in ,

Oproep aan alle Nederlandse weduwen, iedereen in de startblokken! U kunt nu 1400 euro pensioen eisen!

Donderdag bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat nabestaandenuitkering van Marokkaanse vrouwen in Marokko met terugwerkende kracht weer naar 1400 wordt verhoogd. Dit geldt dus ook voor tienduizenden andere weduwen in Marokko. Zij vallen onder het woonlandbeginsel!

Het woonlandbeginsel houdt in dat de hoogte van een uitkering wordt afgestemd op het kostenniveau van het land waar de belanghebbende of het kind woont. De kosten voor het levensonderhoud zijn daar slechts 180 euro per maand en zij krijgen dus 1400 Euro!

Dit betekent dat de Nederlandse weduwen, die slechts de helft van dit bedrag ontvangen en waarvan de kosten van levensonderhoud hier bijna 8 x hoger liggen met terugwerkende kracht kunnen eisen dat zij minimaal 1400 euro per maand weduwenpensioen krijgen.  Want dit is anders pure discriminatie van de Nederlandse weduwen!

Aangezien de uitspraak ven de rechtbank Amsterdam als precedent kan worden beschouwd is de rechter verplicht om bij een precedentwerking dezelfde uitspraak te doen.

(Een precedent is een voorval waarop men zich kan beroepen als een nieuw dergelijk geval zich voordoet om er hetzelfde gevolg aan te geven.)

Als dit NIET gebeurt kunnen niet alleen de Nederlandse weduwen, maar het HELE Nederlandse volk onze rechtstaat aanklagen wegens discriminatie, misbruik van de rechtspraak en het meten met 2 maten!

Het wordt hoog tijd dat wij Nederlanders ons RECHT terug claimen!! Als de Marokkaanse weduwen dit kunnen, dan mogen wij zeker niet achterblijven!

WIJ KUNNEN ALLE HULP GEBRUIKEN, DUS JURISTEN, WIE DURFT ZICH IN TE ZETTEN VOOR DE VELE TIENDUIZENDEN WEDUWEN?

via eunmask.


Wil jij, mij meehelpen om de mensen te informeren?!
Dat kan door berichten te delen of een donatie te doen die ik weer herinvesteer.

Tikkie | iDeal | PayPal

Rapporteren

Wat denk je?

-1 points
Upvote Downvote

330 Comments

Laat een reactie achter
  • Iedereen hier begrijpt hopelijk wel dat die mensen zijn die in Nederland hebben gewerkt en gespaard voor dit pensioen geld. Het is niet alsof dit bijstand is ofzo, het is afhankelijk van het salaris van de partner die is overleden.

    • Ik werk ook in Nederland en ben Nederlandse en ik krijg ook geen geld na het overlijden van mijn man. Ik moet ook voor mezelf zorgen. De regering doet ook voor mijn niets, terwijl ik vanaf mijn 17 en 7 maanden werk. Ik krijg niets, geen weduwe uitkering, geen weduwe pensioen, helemaal niets. Om rond te komen ben ik meer moeten gaan werken.

     • Mijn man is in januari 2000 overleden. Weet je wat de regering tegen mij zei, toen ik vroeg of ik recht had op een weduwe-uitkering. Nee, dan had je man maar in december 1999 moeten zijn overleden, dan had je iets gehad. En wij Nederlanders moeten dat dan wel pikken dit soort uitspraken. En die buitenlanders kunnen zo hun handje ophouden. En hebben commentaar als ze niets krijgen.
      Ik zou zeggen ga ook maar werken voor je geld, net als ik en vele andere Nederlanders.

    • hoeveel wordt daar gekort op het weduwen pensioen hier De Nederlandse Vrouw moet eerst 100% worden afgekeurd voordat je een deel van je man zijn pensioen kan krijgen. Moet zij dan niet ook zelf gaan werken zoals wij Nederlandse vrouwen. Dit is je reinste discriminatie van de Nederlandse weduwen

    • Zucht
     Als jij naar het buitenland gaat om daar te verblijven of te werken en je bent een vol jaar weg dan JA bouw je minder AOW op.

     Het is niet zo dat als jij met AOW bent en je gaat in Spanje wonen je ieder jaar 2% minder krijgt.

     • Maar het is wel vervelend als je in het buitenland hebt gewoond, bijvoorbeeld voor werk in het buitenland of omdat je eerst in Nederlands-Indië hebt gewoond en hier heen moest omdat je Indonesië uitgezet bent, hier nu woont en daarom minder AOW krijgt.

     • Voor elk jaar dat je voor je 65 bent NIET in nederland werkt en betaald aan sociale zaken word er echt wel 2% PER JAAR afgetrokken, voor mij is dat op jaarbasis 10% maar 45 jaar “inbrengen” is in Nederland niet genoeg, overal in Europa is 40 jaar de grens, NEE in nederland wenst met het onderste uit de kan dus 50 jaar inleggen en als je partner dan 65 word krijg je nog eens een aftrek van pensioengelden met het inkomen van je PARTNER terwijl politici na be-.ediging en weggestuurd te zijn een dikke € 4000.- per maand aan wachtgeld in zijn of haar oneerlijke reet geschoven krijgt van deze (R)overheid.

   • Ik ook, mijn man heeft altijd gewerkt, en nu hij er niet meer is, krijg ik een anw uitkering wasr ik net mee uitkom, ik ben afgekeurd, omdat ik slecht kan zien

    • U krijgt tenminste nog wat ik moet maar gaan werken met 2 schoolgaande kids . En aan het eind van het jaar mag ik alles terug betalen omdat ik een paar euro te veel heb verdient

  • Hugo ik gebruik jouw omdat je vooraan staat met het weergeven van de uitspraak

   De officiële site van de rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, CBb, Hoge Raad en Raad voor de rechtspraak
   Recht in Nederland
   Naar de rechter
   Organisatie
   Actualiteiten
   Uitspraken en registers
   Procedures
   Werken bij
   Contact | Sitemap | A-Z index | RSS | English
   Home>Uitspraken en registers>Uitspraken>Zoeken in uitspraken
   Zoekresultaat – inzien documentPrint het document.
   ECLI:NL:RBAMS:2013:5315
   Deeplink
   InstantieRechtbank AmsterdamDatum uitspraak22-08-2013Datum publicatie 22-08-2013 ZaaknummerAMS 13/1950, AMS 13/2386, AMS 13/2390, AMS 13/2403, AMS 13/2074, AMS 13/2076, AMS 13/2377, AMS 13/2080, AMS 13/2081, AMS 13/2083, AMS 13/2079 ANW
   RechtsgebiedenBestuursrecht
   Bijzondere kenmerkenEerste aanleg – meervoudig
   Inhoudsindicatie
   Elf Turkse en Marokkaanse weduwen hebben als gevolg van de invoering van het zogeheten woonlandbeginsel op 1 januari 2013 in de wet een vermindering van veertig procent op hun nabestaandenuitkering.

   In dat beginsel is vastgelegd dat de uitkering van (onder meer) in Turkije en Marokko wonende nabestaanden wordt aangepast aan het niveau van de kosten van levensonderhoud in die landen.

   De bestuursrechter oordeelt dat verlaging in strijd is met verschillende internationale regelingen.

   Die regelingen verbieden het onderscheid te maken op basis van de woonplaats van de uitkeringsgerechtigde. De rechter heeft de verlagingen daarom ongedaan gemaakt.

   WetsverwijzingenAlgemene nabestaandenwet
   Algemene nabestaandenwet 17
   VindplaatsenRechtspraak.nl
   USZ 2013/312 met annotatie door F.J.L. Pennings
   RSV 2014/141
   Uitspraak
   RECHTBANK AMSTERDAM
   Bestuursrecht

   zaaknummers: AMS 13/1950, AMS 13/2386, AMS 13/2390, AMS 13/2403, AMS 13/2074, AMS 13/2076, AMS 13/2377, AMS 13/2080, AMS 13/2081, AMS 13/2083, AMS 13/2079 ANW
   uitspraak van de meervoudige kamer in de zaken tussen
   [eiser 1], wonende te [plaats], gemachtigde E. Köse,
   [eiser 2], wonende te [plaats], gemachtigde T. Harmankaya,
   [eiser 3], wonende te [plaats], gemachtigde T. Harmankaya,
   [eiser 4], wonende te [plaats], gemachtigde T. Harmankaya,
   [eiser 5], wonende te [plaats], gemachtigde C.A.J. de Roy van Zuydewijn,
   [eiser 6], wonende te [plaats], gemachtigde C.A.J. de Roy van Zuydewijn,
   [eiser 7], wonende te [plaats], gemachtigde N. Türkkol,
   [eiser 8], wonende te [plaats], gemachtigde C.A.J. de Roy van Zuydewijn,
   [eiser 9], wonende te [plaats], gemachtigde C.A.J. de Roy van Zuydewijn,
   [eiser 10], wonende te [plaats], gemachtigde C.A.J. de Roy van Zuydewijn,
   [eiser 11], wonende te [plaats], gemachtigde C.A.J. de Roy van Zuydewijn,
   eiseressen,
   en
   de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,
   verweerder,
   gemachtigden J.Y. van den Berg en mr. M.M.W. van der Ent.
   Procesverloop
   Verweerder heeft bij besluiten van 5, 11 en 19 december 2012 aan eiseressen meegedeeld dat hun uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw), met ingang van 1 januari 2013 zal worden aangepast aan het kostenniveau van het land waar zij wonen.
   Bij besluiten van 29 maart 2013 (de bestreden besluiten) heeft verweerder de daartegen door eiseressen gemaakte bezwaren ongegrond verklaard.
   Eiseressen hebben tegen deze besluiten beroep ingesteld. Verweerder heeft verweerschriften ingediend.
   De rechtbank heeft de zaken gevoegd behandeld ter zitting van 30 mei 2013. Partijen hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigden. In plaats van mr. Köse is in de zaak van [eiser 1] opgetreden mr. A. Dürmüs.
   Overwegingen
   1.
   Feiten en omstandigheden

   1.1.
   Eiseressen, van Marokkaanse respectievelijk Turkse nationaliteit, wonen in Marokko respectievelijk Turkije en ontvangen allen al geruime tijd en in ieder geval vanaf een tijdstip voor 1 januari 2013, een Anw-uitkering vanuit Nederland op grond van het feit dat zij nabestaande zijn van een overleden echtgenoot, die in Nederland werkzaam is geweest.

   1.2.
   Per 1 januari 2013 is deze uitkering (opnieuw) vastgesteld naar een bedrag van 60%, dit in het kader van de invoering van het woonlandbeginsel in (onder meer) de Anw.

   1.3.
   De gronden van de beroepen, alsmede de door verweerder gegeven motivering van de bestreden besluiten, zullen hierna aan de orde komen onder de inhoudelijke beoordeling.

   2.
   Inhoudelijke beoordeling

   2.1. Partijen zijn in de onderhavige gedingen verdeeld over de vraag of de invoering van het zogeheten woonlandbeginsel in de Anw in strijd is met diverse internationaalrechtelijke bepalingen.

   2.2.
   Op 1 juli 2012 is de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid in werking getreden voor de Anw (Staatsblad 8 mei 2012, nr. 198). Voor personen die voor 1 juli 2012 recht hadden op een Anw-uitkering is de wet op 1 januari 2013 in werking getreden. Door de inwerkingtreding van de Wet woonlandbeginsel is onder meer artikel 17 van de Anw gewijzigd. Dit artikel luidt – samengevat en voor zover hier van belang – met ingang van 1 juli 2012 als volgt:
   1.
   De bruto nabestaandenuitkering wordt op een zodanig bedrag vastgesteld, dat na aftrek van de gebruikelijke belastingen, premies en kortingen, de netto nabestaandenuitkering gelijk is aan 70% van het netto minimumloon.
   2. (…)
   3.
   De bruto nabestaandenuitkering bedraagt voor een nabestaande die woont buiten Nederland, een van de andere lidstaten van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van het op grond van het eerste of tweede lid vastgestelde bedrag. Het percentage wordt zo bepaald dat het een weergave is van de verhouding tussen het kostenniveau van het land waar de nabestaande woonachtig is en dat van Nederland. Het percentage bedraagt maximaal 100.

   2.3.
   In de (bijlage bij de) Regeling woonlandbeginsel is bepaald dat het percentage bedoeld in artikel 17, derde lid, van de Anw voor Marokko en Turkije voor het jaar 2013 is vastgesteld op 60%.

   3.
   Met betrekking tot Turkije

   3.1.
   De Turkse eiseressen hebben onder meer aangevoerd dat artikel 17, derde lid van de Anw in strijd is met artikel 6, eerste lid, van het Besluit 3/80 van de Associatieraad van 19 september 1980 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen van de lidstaten der Europese Gemeenschappen op Turkse werknemers en hun gezinsleden (PB 1983, C 110, blz. 60; hierna: Besluit 3/80).
   In het eerste lid van dit artikel is het volgende bepaald:
   “Tenzij in dit besluit anders is bepaald, kunnen de uitkeringen bij invaliditeit, ouderdom of de uitkeringen aan nagelaten betrekkingen alsmede de renten bij arbeidsongevallen en beroepsziekten, verkregen op grond van een wettelijke regeling van een of meer Lidstaten, op generlei wijze worden verminderd, geschorst, ingetrokken of verbeurd verklaard op grond van het feit dat de rechthebbende in Turkije woont of op het grondgebied van een andere Lidstaat dan die, op het grondgebied waarvan zich het orgaan bevindt dat deze uitkering verschuldigd is. …”
   3.2.
   Naar het Hof van Justitie van de EG/EU (hierna: het Hof) in het arrest inzake Akdas e.a. heeft geoordeeld (arrest te vinden op http://curia.europa.eu, onder nummer C-485/07), moet artikel 6, eerste lid, eerste alinea, van Besluit 3/80 aldus worden uitgelegd dat het rechtstreeks toepasselijk is, zodat de Turkse onderdanen op wie deze bepaling van toepassing is, het recht hebben zich er voor de rechterlijke instanties van de lidstaten rechtstreeks op te beroepen, om ervoor te zorgen dat hiermee strijdige nationale regels buiten toepassing worden gelaten.

