Ik gebruik nog wel eens deze term, hierbij de uitleg van het woord omvolken of omvolking.

De term ‘omvolking’ is in oorsprong Duits en was in zwang bij de nazi’s. Er werd gedoeld op het grootschalige raszuiveringprogramma’s die de nazi’s ondernamen. Als gevolg daarvan werden volkeren verplaatst. Dat was in die periode overigens niet uniek voor Hitler. Ook Stalin deed aan grootschalige omvolkingprogramma’s. Dat is goed gedocumenteerd.

Vandaag de dag is de term Umvolkung’ in Duitsland weer terug gekomen. Voor de goede verstaander is het duidelijk wat daarmee bedoeld wordt: we zien door de massamigratie en de multi etniciteit dezelfde politiek als onder Hitler. Maar dan omgekeerd. Dit verschijnsel van de hedendaagse omvolking is het sterkst onder woorden gebracht in de Duitse bestseller Deutschland schafft sich ab van Tilo Sarrazin.

Ook in Nederland is de term ‘omvolking’ inmiddels veel gebruikt, leert Google.

Vandaar dat er ook hier, net als in Duitsland, een Wikipediapagina voor werd aangemaakt. Maar die pagina staat nu, zoals dat dan heet bij Wikipedia, ‘genomineerd voor verwijdering.’

Het bewuste artikel moet ‘verbeterd’ worden, of anders weg.

Hier de discussie erover op Wikipedia:

Toegevoegd 09/06: Deel 3

 • Smoare– relevantie blijkt niet uit het artikel – Brimz (overleg) 9 jun 2017 20:58 (CEST)

 • Piet Witschge– vader van is niet relevant genoeg voor een artikel – Brimz (overleg) 9 jun 2017 21:49 (CEST)

 • Omvolking-weg- Een uiterst summier artikel vol onjuistheden omtrent een woord dat niet écht in gebruik is. Bij russificatie enz. wordt niet het volk, doch slechts taal en cultuur vervangen door de op dat ogenblik dominante taal en cultuur. Volgens Google is dit uiterst recente woord vooral in zwang in een zeer beperkte extreemrechtse kring, maar een serieuze bron waarin dit woord gebezigd wordt kon niet boven water worden gehaald. Zie het lemma: verfransing voor een solidere beschrijving van het door aanmaker beschreven proces, waarin het kersverse woord omvolking uiteraard niet voorkomt. Het verschijnsel dat de bevolkingssamenstelling door vestiging verandert, heet overigens niet omvolking maar kolonisatieFred (overleg) 9 jun 2017 22:27 (CEST)

  • Russificatie heeft zeker niet alleen met taal en cultuur te maken. Lees de laatste zin in het lemmarussificatie. Het gaat ook om demografische veranderingen door immigratie. Op Wikipedia zijn genoeg artikelen over russificatie te vinden. O.a: Letland: “Het aandeel niet-Letten is onder andere terug te voeren op een actieve politiek van Russificatie tijdens de Sovjetperiode. Mede door naoorlogse immigratie is het aandeel etnische Letten afgenomen van 77% in 1935 tot 52% in 1989 en 61.1% in 2011”. Zie ook externe link: [stemrecht niet-letse bevolking]: “En in 1949, toen de Conventie van Genève verbood om nederzettingen voor burgers te stichten in bezette gebieden, werd de russificatie van Letland geïntensiveerd en werd er een stroom van twee miljoen immigranten op gang gebracht door de Russische autoriteiten.”. En dat geldt ook voor sinificatie: Massa immigratie van chinezen naar Tibet. Ook daar wordt bevolkingsmigratie expliciet benoemd. Keesvanderv (overleg) 9 jun 2017 22:56 (CEST)

   • Dat nu, heet kolonisatie, zoals ik hierboven reeds heb uiteengezet. Daar is dus al een lemma van. Omvolking is een neologisme dat in de Nederlandse taal niet gebruikelijk is en dan ook in geen enkel woordenboek te vinden is, maar wél in complottheorieën zoals die op extreemrechtse sites worden ontvouwd. Daar maakt men zelfs gewag vanapocalyptische omvolking, zoals die door de VN zou worden gepropageerd (!). Los daarvan betreft het een uiterst slecht en summier artikel. Bovendien wordt de bevolking bij zo’n proces niet vervangen, maar is het (soms) een poging om de meerderheid van de bevolking te wijzigen. Dus het zeer summiere artikel bevat ook nog eens ernstige fouten en -uiteraard- geen bronnen, die echter wél zeer wenselijk zijn. Fred (overleg) 9 jun 2017 23:15 (CEST)

    • Als het kolonisatie heet, waarom lees ik dan niet over ‘kolonialiseren’ van Letland door de Russen. Of het kolonialiseren van Tibet door de Chinezen. Ook bij de arabisering van Marokko wordt niet gesproken over kolonisatie. Zie bijvKolonisatie in Azie. Daarin wordt geschreven: “De tsaren en de latere Sovjetregering hebben in deze gebieden een actieve kolonisatiepolitiek gevoerd. Het doel was behalve ontginning ook russificatie: het creëren van etnisch-Russische meerderheden.” Kolonisatie en Russificatie worden hier dus niet als synoniemen gebruikt. Anders zou er staan: het doel van kolonisatie was kolonisatie. Maar er staat het doel van kolonisatie was russificatie. Het gaat dus een stap verder. Ook als je naar het Engelse [Sinicization] kijkt lees je: “Critics cite the government-sponsored migration of large numbers of Han Chinese into the Tibet Autonomous Region as a major component of sinicization.”. Tel overigens even het aantal bronnen bij arabisering en Russificatie. Het zijn overigens twee woorden die daarnaast ook niet in de vandale voorkomen. Tenslotte: Als er fouten in staan, dan kun je die aanpassen. Vooralsnog zie ik in het artikel geen fouten. Zoals aangetoond heeft ‘russificatie’ en ‘sinificatie’ wel degelijk te maken met het actief doorvoeren van demografische veranderingen en niet allen met vervanging van taal/cultuur. Overigens is het prima om aan te geven dat ‘omvolking’ een neologisme is (waarbij geldt dat er op Wikipedia plek is voor meer neologismen). Kritiek is prima. Graag wel feitelijk en aantoonbaar juist.Keesvanderv (overleg) 10 jun 2017 00:42 (CEST)

