in

Verklaringen van IPCC-experts versus het IPCC in de klimaathoax

Belangrijke ontwikkelingen vonden er plaats op het klimaatfront sinds mijn laatste update over het klimaatdebat. Ik wil de lezers vandaag op de hoogte brengen van drie ontwikkelingen die net zo belangrijk kunnen zijn als de ‘er is geen klimaat-’-verklaring van 800 wetenschappers en professionals.

Deze ontwikkelingen zijn:

1. Het online plaatsen van 46 verklaringen van deskundigen die op een of ander moment betrokken zijn geweest bij de opstelling van de rapporten van het Intergovernmental Panel on  (IPCC) van de tegen ditzelfde IPCC.

2. Het opstellen van een petitie door wetenschappers en professionals aan de Europese Commissie en het voor een evaluatie van het klimaatbeleid in Europa.

3. De geheime voorbereiding van een klimaatpact van centrale bankiers onder leiding van de voorzitter van de Bank of England.

Laten we eerst kijken naar de verklaringen van IPCC-experts.

46 verklaringen van experts

Bud Bromley, een leidinggevende in biowetenschappen, verzamelde de uitspraken op zijn blog.

Alle geciteerde experts zijn wetenschappers die gepromoveerd zijn in uiteenlopende wetenschappelijke disciplines.

Allen hebben ooit bijdragen geleverd aan de alarmerende IPCC-rapporten.

Ze hebben zich gedistantieerd van het IPCC vanwege zijn onwetenschappelijke werkwijze en manipulatie.

Door gebrek aan ruimte kan ik hier niet alle 46 uitspraken in één keer weergeven.

Hier zijn enkele uitspraken en hun auteurs:

Geen versnelling van zeespiegelstijging

Dr. Robert Balling:

“Het IPCC merkt op dat ‘er geen significante versnelling van de zeespiegelstijging in de 20ste eeuw is waargenomen.’ Dit verscheen niet in de IPCC-samenvatting voor beleidsmakers.”

Dr. Lucka Bogataj:

“Stijgende niveaus van in de atmosfeer veroorzaken niet dat de mondiale temperaturen stijgen … de temperatuur veranderde eerst en ongeveer 700 jaar later volgde een verandering in het gehalte aan koolstofdioxide in de atmosfeer.”

Dr. John Christy:

“Weinig bekend bij het publiek is het feit dat de meeste wetenschappers die betrokken zijn bij het IPCC het er niet mee eens zijn dat er opwarming optreedt. Deze bevindingen zijn consistent verkeerd weergegeven en/of gepolitiseerd bij elk volgend rapport.”

Dr. Rosa Compagnucci:

“Mensen hebben slechts een paar tienden van een graad bijgedragen aan de . Zonne-activiteit is de dominante factor van het klimaat.”

Dr. Richard Courtney:

“Het empirische bewijs geeft een sterke indicatie dat de antropogene hypothese van de opwarming van de aarde onjuist is.”

Dr. Judith Curry:

“Ik ga het IPCC niet met uitspraken ondersteunen, omdat ik geen vertrouwen heb in de werkwijze.”

Dr. Robert Davis:

“De temperaturen op de wereld zijn niet veranderd, zoals de geavanceerde klimaatmodellen hadden voorspeld. Geen enkele vermelding van satelliet-temperatuurwaarnemingen is opgenomen in de IPCC-samenvatting voor beleidsmakers.”

Dr. Willem de Lange:

“In 1996 noemde het IPCC mij als een van de ongeveer 3.000 ‘wetenschappers’ die het erover eens waren dat er een waarneembare menselijke invloed op het klimaat was. Ik was het daar niet mee eens. Er is geen bewijs om de hypothese te ondersteunen dat een catastrofale klimaatverandering te wijten is aan menselijke activiteiten.”

Dr. Chris de Freitas:

“Beleidsmakers van de overheid zouden inmiddels moeten hebben gehoord dat de basis voor de al lang bestaande bewering dat koolstofdioxide een belangrijke motor van het wereldwijde klimaat is, in twijfel wordt getrokken; net zoals de tot dusverre veronderstelde behoefte aan kostbare maatregelen om de uitstoot van kooldioxide te beperken. Als ze dat nog niet hebben gehoord, is het vanwege het lawaai van de ‘opwarming-van-de-aarde-’ die steunt op de logisch klinkende drogreden van ‘gebrek aan bewijs voor het tegendeel’ en de voorspellingen van computermodellen.”