   3.3.
   Verweerder stelt zich – samengevat – op het standpunt dat de toepassing van artikel 17, derde lid, van de Anw geen in strijd oplevert met artikel 6 van Besluit 3/80, omdat er in de onderhavige gevallen geen sprake is van een vermindering van de uitkering waarop de Anw recht geeft. Er is slechts sprake van differentiatie. De uitkering waarop men volgens de Anw recht heeft wordt, in overeenstemming met artikel 6 van Besluit nr. 3/80, ongewijzigd uitbetaald en geëxporteerd. Er vindt dus geen exportbeperking plaats met de huidige regeling. Er is geen sprake van strijdigheid met de jurisprudentie van het Hof.

   3.4.
   De rechtbank volgt dit standpunt van verweerder niet.

   3.5
   In de onderhavige gevallen is sprake van een situatie waar –naar de letterlijke tekst genomen- artikel 6 van Besluit 3/80 op ziet. De nabestaandenuitkeringen van eiseressen, verkregen op grond van wettelijke bepalingen, zijn verminderd met 40% op grond van het feit dat zij in Turkije wonen.

   3.6
   Daaraan doet niet af dat de wetgeving niet in de vorm van een betalingsbeperking naar het buitenland is gegoten, maar in die van een gewijzigde vaststelling van aanspraken. Dit gegeven laat immers onverlet dat deze wetgeving feitelijk met name in een exportsituatie toepasselijk is en feitelijk ook leidt tot een vermindering van het bedrag aan uitkering dat wordt geëxporteerd.
   Anders gezegd: het enkele feit dat de wet niet in de vorm van een betalingsbeperking is gegoten maar in de vorm van een lagere vaststelling van het recht op uitkering, wil niet zeggen dat de wet materieel geen betrekking heeft op export van uitkering.
   3.7.
   De stelling van verweerder dat de nationale wetgeving niet zozeer differentieert naar woonplaats alswel naar het kostenniveau van het land waar de betrokkene woont, doet niet af aan het feit dat de verwijzing naar het lagere kostenniveau onverbrekelijk samenhangt met het feit dat eiseressen in Turkije wonen, en dat de tekst van de Regeling uitsluitend spreekt over het land waar betrokkene woont.

   3.8.
   De rechtbank voegt daar nog aan toe, dat als dit standpunt van verweerder zou worden gevolgd, aanpassing van de uitkeringen op grond van het wonen in Turkije, mits bij wet op formeel juiste wijze vastgelegd, altijd mogelijk zou zijn. Artikel 6 van Besluit 3/80 zou dan slechts een procedurele waarborg bieden voor de wijze van aanpassing van aanspraken. Daarmee zou het nuttig effect van die beschermende bepaling vrijwel geheel kunnen worden ondermijnd, en dat verdraagt zich niet met het doel van die bepaling. Het gebruik van de zinsnede “op generlei wijze” in die bepaling had dan gevoeglijk achterwege kunnen blijven.

   3.9.
   De rechtbank overweegt verder dat de wijziging in de hoogte van de uitkering niet is ingegeven door een wijziging in de persoonlijke omstandigheden van eiseressen, maar wordt veroorzaakt door het feit dat eiseressen in Turkije wonen. In de Bijlage bij de Regeling woonlandbeginsel is die koppeling met het woonland ook rechtstreeks en direct gelegd.
   Dat is in strijd met het verbod in het bepaalde in artikel 6 om bepaalde gevolgen te verbinden aan het feit dat de rechthebbende in Turkije woont.
   3.10.
   Naar het oordeel van de rechtbank is het bepaalde in artikel 17, derde lid van de Anw, in samenhang met de Regeling en de Bijlage daarbij niet alleen in strijd met de letterlijke tekst van artikel 6 van Besluit 3/80, maar ook met het doel dat de communautaire wetgever met laatstgenoemd artikel heeft beoogd.

   3.11.
   In overweging 78 van het arrest Akdas overweegt het Hof dat (ook daar) sprake is van een verworven recht op sociale uitkeringen. Daaruit leidt de rechtbank af dat de omstandigheid dat sprake is van verworven rechten van belang is in het kader van de toepassing van artikel 6 van Besluit 3/80.
   De rechtbank stelt vervolgens vast dat eiseressen voor 1 juli 2012 het recht op een”hoge” nabestaandenuitkering reeds hadden verworven, en dat die uitkering vanaf 1 juli 2013 is verminderd naar 60% van het daarvóór geldende niveau. Ook in de situatie van eiseressen is feitelijk dus sprake van verworven rechten, en dat vormt eens te meer steun voor de conclusie dat hun situatie wel degelijk valt onder artikel 6 van Besluit 3/80.
   3.12.
   Voor zover verweerder heeft bedoeld te stellen dat in casu geen sprake is van een onderscheid naar nationaliteit of woonplaats zonder meer, maar van een onderscheid waarvoor een rechtvaardigingsgrond bestaat (te weten: het verschil in kosten van levensonderhoud), merkt de rechtbank het volgende op.
   Ook dan blijft staan dat artikel 6 van Besluit 3/80 uitdrukkelijk en zonder meer een onderscheid naar woonplaats verbiedt. Blijkens ro. 76 van het arrest Akdas geeft artikel 6, eerste lid van Besluit 3/80 uitdrukking aan het beginsel dat voor de in dit artikel bedoelde socialezekerheidsuitkeringen geen bepalingen inzake woonplaats mogen worden vastgesteld. In ro. 80 is voorts vastgesteld dat Besluit 3/80 geen enkele afwijking of beperking van het in artikel 6, eerste lid neergelegde verbod op bepalingen inzake woonplaats bevat. Gegeven deze formuleringen van het Hof is de rechtbank van oordeel dat ten aanzien van een schending van artikel 6 geen rechtvaardigingsgronden kunnen worden aangevoerd.
   3.13.
   Los daarvan ziet de rechtbank niet dat de omstandigheid dat er een ander kosten-/koopkrachtniveau is in Turkije, het gemaakte onderscheid kan rechtvaardigen. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat ervan uit mag worden gegaan dat in Turkije ook ten tijde van de vaststelling van het Besluit nr. 3/80 een ander kostenniveau dan in in de EG/EU heerste en dat de verdragsluitende partijen – om hen moverende redenen – desondanks artikel 6 van Besluit 3/80 hebben vastgesteld.

   3.14.
   Waar het betreft het onderscheid dat door verweerder is gemaakt tussen de situatie in de EU/EER en daarbuiten, wijst de rechtbank er verder op dat de formulering van artikel 6 van Besluit 3/80 vrijwel gelijkluidend is aan die van artikel 7 van Verordening 883/2004 (voorheen artikel 10 van Verordening 1408/71).
   De gelijkluidendheid van artikelen is naar het oordeel van de rechtbank reeds een aanwijzing dat de artikelen op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd. Indien artikel 7 van Verordening 883/2004 aan invoering van het woonlandbeginsel in de weg staat, valt niet, althans niet direct, in te zien waarom die invoering wel mogelijk is in de relatie met Turkije.
   3.15.
   Verweerder heeft gesteld dat niet alleen de tekst bepalend is, maar dat ook de context van de verschillende artikelen een belangrijke rol speelt bij de uitleg daarvan. Verweerder meent dat aan de artikelen 10 van Verordening 1408/71 en 7 van Verordening 883/2004 een andere betekenis dient te worden gegeven dan aan artikel 6 van Besluit 3/80, omdat de Verordeningsartikelen tot stand zijn gekomen met het oog op het vrij verkeer van werknemers. Vanwege dat aspect zou de toepassing van het woonlandbeginsel ten aanzien van EU- en EER-onderdanen in strijd komen met genoemde verordeningsartikelen. Verweerder acht verder het arrest Akdas niet rechtstreeks toepasselijk in dit geval, nu dit arrest niet is gewezen in het kader van het vrije verkeer van werknemers. Daarvan is ook geen sprake in relatie tot Turkije. Bij artikel 6 kan dan ook niet aan dezelfde (hogere) norm van het vrij verkeer van werknemers worden getoetst als in EU-verband geschiedt. Verweerder verwijst naar de uitspraak van 15 september 2009 van de Centrale Raad van Beroep (CRvB, LJN: BJ3847) waarin is overwogen dat niet-EU-onderdanen geen beroep kunnen doen op de werking van vrij verkeer.

   3.16.
   De rechtbank volgt verweerder ook in deze redenering niet.
   Daartoe stelt de rechtbank voorop dat het Hof zich in vaste rechtspraak op het standpunt stelt dat bepalingen uit het associatierecht die dezelfde tekst hebben als artikelen in de Verordening 1408/71 (en dus ook 883/2004) op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd, althans als leidraad dienen voor de uitleg van associatiebepalingen (zie onder meer de arresten Sürül,4 mei 1999, C-262/96, Bozkurt, 6 juni 1995, C-434/93, en Ziebell, 8 december 2011, C-371/08 (alle te vinden op http://curia.europa.eu, onder genoemde zaaknummers). Redengevend voor het Hof was daarvoor dat blijkens artikel 12 van de Associatieovereenkomst EEG-Turkije en artikel 36 van het bij die Overeenkomst behorende Aanvullend Protocol het destijds de bedoeling was om tussen Turkije en de lidstaten van de EEG, thans EU, onderling geleidelijk vrij verkeer van werknemers tot stand te brengen.
   Dat leidt dan echter niet tot een verschil in interpretatie tussen bepalingen van EU-recht en van associatierecht, maar veeleer tot onderlinge afstemming.
   Waar verweerder en de wetgever menen dat onder artikel 10 van Verordening 1408/71 (thans artikel 7 van Verordening 883/2004) invoering van het woonlandbeginsel in de Anw niet mogelijk is, valt dan ook niet in te zien dat die invoering dan wel mogelijk is in de relatie tot Turkije. In het licht van de geleidelijke verwezenlijking van het vrij verkeer van werknemers, ligt het veeleer voor de hand om de creatie van een verschil in behandeling tussen Turkse en EU-onderdanen juist problematisch te achten.
   3.17.
   Specifiek met betrekking tot het arrest Akdas wijst de rechtbank verder op het volgende.
   Ook in dat arrest is het vrije verkeer van werknemers aan de orde is geweest. Het ging daarbij echter niet om de vraag of op grond van dat vrije verkeer aan artikel 6 van Besluit 3/80 een extra bescherming zou moeten worden ontleend, maar om de vraag of (in het licht van artikel 59 van het Aanvullend Protocol bij de Associatieovereenkomst EEG-Turkije) de bescherming die dat artikel biedt niet te groot is, waar zij (in zaken als die van Akdas) sterker bleek te zijn dan de bescherming die het EU-recht aan EU-onderdanen bood.
   De vraag was of dat niet leidde tot strijd met dat artikel en/of
   het gelijkheidsbeginsel. Het Hof heeft echter geoordeeld dat in dit opzicht van gelijke gevallen geen sprake is, en wijst erop dat Akdas c.s. feitelijk geen gebruik (meer) kunnen maken van het vrije verkeer. Daarom zijn zij niet gelijk te stellen aan werknemers met vrij verkeer. Dat leidt dan tot het eindresultaat dat zij niet een mindere of gelijke bescherming genieten dan die werknemers, maar (op grond van artikel 6 van Besluit 3/80) zelfs juist een hogere.
   De rechtbank ziet dan ook niet hoe de onder punt 3.15 weergegeven stellingname van verweerder kan leiden tot een geringere bescherming van eiseressen en een uitkeringsniveau dat lager ligt dan dat van EU-onderdanen.
   3.18.
   Gelet op het vorenoverwogene is de rechtbank van oordeel dat de bestreden besluiten strijden met artikel 6 van Besluit 3/80. In dat oordeel ziet de rechtbank zich ook nog gesteund door de verklaring van de Europese Commissie in de brief van 16 november 2012 dat toepassing van het woonlandbeginsel op Turkse rechthebbenden op een nabestaandenpensioen in strijd is met artikel 6 Besluit 3/80.

   3.19.
   De beroepen van eiseressen zijn gegrond.

   3.20.
   Gelet hierop ziet de rechtbank geen aanleiding voor een bespreking van de overige door eiseressen aangevoerde gronden.

   4.
   Met betrekking tot Marokko

   4.1.
   De Marokkaanse eiseressen hebben zich primair op het standpunt gesteld dat artikel 17, derde lid, van de Anw in strijd is met de artikelen (3 en) 5 van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (hierna: NMV).

   4.2.
   Artikel 5, eerste lid, van het NMV luidt als volgt.
   De uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, bij ouderdom of aan nabestaanden, de uitkeringen bij overlijden en de kinderbijslagen verkregen op grond van de wettelijke regelingen van een van de Verdragsluitende Partijen, kunnen op generlei wijze worden verminderd, gewijzigd, geschorst, ingetrokken of verbeurd verklaard op grond van het feit dat de rechthebbende of het kind woont op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Partij dan die op het grondgebied waarvan het orgaan dat de uitkering verschuldigd is, zich bevindt.
   4.3.
   De rechtbank stelt vast dat de tekst van artikel 5, eerste lid, van het NMV gelijkluidend is aan die van artikel 6 van Besluit 3/80. Ook artikel 5 van het NMV verbiedt in duidelijke bewoordingen de vermindering enz. van de daar bedoelde uitkeringen, waartoe de Anw ook behoort, op grond van het feit dat de rechthebbende of het kind woont op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Partij dan die op het grondgebied waarvan het orgaan dat de uitkering verschuldigd is.

   4.4.
   De rechtbank is van oordeel dat dit artikel tekstueel gezien daarom eenzelfde uitleg verdient, en verwijst daarbij naar hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de tekst van artikel 6 van Besluit 3/80.

   4.5.
   Wanneer met betrekking tot artikel 5 van het NMV wordt gekeken naar de context, is die een andere dan die van artikel 6 van Besluit 3/80. Besluit 3/80 is gebaseerd op de Associatieovereenkomst die is gesloten tussen de Europese Gemeenschap (thans: Unie) en Turkije, terwijl artikel 5 van het NMV onderdeel is van een tussen Nederland en Marokko gesloten bilateraal verdrag.

   4.6.
   Dat doet niet af aan de verbindendheid van artikel 5. Het wil evenmin zeggen dat het unierecht in het geheel geen rol speelt waar het betreft de zaken van eiseressen uit Marokko.

