Tags: CETA

Je verwacht het niet: Het handelsverdrag met Canada (CETA) verstoort onze landbouw, rund- en varkensvlees

Het handelsverdrag CETA verstoort ons landbouwbeleid. Niet ratificeren dus, adviseert Sieta van Keimpema, voorzitter van de Dutch Dairymen Board en vicevoorzitter van de European Millkboard. (Door Sieta van Keimpema, oorspronkelijk verschenen in Dagblad Trouw) Handelsverdrag...

En weer een verdrag ingerommeld: Europees Parlement stemt in met CETA

Nieuws over CETA

Eind juni gaven we een stand van zaken in verband met CETA, het vrijhandels- en investeringsakkoord tussen de Europese Unie en Canada. Kort samengevat kwam het erop neer dat het grootste deel van CETA in de...

Heeft u het ook zo druk? Stress maakt mensen dommer en dommer

Och, och, och het was me toch weer een weekje wel: CETA, Asielvisum, EU pensioenfonds, Afluisterstaat, Trump

Het was weer een mooie week voor de EU, voornamelijk vanwege het opdringen aan Europese inwoners van een inspraak-slopend handelsverdrag. Ja, sinds deze week staan Canadese bedrijven en andere bedrijven met een brievenbus in...

Onverwachte wending: België ondertekent CETA-vrijhandelsakkoord niet

CETA: Gesprekken over investeringshof ICS van start

De eerste gesprekken over het omstreden investeringshof ICS, dat conflicten tussen grote bedrijven en overheden moet beslechten, gaan dinsdag van start in Genève. Het vrijhandelsverdrag CETA tussen de EU en Canada voorziet in de...

Close