Bijstand

0

Belastingdienst in jubelstemming: sinds 2000 iets meer dan 1% aan ‘achterstallige’ belasting geïnd

Vanmorgen op BNR een halleluja bericht van de belastingdienst over het innen van ontdoken belastinggeld. Frans van Krieken van de afdeling ‘opsporen belastingen’ vertelde dat de belastingdienst sinds het jaar 2000 ‘maar liefst’ 4...

0

WikiLeaks onthult Amerikaans militair gebruik van de Wereldbank en IMF voor ‘onconventionele’ wapens

In een uitgelekt militair handboek over ‘onconventionele oorlogvoering’, recentelijk beklemtoond door WikiLeaks, stelt het Amerikaanse leger dat grote internationale financiële instellingen – zoals de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Organisatie voor Economische...

0

De laatste strohalm voor menigeen: de Bijstandsbond

De Bijstandsbond is een ongesubsidieerde, onafhankelijke zelforganisatie van mensen met een minimuminkomen, en ervaringsdeskundigen die gefinancierd wordt door bijdragen van leden en donateurs en een maandelijkse bijdrage van VHM advocaten. Op ons spreekuur in...

0

Migratie? De rijken profiteren

De migrantenproblematiek wordt vooral vanuit Europees/Westers oogpunt bezien. Zelden komen meningen en opvattingen van de achterblijvers uit landen van herkomst aan de orde. Wat weten we over de economisch-politieke situatie in die landen in...

Close