   4.7.
   In dit verband wijst de rechtbank op de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds. Ook die overeenkomst voorziet in de instelling van een Associatieraad. Deze heeft ook reeds vergaderd. Op 9 december 2010 heeft de Associatieraad een besluit vastgesteld betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

   4.8.
   Dit besluit is weliswaar vastgesteld, maar nog niet in werking getreden. De rechtbank kan dan ook niet rechtstreeks toetsen aan dit besluit. Dat laat onverlet dat die inwerkingtreding op enig moment in de toekomst wel kan worden verwacht, en dat dat besluit dus een indicator vormt voor de te verwachten unierechtelijke rechtsontwikkeling.

   4.9.
   Ook dit besluit bevat in detail uitgewerkte bepalingen met betrekking tot de wijze waarop door de EU en Marokko over en weer dient te worden omgegaan met sociale zekerheidsuitkeringen van onderdanen.
   In artikel 1 eerste lid onder b) onder “verordening” is vermeld: Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.
   In artikel 1 eerste lid onder i staan vermeld onder “exporteerbare prestaties”: nabestaandenpensioenen in de zin van de verordening, met uitzondering van bijzondere, niet op premie-of bijdragebetaling berustende prestaties als vermeld in bijlage X bij de verordening.
   Artikel 2, eerste lid onder a, van dit besluit bepaalt dat voor wat betreft “Personele werkingssfeer” dit besluit van toepassing is op werknemers die Marokkaans onderdaan zijn en legaal werken of legaal hebben gewerkt op het grondgebied van een lidstaat en op wie de wetgeving van een of meer lidstaten van toepassing is of geweest is, en hun nabestaanden.
   Artikel 4, eerste lid van dit besluit bepaalt in het kader van “Opheffing van woonplaatsvereisten”:
   Exporteerbare prestaties in de zin van artikel 1, lid 1, onder i), waarop de in artikel 2, onder a) (…) bedoelde personen recht hebben, kunnen niet worden verminderd, gewijzigd, geschorst, ingetrokken of verbeurd verklaard op grond van het feit dat de rechthebbende:
   i) wat een prestatie op grond van de wetgeving van een lidstaat betreft, op het grondgebied van Marokko woont (…).
   4.10.
   Kort samengevat en voor zover hier van belang bevat deze regeling een bescherming voor weduwen bij export van nabestaandenpensioen die aansluit bij de voor EU-onderdanen geldende regeling in Verordening 883/2004. Dat wijst veeleer op een aansluiting bij de Europese regelgeving, en niet op het creëren van een verschil in behandeling tussen Marokkaanse en Europese nabestaanden.
   De rechtbank wijst er verder nog op dat het Anw-weduwenpensioen niet is geplaatst op Bijlage X van Verordening 883/2004, zodat in het kader van artikel 1, eerste lid onder i verwacht mag worden dat daarop feitelijk onverkort het bepaalde in artikel 7 van Verordening 883/2004 van toepassing zal worden.
   4.11.
   Ook de beroepen van deze eiseressen zijn gegrond. Gelet daarop ziet de rechtbank geen aanleiding voor een bespreking van de overige door eiseressen aangevoerde gronden.

   5.
   In alle zaken

   5.1.
   Gegeven de gegrondverklaring van de beroepen, dienen de bestreden besluiten te worden vernietigd. De rechtbank herroept de primaire besluiten en ziet voorts aanleiding te bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde bestreden besluiten. De rechtbank kan zelf in de zaken voorzien, omdat niet in geschil is dat eiseressen, als artikel 17 derde lid, van de Anw niet mag worden toegepast, recht hebben op dezelfde Anw-uitkering als voorheen. Verweerder dient dan ook de uitbetaling van de Anw-uitkering te hervatten en de achterstallige bedragen uit te keren.

   5.2.
   Eiseressen [eiser 5], [eiser 6], [eiser 11], [eiser 8], [eiser 9] en [eiser 10] (van gemachtigde De Roy van Zuydewijn, zaaknummers 13/2074, 13/2076, 13/2079, 13/2080, 13/2081, 13/2083) hebben verzocht verweerder te veroordelen tot betaling van de wettelijke rente over de na te betalen bedragen. De rechtbank wijst dit verzoek toe.
   Voor de overige zaken wijst de rechtbank erop dat eiseressen zich tot verweerder kunnen wenden met een verzoek om vergoeding van de wettelijke rente.
   5.3.
   De rechtbank ziet aanleiding verweerder te veroordelen tot betaling van de proceskosten aan de zijde van eiseressen, begroot (per eiseres) op € 944,- (1 punt voor het verschijnen ter zitting en 1 punt voor de indiening van een beroepschrift maal € 472,- per punt) en te bepalen dat verweerder het door eiseressen betaalde griffierecht moet vergoeden.
   De rechtbank wijst er daarbij nog op dat weliswaar gesproken zou kunnen worden van een schaalvoordeel gelet op de gevoegde behandeling van de zaken, maar dat anderzijds het gewicht van de zaken bepaald niet als licht kan worden gekwalificeerd. Onder die omstandigheden is een forfaitaire gebruikelijke vergoeding individueel per eiseres aangewezen te achten.
   Beslissing
   De rechtbank

   verklaart de beroepen gegrond;

   vernietigt de bestreden besluiten;

   herroept de besluiten van 5, 11 en 19 december 2012 en bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde bestreden besluiten;

   veroordeelt verweerder tot betaling van schadevergoeding in de zin van de wettelijke rente over de nabetalingen aan de hiervoor onder 5.2 genoemde eiseressen;

   bepaalt dat verweerder aan iedere eiseres het door haar betaalde griffierecht van € 44,- vergoedt;

   veroordeelt verweerder in de proceskosten van het geding tot een bedrag van € 944,-, te betalen aan iedere eiseres.
   Deze uitspraak is gedaan door mr. T.P.J. de Graaf, voorzitter,
   mrs. A.D. Reiling en H.J. Tijselink, leden, in aanwezigheid van
   mr. I.H.H. Krajenbrink, griffier.
   De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 22 augustus 2013.
   de griffier is buiten staat te tekenen de voorzitter
   Rechtsmiddel
   Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep.

   Afschrift verzonden op:
   D: B
   SB

   Moeilijk, maar het lijkt op verhuizen naar Turkije of marroco

 1. ik zit in hetzelfde schuitje marian.ik ben weduwe geworden in 2011,en ben ook van 1950,dus ik zit al meer dan 3 jaar zonder inkomen,en moet nog 1jaar verder zonder inkomen.hoe kan zoiets in nederland gebeuren???

 2. Mijn man en ik hebben heel ons leven belasting betaald nu is mijn man in nov 2013 gestorven en ben ik gelijk op 0 gezet moet nu van mijn spaar centjes leven tot ik volgend jaar 65 word

  • Bij moeder precies hetzelfde centen waar ze samen hard voor gewerkt hebben en andere krijgen het zo in handen ik hoop dat er eens gerechtigheid komt het is allemaal al erg genoeg als je er eens alleen voor komt te staam toch

   • Ik vindt dit niet eerlijk.Ben weduwe sinds 2006 en ben geboren in 1950 ook ik krijg geen weduwe uitkering,moest maar meer gaan werken zeggen ze dan . Ik strijd ook mee.

 3. Hoe kan zoiets in Nederland gebeuren , ook ik ben sinds 2007 weduwe en ook ik krijg hier geen euro uitbetaald ben helaas van 1956 .
  Maar ben niet helemaal ongelukkig krijg nog een kleine weduwen uitkering van mijn man zijn land Duitsland , waar ze hier weer eens mij de AOW en Zvw van laten betalen en die is niet zuinig ben haast de helft van mijn pensioentje kwijt , natuurlijk weet ik dat ik daar voor moet op komen , maar er blijft niet veel over om van rond te komen .
  Het is gewoon ongerecht dat zulke jonge vrouwen wel een uitkering krijgen en het eigen volk kan verrekken .

  • Hallo Martje , Ik ben weduwe sinds 2008 en krijg een klein pensioentje van mijn overleden man uit Duitsland , omdat hij 15 jaar in Duitsland heeft gewerkt , maar dat trekken ze hier weer van mijn ANW af .
   Nu krijg ik begin volgend jaar mijn eerste AOW weet jij dan of ik dit pensioentje uit Duistland nog ga ontvangen ??. en-of gaan ze dat ook van mijn AOW aftrekken.

   Als er hier een recht zaak komt om ook van terug werkende kracht die Euro 1400 te bemachtigen ga ik zeker meedoen.
   Met vriendelijke groet M.Hagen

   • Mijn moeder, nu overleden, kreeg 3 pensioentjes vanuit Duitsland; mijn vader had daar voor WOII gewerkt. Kreeg veel gedonder met huursubsidie en dusdanig inkomstenbelasting betalen, dat ze altijd onder de WAO uitkwam. Daarom heeft ze toen maar de pensioentjes stopgezet.

   • Ik ben vanaf 17 september 2014 weduwe. Heb vanaf m’n achttiende allerlei vrijwilligers werk gedaan, en de keus gemaakt om er te zijn als de kinderen uit school kwamen.
    Ik heb mijn man jaren verzorgd, laatste maanden dag en nacht tot hij is overleden
    en krijg nu helemaal niets, eerst de spaarcenten opeten, en daarna je rijtjeshuis , maar je bent te oud en te duur. Ik voel me gediscrimineerd in mijn eigen land vanwege mijn leeftijd ( 57 jaar)

    • Als je als 73 jarige Nederlander , die 5 jaar in het buitenland heeft gewerkt , je ABP pensioen en je aow krijgt zie je dat er ruim 40% op gekort is . Dit terwijl je vanaf je 17e gewerkt hebt en belasting hebt afgedragen ( tussen de 52 en 72% ) . Het loont dus om niet te werken , en te gaan luieren , al dan niet op een mediteraan strand.

 4. Was dit een Marokkaanse rechter, die discrimereneert tegen de Nederlandse weduwen. Dat NL nog een rechtsstaat is met democratie blijkt nu eens weer van niet. Jammer dat dit in NL kan, nog maar op Wilfers stomen, fur weet wel raad met dit doortrekken praktijken.

 5. Oo ik wil hier aan meewerken, ben 6 jaar weuwe, had zelf wao uitkeringkje; n en kreeg 62€ bijgepast.viel nog net binnen de wet ,gebeld met uwv,och mevr, u hebt nog geluk, bent van voor 1950;;;;;;;;;;;;WAT EEN LAND,schande VOOR ZÓN RIJK LANd, DE voedselbank, ik wil ook 1400€, waar moet ik zijn????
  Nog beter mss imigreren en graag met het bedrag wat me toe komt……….zooitje

   • ik zelf ben van 1966 en ben sinds 3 juni 2013 weduwe.
    Heb nog twee thuiswonende schoolgaande kinderen.
    Krijg wel een weduwe uitkering.
    Als de jongste 21 word, vervalt de uitkering en moet ik het maar uitzoeken.
    Ben minder gaan werken om meer bij de kinderen te kunnen zijn die hun vader erg missen.
    Mag i.v.m de uitkering maar 750 euro bruto bij verdienen.
    Geen vetpot.
    Kreeg overigens een brief binnen dat ik in januari 2015 200 euro gekort ga worden.
    Uitleg was dat iedereen met kinderen vanaf 1 januari een uitkering ontvangt voor alleenstaande zonder kinderen.
    Ze bestaan zeker niet meer was mijn antwoord.
    Echt belachelijk.
    Het leven word steeds zwaarder en rondkomen word steeds moeilijker.
    Wil ook graag mee doen.

 6. Ik zeg trek ten strijde. Vorm met z,n alle een zo groot mogelijke groep en neem iemand in de arm die jullie gaan helpen en deze zaak misschien wel recht kunnen trekken. Tip 2 praar er in elk geval voordurend over en maak dit bekend aan iedereen die je ken. Nederlanders moeten strijden voor hun eigen recht. Dus Iedereen ga dit gevecht aan ! ! !

 7. En de nieuwe wet voor ouderen kost mij 2400 per jaar minder inkomen hoe krom kunnen wij zijn in Nederland dit gaat echt de verkeerde kant op ik moet maar verhuizen naar maroco en daar gaan wonen

 8. ik ben geen weduwe maar wat schaam ik me voor deze regering.mensen die dit land na de oorlog opgebouwd hebben .worden nu gestraft oor allerlei nieuwe wetten. aan de andere kant het nederlandse volk is laks,want we hadden met zijn allen allang in de haag moeten staan en rutte en zijn kornuiten eens flink moeten bekogelen met rotte eieren en tomaten.grote schnde is dit.

 9. Dit is het topje van de ijsberg mensen u weet maar half hoe dit vieze smerige kabinet inelkaar steekt zitten zelf het dichts bij het vuur en warmen zich het beste he en als het ze niet bevalt stappen ze op met een wachtgeld regeling van 9000 bruto per maand schaam me kapot dat ik nederlander ben oja en die buitenlanders zijn niet de schuld die pakken aan wat ze in de schoot geworpen krijgen door dit lekkere nederlandse kabinet schande is het BAH en nog eensBAH

  • Je moet geen bah zeggen tegen het kabinet, die hadden juist de regeling bedacht dat ze betaald zouden krijgen naar de kosten voor levensonderhoud in het betreffende land. Het is het zieke brein van de rechter die deze uitspraak heeft gedaan!

 10. Tja en als weduwnaar moet je maar gewoon blijven werken. Want dat is hier helemaal niet fatsoenlijk geregeld. Dus voor alle weduwen: noet zo zeiken en gewoon werken voor je geld!!! ( en voordat iedereen begint te roepen dat ik respectloos ben: ik was op mijn 25e weduwnaar, dus ik weet heel goed waar ik het over heb)

  • Het is natuurlijk ontzettend triest als je weduwe of weduwnaar wordt maar dat betekend niet dat je dan plotseling niet meer kunt werken. De “oude” regeling was gebaseerd op het traditionele rollenpatroon. Moeder thuis bij de Kids en vader zorgt voor het geld.

 11. Ik ben sinds augustus 1997 weduwe en van 1951. Ik heb, tot mijn kinderen 18 jaar waren, een Anw uitkering gehad en daarna ook nog omdat wij hier een verzekering voor hadden afgesloten.

