Censuur

1

EU gaat voor een Orwelliaanse aanpak, zodat ‘moslim’ of ‘islam’ niet verder gestigmatiseerd worden

Het probleem is dat dit profetisch nobele initiatief afkomstig is van een organisatie die al jarenlang de vrijheid van meningsuiting in Europa censureert. In de handboekrichtlijnen staat dat journalisten moeten “Zorg ervoor dat termen...

1

Heb jij al eens gehoord van de V.N. Agenda 2030, de oude Agenda 21 en de 17 globale einddoelen?

Terwijl de EU-VN steeds meer macht overneemt van administratiebureau Nederlandse Overheid, krijgen de wereldwijde VN agenda’s en programma steeds meer invloed op onze elke dag. Als je inspraak hierop wilt claimen is het belangrijk voor je...

0

Artikel 13, de copyrightwetgeving in EU ‘censuurplan’ is een zootje: nu willen zelfs grote rechtenhouders er vanaf

De voorlaatste ronde van de trialoog-onderhandelingen om de laatste hand te leggen aan de formulering van de EU-Auteursrechtenrichtlijn, vond op 3 december plaats. Opnieuw op de agenda: Het omstreden artikel 13, dat onlineplatforms aansprakelijk stelt voor inbreuken...

Close