in , , , , , ,

Zeven redenen waarom de oorlog tegen aardgas onzinnig is

Nederland wordt geplaagd door een heuse Groene Lobby. Grote bedrijven, politieke partijen en linkse actiegroepen vinden elkaar in één doel: de Nederlandse burger richting een brave green world brengen. Een wereld zonder vleeseten, dieselauto’s en cv-ketels. Een wereld zonder de burgerlijke vrijheid en zelfstandigheid die Nederland van oudsher kenmerkt. 

Het speerpunt van de Groene Lobby is het verbod op aardgas in woningen. Het uitblijvende publieke debat hierover wijst al op een vorm van leefstijldwang. Nederlanders mogen niet zelf bepalen waar ze het geld voor hun eigen huis aan moeten besteden, maar worden gedwongen om de dure en onzekere warmtepomp aan te schaffen. Diederik Samsom (PvdA) stelt zelfs dat Nederlanders dan maar een tweede hypotheek moeten nemen.

Mede omdat het stilzwijgen van grote media en het uitblijvende debat hierover nogal wat verwarring zaaien, zet Cultuur onder Vuur hier zeven belangrijke redenen tegen het absurde aardgasverbod naast elkaar.

1. Ons land heeft de beste gasinfrastructuur

Lelystad, 1967: Aardgasleidingen worden aangelegd. Vijftig jaar later heeft Nederland de beste aardgasinfrastructuur ter wereld.

Nederland heeft een fantastische gasinfrastructuur met een economische waarde van 100 miljard euro. Andere landen zijn verbaasd over onze plannen om aardgas steeds verder te verbieden. Het zou belachelijk zijn om deze fijnmazige infrastructuur alleen nog maar voor het buitenland te gebruiken door ons aardgas alleen daarheen te exporteren en onze eigen burgers niet mee te laten profiteren.

2. Het is schreeuwend duur

Het aardgasverbod is duur. Het gaat gemiddeld per huishouden 25.000 euro kosten wat neerkomt op 200 miljard euro voor 8 miljoen Nederlandse woningen. Dit gaat o.a. op aan de warmtepompen. Dit zou volgens het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid zelfs 500 miljard zijn als winkels en bedrijven worden meegerekend. We zetten onze eigen welvaart op het spel door peperdure en onzekere stappen te nemen.

3. De burger bloedt, de staat verdient

Booreilanden voor aardgaswinning op zee. Bedrijven krijgen fiscale voordelen bij export. De Nederlandse burger krijgt fiscale straffen bij gebruik. 

De export van Nederlands aardgas naar het buitenland wordt momenteel juist aangemoedigd. De Nederlandse regering blijft allerlei voordelen geven aan bedrijven die aardgas winnen terwijl er geen plannen klaar liggen om export naar het buitenland te ontmoedigen. De Nederlandse burger moet dus van het aardgas af, terwijl hetzelfde gas massaal in het buitenland aan de man wordt gebracht. De burger betaalt zich scheel aan een aardgasverbod terwijl de overheid er bakken met geld aan verdient.

4. Aardgas draagt bijna niets bij aan klimaatopwarming

Minder aardgas betekent meer kolen, dus meer milieuvervuiling.

Aardgas is de schoonste brandstof die voorhanden is en wordt wereldwijd steeds populairder. Aardgas is juist de oplossing en niet het probleem. Zelfs als je de beweringen gelooft, dan nog draagt Nederland slechts voor 0,4% bij aan de opwarming van de aarde. Het aardgas is hier maar een klein deel van en de huishoudens zijn daar weer een klein deel van. Het stelt dan ook weinig voor als Nederland de opwarming van de aarde moet afremmen. Bovendien is de vervuiling van andere energiebronnen hierin niet eens meegenomen.

5. Terug naar de vervuilende kolen

Wind en zonne-energie kan niet worden opgeslagen en moet dus gelijk gebruikt worden. Het aardgasverbod kost daardoor mogelijk zelfs extra gas, omdat elektriciteitscentrales, die extra stroom moeten produceren, gas moeten verstoken als er geen wind- en zonnestroom voorhanden is. De wind- en zonnestroom kan ook worden opgevangen door kolen. Deze zijn echter duurder en vervuilen meer.