 12. Ik heb een mail gestuurd naar STICHTING MELDPUNT COLLECTIEF ONRECHT, en heb daarin uitgelegd wat mijn situatie is (ben sinds 2004 weduwe met 2 kinderen) en heb gevraagd of hun iets voor mij kunnen beteken. Als iedereen dit nu doet, dan maken we misschien kans. Even op Google SMCO intikken en dan kom je op hun site terecht. Even een contactformulier invullen met een kleine uitleg waar het over gaat en als het goed is nemen hun contact op met je.
  Dus mensen alstublieft, klim even achter het toetsenbord en mail, hoe meer mensen dit doen, hoe meer kans we maken. EIGEN VOLK EERST is mijn motto. Dus kom op Nederland, we laten ons horen.

 13. Werkelijk niet te bevatten dit.
  Mijn stiefmoeder kon haar eigen geld eerst maar lekker gaan opmaken toen ze in 2000 weduwe werd en nu kan ze haar huizen verkopen omdat het geld op is pfff
  Je kan beter maar een uitkering hebben en een doek op je hoofd dan kan je er misschien nog wel een keertje in dit opvreet land bah bah bah bah baahhhhh

 14. sluit mij graag aan ben sinds 1992 weduwe was toen 36 jaar al jaren hard aan het werk om het hoofd boven water te houden en dan hoor je dit te triest voor worden. Samen maken we ons sterk dat hebben we in de loop van de jaren wel geleerd.

 15. Iedereen kan nu apart naar de rechtbank gaan, of men kan zich samenvoegen en als 1 “front” naar de rechtbank gaan. De kosten voor de advocaat kunnen dan door een hoop mensen gedeeld worden. Wanneer de rechtbank beslist dat het woonlandbeginsel niet van toepassing is op Nederlandse Weduwen kun je naar het Europees Hof (Europees hof voor de Rechten van de Mens) in Straatsburg gaan.

 16. Laten we nou niet massaal die weduwvrouwen uit Marokko gaan lopen zieken, alsof zij er iets aan kunnen doen dat het zo krom geregeld is hier. Kom gewoon voor jezelf op zonder te discrimineren, anders ben je niet veel anders dan degene waar je boos op bent. Ik vind het ook belachelijk, maar dat heeft niets met die vrouwen of hoofddoeken te maken.

  • Laten we nou niet massaal die weduwvrouwen uit Marokko gaan lopen zieken, alsof zij er iets aan kunnen doen dat het zo krom geregeld is hier. Kom gewoon voor jezelf op zonder te discrimineren, anders ben je niet veel anders dan degene waar je boos op bent. Ik vind het ook belachelijk, maar dat heeft niets met die vrouwen of hoofddoeken te maken.

   Je zit blijkbaar zelf niet in deze situatie Monique, want zou dat wél zo zijn, dan was je reactie beduidend anders geweest!!
   Die marrokkaanse vrouwen kunnen er misschien niets aan doen dat ze weduwe zijn….maar als hun man HIER een pensioen opgebouwd heeft (en dat doe je in Nederland écht niet in een paar jaar!) dan zouden ze zonder meer blij moeten zijn met het bescheiden pensioen wat wij als nederlandse weduwen krijgen! Gaan ze terug naar hun geboorteland,, dan kunnen ze daar, met wat ze hier aan pensioen ontvangen zelfs riant van leven, want de levensstandaard ligt daar stukken lager! . Bovendien zie ik op de foto (misschien een misverstand!!) een jonge vrouw die denkelijk NA 1950 geboren is en hier dus niet eens récht op weduwe pensioen zou hebben!!

 17. Ik hoop dat de nederlandse weduwen ook eens gehoord worden en geholpen……..mijn moeder is ook vorige jaar weduwe geworden wij doen mee samen staan we hopelijk sterk

 18. Zelf ben ik wel wed. maar ik maak me meer zorgen om mijn kleindochter, 9 jaar en papa overleden door die rot ziekte.
  Niet alleen geen weduwen pensioen ook het half wezen geld is weg
  alles afgenomen,door deze regering

 19. Hier is toch zeker wat aan te doen ,wist helemaal niet dat een weduwe of weduwnaar 0,0 kreeg.
  Bij het lezen van het bovenstaande heb ik een bloeddruk van sta op springen .
  Wat is dit hier een gigantisch k.tland,moet zeggen ik en mijn vrouw zitten al te denken om hier voorgoed te vertrekken dit versterkt het alleen maar vind het Gods geklaagd

 20. ik ben sinds 2003 weduwnaar en ik werkte wel maar nooit een bericht of iets dat ik recht op had 7 jaar later werkloos en nu in de wia voor al een jaar maar je hoort nergens wat van raar allemaal en ik ben al 62 jaar

 21. Ik wil hier ook wel aan mee werken, Ik ben van 1958 en mijn man is in september 2013 overleden. Ik krijg een klein pensioentje van mijn man (word gekort omdat mijn man vanaf 21 april 2013 tot overlijden in september 2013 in de ziektewet zat (Uwv betaald geen pensioenpremie) . Ik heb ook nog 2 kinderen thuis wonen, waarvan 1 nog studeert, maar geen studiefinanciering krijgt. (Zij krijgt wel pensioen van mijn man, maar word bijna 50% gekort. Zie reden UWV) En ik heb nog 1 van 21 jaar thuis wonen, die mij financieel moet ondersteunen als hij werk heeft. Ik heb wel eigen woning, maar die zou ik maar moeten verkopen om daar van te leven. Ik werk nog 12 uur per week (zorg) maar ik weet niet of dat blijft, wat er vallen veel ontslagen in de zorg. Dus het zou mij goed van pas komen er financieel wat beter voor te staan. Dat zou heel zorgen wegnemen. Misschien hoef ik dan geen geld te lenen van familie om lasten zoals woz lasten te betalen. En ik zou geen gebruik van de voedselbank meer hoeven te maken

 22. Bij mij nog niet van toepassing,maaaaaar probeer dat dit via de TV bekent word ,B.V.BEELD, IN RADAR,OF HET PROGRAMMA OPGELICHT,ANDERS GEBEURT IN DIT LAND NIETS VOOR DE NEDERLANSE BURGER,SUCCES.

 23. Ook ik ben van augustus 1950 en mijn man is 25augustus jl overleden. Ik ben nierpatient en 100% afgekeurd. Door de nieren heb ik de laatste jaren van mijn werkzame leven niet meer dan 12 uur per week kunnen werken (toen dialyseerde ik al) dus nadat ik agekeurd ben kreeg ik een uitkering over die 12 uur, de jaren dat ik 32 uur gewerkt heb, vergeten ze maar. Nu is de aow en het pensioen van mijn man stop gezet, krijg ik mijn kleine uwvuitkering, en een nabestaandepensioen waar mijn man 45jaar aan betaald heefd, watruim de helft minder is als zijn pensioen was. Ik weet niet of ik sowieso mijn vaste lasten deze maand allemaal kan betalen. Dus ik doe zeker mee, wij hebben ons hele leven gewerkt, en nog nooit ergens aangeklopt voor een ondersteuning, en dat is dan de dank voor de generatie die vanaf 15 of 16 jaar al werkt.

 24. Het woonlandbeginsel is voor iedereen gelijk. Ik ben weduwnaar en in 2006 naar Thailand vertrokken. Niet uit weelde maar omdat ik ook dacht dat Thailand goedkoper zou zijn dan Nederland. Dat is maar gedeeltelijk waar. De eerste jaren ging het nog wel maar toen in 2012 de uitkering gehalveerd werd i.v.m. het woonlandbeginsel werd het steeds moeilijker. Je moet alles zelf betalen uiteraard, medicijnen, ziekenhuiskosten, eventuele zorgkosten e.d. Wil je nog eens terug naar Nederland dan kun je dat wel vergeten. Sparen kan niet. In Thailand mag je ook niet werken. De Marokkaanse weduwen hebben groot gelijk. ze pakken wat ze kunnen pakken. Hier is echter de regering en rechtspraak fout. Zij hebben de regels gemaakt. Niet de weduwen. En als de rechter beslist dat zij gewoon het volle bedrag moeten krijgen heb ik daar geen moeite mee. Waar ik wel moeite mee heb is dat ik, en vele anderen met mij, nog steeds gekort worden. Dat noem ik discriminatie.

 25. Ik ben vanaf 1995 weduwe had toen een dochter van 10 jaar en heb altijd bij gewerkt na een renovatie mijn baan kwijt en op mijn leeftijd kom je daar niet meer aan …ik red het niet meer met dit inkomen dus zeg: wat ik kan doen. ajb.

 26. BESTE GEDUPEERDE,

  IK WIL IEDEREEN VRAGEN EEN MAIL TE STUREN NAAR [email protected] ZODAT ER BEOORDEELD KAN WORDEN OF ER EEN ZAAK WORD GESTART… HET FEIT IS WEL ZO HOE MEER AANMELDINGEN HOE EERDER ER EEN PROCEDURE GESTART KAN WORDEN.

  DENK NIET VAN ANDERE STUREN EEN MAIL DUS DAN KOMT HET VOOR MIJ OOK VANZELF WEL GOED….
  NEE IEDEREEN ZELF MAILEN ALSJEBLIEFT.
  JE ZAL DAN PER MAIL OOK ZELF OP DE HOOGTE GEHOUDEN WORDEN OMTRENT DE ZAAK.

  ALVAST BEDANKT,
  MICHAEL DE GRAAF [email protected]

 27. misschien dat we nog wat terug kunnen halen uit Roemenie of een ander land waar ze nog steeds een uitkering krijgen uit nederland. rare gasten in de regering !!!

 28. ben al 21 jaar allen,mijn kinderen waren net 5 jaar toen mijn man kwam te overlijden ,als zij dan wel recht hebben op 1400 euro WAAR OM WIJ DAN NIET?????? meiden we moeten in op stand komen,dit is ten onrecht ook wij hebben er niet om gevraagd om weduwe teworden

 29. Ik ben weduwe sinds 2010 en omdat ik van 1961 ben geen recht op weduwe pensioen, na de dood van mijn man is mijn lichamelijke conditie zeer sterk verslechterd(ME) ben afgekeurd maar wordt dit jaar herkeurd en omdat vrijwel iedereen wordt goedgekeurd verwacht ik dat ik ook goedgekeurd wordt. Maar aangezien ik vrijwel bedlegerig ben kan ik niet werken. Dus ben ik bang dat het bijstand wordt….hoe scheef kan de wereld zijn, je verliest je partner en je gezondheid hierdoor ook je inkomen waardoor ik mijn huis ook uit moest alsof je nogmaals gestraft wordt ook….

 30. heb ook altijd een weduwe uitkering gehad 850.00 euro vindt het belachelijk dat ze in marokko zoveel geld krijgen ik doe er wel aan mee, heb dan nog veel geld tegoed

 31. Ik wil hier ook aan meedoen, ben weduwe sinds 2007 en ben van 1963 en het enige waar ik recht op had was een nabestaande pensioen van 309 euro bruto.
  Het is toch te gek voor woorden dat Marokaanse weduwe hier recht op hebben terwijl wij hier voor alles krom moeten liggen en maar moet blijven bezuinigen.
  Dus bij deze IK DOE HIER OOK AAN MEE.

 32. Ik doe mee. Ik ben van 1968, sinds 2006 weduwe, krijg nog tot mei 2015 een nabestaande uitkering, die stopt dan omdat de jongste dan 18 jaar wordt. Als ze ons, verhoudingsgewijs, rechttrekken met Marokko, dan heb ik van de afgelopen 6 jaar nog een hoop geld tegoed.

 33. Erg dat dit zomaar kan en voel mee met de weduwen hier .
  Wat ik wel hoop is dat hier ook daadwerkelijk iets aan gedaan wordt en niet dat over 3 dagen dit onderwerp vergeten is en weer ander nieuws belangrijk is ….

 34. Ik ben van 1968 en ben sinds 2011 weduwe, heb nog 9 maanden een weduwe uitkering van 1000 euro gehad, maar toen de jongste 18 werd is dat gestopt. Ik ben nu fulltime gastouder om rond te komen. Ik ga zeker schrijven! En weet je, misschien wel goed dat er aandacht voor is, want ik hoor vaak van: oh maar jullie hebben toch een Weduwepensioen? Nou niet dus!!

  • Beste Jeanette, het is triest als je weduwe of weduwnaar wordt (ik spreek uit ervaring). Je bent ongeveer even oud als ik dus ik kan me prima in je situatie inleven. Er is toch niets mis mee als je gaat werken. Het trieste feit dat je partner overlijd betekend toch niet dat je niet meer hoeft te werken? Het is nou eenmaal zo dat uitkeringen opgebracht dienen te worden door de werkende beroepsbevolking die het ook steeds zwaarder krijgt en tot 70 mag door werken.

  • Ik sluit me bij Simon aan. Jeanette, u lijkt wel erg veel zelfmedelijden te hebben. Ik werk fulltime en verdien nog geen €1000, dus het voelt erg oneerlijk op deze manier om mijn belasting te moeten afstaan voor zulk soort dingen. Vreemde keuze trouwens om gastouder te worden met het inkomen als beweegreden.

  • Van mij wordt ook verwacht om tot mijn AOW-leeftijd te werken omdat ik niet getrouwd ben.
   En ja. Ben van 1963.
   Ik begrijp dat het heel lastig is om weer de arbeidsmarkt op te gaan maar zoals Simon al zegt. Er moet steeds meer door minder worden opgebracht.

 35. !!!!!!!!!!!!!!!!!NOGMAALS VOOR MENSEN DIE ER MISSCHIEN OVER HEEN LEZEN!!!!!!!!!!!!!

  BESTE GEDUPEERDE,

  IK WIL IEDEREEN VRAGEN EEN MAIL TE STUREN NAAR [email protected] ZODAT ER BEOORDEELD KAN WORDEN OF ER EEN ZAAK WORD GESTART… HET FEIT IS WEL ZO HOE MEER AANMELDINGEN HOE EERDER ER EEN PROCEDURE GESTART KAN WORDEN.

