen. En nu het puntje bij paaltje komt, blijkt uit het Wob-verzoek van Stichting Vaccinvrij dat de overheid geen openheid van zaken wil geven over hun contractafspraken met de farmaceutische industrie en niet met onweerlegbaar bewijs kan komen dat de betreffende combivaccins effectief en veilig zijn.

Steun Ella Ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Lees verder bij de bron: Ellaster


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Global Cooling: Winter slaat vroeg toe in Noord-Afrika met sneeuw die de Sahara bedekt 

Honderdduizenden Nederlanders kunnen hun zorgpremie niet meer betalen