Een gemiddeld gezin heeft 1500 kuub gas nodig per jaar en dat is 2700kg CO2-uitstoot. Als vervanger voor gas moet een gezin 5000 kilowattuur kolenstroom kopen om hun huis even warm te houden als gas. Dat is veel duurder dan aardgas. En kolen zijn vies, weet iedereen van boven de veertig: hoe vaak moest moeder niet de meubels afstoffen vanwege het stof van de kolenkachel?

6. Horizonvervuiling

Het aangezicht van Urk, verminkt door lelijke windmolens.

Het verdwijnen van het aardgas zal moeten worden opgevangen, o.a. met wind-en zonne-energie. Als fossiele brandstoffen volledig worden vervangen door wind en zonne-energie, dan komen er 127.700 windmolens bij. Het Nederlandse landschap wordt hiermee volledig kapot gemaakt. Momenteel kent Nederland al meer dan 2000 moderne windmolens. Dit zijn er bijna 1000 meer dan de traditionele windmolens, die wel in het landschap passen. Bovendien worden grote vogels door de windturbines gedood.

Er is geen oplossing voor het milieuvriendelijk verwerken van de rotorbladen, waardoor we een nieuw milieuprobleem creëren. Tevens kampen de omwonenden met geluidsoverlast, horizonvervuiling en waardevermindering van hun huis.

7. Hypocriete zakelijke belangen

VVD-prominent Ed Nijpels lobbyt tegen aardgas. Zijn eigen woning heeft energielabel G en gebruikt flink wat aardgas.
Over hypocrisie gesproken! Bron afbeelding: Wirjo Hardjono

We bewaren het beste voor het laatste. Er spelen allerlei zakelijke en activistische belangen mee in het promoten van het aardgasverbod. Zo blijken lobbyisten als Doekle Terpstra en zijn installatiebranche gigantisch aan de verkoop van warmtepompen te verdienen.

Huishoudens verbruiken minder dan een kwart van het aardgas, terwijl andere organisaties, bedrijven en industrieën voor het overige verbruik verantwoordelijk zijn. Net als met de dividendbelasting krijgen grote bedrijven allerlei voordelen, terwijl de gewone consument geen vuist kan maken bij de overheid.

Premier Rutte, stop de oorlog tegen aardgas!

Nederland heeft een diepgewortelde cultuur van vrij en verantwoordelijk omgaan met eigen geld. Daarom zitten onze pensioenfondsen vol en hebben velen van ons een koophuis. Deze welvaart komt op de tocht te staan als de Groene Lobby vrij spel krijgt. Dan zitten we met extra schuld, ingeperkte vrijheid en minder privé-eigendom. Dat is niet het Nederland dat we willen!

Lees verder bij de bron: Climategate


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Help mee JDreport.com online te houden