  DENK NIET VAN ANDERE STUREN EEN MAIL DUS DAN KOMT HET VOOR MIJ OOK VANZELF WEL GOED….
  NEE IEDEREEN ZELF MAILEN ALSJEBLIEFT.
  JE ZAL DAN PER MAIL OOK ZELF OP DE HOOGTE GEHOUDEN WORDEN OMTRENT DE ZAAK.

  ALVAST BEDANKT,
  MICHAEL DE GRAAF [email protected]

  • Heb net een mail gestuurd! Ben benieuwd..? Hoop ook dat we als weduwe, collectief een eis bij de rechtbank op tafel kunnen gooien!
   Bedankt voor de link! En voor het meedenken! Groet Joke

  • Is zeker geen onzin, levensonderhoud ligt daar vele malen lager dan hier, en daar komt nog eens bij wat is een Marokkaanse weduwe meer dan een Nederlandse weduwe???? Ook wij hebben hier niet om gevraagd

 36. Ik ben van 1956 weduwe sinds 1999. Twee kinderen de jongste dochter werd in januari 2000 18 jaar .
  Er werd gezegd eerst huis verkopen en op eten.
  Nooit een cent gekregen.
  Ook ik doe mee.

 37. Ben ik de enige die zich afvraagt waar deze “recente” (Donderdag?) uitspraak te vinden is? Of heb ik iets gemist? Voordat je jezelf op de kast laat jagen, zou je niet eerst even de BRONNEN CHECKEN?!

 38. Mensen mensen, gaat dit werkelijk om eigen volk eerst? Wat is dat nou voor uitspraak? Ook dat is discriminatie hoor. Volgens mij gaat t hier om een volk wat ontevreden is over de beslissingen die de regering hier neemt en niet om de Marokkaanse vrouwen. Kunnen zij hier wat aan doen? Moeten zij zeggen nee hoor geeft u t eerst maar aan de blanke vrouwen, die hebben meer recht om hun huidskleur? Ik denk dat u allen anders moet stemmen bij de eerstvolgende verkiezingen ….en ik denk dat u wat voorzichtiger kunt zijn met de uitspraken die u hier doet. Vervolgens ben ik van me ing dat u zich via social media moet verenigen en u sterk moet maken voor een goede zaak gebaseerd op feiten! Heel veel succes!! Ik zal voor u duimen..

 39. Misschien word het eens tijd om op te staan ipv te blijven zitten en klagen. Met een koekje en koffie / thee..
  Nederland weer voor de Nederlanders.
  Ach ja je weet maar nooit misschien helpt het.
  Met niets doen word het niets dat hebben we nu wel gezien…

 40. Krijg niet eens de helft werk al vanaf mijn 18e twee pubers in huis ga straks mijn lege flessen weer inleveren om eten te kunnen kopen. Dit is echt om te janken. Doe het al 8 jaat met bijna 500 euro.

 41. Kom op!! We weten allemaal hoe de regering ons weduwen in de kou laat staan!! We laten toch niet nog meer over ons heen lopen?!! Wij krijgen hier helemaal niks!!

 42. ik wel ook wel meedoen!! ben sinds juni 2014 ook weduwe,ben ook na 1950 het is al erg genoeg allemaal krijg je ook nog minder inkomen. je word nog gestraft ook .ze ziiten er zelf niet meer.!

 43. Tjonge jonge en vorig jaar is wegens bezuinigingen het halfwezenpensioen opeens afgeschaft waar mijn jongste zoon nog 2 jaar recht op had inclusief 8 % vakantiegeld. Dat was 170 euro per maand. Te erg gewoon!! 🙁

 44. Ik zou eigenlijk niks krijgen omdat wij niet getrouwd waren. Maar we leven wel al 14 samen. Maar omdat wij samen 3 kinderen hebben krijg ik wel een nabestaande uitkering van 1080. Als alles betaald is hou ik ongeveer 100 over om heel de maand van te eten. Dit noemen ze rijk Nederland nou voor ons niet. Maar ik mag nog niet klagen als ik de verhalen hierboven hoor. Niet normaal hier in Nederland ik wil ook 1400 dus als iemand mij wil helpen om dit voor elkaar te krijgen graag.

 45. Stelletje malloten, kijken alleen maar wat rechtsgeldig is in een bepaald issue, maar vergeten wat ze de eigen bevolking aandoen.we zouden deze bollebozen eens in de eigen portemonnee moeten pakken ,dan gaan ze misschien eens doen wat er van ze verwacht word

 46. Sinds 2010 weduwe, kleine uitkering van Duitsland.Ik ben na 1950 geboren dus van Nederland krijg ik helemaal niks! Ik heb altijd gewerkt tot 2010 omdat mijn man al met zijn 40e jaar door ziekte 1991 werd afgekeurd.Ik ben nu mijn huis aan het opeten!!!Ik doe mee.

 47. Slecht artikel, verteld maar het halve verhaal.
  Die 1400 is bruto, en dat krijgen gelijke gevallen in Nederland ook. Daar gaat de Marokkaanse fiscus nog even overheen. Bovendien moet je daarvoor ook nog een kind hebben. Hoe wrang ook (door de hogere kosten in Nederland), meer ga dus ook niet krijgen!

  • De officiële site van de rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, CBb, Hoge Raad en Raad voor de rechtspraak
   Recht in Nederland
   Naar de rechter
   Organisatie
   Actualiteiten
   Uitspraken en registers
   Procedures
   Werken bij
   Contact | Sitemap | A-Z index | RSS | English
   Home>Uitspraken en registers>Uitspraken>Zoeken in uitspraken
   Zoekresultaat – inzien documentPrint het document.
   ECLI:NL:RBAMS:2013:5315
   Deeplink
   InstantieRechtbank AmsterdamDatum uitspraak22-08-2013Datum publicatie 22-08-2013 ZaaknummerAMS 13/1950, AMS 13/2386, AMS 13/2390, AMS 13/2403, AMS 13/2074, AMS 13/2076, AMS 13/2377, AMS 13/2080, AMS 13/2081, AMS 13/2083, AMS 13/2079 ANW
   RechtsgebiedenBestuursrecht
   Bijzondere kenmerkenEerste aanleg – meervoudig
   Inhoudsindicatie
   Elf Turkse en Marokkaanse weduwen hebben als gevolg van de invoering van het zogeheten woonlandbeginsel op 1 januari 2013 in de wet een vermindering van veertig procent op hun nabestaandenuitkering.

   In dat beginsel is vastgelegd dat de uitkering van (onder meer) in Turkije en Marokko wonende nabestaanden wordt aangepast aan het niveau van de kosten van levensonderhoud in die landen.

   De bestuursrechter oordeelt dat verlaging in strijd is met verschillende internationale regelingen.

   Die regelingen verbieden het onderscheid te maken op basis van de woonplaats van de uitkeringsgerechtigde. De rechter heeft de verlagingen daarom ongedaan gemaakt.

   WetsverwijzingenAlgemene nabestaandenwet
   Algemene nabestaandenwet 17
   VindplaatsenRechtspraak.nl
   USZ 2013/312 met annotatie door F.J.L. Pennings
   RSV 2014/141
   Uitspraak
   RECHTBANK AMSTERDAM
   Bestuursrecht

   zaaknummers: AMS 13/1950, AMS 13/2386, AMS 13/2390, AMS 13/2403, AMS 13/2074, AMS 13/2076, AMS 13/2377, AMS 13/2080, AMS 13/2081, AMS 13/2083, AMS 13/2079 ANW
   uitspraak van de meervoudige kamer in de zaken tussen
   [eiser 1], wonende te [plaats], gemachtigde E. Köse,
   [eiser 2], wonende te [plaats], gemachtigde T. Harmankaya,
   [eiser 3], wonende te [plaats], gemachtigde T. Harmankaya,
   [eiser 4], wonende te [plaats], gemachtigde T. Harmankaya,
   [eiser 5], wonende te [plaats], gemachtigde C.A.J. de Roy van Zuydewijn,
   [eiser 6], wonende te [plaats], gemachtigde C.A.J. de Roy van Zuydewijn,
   [eiser 7], wonende te [plaats], gemachtigde N. Türkkol,
   [eiser 8], wonende te [plaats], gemachtigde C.A.J. de Roy van Zuydewijn,
   [eiser 9], wonende te [plaats], gemachtigde C.A.J. de Roy van Zuydewijn,
   [eiser 10], wonende te [plaats], gemachtigde C.A.J. de Roy van Zuydewijn,
   [eiser 11], wonende te [plaats], gemachtigde C.A.J. de Roy van Zuydewijn,
   eiseressen,
   en
   de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,
   verweerder,
   gemachtigden J.Y. van den Berg en mr. M.M.W. van der Ent.
   Procesverloop
   Verweerder heeft bij besluiten van 5, 11 en 19 december 2012 aan eiseressen meegedeeld dat hun uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw), met ingang van 1 januari 2013 zal worden aangepast aan het kostenniveau van het land waar zij wonen.
   Bij besluiten van 29 maart 2013 (de bestreden besluiten) heeft verweerder de daartegen door eiseressen gemaakte bezwaren ongegrond verklaard.
   Eiseressen hebben tegen deze besluiten beroep ingesteld. Verweerder heeft verweerschriften ingediend.
   De rechtbank heeft de zaken gevoegd behandeld ter zitting van 30 mei 2013. Partijen hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigden. In plaats van mr. Köse is in de zaak van [eiser 1] opgetreden mr. A. Dürmüs.
   Overwegingen
   1.
   Feiten en omstandigheden

   1.1.
   Eiseressen, van Marokkaanse respectievelijk Turkse nationaliteit, wonen in Marokko respectievelijk Turkije en ontvangen allen al geruime tijd en in ieder geval vanaf een tijdstip voor 1 januari 2013, een Anw-uitkering vanuit Nederland op grond van het feit dat zij nabestaande zijn van een overleden echtgenoot, die in Nederland werkzaam is geweest.

   1.2.
   Per 1 januari 2013 is deze uitkering (opnieuw) vastgesteld naar een bedrag van 60%, dit in het kader van de invoering van het woonlandbeginsel in (onder meer) de Anw.

   1.3.
   De gronden van de beroepen, alsmede de door verweerder gegeven motivering van de bestreden besluiten, zullen hierna aan de orde komen onder de inhoudelijke beoordeling.

   2.
   Inhoudelijke beoordeling

   2.1. Partijen zijn in de onderhavige gedingen verdeeld over de vraag of de invoering van het zogeheten woonlandbeginsel in de Anw in strijd is met diverse internationaalrechtelijke bepalingen.

   2.2.
   Op 1 juli 2012 is de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid in werking getreden voor de Anw (Staatsblad 8 mei 2012, nr. 198). Voor personen die voor 1 juli 2012 recht hadden op een Anw-uitkering is de wet op 1 januari 2013 in werking getreden. Door de inwerkingtreding van de Wet woonlandbeginsel is onder meer artikel 17 van de Anw gewijzigd. Dit artikel luidt – samengevat en voor zover hier van belang – met ingang van 1 juli 2012 als volgt:
   1.
   De bruto nabestaandenuitkering wordt op een zodanig bedrag vastgesteld, dat na aftrek van de gebruikelijke belastingen, premies en kortingen, de netto nabestaandenuitkering gelijk is aan 70% van het netto minimumloon.
   2. (…)
   3.
   De bruto nabestaandenuitkering bedraagt voor een nabestaande die woont buiten Nederland, een van de andere lidstaten van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van het op grond van het eerste of tweede lid vastgestelde bedrag. Het percentage wordt zo bepaald dat het een weergave is van de verhouding tussen het kostenniveau van het land waar de nabestaande woonachtig is en dat van Nederland. Het percentage bedraagt maximaal 100.

   2.3.
   In de (bijlage bij de) Regeling woonlandbeginsel is bepaald dat het percentage bedoeld in artikel 17, derde lid, van de Anw voor Marokko en Turkije voor het jaar 2013 is vastgesteld op 60%.

   3.
   Met betrekking tot Turkije

   3.1.
   De Turkse eiseressen hebben onder meer aangevoerd dat artikel 17, derde lid van de Anw in strijd is met artikel 6, eerste lid, van het Besluit 3/80 van de Associatieraad van 19 september 1980 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen van de lidstaten der Europese Gemeenschappen op Turkse werknemers en hun gezinsleden (PB 1983, C 110, blz. 60; hierna: Besluit 3/80).
   In het eerste lid van dit artikel is het volgende bepaald:
   “Tenzij in dit besluit anders is bepaald, kunnen de uitkeringen bij invaliditeit, ouderdom of de uitkeringen aan nagelaten betrekkingen alsmede de renten bij arbeidsongevallen en beroepsziekten, verkregen op grond van een wettelijke regeling van een of meer Lidstaten, op generlei wijze worden verminderd, geschorst, ingetrokken of verbeurd verklaard op grond van het feit dat de rechthebbende in Turkije woont of op het grondgebied van een andere Lidstaat dan die, op het grondgebied waarvan zich het orgaan bevindt dat deze uitkering verschuldigd is. …”
   3.2.
   Naar het Hof van Justitie van de EG/EU (hierna: het Hof) in het arrest inzake Akdas e.a. heeft geoordeeld (arrest te vinden op http://curia.europa.eu, onder nummer C-485/07), moet artikel 6, eerste lid, eerste alinea, van Besluit 3/80 aldus worden uitgelegd dat het rechtstreeks toepasselijk is, zodat de Turkse onderdanen op wie deze bepaling van toepassing is, het recht hebben zich er voor de rechterlijke instanties van de lidstaten rechtstreeks op te beroepen, om ervoor te zorgen dat hiermee strijdige nationale regels buiten toepassing worden gelaten.

   3.3.
   Verweerder stelt zich – samengevat – op het standpunt dat de toepassing van artikel 17, derde lid, van de Anw geen in strijd oplevert met artikel 6 van Besluit 3/80, omdat er in de onderhavige gevallen geen sprake is van een vermindering van de uitkering waarop de Anw recht geeft. Er is slechts sprake van differentiatie. De uitkering waarop men volgens de Anw recht heeft wordt, in overeenstemming met artikel 6 van Besluit nr. 3/80, ongewijzigd uitbetaald en geëxporteerd. Er vindt dus geen exportbeperking plaats met de huidige regeling. Er is geen sprake van strijdigheid met de jurisprudentie van het Hof.

