in , ,

Vluchtelingen: “Een geld genererend complot tegen o.a. arbeiders en sociaal zwakkeren”

5917459089 f6baa789a5 refugees

Enkele dagen geleden liet Gerard Bakker, de directeur Centraal Opvang Asielzoekers (COA), in een vraaggesprek weten dat de massale instroom van immigranten naar Nederland “een enorm potentieel voor de Nederlandse samenleving” zou betekenen. Er wordt logischerwijs met het binnenstromen van tienduizenden mensen een nieuwe markt gecreëerd en daarbij uiteindelijk getracht om deze mensen economisch rendabel te maken en mee te nemen in de economie. Het is een grote, maar vooral rooskleurige prognose.

Er wordt ten eerste verwacht dat de werkenden in Nederland(op dit moment 604.000 Nederlanders werkloos) opdraaien voor de kosten voor de opvang, bad & bed en brood voor de migranten. Daarbij zullen de woningen die de migranten op termijn krijgen toegewezen ervoor zorgen dat mensen die zich onderaan de huurwoningmarkt begeven het nog lastiger wordt om een woning te krijgen.

Talloze gewiekste grote en kapitaalkrachtige ondernemers hebben door dat ze met het verhuren van ruimte goed geld kunnen verdienen. Bij het COA wordt niet zo op de centen gelet, zie door de jaren heen het misbruik van gelden, van vaak leden van de zittende politieke partijen.

Lees verder bij de Bron: Vrije Tribune

Migrantenstroom naar Europa is geen toeval

De recent (vanaf de zomer van 2015) sterke toename van de migranten in Europa, is geen toeval. Het is gepland en georkestreerd door mensen van binnen de EU. Sky News meldde onlangs over handboeken (Sky Finds ‘Handbook’ For EU-Bound Migrants) die gratis worden verspreid aan migranten in Turkije. Deze handboeken bevatten alle informatie die migranten nodig hebben wanneer ze naar Europa komen, met inbegrip van alarm telefoonnummers in het geval ze in de problemen komen, ook op zee.

Het artikel vermeldt 2 websites Welcome to the EU en Watch The Med. Wij deden onderzoek naar de mensen achter de websites en hebben we het volgende gevonden:

De persoon die de Welcome to the EU website heeft geregistreerd heet Bernd Kasparek (we gebruikten whois om dit uit te vinden), met een PhD in Forensische Oceanografie, gespecialiseerd inzake migratie en grenscontroles, zoals u kunt zien in deze presentatie: On the boarders of (human) rights. Refugees and the ‘Fortress Europe’. Hij publiceert ook wel met Sabine Hess, Prof aan de universiteit van Göttingen. Hier is een presentatie van haar: Multi-situated Ethnography.

Dezelfde Bernd is ook gerelateerd aan andere websites, websites die zich vaak ‘verrijken’ met termen als ‘antiracistisch’, enz … Een van deze websites is Bayerische Flüchtlingsrat, een raad voor vluchtelingen in München, Duitsland. Interessant is het feit dat het gebouw waar deze raad is gebaseerd, is gewist op Google Street View.

The Watch The Med website is geregistreerd door een man genaamd Lorenzo Pezzani. Een presentatie van hem over refugees and ‘fort Europe’ laat zien dat hij een groot fan van immigratie.

Meer informatie over hem is te vinden op de website delfina stichting :

Hier lezen we: “Lorenzo is onderdeel van het onderzoeksteam over Forensische Oceanografie, een initiatief met Charles Heller, geproduceerd in het kader van het ERC gefinancieerde project ‘Forensische Architecture – Goldsmiths, Centrum voor Onderzoek Architectuur’ “:

De ERC is een EU fonds. Vergeet daarbij niet, dat diezelfde EU die de nationale staten wil afbreken via massaimmigratie? Peter Sutherland heeft niet voor niets artikelen geschreven met Cecilia Malmström over het EU beleid tav immigratie.

Verder lezend op de delfina fundament pagina citeren we (vrij vertaald): “Forensic Oceanography onderzoekt kritisch het gemilitariseerde grens regime in de Middellandse Zee, en brengt de maritieme rechtsgebieden in kaart om het geweld tegen migranten op zee te documenteren.” Zij zien de grenscontroles dus als geweld tegen migranten. Het artikel eindigt met: “…, en is uitgegroeid tot een instrument in de strijd voor de vrijheid van beweging. ” Dus deze mensen zijn voorstander van vrij verkeer zonder controle …

Lorenzo Pezzani heeft diverse studies uitgevoerd over migranten die de Middellandse Zee oversteken, bijvoorbeeld: Forensisch Oceanography Report .