    • Lemma is verder aangevuld met meer bronnen en links.Keesvanderv (overleg) 10 jun 2017 17:07 (CEST)

     • Ja, juist.Joost Niemöller. Deze bepaald niet onomstreden publicist heeft dit woord gemunt. Buiten hem en zijn kring van (extreemrechtse) geestverwanten wordt dit woord niet gebruikt. Wiki is overigens niet de plaats voor neologismen, doch de plaats voor begrippen die algemeen geaccepteerd gebruikt worden, indien gewenst dan aangevuld met betrouwbare wetenschappelijke bronnen. Wiki is namelijk een encyclopedie. Fred (overleg) 10 jun 2017 17:54 (CEST)

      • Enumvollkung werd voornamelijk door nazi’s gebruikt. Maar dat is natuurlijk geen reden om er geen lemma van te maken op Wikipedia (zoals de Duitsers ook gedaan hebben). Het klopt dat Joost Niemöller omstreden is in bepaalde kringen. Ik wil dat wel erbij vermelden, maar loop ik dan niet het gevaar niet-objectief te zijn? Ik geef een verwijzing naar het lemma Joost Niemöller, waar de controverses worden benoemd. Dat Wikipedia geen plek is voor neologismen is natuurlijk niet waar. Er zijn voldoende neologismen te vinden. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Keesvanderv (overlegbijdragen) 10 jun 2017 19:32‎ (CEST)

       • Ja deze heer is omstreden inbepaalde kringen, en deze bepaalde kringen omvatten vrijwel iedereen buiten de enge kring van geestverwanten van de heer Niemöller c.s. Zo is ook het creationisme, het klimaatscepticisme, het bestaan van vliegende schotels, de bolvorm van de aarde e.d. omstreden in bepaalde kringenFred (overleg) 10 jun 2017 21:28 (CEST)

        • Ik begrijp je aversie tegen Joost Niemöller. Maar ik probeer hier een lemma te verbeteren. Moet ik erbij vermelden dat hij een ‘omstreden’ publicist is? Volgens mij wordt de neutraliteit dan aangetast. Ik verwijs al naar het lemma ‘joost niemoller’, waar controverses benoemd worden.Keesvanderv (overleg) 10 jun 2017 23:45 (CEST)

         • Een paar minuten geleden heb ik het woord “omvolking” geleerd, en hier vond ik een antwoord op mijn vraag wat het betekent. Wat betekent dat het op z’n minst in mijn behoefte voorziet. Deugt het politiek niet? Dan moet het artikel verbeterd worden, maar wel blijven staan, eventueel met een (opvallende) disclaimer. Dat het begrip omstreden wil ik best respecteren, maar dat is juist een reden om het te handhaven.Rbakels (overleg) 11 jun 2017 14:05 (CEST)

Inmiddels is hij al verwijderd.

Maar grappig genoeg komt het woord nu ook al voor bij de linkse site Joop.nl. En in een column in de Nieuwe Revu. Het zou een ‘racistische’ term zijn. Iets voor ‘extreem-rechts.’ Lezen we daar.

Dat is natuurlijk best bizar. De massamigratie, de multi-cultuur, de multi-etnische samenlevingen zijn allemaal de gevolgen van bevolkingspolitiek, die kennelijk niet zo mag genoemd worden. Het is ook nog eens raciale politiek, wat bijvoorbeeld blijkt uit de vaak aangehaalde uitspraak van de Duitse minister van financiën, Schauble.

Maar het blijkt ook uit de vele verslagen en beslissing van de EU waarin immigratie als een ‘goed’ proces wordt voorgesteld, want -in tegenspraak met wetenschappelijk onderzoek erover – zou het de vergrijzing stoppen. 

Het is ook niet zomaar dat de immigratiepolitiek bij de huidige formatiebesprekingen achter de schermen besproken wordt. De zittende politiek vindt niet dat de bevolking hierover mag meespreken. En wat er besproken wordt in Brussel is sowieso al vrijwel onzichtbaar.

De veelbesproken poster in Rotterdam geeft aan dat de overheid middels normstelling doet aan voorplantingspolitiek. Wat moslims dan weer ‘confronterend’ vinden.

We hebben het hier over de belangrijke ontwikkeling in Europa: Over het veranderen van de bevolking. Wie dit aankaart, en daarbij de term ‘omvolking’ gebruikt, wordt in het ‘extreem-rechts’ hokje geplaatst en zou dus zelf een hele of halve nazi zijn. Terwijl, nogmaals, juist de term ‘omvolking’ op een cynische, dan wel ironische manier verwijst naar het nazisme, en daar dus juist kritiek uit spreekt over de bevolkingspolitiek van Hitler. Waarvan dan dus gezegd wordt –ik ga het nog maar eens helemaal uitleggen- dat die hetzelfde is (maar dan omgekeerd) als de bevolkingspolitiek (die niet zo genoemd mag worden) van nu.

Dat is natuurlijk de waanzin ten top.

Ik denk dat zelfs Orwell hier geen ironische overtreffende trap op gevonden zou hebben.

Bron

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.