   3.4.
   De rechtbank volgt dit standpunt van verweerder niet.

   3.5
   In de onderhavige gevallen is sprake van een situatie waar –naar de letterlijke tekst genomen- artikel 6 van Besluit 3/80 op ziet. De nabestaandenuitkeringen van eiseressen, verkregen op grond van wettelijke bepalingen, zijn verminderd met 40% op grond van het feit dat zij in Turkije wonen.

   3.6
   Daaraan doet niet af dat de wetgeving niet in de vorm van een betalingsbeperking naar het buitenland is gegoten, maar in die van een gewijzigde vaststelling van aanspraken. Dit gegeven laat immers onverlet dat deze wetgeving feitelijk met name in een exportsituatie toepasselijk is en feitelijk ook leidt tot een vermindering van het bedrag aan uitkering dat wordt geëxporteerd.
   Anders gezegd: het enkele feit dat de wet niet in de vorm van een betalingsbeperking is gegoten maar in de vorm van een lagere vaststelling van het recht op uitkering, wil niet zeggen dat de wet materieel geen betrekking heeft op export van uitkering.
   3.7.
   De stelling van verweerder dat de nationale wetgeving niet zozeer differentieert naar woonplaats alswel naar het kostenniveau van het land waar de betrokkene woont, doet niet af aan het feit dat de verwijzing naar het lagere kostenniveau onverbrekelijk samenhangt met het feit dat eiseressen in Turkije wonen, en dat de tekst van de Regeling uitsluitend spreekt over het land waar betrokkene woont.

   3.8.
   De rechtbank voegt daar nog aan toe, dat als dit standpunt van verweerder zou worden gevolgd, aanpassing van de uitkeringen op grond van het wonen in Turkije, mits bij wet op formeel juiste wijze vastgelegd, altijd mogelijk zou zijn. Artikel 6 van Besluit 3/80 zou dan slechts een procedurele waarborg bieden voor de wijze van aanpassing van aanspraken. Daarmee zou het nuttig effect van die beschermende bepaling vrijwel geheel kunnen worden ondermijnd, en dat verdraagt zich niet met het doel van die bepaling. Het gebruik van de zinsnede “op generlei wijze” in die bepaling had dan gevoeglijk achterwege kunnen blijven.

   3.9.
   De rechtbank overweegt verder dat de wijziging in de hoogte van de uitkering niet is ingegeven door een wijziging in de persoonlijke omstandigheden van eiseressen, maar wordt veroorzaakt door het feit dat eiseressen in Turkije wonen. In de Bijlage bij de Regeling woonlandbeginsel is die koppeling met het woonland ook rechtstreeks en direct gelegd.
   Dat is in strijd met het verbod in het bepaalde in artikel 6 om bepaalde gevolgen te verbinden aan het feit dat de rechthebbende in Turkije woont.
   3.10.
   Naar het oordeel van de rechtbank is het bepaalde in artikel 17, derde lid van de Anw, in samenhang met de Regeling en de Bijlage daarbij niet alleen in strijd met de letterlijke tekst van artikel 6 van Besluit 3/80, maar ook met het doel dat de communautaire wetgever met laatstgenoemd artikel heeft beoogd.

   3.11.
   In overweging 78 van het arrest Akdas overweegt het Hof dat (ook daar) sprake is van een verworven recht op sociale uitkeringen. Daaruit leidt de rechtbank af dat de omstandigheid dat sprake is van verworven rechten van belang is in het kader van de toepassing van artikel 6 van Besluit 3/80.
   De rechtbank stelt vervolgens vast dat eiseressen voor 1 juli 2012 het recht op een”hoge” nabestaandenuitkering reeds hadden verworven, en dat die uitkering vanaf 1 juli 2013 is verminderd naar 60% van het daarvóór geldende niveau. Ook in de situatie van eiseressen is feitelijk dus sprake van verworven rechten, en dat vormt eens te meer steun voor de conclusie dat hun situatie wel degelijk valt onder artikel 6 van Besluit 3/80.
   3.12.
   Voor zover verweerder heeft bedoeld te stellen dat in casu geen sprake is van een onderscheid naar nationaliteit of woonplaats zonder meer, maar van een onderscheid waarvoor een rechtvaardigingsgrond bestaat (te weten: het verschil in kosten van levensonderhoud), merkt de rechtbank het volgende op.
   Ook dan blijft staan dat artikel 6 van Besluit 3/80 uitdrukkelijk en zonder meer een onderscheid naar woonplaats verbiedt. Blijkens ro. 76 van het arrest Akdas geeft artikel 6, eerste lid van Besluit 3/80 uitdrukking aan het beginsel dat voor de in dit artikel bedoelde socialezekerheidsuitkeringen geen bepalingen inzake woonplaats mogen worden vastgesteld. In ro. 80 is voorts vastgesteld dat Besluit 3/80 geen enkele afwijking of beperking van het in artikel 6, eerste lid neergelegde verbod op bepalingen inzake woonplaats bevat. Gegeven deze formuleringen van het Hof is de rechtbank van oordeel dat ten aanzien van een schending van artikel 6 geen rechtvaardigingsgronden kunnen worden aangevoerd.
   3.13.
   Los daarvan ziet de rechtbank niet dat de omstandigheid dat er een ander kosten-/koopkrachtniveau is in Turkije, het gemaakte onderscheid kan rechtvaardigen. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat ervan uit mag worden gegaan dat in Turkije ook ten tijde van de vaststelling van het Besluit nr. 3/80 een ander kostenniveau dan in in de EG/EU heerste en dat de verdragsluitende partijen – om hen moverende redenen – desondanks artikel 6 van Besluit 3/80 hebben vastgesteld.

   3.14.
   Waar het betreft het onderscheid dat door verweerder is gemaakt tussen de situatie in de EU/EER en daarbuiten, wijst de rechtbank er verder op dat de formulering van artikel 6 van Besluit 3/80 vrijwel gelijkluidend is aan die van artikel 7 van Verordening 883/2004 (voorheen artikel 10 van Verordening 1408/71).
   De gelijkluidendheid van artikelen is naar het oordeel van de rechtbank reeds een aanwijzing dat de artikelen op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd. Indien artikel 7 van Verordening 883/2004 aan invoering van het woonlandbeginsel in de weg staat, valt niet, althans niet direct, in te zien waarom die invoering wel mogelijk is in de relatie met Turkije.
   3.15.
   Verweerder heeft gesteld dat niet alleen de tekst bepalend is, maar dat ook de context van de verschillende artikelen een belangrijke rol speelt bij de uitleg daarvan. Verweerder meent dat aan de artikelen 10 van Verordening 1408/71 en 7 van Verordening 883/2004 een andere betekenis dient te worden gegeven dan aan artikel 6 van Besluit 3/80, omdat de Verordeningsartikelen tot stand zijn gekomen met het oog op het vrij verkeer van werknemers. Vanwege dat aspect zou de toepassing van het woonlandbeginsel ten aanzien van EU- en EER-onderdanen in strijd komen met genoemde verordeningsartikelen. Verweerder acht verder het arrest Akdas niet rechtstreeks toepasselijk in dit geval, nu dit arrest niet is gewezen in het kader van het vrije verkeer van werknemers. Daarvan is ook geen sprake in relatie tot Turkije. Bij artikel 6 kan dan ook niet aan dezelfde (hogere) norm van het vrij verkeer van werknemers worden getoetst als in EU-verband geschiedt. Verweerder verwijst naar de uitspraak van 15 september 2009 van de Centrale Raad van Beroep (CRvB, LJN: BJ3847) waarin is overwogen dat niet-EU-onderdanen geen beroep kunnen doen op de werking van vrij verkeer.

   3.16.
   De rechtbank volgt verweerder ook in deze redenering niet.
   Daartoe stelt de rechtbank voorop dat het Hof zich in vaste rechtspraak op het standpunt stelt dat bepalingen uit het associatierecht die dezelfde tekst hebben als artikelen in de Verordening 1408/71 (en dus ook 883/2004) op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd, althans als leidraad dienen voor de uitleg van associatiebepalingen (zie onder meer de arresten Sürül,4 mei 1999, C-262/96, Bozkurt, 6 juni 1995, C-434/93, en Ziebell, 8 december 2011, C-371/08 (alle te vinden op http://curia.europa.eu, onder genoemde zaaknummers). Redengevend voor het Hof was daarvoor dat blijkens artikel 12 van de Associatieovereenkomst EEG-Turkije en artikel 36 van het bij die Overeenkomst behorende Aanvullend Protocol het destijds de bedoeling was om tussen Turkije en de lidstaten van de EEG, thans EU, onderling geleidelijk vrij verkeer van werknemers tot stand te brengen.
   Dat leidt dan echter niet tot een verschil in interpretatie tussen bepalingen van EU-recht en van associatierecht, maar veeleer tot onderlinge afstemming.
   Waar verweerder en de wetgever menen dat onder artikel 10 van Verordening 1408/71 (thans artikel 7 van Verordening 883/2004) invoering van het woonlandbeginsel in de Anw niet mogelijk is, valt dan ook niet in te zien dat die invoering dan wel mogelijk is in de relatie tot Turkije. In het licht van de geleidelijke verwezenlijking van het vrij verkeer van werknemers, ligt het veeleer voor de hand om de creatie van een verschil in behandeling tussen Turkse en EU-onderdanen juist problematisch te achten.
   3.17.
   Specifiek met betrekking tot het arrest Akdas wijst de rechtbank verder op het volgende.
   Ook in dat arrest is het vrije verkeer van werknemers aan de orde is geweest. Het ging daarbij echter niet om de vraag of op grond van dat vrije verkeer aan artikel 6 van Besluit 3/80 een extra bescherming zou moeten worden ontleend, maar om de vraag of (in het licht van artikel 59 van het Aanvullend Protocol bij de Associatieovereenkomst EEG-Turkije) de bescherming die dat artikel biedt niet te groot is, waar zij (in zaken als die van Akdas) sterker bleek te zijn dan de bescherming die het EU-recht aan EU-onderdanen bood.
   De vraag was of dat niet leidde tot strijd met dat artikel en/of
   het gelijkheidsbeginsel. Het Hof heeft echter geoordeeld dat in dit opzicht van gelijke gevallen geen sprake is, en wijst erop dat Akdas c.s. feitelijk geen gebruik (meer) kunnen maken van het vrije verkeer. Daarom zijn zij niet gelijk te stellen aan werknemers met vrij verkeer. Dat leidt dan tot het eindresultaat dat zij niet een mindere of gelijke bescherming genieten dan die werknemers, maar (op grond van artikel 6 van Besluit 3/80) zelfs juist een hogere.
   De rechtbank ziet dan ook niet hoe de onder punt 3.15 weergegeven stellingname van verweerder kan leiden tot een geringere bescherming van eiseressen en een uitkeringsniveau dat lager ligt dan dat van EU-onderdanen.
   3.18.
   Gelet op het vorenoverwogene is de rechtbank van oordeel dat de bestreden besluiten strijden met artikel 6 van Besluit 3/80. In dat oordeel ziet de rechtbank zich ook nog gesteund door de verklaring van de Europese Commissie in de brief van 16 november 2012 dat toepassing van het woonlandbeginsel op Turkse rechthebbenden op een nabestaandenpensioen in strijd is met artikel 6 Besluit 3/80.

   3.19.
   De beroepen van eiseressen zijn gegrond.

   3.20.
   Gelet hierop ziet de rechtbank geen aanleiding voor een bespreking van de overige door eiseressen aangevoerde gronden.

   4.
   Met betrekking tot Marokko

   4.1.
   De Marokkaanse eiseressen hebben zich primair op het standpunt gesteld dat artikel 17, derde lid, van de Anw in strijd is met de artikelen (3 en) 5 van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (hierna: NMV).

   4.2.
   Artikel 5, eerste lid, van het NMV luidt als volgt.
   De uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, bij ouderdom of aan nabestaanden, de uitkeringen bij overlijden en de kinderbijslagen verkregen op grond van de wettelijke regelingen van een van de Verdragsluitende Partijen, kunnen op generlei wijze worden verminderd, gewijzigd, geschorst, ingetrokken of verbeurd verklaard op grond van het feit dat de rechthebbende of het kind woont op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Partij dan die op het grondgebied waarvan het orgaan dat de uitkering verschuldigd is, zich bevindt.
   4.3.
   De rechtbank stelt vast dat de tekst van artikel 5, eerste lid, van het NMV gelijkluidend is aan die van artikel 6 van Besluit 3/80. Ook artikel 5 van het NMV verbiedt in duidelijke bewoordingen de vermindering enz. van de daar bedoelde uitkeringen, waartoe de Anw ook behoort, op grond van het feit dat de rechthebbende of het kind woont op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Partij dan die op het grondgebied waarvan het orgaan dat de uitkering verschuldigd is.

   4.4.
   De rechtbank is van oordeel dat dit artikel tekstueel gezien daarom eenzelfde uitleg verdient, en verwijst daarbij naar hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de tekst van artikel 6 van Besluit 3/80.

   4.5.
   Wanneer met betrekking tot artikel 5 van het NMV wordt gekeken naar de context, is die een andere dan die van artikel 6 van Besluit 3/80. Besluit 3/80 is gebaseerd op de Associatieovereenkomst die is gesloten tussen de Europese Gemeenschap (thans: Unie) en Turkije, terwijl artikel 5 van het NMV onderdeel is van een tussen Nederland en Marokko gesloten bilateraal verdrag.

   4.6.
   Dat doet niet af aan de verbindendheid van artikel 5. Het wil evenmin zeggen dat het unierecht in het geheel geen rol speelt waar het betreft de zaken van eiseressen uit Marokko.

   4.7.
   In dit verband wijst de rechtbank op de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds. Ook die overeenkomst voorziet in de instelling van een Associatieraad. Deze heeft ook reeds vergaderd. Op 9 december 2010 heeft de Associatieraad een besluit vastgesteld betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

   4.8.
   Dit besluit is weliswaar vastgesteld, maar nog niet in werking getreden. De rechtbank kan dan ook niet rechtstreeks toetsen aan dit besluit. Dat laat onverlet dat die inwerkingtreding op enig moment in de toekomst wel kan worden verwacht, en dat dat besluit dus een indicator vormt voor de te verwachten unierechtelijke rechtsontwikkeling.