Deze informatie wordt waarschijnlijk gebruikt bij de creatie van de handboeken, omdat deze mensen achter de sites zitten die de handkboeken maken. Zo gebruiken ze diepgaande studies om het voor migranten gemakkelijk te maken naar Europa te komen, gesponsord met EU-geld voor hun ‘onderzoek’.

Uit verder onderzoek is gebleken dat meer dan 70 domeinen gehost worden op dezelfde server.

Deze leiden tot verschillende websites met soortgelijke kwesties over migranten, en veel van hen zijn interessant om verder te onderzoeken. Een zo’n website is bv. Border monitoring EU, weer gelieerd aan Bernd Kasparek.

Lees verder bij de Bron: themole

De getackelde vluchteling blijkt in werkelijkheid een terrorist

 

Overigens hij werd helemaal niet getackeld….

https://www.youtube.com/watch?v=_4TTBYP7lFk

 

En dan dit…

Al-Aqsa moskee: Europa wil moslims voor de arbeid, wij zullen hun landen veroveren

video is verwijderd

 

De Amerikaanse strategie achter de vluchtelingenstromen

In een vorige uitzending

– “De vluchtelingenstromen in de EU zijn het gevolg van een Amerikaanse globaliseringstrategie” – werd de globaliseringstrategie van de vier zogenaamde “ongehinderde flows” (stromen) toegelicht. Die is afkomstig van de Amerikaanse militaire geostrateeg Thomas P.M. Barnett. Ik citeer Barnett: “Als voorwaarde voor het soepel functioneren (van de globalisering) moeten vier duurzame en ongehinderde ‘flows’ gegarandeerd zijn”. Ook de huidige vluchtelingenstromen naar Europa die de spuigaten uitlopen, blijken een deel van de strategie: “De ongehinderde stroom van immigranten” – die op Europa is gericht en volgens Barnett door geen enkele regering of instelling mag worden verhinderd. Nationale grenzen moeten uiteenvallen en rassen vermengd: daardoor worden waarden en religies afgeschaft en de weg naar een globale “nieuwe wereldorde” (NWO) geëffend.

Hoe de Amerikaanse strategie achter de vluchtelingenstromen te vinden is, meldden wij al in de uitzending van 23-04-2015. Zo meteen zullen nog vier andere voorbeelden aangevoerd worden: Voorbeeld 1: Nog in 2010 kondigde de voormalige EU-commissaris Antonio Vitorino een proefproject voor vijf Noord-Afrikaanse staten aan. Vitorino zei hier letterlijk: “Samen met het VN-vluchtelingen-hulpwerk UNHCR […] wil men Tunesië, Libië, Algerije, Marokko, en Mauritanië helpen eigen solide asielsystemen op te bouwen en Europese standaards bij de opname van vluchtelingen in acht te nemen.” Zo kan de toestroom naar Europa gereduceerd worden. Ook de staatshoofden van Libië, Tunesië en Egypte waren bij dit concept betrokken en hielpen bij de controle van de vluchtelingenstromen. Het doel was om goede voorwaarden voor vluchtelingen in Afrika te scheppen, zodat zij in hun continent zouden willen blijven. Met de start van de zogenaamde “Arabische lente” – aantoonbaar door de VS georkestreerd – werd het proefproject gestopt en niet verder gerealiseerd. Die landen werden gedestabiliseerd en Libië werd onder regie van de VS platgebombardeerd. Er bleef een reusachtige chaos achter en een onophoudelijke toestroom van vluchtelingen.

Voorbeeld 2: Veel mensen in Europa stellen zichzelf terecht de vraag, waar de vluchtelingen dan het geld vandaan halen, om de exorbitante sommen aan de mensensmokkelaars te betalen. Een mogelijk antwoord publiceerde het gerenommeerde Oostenrijkse magazine “info-DIRECT” op 05 augustus 2015: Volgens informatie van een medewerker van het “Oostenrijkse Ministerie van defensie” zou het geweten zijn, dat VS-organisaties de mensensmokkelaars betalen, die dagelijks duizenden vluchtelingen naar Europa brengen. De medewerker van de geheime dienst zou het volgende tegenover “info-DIRECT” gezegd hebben, ik citeer: “Het is bekend dat organisaties uit de VS een co-financieringsmodel hebben geschapen en een aanzienlijk deel van de kosten van mensensmokkelaars dragen. Niet iedere vluchteling uit Noord Afrika heeft 11.000 Euro cash. Vraagt niemand zich af waar dat geld vandaan komt?” “Info-DIRECT” vat het als volgt samen, ik citeer: “In politiekringen, die dagelijks met de asielaanvragers te maken hebben, zijn de overzetkosten voor mensensmokkelaars al lang bekend. Ook de verdenking dat de VS een vinger in de pap heeft wat betreft een geo-strategie, wordt steeds weer geuit.” Einde citaat.