Rapporteren

Één reactie

Laat een reactie achter
 1. Vervangen aardgas vanwege CO2 is onzinnig omdat:
  1. Het hele CO2 verhaal is een hoax. Er zit vrijwel geen CO2 in lucht (0.035 %). Bovendien hebben planten CO2 nodig voor hun groei. Zonder CO2 zijn er geen planten. Je vraagt je toch al af hoe planten het met zo weinig CO2 redden ….
  Het verhaal is niets meer dan een test om te zien of mensen wel verstand hebben en het ook kunnen gebruiken.
  2. Aardgas CH4 is een brandstof die vergeleken met andere brandstoffen minimaal CO2 uitstoot.
  Aardgas is chemisch gezien een koolstof atoom geknoopt aan 4 waterstof atomen. De C reageert met O2 naar CO2 en de H reageert naar H2O. Schoner kan niet. CO2 en H2O zijn volledig onschadelijke gassen (al zou je soms anders denken als je ziet hoe over CO2 wordt geschreven alsof het gifgas is).
  3. Er is geen enkel tekort aan aardgas. Zeker niet als je ook nog eens methaanhydraat op de bodem van oceanen meerekent. Maar zover is het nog lang niet.Zoek maar op !!!
  4. Warmte maken uit elektriciteit door windmolens en zonnepanelen is extreem duur qua investering en ruimtebeslag. Zeker als je die elektriciteit in de vorm van warmte gebruikt.
  Ter info: een windmolen heeft een elektrisch vermogen van 4 MW. Een elektrische centrale gasgestookt produceert ongeveer 1000 MW. Je hebt dus 250 windmolens nodig om één elektriciteit centrale te vervangen.
  Zonnepanelen produceren maximaal 160 W/m2. Gebruik per woning ongeveer 1 kW. De verwarming niet meegerekend! De verwarming vraagt ongeveer 10 kW.
  Er zijn diverse andere technieken om energie te produceren die veel goedkoper zijn en niet vervuilend (Thorium LFTR (zoek op youtube), Free Energy systemen (zoek op youtube)). Enig bezwaar is dat de kosten zo laag zijn dat energiebedrijven er naar hun mening te weinig aan kunnen verdienen omdat de hoeveelheid energie niet gelimiteerd is. Nog steeds hetzelfde argument van J.P. Morgan die niet geïnteresseerd was in voorstellen van Tesla omdat hij er niet aan kon verdienen. Mensen moeten echt van deze rot mentaliteit van de elite af.
  5. Het NL gasnet is zeer netjes aangelegd en uitstekend te gebruiken voor een ander gas. Het nu onmiddellijk besluiten om maar geen gasnet aan te leggen bij nieuwe woningen is hoogst onverstandig. Tenzij er een zo goede oplossing komt dat gas echt niet meer nodig is. Maar die oplossing heeft de overheid nog niet genoemd !!!!
  6. De overheid noemt warmtepompen als alternatief. Maar dat klopt niet. Warmtepompen zijn alleen heel aantrekkelijk als de binnentemperatuur redelijk dicht licht bij de buitentemperatuur. Dus 15 °C buiten, 19 °C binnen. Bij dergelijke temperaturen kun je 5 kW warmte produceren bij 1 kW elektrische energie voor de compressor. In landen als Spanje werkt dat prima. Maar in NL is het temperatuurverschil veel groter en dan moet je veel meer elektrische energie toevoeren om dezelfde hoeveelheid warmte te produceren. Een optie is om aardwarmte te gebruiken maar dat is een enorm kostbare oplossing.
  7. De NL overheid heeft op geen enkele wijze aangegeven hoe het mogelijk is om aardgas uit faseren. Dat is heel vreemd maar zeker onverantwoord te noemen. Er zijn inmiddels bouwprojecten waar geen aardgas infrastructuur wordt aangelegd …. Krankzinnig!
  8. NL is totaal ongeschikt als land voor zonnepanelen of voor windenergie.
  De insteek om voluit voor zogenaamd duurzaam te gaan lijkt voort te komen uit idealisme en bedrijven die geld ruiken en NWO aanhangers die NL en de rest van de wereld kapot willen maken zodat zij een wereldregering kunnen vormen.
  9. De hoeveelheid restwarmte bij grote industrieën is bij lange na niet toereikend om in een grote warmtevraag te voorzien. Met ook nog eens het probleem dat die warmtevraag er wel in de winter is maar niet in de zomer.
  10. De regering reageert niet op mails ….

  Misschien wil de regering opening van zaken geven hoe zij denkt aardgas te kunnen uitfaseren.
  Daar hebben de burgers recht op omdat zij straks voor de kosten op mogen draaien.
  Zo werkt een democratie. Nu lijkt het meer een demoncratie … Scheelt maar een letter ….

Iedereen vindt er iets van, jij ook?

Geheimzinnige onderhandelingen over het auteursrecht in de EU, een tip van de sluier opgelicht

Er zit weer een luchtje aan: Cesar Sayoc de VS bommen verstuurder