   4.9.
   Ook dit besluit bevat in detail uitgewerkte bepalingen met betrekking tot de wijze waarop door de EU en Marokko over en weer dient te worden omgegaan met sociale zekerheidsuitkeringen van onderdanen.
   In artikel 1 eerste lid onder b) onder “verordening” is vermeld: Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.
   In artikel 1 eerste lid onder i staan vermeld onder “exporteerbare prestaties”: nabestaandenpensioenen in de zin van de verordening, met uitzondering van bijzondere, niet op premie-of bijdragebetaling berustende prestaties als vermeld in bijlage X bij de verordening.
   Artikel 2, eerste lid onder a, van dit besluit bepaalt dat voor wat betreft “Personele werkingssfeer” dit besluit van toepassing is op werknemers die Marokkaans onderdaan zijn en legaal werken of legaal hebben gewerkt op het grondgebied van een lidstaat en op wie de wetgeving van een of meer lidstaten van toepassing is of geweest is, en hun nabestaanden.
   Artikel 4, eerste lid van dit besluit bepaalt in het kader van “Opheffing van woonplaatsvereisten”:
   Exporteerbare prestaties in de zin van artikel 1, lid 1, onder i), waarop de in artikel 2, onder a) (…) bedoelde personen recht hebben, kunnen niet worden verminderd, gewijzigd, geschorst, ingetrokken of verbeurd verklaard op grond van het feit dat de rechthebbende:
   i) wat een prestatie op grond van de wetgeving van een lidstaat betreft, op het grondgebied van Marokko woont (…).
   4.10.
   Kort samengevat en voor zover hier van belang bevat deze regeling een bescherming voor weduwen bij export van nabestaandenpensioen die aansluit bij de voor EU-onderdanen geldende regeling in Verordening 883/2004. Dat wijst veeleer op een aansluiting bij de Europese regelgeving, en niet op het creëren van een verschil in behandeling tussen Marokkaanse en Europese nabestaanden.
   De rechtbank wijst er verder nog op dat het Anw-weduwenpensioen niet is geplaatst op Bijlage X van Verordening 883/2004, zodat in het kader van artikel 1, eerste lid onder i verwacht mag worden dat daarop feitelijk onverkort het bepaalde in artikel 7 van Verordening 883/2004 van toepassing zal worden.
   4.11.
   Ook de beroepen van deze eiseressen zijn gegrond. Gelet daarop ziet de rechtbank geen aanleiding voor een bespreking van de overige door eiseressen aangevoerde gronden.

   5.
   In alle zaken

   5.1.
   Gegeven de gegrondverklaring van de beroepen, dienen de bestreden besluiten te worden vernietigd. De rechtbank herroept de primaire besluiten en ziet voorts aanleiding te bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde bestreden besluiten. De rechtbank kan zelf in de zaken voorzien, omdat niet in geschil is dat eiseressen, als artikel 17 derde lid, van de Anw niet mag worden toegepast, recht hebben op dezelfde Anw-uitkering als voorheen. Verweerder dient dan ook de uitbetaling van de Anw-uitkering te hervatten en de achterstallige bedragen uit te keren.

   5.2.
   Eiseressen [eiser 5], [eiser 6], [eiser 11], [eiser 8], [eiser 9] en [eiser 10] (van gemachtigde De Roy van Zuydewijn, zaaknummers 13/2074, 13/2076, 13/2079, 13/2080, 13/2081, 13/2083) hebben verzocht verweerder te veroordelen tot betaling van de wettelijke rente over de na te betalen bedragen. De rechtbank wijst dit verzoek toe.
   Voor de overige zaken wijst de rechtbank erop dat eiseressen zich tot verweerder kunnen wenden met een verzoek om vergoeding van de wettelijke rente.
   5.3.
   De rechtbank ziet aanleiding verweerder te veroordelen tot betaling van de proceskosten aan de zijde van eiseressen, begroot (per eiseres) op € 944,- (1 punt voor het verschijnen ter zitting en 1 punt voor de indiening van een beroepschrift maal € 472,- per punt) en te bepalen dat verweerder het door eiseressen betaalde griffierecht moet vergoeden.
   De rechtbank wijst er daarbij nog op dat weliswaar gesproken zou kunnen worden van een schaalvoordeel gelet op de gevoegde behandeling van de zaken, maar dat anderzijds het gewicht van de zaken bepaald niet als licht kan worden gekwalificeerd. Onder die omstandigheden is een forfaitaire gebruikelijke vergoeding individueel per eiseres aangewezen te achten.
   Beslissing
   De rechtbank

   verklaart de beroepen gegrond;

   vernietigt de bestreden besluiten;

   herroept de besluiten van 5, 11 en 19 december 2012 en bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde bestreden besluiten;

   veroordeelt verweerder tot betaling van schadevergoeding in de zin van de wettelijke rente over de nabetalingen aan de hiervoor onder 5.2 genoemde eiseressen;

   bepaalt dat verweerder aan iedere eiseres het door haar betaalde griffierecht van € 44,- vergoedt;

   veroordeelt verweerder in de proceskosten van het geding tot een bedrag van € 944,-, te betalen aan iedere eiseres.
   Deze uitspraak is gedaan door mr. T.P.J. de Graaf, voorzitter,
   mrs. A.D. Reiling en H.J. Tijselink, leden, in aanwezigheid van
   mr. I.H.H. Krajenbrink, griffier.
   De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 22 augustus 2013.
   de griffier is buiten staat te tekenen de voorzitter
   Rechtsmiddel
   Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep.

   Afschrift verzonden op:
   D: B
   SB

 48. het is jammer dat ik nog niet zo oud ben maar wel allang weduwe nl vanaf 2002 maar geboren na het jaar 1950 en dus helemaal geen recht heb op een weduwe uitkering en dan de marokane zelfs 1400 euro krijgen waar moet dat heen

 49. Ben sinds 2003 weduwe en krijg helemaal NIETS, hebben een eigen zaak gehad, altijd keihard gewerkt 6 dagen in de week, ook toen al aan allerlei stomme wetten en regels moeten voldoen waardoor er weinig overbleef maar we waren happy tot in 9 dagen tijd mijn man ziek werd en gestorven is. 49 was hij en ik 47.Rouwen kon niet er moest gegeten worden dus zaak weg moeten doen en baan gezocht en werken maar. Ben niet vies van werken nu alweer 11 jaar maar moet nog 9 jaar tot 67!!!! is toch niet te doen?? En dan nog de druk erbij dat je mee moet met de jongeren en de angst dat je je baan kwijtraakt!! Ik doe mee als er een actie komt, zeker weten.

 50. Dit is een onredelijke behandeling nar nederlanders toe,wij betalen overal voor en daar krijgt men maar wat men wil waar is dit dan goed fout gegaan ,en als de rechter dit goedkeurd dan hoop ik echt jazeker dat er duizenden nederlanders die in zelfde schuitje zitten dit ook aanvechten,vecht voor uw recht en voor het geld,als u niets doet dan pakt de regering dit wel,dus pakken wat je kan pakken is het tegenwoordig,en ja ga dit aan en haal ook uw recht ,want anders zou dit discriminatie zijn,als dit hier niet zo gebeurde,wat is alles toch krom ,en oneerlijk,hier leveren mensen alles in waar ze voor werken,bouwen voor een beter leven als er plotseling iemand wegvalt,dan opeens zijn er allerlei kronkels waar men langs moet gaan,of zelf niets ontvangen,de regering hier discrimineerd,en dit moet ophouden laat iedereen dit tegenhouden en ga voor je recht eigen recht ,en niet voor de aanrecht ,iedereen heeft rechten ook u en ieder ander in dit land.maar vecht er wel voor.

 51. ook ik zou graag hieraan mee doen, ben in 2009 weduwe geworden en had recht op 185.00 euro anw na een jaar moest ik hiervan een gedeelte terug betalen omdat ik volgens hun teveel inkomen had mijn wao plus pensioen was samen nog geen 1000.00 euro ik was zo boos dat ik heb gezegd dat ze die paar euro die ik nog van ze kreeg maar in hun plekje waar geen zon komt moesten steken.
  moet ik wel even vermelden dat mijn zoon weer bij mij in zou komen wonen , want ik moest ook de huurtoeslag die ik had gekregen terugbetalen en ik anders mijn huis uit moest want de huur alleen al was 613.00 per maand

 52. Ik ben al weduwe sins 1998 en moet inderdaad maar zien rond te komen van 907,59 per maand voorheen 885,90.
  Als alles betaald is sta ik iedere maand in het rood.Ik wil hier ook aan meedoen als zij recht hebben op 1400 per maand waar de levensstandaard maar 180 euro per maand is en inderdaad hier 8 x hoger hebben wij als alle nederlandse weduwe en weduwnaar waarvan ook mensen in het zelfde schuitje zitten als wij dan ook het zelfde recht hebben op 1400 euro als die weduwe die nu door de rechtbank in het gelijk worden gesteld. Dus welke advocaat wil het voor onze groep weduwe opnemen tegen de rechtsstaat en ons helpt om ook die 1400 euro te krijgen.Dus vrouwen en mannen vecht mee voor ons recht, we worden al van alle kanten uitgemolken.

 53. Typisch weer een geval van klakkeloos overnemen wat de media zegt zonder eerst zelf na te denken of in te verdiepen en dan met het vingertje wijzen! Ff wat feiten:de overleden echtgenoot heeft in nl gewerkt dus recht op een weduwe uitkering is hier van toepassing. Het is een brutobedrag dus de fiscus ginder moet zijn inhoudingen ook nog doen wat in percentage hoger is dan hier in nl. De weduwe uitkering is alleen toegekend indien er wezen zijn (incl. Wezen uitkering dus). Dan de grootste giller:Levensonderhoud 180€ pm?? als je gratis onderdak hebt en je kinderen niet dagelijks hoeft te voeden zal dat best lukken! Kom op mensen, neemt niet alles zomaar klakkeloos over en denkt eerst na en kom vervolgens gezamenlijk in opstand tegen deze regering die ons nederlanders alle als marionetten gebruikt! !

  • Je hebt er verder over nagedacht, is er iemand die van de hoed en de rand weet, ben van mening nu alle weduwen bij elkaar zijn er best wat te halen valt.
   Medelijden past helaas niet meer in ons huidige land.
   Joke

   • Joke, nasmgenoot, we moeten idd collectief te werk gaan met 1 advocaat!!
    Ik wil de ANW voor wediwen in andere landen niet perse naar beneden krijgen, ik wil gelijkgesteld met hen worden! Onze ANW moet hoger dan we nu krijgen.. Zelfs van terugwerkende kracht!!! En officieël moet het berekend worden op basisvan levensonderhoudkosten in Nederland!! Dus moet het hier nog hoger zijn in percentage!! Hoe meer weduwen meedoen, hoe meer kans we zouden kunnen hebben!! Dit geldt uiteraard ook voor weduwnaars uiteraard!
    Groeten Joke

 54. Ik doe ook mee! Ik ben van 1964 en sinds mijn man in 2011 is overleden ontvang ik een klein pensioentje, daarnaast werk ik fulltime.

 55. ik ben in okt.97 weduwe geworden en van 1951. mijn man overleed in okt.en kreeg ik een gedeelte van de anw omdat hij voor een bepaalde datum overleed. toenvoorwaren ze bezig de wet te veranderen. dan kunnen ze die toch ook veranderen voor buitenlanders ook kinderbijskag afschaffen daar betalen wij ook voor. dit hele land gaat naar de haaien met deze regering. wij moeten ook als nederlander verzekerd zijn voor de zorg maar ik ken mensen in mijn familie die daar geen geld voor hebben.

 56. ook ik ben weduwe sinds 2011, wil ook graag die € 1400 ontvangen, ik ben van 1950, en afgekeurd voor 80/100 %, dus wia en anw uitkering , kom ik nog steeds niet aan die € 1400 , zal ik ook graag willen ontvangen als Nederlandse zijnde , wie o wie wil mij daar ik helpen.

 57. Sinds 2010 ben ik weduwe en wij hebben ons destijds laten verzekeren tegen anw omdat ik van 1960 ben en anders geen uitkering zou hebben maar als ik 65 ben stopt dit omdat de regering de aow leeftijd heeft verhoogd heb geen hekel aan buiten landers maar dit loopt de spui gaten uit wij moeten ons overal voor verzekeren en dan krijg je nog niet waar voor je geld en deze mensen zouden alles dan zo maar kunnen krijgen Waar kan ik mijn recht halen wie helpt mij

 58. Zonder discriminerend te willen over komen ( heb totaal geen hekel aan de buitenlandse Medemens ) maar ik krijg steeds meer moeite met de Nederlandse regering,( zo hypocriet ) in alles wordt je kaal geplukt of gekort! Moe van het vechten tegen al die bezuinigingen terwijl je beseft dat de ministers met een hoog salaris en bonussen een fijn leven hebben! Ik misgun niemand iets, maar wat recht is moet niet worden krom gepraat!!! Ook ik ben weduwe en heb altijd gewerkt, tot ik ziek werd!
  Sluit mij zeker bij jullie aan in het protest voor ons recht!!!!

 59. ik ben weduwe vanaf 31 oktober 1999 van het ene op het andere moment ben je alleen door een acute hartstilstand is mijn man overleden .in dat jaar is ook de wet officieel ingegaan geen nabestaandenwet meer.altijd voor betaald .denk je dat je goed nagelaten wordt dat het allemaal goed geregeld is wordt er een wet veranderd. ik ben ook van1950.heb in mijn rouwperiode werk moeten zoeken .want na 2 maanden later kreeg ik geen uitkering meer.heb nu een parttime baan.maar ik kom zeker niet aan1400 euro.en moet er hard voor werken.1400 euro zou ik ook wel graag willen ontvangen.