Voorbeeld 3: Steeds weer duiken in het Duitstalige gebied campagnes op, die openlijk oproepen voor de asielzoekersmokkel naar Duitsland en Oostenrijk. Zo roept bijvoorbeeld de nieuwe homepage: www.fluchthelfer.in op om asielzoekers bij de terugreis van vakantie uit Italië te smokkelen met de privé-auto naar Oostenrijk en Duitsland. Een blik op de eigenaars van de site verraadt, dat het domein toebehoort aan de organisatie “The Ayn Rand Institute”, die zetelt in de VS. Het Ayn Rand Institute is een Amerikaanse denk-tank (denkfabriek). De directeur is de in Israël geboren Yaron Brook. Deze Amerikaanse denktank zet in de professionele campagne vooral in op “menselijkheid” en appelleert aan het “inlevend vermogen” van de Europeanen. Opvallend genoeg zijn er echter in Amerika geen vergelijkbare campagnes voor het helpen van vluchtelingen van Mexico naar de VS,. Het tegendeel is het geval: de grens met Mexico is afgesloten door een vijf meter hoge grensafrastering en patrouillerende grenswachters. Wie betrapt wordt, wordt gearresteerd en zonder pardon teruggestuurd.

Tenslotte nog een voorbeeld, hoe men met de “vluchtelingenstromen” geld kan verdienen en wie daar wel eens achter zou kunnen zitten. Op 12 augustus titelde de krant “Heute” in Oostenrijk, ik citeer: “Asielfirma incasseerde bijna 21 miljoen Euro”. Begeleiden, bewaken en verzorgen van asielzoekers wordt namelijk niet door de staat zelf verzorgd, maar door een privé onderneming. Preciezer gezegd door “ORS Service AG”, een firma die opereert in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland en die in 2014 ongeveer 21 miljoen Euro belastinggelden van het Oostenrijkse ministerie van binnenlandse zaken ontving. Zoals de Oostenrijkse krant “Der Standard” onderzocht, staat achter het vennootschap van de “ORS”: “Equistone Partners Europe”. Op haar beurt behoort deze toe aan 30 institutionele beleggers en de Barclays Bank – die geldt als de invloedrijkste onderneming van de wereld, zoals onderzoekers van het Federale Instituut voor Technologie (ETH) van Zürich vastgesteld hebben. Volgens het magazine “Info-DIRECT” heeft Barclays als belangrijkste aandeelhouder de internationaal opererende privébank “NM Rothschild” en die wordt ook persoonlijk door de bankiersfamilie Rothschild gedomineerd.” De bankiersfamilie Rothschild wordt volgens “Info-DIRECT” ook in verbinding gebracht met de Bilderberg Groep en zij behoort onbetwist tot de geldaristocratie. Het begrip geldaristocratie beschrijft een groep, die dankzij hun economische invloed, politieke macht vergaard heeft en deze hoofdzakelijk over privé banken uitoefent. Volgens insiders spelen beide, zowel de Bilderberg Groep als de geldaristocratie, een belangrijke rol in de doorzetting van een globale nieuwe wereldorde onder heerschappij van de VS. Beste kijkers, deze Amerikaanse strategie achter de vluchtelingenstromen naar Europa is nauwelijks te loochenen. Daarom gaat het erom zijn wrevel niet op de vluchtelingen af te reageren of zich tegen hen te laten ophitsen. Dit zou tot een destabilisering van Europa bijdragen en zo de interesses dienen van degenen die achter de tragiek van de vluchtelingen aan de touwtjes trekken. Veel meer gaat het erom de Amerikaanse verborgen machthebbers en hun bondgenoten, de Amerikaanse politici,of toonaangevende media of andere organisaties te ontmaskeren om zo de ongehinderde volksvermenging een halt toe te roepen. En wel met dezelfde tactiek als de Amerikaanse strategen zoals het Ayn Rand instituut toepassen. In hun promo video verkondigen zij: “Het komt allemaal op mensen aan …, want de verandering is in ons, en wij zijn die personen die deze wetten scheppen …, het komt allemaal op een eenvoudige beslissing neer.” Hebt U al besloten voor een Europa, waarin verschillende identiteiten, culturen en waarden worden ontbonden, of voor een Europa met verschillende identiteiten en culturen, waar vrede voor iedereen is gewaarborgd? Ik wens ik u nog een goede avond.

