Wet Normering Topinkomens drijft beloning toezichthouders op

De nieuwe Wet Normering Topinkomens (WNT) voorziet in een verdubbeling van het beloningspercentage voor toezichthouders bij zorginstellingen en andere semipublieke organisaties. Dit bekent dat zij onder de nieuwe WNT tot 26 duizend euro per jaar kunnen gaan verdienen.

In de aangescherpte WNT2, die al door de Tweede Kamer is goedgekeurd en bij goedkeuring door de Eerste Kamer volgend jaar van kracht wordt, zijn deze percentages opgehoogd tot respectievelijk 10 procent en 15 procent.

De verhoging van deze percentages is ten dele een reactie op de verlaging van het maximumbestuurderssalaris in de WNT. Dit daalt van 230 duizend euro nu naar 178 duizend euro straks. Concreet betekent de aanpassing echter een forse stijging van de bezoldiging van de toezichthouders. Een lid raad van toezicht kan straks 17 duizend euro in plaats van 11 duizend euro verdienen. Een voorzitter van een raad van toezicht straks kan circa 26 duizend euro per jaar gaan verdienen, in plaats van 17 duizend.

Lees verder via Skipr.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef jouw mening

Close