Dr. Oliver Frauenfeld:

“Er is veel meer vooruitgang nodig van ons huidige begrip van klimaat en ons vermogen om het te modelleren.”

Tijd voor een reality check

Dr. Peter Dietze:

“Met behulp van een gebrekkig model voor wervelende verspreiding heeft het IPCC de toekomstige opname van koolstofdioxide in de oceanen ernstig onderschat.”

Dr. John Everett:

“Het is tijd voor een reality check. De oceanen en kustgebieden zijn veel warmer en kouder geweest dan is voorspeld in de huidige scenario’s van klimaatverandering. Ik heb het IPCC en meer recente wetenschappelijke literatuur bestudeerd en ik geloof dat er geen probleem is met toenemende verzuring, zeker niet tot de onwaarschijnlijke niveaus in de meest gebruikte IPCC-scenario’s.”

Dr. Eigil Friis-Christensen:

“Het IPCC weigerde het effect van de zon op het klimaat op aarde te beschouwen als een onderwerp dat onderzoek waard is. Het IPCC beschouwde zijn taak alleen als het onderzoeken van mogelijke menselijke oorzaken van klimaatverandering.”

Dr. Lee Gerhard:

“Ik heb het concept van de antropogene opwarming van de aarde nooit volledig aanvaard of ontkend, totdat de opschudding ontstond na de wilde claims van ’s James Hansen eind jaren tachtig. Ik wendde mij tot de (wetenschappelijke) literatuur om de basis van de claim te bestuderen, te beginnen met basisprincipes. Mijn studies brachten me toen ertoe te geloven dat de beweringen onjuist waren.”

Dr. Indur Goklany:

“Het is niet waarschijnlijk dat klimaatverandering in de 21ste eeuw het belangrijkste milieuprobleem is op de wereld. Er zijn geen tekenen in de sterftecijfers die wijzen op een toename van de totale frequenties of de ernst van extreme weersomstandigheden, ondanks een grote groei van de bevolking die risico loopt.”

Een litanie van leugens

Dr. Vincent Gray:

“De IPCC verklaring over klimaatverandering is een georkestreerde litanie van leugens.”

Dr. Mike Hulme:

“Claims zoals ‘2500 van ‘s werelds toonaangevende wetenschappers zijn het erover eens dat menselijke activiteiten een belangrijke invloed op het klimaat hebben’ zijn onjuisr … Het werkelijke aantal wetenschappers dat achter die claim stond, was slechts paar dozijn.”

Dr. Kiminori Itoh:

“Er zijn veel factoren die klimaatverandering veroorzaken. Alleen rekening houden met broeikasgassen is onzin en schadelijk.”

Dr. Yuri Izrael:

“Er is geen bewezen verband tussen menselijke activiteit en de opwarming van de aarde. Ik denk dat de paniek over de opwarming van de aarde totaal onterecht is. Er is geen serieuze bedreiging voor het klimaat.”

Dr. Steven Japar:

“Temperatuurmetingen laten zien dat de door het klimaatmodel voorspelde hete zone in de troposfeer niet bestaat. Dit is meer dan voldoende om wereldwijde klimaatmodellen en daarmee gemaakte prognoses waardeloos te maken.”

Dr. Georg Kaser:

“Dit aantal terugtrekkende gletsjers gemeld door het IPCC is niet een klein beetje verkeerd, het is volkomen buiten proporties… Het is zo verkeerd dat het niet eens de moeite waard is om te bespreken.”

Dr. Aynsley Kellow:

“Ik ben niet bang om kritiek te hebben. Een fout in het hele proces van peer-review van het IPCC is dat een hoofdstuk [van het IPCC-rapport] nooit wordt afgewezen voor publicatie, hoe fout het ook zou zijn.”

Dr. Madhav Khandekar:

“Ik heb zorgvuldig de negatieve effecten van klimaatverandering geanalyseerd, zoals voorspeld door het IPCC en ik heb deze claims als overdreven en zonder enig ondersteunend bewijs afgedaan.”

Drs. Hans Labohm:

“De alarmerende passages in de IPCC-samenvatting voor beleidsmakers zijn opgeblazen door een uitgebreid en verfijnd proces van spin-doctoring.”

Gedreven door , niet door

Dr. Andrew Lacis:

“Er is geen wetenschappelijke waarde te vinden in de samenvatting voor beleidsmakers. De presentatie klinkt als iets dat in elkaar is gezet door Greenpeace-activisten en hun juridische afdeling.”

Dr. Chris Landsea:

“Ik kan niet te goeder trouw blijven bijdragen aan een werkwijze die ik beschouw als gemotiveerd door vooropgezette agenda’s en als wetenschappelijk ondeugdelijk.”