Bovenstaand artikel maakt in onze ogen klip en klaar hoe de elite, die achter dit vreselijke mensenleed zit, niet alleen de mensen bombardeert in die landen zodat ze op zoek moeten naar andere oorden maar tevens ook de handel in mensen drijven met ge-politieke doeleinden en winst als drijfveer.

Eerder konden wij dit niet stellen omdat er nog te weinig bewijs was voor die stelling. Nu is er bewijs genoeg en plaatsen wij dit bijzondere belangrijke artikel met de bedoeling dat dit wijd verspreid zal worden door mensen in Europa.

Richt je woede niet tegen de mensen die op zoek zijn naar een betere woonplaats voor zichzelf en hun dierbaren, dat is wat de elite ons graag ziet doen. Daarvoor hebben ze in verschillende landen gecontroleerde oppositiepartijen geplaatst die vreemdelingenhaat moeten aanwakkeren. Ze gebruiken daarvoor vragen die in eerste instantie legitiem lijken te zijn maar als je de achtergronden, hierboven beschreven, kent weet je ook dat het niet aan de vluchtelingen ligt maar aan de mensen die deze vluchtelingenstroom veroorzaken.

Bashar Assad bijvoorbeeld moet van deze stategie geweten hebben want hij doet er alles aan om de vluchtelingen in zijn land door de voortdurende inmenging van huurlingen, betaald door de elite via collaborerende landen zoals Israel, Qatar, Jordanie, Turkije, VS de UK en Saoedi Arabie, binnen zijn eigen grenzen te houden. Zo weten maar weinig mensen dat de grootste vluchtelingenstroom in Syrie zelf plaats vindt. De gebieden die bestookt worden laten hun vluchtelingen naar gebieden trekken die niet in gevaar zijn, deze stroom is voortdurend in beweging door de onverminderde aanvallen ( zelf zeggen ze dat ze hulp leveren ) op het regeringsleger van Syrie door alle bovenstaande landen en meer.

Afgelopen week, natuurlijk met klem uit de Europese media gehouden, lieten Arabische nieuwskanalen vor de zoveelste keer zien dat Israel niet alleen IS terroristen faciliteert maar tevens op met helikopters ophaalt van het slagveld om ze vervolgens op te lappen en terug te brengen. Er zijn veldhospitalen aangelegd in het illegaal bezette gebied van de Golanvlakte. Ook Turkije levert deze extra service aan de Islamitische Staat. Naast dit inmiddels tot feit verworden gegeven heeft Hilary Clinton, een presidentskandidaat voor de haviken in de VS, behorende tot de elitaire kringen waar wij zoveel over schrijven, er een probleem bij. Omdat Hilary Clinton zo dom was om haar privé e-mail adres te gebruiken voor govermentele zaken heben hackers haar e-mailbox weten te kraken. De geheime diensten dachten deze gewist te hebben maar waren vergeten de box send ook te wisen. De volledige inhoud van die box zal beetje bij beetje gepubliceerd worden op het internet. Nu al maken de kackers duidelijk dat H.Clinton contacten onderhield met meerdere verschillende terroristische organisaties zoals o.a Boko Haram. Uit de maosl zou blijken hoe deze terroristen gefinancierd worden en hoe afspraken gemaakt worden om wapens en andere materialen op bepaalde locaties te krijgen.

Kijk je dus een beetje verder dan je neus lang is dan ga je de verbanden zien tussen de Oekraiense oorlog, de sancties tegen Rusland die enkel Europese landen geld kosten en de oorlogen van de Arabische lente en alle vluchtelingen die daaruit voortvloeien die door de elite opzettelijk naar Europa worden gebracht!

Lees verder bij de Bron: Time2Wakeup!

Photo by John Englart (Takver) cc

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
9460670234 16aa4709d1 boerka e1443092968278

België moet waarschijnlijk boerkiniverbod schrappen

Geenpeil blauw ringloos hashtag

Democratie in Nederland: Gebruik het of Verlies het – Laatste kans!