CETA

1

Europees Parlement keurde weer een vrijhandels- en investeringsakkoord goed: Singapore (LAPS) inclusief ICS (ISDS)

Het Europees Parlement keurde op 13 februari een zoveelste vrijhandelsakkoord goed, deze keer met Singapore. Er is ook een ‘investeringsakkoord’ aan toegevoegd, om multinationals te beschermen tegen ‘onheuse’ behandeling door overheden, zoals nieuwe milieureglementering,...

0

Je verwacht het niet: Het handelsverdrag met Canada (CETA) verstoort onze landbouw, rund- en varkensvlees

Het handelsverdrag CETA verstoort ons landbouwbeleid. Niet ratificeren dus, adviseert Sieta van Keimpema, voorzitter van de Dutch Dairymen Board en vicevoorzitter van de European Millkboard. (Door Sieta van Keimpema, oorspronkelijk verschenen in Dagblad Trouw) Handelsverdrag...

0

Nieuws over CETA

Eind juni gaven we een stand van zaken in verband met CETA, het vrijhandels- en investeringsakkoord tussen de Europese Unie en Canada. Kort samengevat kwam het erop neer dat het grootste deel van CETA in de...

0

Och, och, och het was me toch weer een weekje wel: CETA, Asielvisum, EU pensioenfonds, Afluisterstaat, Trump

Het was weer een mooie week voor de EU, voornamelijk vanwege het opdringen aan Europese inwoners van een inspraak-slopend handelsverdrag. Ja, sinds deze week staan Canadese bedrijven en andere bedrijven met een brievenbus in...

Close