in

Rapport: 55% bestrijdingsmiddelen in nederland kankerverwekkend en hormoonverstorend

Meer dan de helft van alle bestrijdingsmiddelen in Nederland is zeer giftig voor mens, (drink) water, bijen/insecten en bodem. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Rapport bestrijdingsmiddelen van Natuur & Milieu, uitgevoerd door CLM.

Op 3 februari vindt er een bijeenkomst met staatssecretaris Van Dam plaats over bestrijdingsmiddelen, waar ook Natuur & Milieu aan deelneemt. Natuur & Milieu roept op tot een zo snel mogelijk verbod op de meest giftige bestrijdingsmiddelen.

55% verhoogd risico

Alle 238 bestrijdingsmiddelen die in 2015 zijn toegelaten in Nederland, zijn onderzocht. Hiervoor is een kleurenindeling gemaakt. Rood staat voor zeer verhoogd risico, oranje voor verhoogd risico, groen voor gemiddeld of laag risico. Van de 238 stoffen zijn er volgens de gehanteerde systematiek 108 groen, 41 zijn oranje en 89 rood. Dat betekent dat ruim de helft van de toegelaten middelen (55%) een verhoogd risico hebben op een of meerdere criteria. 37% valt in de categorie rood.

Risico’s

In het gewasbeschermingsbeleid vormen risico’s voor grondwater (drinkwatervoorziening), oppervlaktewater (drinkwatervoorziening en ecologie) en bodemleven (ecologie) belangrijke criteria. Ook zijn er risico’s voor bijen, hommels en vogels. Wie werkt in de landbouw of omwonende is, loopt ook risico.

Voor telers en omwonenden kunnen sommige bestrijdingsmiddelen kankerverwekkend, mutageen en hormoonverstorend zijn. ‘Onacceptabel. Deze bestrijdingsmiddelen moeten zo snel mogelijk worden verboden,’ aldus Sijas Akkerman, hoofd Voedsel van Natuur & Milieu. ‘Groente en fruit in supermarkten of bij de groenteboer zijn wel veilig. De bestrijdingsmiddelen zijn daarop niet meer aanwezig.’

Actieplan

Natuur & Milieu wil samen met Van Dam, groente-, fruit-, bloemen-, planten- en bomentelers, leveranciers van bestrijdingsmiddelen en de retail een nationaal actieplan opstellen om giftige bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Tuinbranche Nederland en Natuur & Milieu nemen daarin het voortouw. Donderdag 4 februari tekenen beide partijen een deel-actieplan om de teelt van bloemen, planten en bomen te verduurzamen. In dit plan staan de volgende maatregelen:

  • Onmiddellijk verbod op toepassen meest schadelijke bestrijdingsmiddelen;
  • Het sneller toelaten op de markt van biologische bestrijdingsmiddelen;
  • Uitfaseren van andere schadelijke bestrijdingsmiddelen waarvoor alternatieven beschikbaar zijn of kunnen worden ontwikkeld;
  • Integraal bevorderen van duurzame teelten;
  • Zorgvuldig werken waardoor er bijvoorbeeld geen verwaaiing is van bestrijdingsmiddelen tijdens de toepassing;
  • Verplichte zuivering van het afvalwater in de glastuinbouw (waar al toe is besloten) en strenge handhaving.

Lees verder bij de Bron: Natuur & Milieu

Geef een antwoord

Vluchtelingen Denemarken: Belastingbetaler betaalt kinderseks in het weekeinde

Referendum: Amerikanen organiseren snoepreisje naar Oekraïne voor NL journalisten