Dr. Richard Lindzen:

“Het IPCC-proces wordt gedreven door politiek in plaats van wetenschap. Het gebruikt samenvattingen om een ​​verkeerde voorstelling te geven van wat wetenschappers zeggen en maakt gebruik van publieke onwetendheid.”

Dr. Harry Lins:

“Veranderingen in de oppervlaktetemperatuur in de afgelopen eeuw zijn tijdelijk van aard en bescheiden geweest en er is nu al meer dan tien jaar geen opwarming van de aarde. Het argument om alarm te slaan over klimaatverandering is schromelijk overdreven.”

Dr. Philip Lloyd:

“Ik ben bezig met een gedetailleerde beoordeling van de IPCC-rapporten en de samenvattingen voor beleidsmakers, waarbij ik kijk naar de manier waarop deze samenvattingen de wetenschap hebben verdraaid. Ik heb voorbeelden gevonden van een samenvatting die precies het tegenovergestelde zegt van wat de wetenschappers zeiden.”

Dr. Martin Manning:

“Sommige regeringsafgevaardigden die invloed hebben op de IPCC-samenvatting voor beleidsmakers geven een verkeerde voorstelling of zijn in tegenspraak met de hoofdauteurs.”

Dr. Stephen McIntyre:

“De vele verwijzingen in de populaire media naar een ‘consensus van duizenden wetenschappers’ zijn zowel zwaar overdreven als ook misleidend.”

Dr. Patrick Michaels:

“De mate van opwarming, op meerdere tijdschalen, heeft nu de reeks IPCC-klimaatmodellen ongeldig gemaakt. Nee, de wetenschap is niet definitief beslist.”

Dr. Nils-Axel Morner:

“Als je de wereld rondgaat, vind je nergens een stijging van de zeespiegel.”

Dr. Johannes Oerlemans:

“Het IPCC is te politiek geworden. Veel wetenschappers zijn niet in staat geweest om de verleidelijke lokstem van roem, onderzoeksfinanciering en vergaderingen op exotische plaatsen te weerstaan, ​​die hen te wachten staan ​​als ze bereid zijn om te schipperen met wetenschappelijke principes en integriteit, alles ter ondersteuning van de doctrine van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.”

Dr. Roger Pielke:

“Al mijn opmerkingen werden genegeerd zonder zelfs een weerwoord. Op dat moment concludeerde ik dat de IPCC-rapporten eigenlijk bedoeld waren als documenten voor belangenbehartiging, die samengesteld waren om bepaalde beleidsacties te promoten, maar geen echte en eerlijke beoordeling van de kennis van het klimaatsysteem.”

Ik zal de andere verklaringen publiceren in mijn volgende klimaatupdate.

Bron hier.

Lees verder bij de bron: Climategate


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

Rapporteren

0 0 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Giga samenzwering tegen de mensheid
1 jaar geleden

Wat een enorme verkwisting van wetenschappelijk talent dat vele manjaren besteedt aan een onzin verhaal. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat een kwaadwillende partij (of partijen) achter de schermen (Illuminati, Zionists, Khazarische maffia) bewust de mensheid met een kluitje in het riet heeft gestuurd met geen ander doel om de mensheid te remmen in zijn ontwikkeling en zelfs de mensen willen uitroeien.
Burgers die met de beste intenties willen dat zuinig met de aarde wordt opgegaan worden bang gemaakt met een verhaal dat niet klopt.
Overal worden windmolens en zonnepanelen neergezet die geen goede oplossing zijn en de duurste oplossing die er bestaat. Als straks de energie rekening komt zal blijken dat de burgers volkomen zijn belazerd met extreem dure energie die leidt tot een failliet van de maatschappij waarbij de satanische banken de macht willen overnemen.
Er zijn tal van moderne technieken en vele energie patenten die je vooral vindt bij de geheime defensie afdelingen die worden weggehouden van de burgers. Er zijn uitstekende technieken om goedkoop ruim voldoende energie te produceren maar dat is niet naar de zin van grote corporaties en banken.
Grote energiebedrijven, oliemaatschappijen en banken nemen niet hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en werken mee aan deze gekte door zich voor te doen als milieuvriendelijk terwijl ze in werkelijkheid alleen hun zakken aan het vullen zijn en de burgers aan het belazeren zijn.

En dit is nog maar het topje van de ijsberg ….

Net zo koud als op Mars: extreme kou in Alaska

Ook record verbrekende kou in Delhi