Chemtrails

1

Meer wetenschappers denken nu dat geo-engineering(chemtrails) wellicht essentieel is

Ooit gezien als spookachtig sci-fi, wordt geo-engineering om de op hol geslagen klimaatverandering tegen te gaan nu met groeiende urgentie bekeken. Een golf van gruwelijke wetenschappelijke waarschuwingen dat de wereldgemeenschap niet langer grote bezuinigingen op koolstofemissies kan...

1

Klokkenluider Terry Lawton over aluminiumresistent zaad van Monsanto

In onderstaand filmpje vertelt de Ierse geoengineering-klokkenluider Terry Lawton over een paar manipulatiepraktijken waarmee Monsanto zich bezighoudt. De ene praktijk is het creëren van aluminiumresistent zaad. De andere praktijk is het creëren van genetisch gemanipuleerde bijen....

0

Wat is nano-luchtvervuiling, dat waar de politiek en media over zwijgen? Deel 3

De onmogelijkheid van emissiehandel Via emissie handel kunnen bedrijven die meer CO2 willen uitstoten dan toegestaan, hun uitstoot plafond verhogen. Echter er wordt niet alleen CO2 uitgestoten, er worden ook enorme hoeveelheden giftig ultrafijnstof uitgestoten. Dat...

0

Wat is nano-luchtvervuiling, dat waar de politiek en media over zwijgen? Deel 2

Wel een Diesel schandaal maar geen Benzine schandaal Er zijn diverse redenen waardoor men heeft besloten tot het diesel schandaal Zondebok luchtvervuiling Winstoogmerk Vergiftigings agenda Verdiensten pharmaceuten Auto verkoop Diesel is nodig voor het...