Kernenergie

1

Europees Parlement keurde weer een vrijhandels- en investeringsakkoord goed: Singapore (LAPS) inclusief ICS (ISDS)

Het Europees Parlement keurde op 13 februari een zoveelste vrijhandelsakkoord goed, deze keer met Singapore. Er is ook een ‘investeringsakkoord’ aan toegevoegd, om multinationals te beschermen tegen ‘onheuse’ behandeling door overheden, zoals nieuwe milieureglementering,...

3

Paradox: de economie loopt goed maar mensen hebben hoe langer hoe meer moeite de eindjes aan elkaar te knopen

We zijn de laatste tijd overspoeld met goed nieuws over de ontwikkeling van de economie. Eindelijk tijd om de belasting te verlagen ten einde de koopkracht van de burgers te verbeteren. Fijn toch? Maar...

Close