 60. gewoon marokaan worden heb je meer rechten en geld dan nederlander ,ik woon in belgie maar betaal belasting in nederland over mijn pemsioen en daar boven op nog eens belasting in belgie op dat zelfde pensioen europa een is alleen voor hele rijke

 61. Nou mensen stop maar direct wij zijn nederlanders geen schijn van kans zelf jaren geleden wonderbaarlijk genezen en uit de wao gedondert terwijl half buitenland de boel leegvreet zie ze hier alle dagen lopen jonge jongens bijna geen vrouwen veegfoon aan het oor kosten per persoon ongeveer 50euro per dag.
  Eigen mensen aan de voedselbank oudjes krijgen geen hulp meer enz!!
  Ben zelf bij de sociale werkplaats terecht gekomen was beter voor me maar daar is geen geld meer voor over nodig voor o.a bovenstaande!!!
  Geld is er wel maar liever gebruiken voor niet nederlanders..

 62. te zot voor woorden dat Marokkaanse vrouwen geld krijgen vanuit Nederland als ze verhuizen nr hun moederland (Marokko) weg is weg en da moet zonder geld!!

 63. Zeker doe ik hier ook aan mee dit is toch te gek voor woorden ik heb ook n weduwe pensioen en dat komt mij ook toe klaar eerst onze eigen mensen en dan de andere

 64. Snap jij het nog??? Hoe kan het toch dat onze allochtone mede-landers meer rechten hebben??
  Ben sinds 2012 weduwe, van 1952 dus krijg ik geen cent van de overheid en als het even doorgaat straks wellicht de AOW op de schop!

 65. Dit is te gek voor woorden!
  Ik ben sinds 2006 weduwe, en van na 1950 dus heb ook nooit een uitkering gehad. Volgens mij is dit bij heel veel mensen niet bekend, dat dit in Nederland zo geregeld is!! Dus je verliest je man, en moet maar zien hoe je het verder redt!

 66. Wat dachten jullie van de halfwezen van gescheiden ouders, wonen bij alleenstaande moeder kreeg eerst alimentatie toen nadat vader overleed halfwezenuitkering en nu sinds 1 oktober 2013 niets omdat moeder geen nabestaande is

 67. Even voor de goede informatie. De uitspraak van de rechter gaat juist discriminatie tegen. Zowel mensen die in Nederland wonen als mensen die in het buitenland wonen krijgen hetzelfde. Hoeveel dat precies is, hangt van veel andere factoren af (leeftijd van overleden partner, leeftijd van weduwe, enz.). JD rapport geeft dus niet het hele plaatje en roept daarmee angst en woede op, die niet terecht is.

 68. Ik ben geen weduwe, maar ik vind dit wel ronduit schandalig. Hoe kunnen ze terwijl de levensstandaard in Marokko zoveel lager is deze weduwen elke maand 1400,- geven terwijl onze mensen op een houtje moeten bijten terwijl hier alles veel duurder is? Dus de weduwen in Marokko hebben hier een rijk leven mee terwijl onze mensen “dood” kunnen vallen? Ik hoop echt dat iemand weet hoe ie dit moet organiseren en een vuist weet te maken tegen dit kabinet.

 69. Zijn ze nou helemaal van de pot gerukt,het begint erop te lijken dat we minder zijn dan de rest.
  Dat is toch de reinste discriminatie.Welke “BOBO” heeft dit bepaald,zou het ook zo’n graaier zijn?????.

 70. Ik meld me meteen als weduwe aan jeetje het is nu al die tijd met kind armoede geweest wat een ellende
  welke advocaat gaat zich hard maken voor ons

 71. het bedrag is berekend voor omstandigheden in NEDERLAND en dan moet je ook in NEDERLAND blijven de regering is fout en had dit moeten eisen. Nu gaat het volgende gebeuren deze dames zullen echt niet aan Nederland doorgeven wanneer zij hertrouwen. Zij zijn nu immers een rijke weduwe. Uitkeringen maakt niet uit welke; AOW WAO Weduwe Pensioen moeten HIER uitgekeerd worden en niet opgestuurd naar het buitenland want ze worden door de mensen HIER opgehoest. Het is gewoon helemaal scheef net zoals de regering hier scheef is.

 72. Ik ben weduwe sinds 2013. Kan gewoon niet geloven dat dit gebeurt. Ik werk 32 p/w heb nog 2 schoolgaande kinderen. Ik kan rondkomen en mijn vaste lasten betalen en school/studie geld. Het mag naar mijn inzien toch geen verschil maken, hoeveel jaar ik ben of mijn overleden echtgenoot. Ik ben en blijf weduwe van? Ben in Nederland geboren en getogen en draag de Nederlandse nationaliteit. Maar dat de regering zo met Nederlandse weduwen omgaat is om je “dood” te schamen. En uit welke potje komt de uitkering van de “buitenlandse Weduwe”? Blijkbaar uit het potje van onze weduwen- en halfwees uitkering die inderdaad ingekort is.
  Ik doe Mee!!

 73. Ik ben zelf in 2009 weduwe geworden door een inschattingsfout van een huisartsenpost mijn man is op 35 jarige leeftijd overleden in een klap mijn lieve man kwijt en ook een volledig inkomen ik kwam niet in aan merking voor een weduwuitkering gezien mijn jonge leeftijd nu moest ik van mijn kleine loontje rond zien tekomen helaas ben ik nu zelf lichamelijk beperkt en ben mijn baan verloren nu wordt ik in de kou gezet door het uwv wat voor land leven wij help ook je eigen bevolking!!

 74. opkankeren met die uitkeringtrekkers. ga maar werken. en als je in het buitenland zit, ga daar maar een uitkering aanvragen dan.
  als ik uit nederland vertrek wordt mijn aow per jaar dat je niet in nederland woont steeds lager. je wordt dan als het ware gestraft.
  en hier lopen allerlei buitenlanders, kijk maar naar die bulgaren die met bussen tegelijk hiernaartoe kwamen om die subsiedies aan te vragen en ze dan ook gewoon kregen.
  toen ik zonder werk kwam te zitten moest ik 10kg papierwerk invullen en 4 maanden wachten . toen had ik ondertussen al weer werk en heb ik uiteindelijk de aanvraag geannuleerd.
  als je hier geld wilt hebben moet je of buitenlander zijn of een hele grote bek hebben , want dan kan het ineens wel allemaal.
  kutland is het hier. ik ben al aan het kijken of ik iets leuks in het buitenland kan kopen. en die aow steekt de staat maar in zn reet, want daar dreigen ze mee als je weg wilt gaan.

 75. Het artikel slaat de plank helemaal mis. Tijdens je werkzame leven draag je premies af voor volksverzekeringen. Dit betekent dat de overleden echtgenoten van deze vrouwen die nu in Marokko wonen, evenveel afgedragen hebben als de overleden echtgenoten van vrouwen die in Nederland wonen. Aangezien het leven in Marokko goedkoper is, krijgen de nabestaanden in Marokko woonachtig, evenwel een schijntje, vergeleken met hetgeen nabestaanden in Nederland krijgen.
  De weduwen in Marokko hebben dus hetzelfde betaald, maar krijgen minder. Dat is discriminatie en die wordt aangepakt. Het is juist dat je in Marokko met dat geld waarschijnlijk meer kunt kopen dan in Nederland, dit is echter niet relevant.

  Verder beweert het artikel, onterecht, dat Marokaans-Nederlandse weduwen in Marokko meer zouden krijgen dan weduwen in Nederland. Die laatste groep zou slechts de helft krijgen. De uitspraak is gebaseerd op een weduwe met een kind, jonger dan 18. Iedere ANW-gerechtigde heeft dan recht op een bedrag van € 1.426,89 per maand (bruto). De uitkering voor een alleenstaande is €1.148,26 (bruto) per maand. Als je recht hebt op het volledige bedrag (afhankelijk van je inkomen) krijg je dat, in Nederland ook.

  De uitspraak, waarover dit in september 2014 geschreven artikel gaat, is al in augustus van 2013 genomen. De actualiteitswaarde is dus 0,0.
  Overigens, in dezelfde uitspraak en nog eens bevestigd in maart van dit jaar werd het woonlandbeginsel ook voor Turkse ANW gerechtigden door de rechtbank in strijd geacht met hogere wet en regelgeving. Voor ANW-gerechtigden met alleen de Nederlandse nationaliteit geldt dit dus ook. Als zij minder ANW ontvangen omdat zij in het buitenland wonen dan kunnen ze ook een succesvol beroep op de rechter doen.

  • Erg jammer, maar ik vrees dat je stukje spreekt tegen dovemansoren. Gezien alle reacties betreft dit een brullende meute met fakkels en hooivorken.
   ‘Eigen volk eerst’, ‘die buitenlanders’, ‘die hoofddoeken’ en (mijn persoonlijke favoriet) ‘Lekker huilen met je hoofddoek vieze moslim, werken voor je geld net als iedereen’. Lekker ongeïnformeerd brullen dat de overheid discrimineert, terwijl het gros hier geen haar beter lijkt te zijn. Wie houdt hier nu zijn/haar handje op?
   Ik heb nog overwogen om een betoog te wijden aan het beschamende aantal taalfouten van dit ‘eigen volk’ hierboven, maar gezien het niveau van de reacties betwijfel ik het nut hiervan. Om je kapot te schamen.

 76. Ook ik ga meedoen en stuur een mail..als er andere acties volgen,sluit ik me graag aan.
  Ik ben sinds 2013 weduwe met een nog thuiswonende dochter. Ze laten ons barsten! Het wordt inderdaad tijd dat wij eens voor onszelf op gaan komen!

 77. Ik had van de week een mailtje gestuurd naar SMCO en kreeg als reactie terug dat ze het een en ander aan het onderzoeken zijn en dat ze hopen dat ze me rond 19 september meer informatie kunnen geven.

  • Dat heb ik niet eens als originele Hollander die 42 jaar onafgebroken gewerkt heeft aan AOW plus Metaal pensioen , mag ik mij aub zwaar gediscrimineerd voelen op mijn 68e jaar

 78. Ik ben sinds 1 september 2014 weduwe geworden. Ik doe dus mee. Ik ben een op en top Nederlandse vrouw, geboren in Tilburg en woonachtig in Weert. Nu dus verplicht alleenstaande zonder kinderen. Ook ik kan niet tegen discriminatie! Het mag en moet nu in het voordeel van ons Nederlandse vrouwen zijn!

 79. Geachte heer, mevrouw,

  Naar aanleiding van uw email kunnen wij u het volgende berichten.

  Op het moment zijn wij bezig om een beeld te krijgen van de situatie en het een en ander te onderzoeken wat wij voor u kunnen betekenen. Wij verwachten u rond 19 september 2014 meer informatie te kunnen geven.

  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  SMCO.jpg

  Stichting Meldpunt Collectief Onrecht

  t: +31 (0)72 – 752 94 94

  f: +31 (0)72 – 752 94 92

  w: http://www.collectiefonrecht.nl

 80. dit is te gek voor woorden,nederlanders worden gediscrimineerd,en die buitenlanders hebben een FLINKE streep voor,hier word ik dus niet goed van! het is hier de omgekeerde wereld!!

 81. Geachte medestanders doeners en denkers,

  als eerste tik deze brief met kleine letters en sommige stukken met grote letters, en vergeef mij op voorhand mijn tikfouten en schrift opbouw, wat ik ben aardig over de rooie wat onze regering betreft wat hun handelen, doen en denken wat betreft de Nederlanders en iedereen die zich wel heeft aangepast, geintregeerd en geasimileerd in onze samenleving.

  ik maak ook gelijk kenbaar dat ik een mix ben van nederlands/Indische afkomst en mij nog nooit gediscrimineerd hebt gevoeld tot dat ik dit stuk te lezen kreeg. [ de regering heeft nu wat ontketend ]

  ik zou hierbij ook mijn mening en visie willen geven over dit hele gebeuren.
  ik werd over dit onderwerp op de hoogte gebracht door mijn achter buren.
  als eerste zijn wij met z’n allen doorgaans in nederland redelijk netjes opgevoed.
  wij zijn zeer ruim denkend als het gaat om een humanitaire hulp en instellingen etc.etc.[ kijk maar naar de hulp acties ]
  wij hebben geen hekel aan kleurlingen of nationaliteiten of geloofs overtuigingen. [ dat ontstaat vaak door hun manier van doen en laten].
  kortom ik kan zo nog uren lang doorgaan toch, en dan denk ik dat een heleboel mensen dit kunnen beamen. MAAR LET OP, zodra er maar in de samenleving wat gebeurt dan schijnen wij te DISCRIMINEREN.

  nou ik zeg ” MOOI NIET “, dat werken hun vaak zelf in de hand want er zijn genoeg goede mensen bij.

  WAT DE REGERING BETREFT:

  LAAT DE REGERING ZIJN GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN EN OOK DE VERKEERDE MEDELANDERS DIE HIER ONZE MOOIE VOORZIENINGEN OM ZEEP HELPEN EENS EEN KEER OP HOUDEN DAT ZIJ WORDEN GEDISCRIMINEERD.
  wij hebben een NEDERLANDSE GRONDWET EN EEN HOOP ANDERE WETGEVING EN DAAR HEEFT ONZE REGERING ZICH OOK AAN TE HOUDEN UIT FATSOEN NAAR ALLE OFFICIELE GEREGISTREERDE NEDRLANDERS.DUS PAS DE WET CORRECT TOE.

  van uit de wetgeving moeten diegene die de fout in gaan OOK IN DE TOP VAN DE SAMENLEVING DIE ONS LAND MOET REGEREN GESTRAFT WORDEN INDIEN HUN KOSTBARE FOUTEN MAKEN TEN KOSTE VAN DE SAMENLEVING. GEEN GOUDEN HANDDRUK / WACHTGELDEN ETC. ONTSLAG/GELD TERUGHALEN EN ZONODIG INDIEN JE GEEN NEDERLANDSE NATIONALITEIT HEBT, HET LAND UIT.

  JE PAST JE MAAR AAN, AAN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING.
  HEBBEN MIJN OUDERS EN WIJ KINDEREN EN VELE ANDEREN
  OOK MOETEN DOEN EN ZEKER GEDAAN, GEEN PROBLEEM.
  [ WIJ ZIJN IN 1960 IN NEDERLAND AANGEKOMEN EN HEBBEN DE
  NEDERLANDSE NATIONALITEIT VAN MEET AF AAN].

  er wordt nu roof gepleegd op LET WEL ” ALLE WERKENDE EN BELASTING BETALENDE NEDERLANDSE BURGERS”. WIJ MOETEN HET MAAR MET Z’N ALLEN OPBRENGEN VOOR EEN IEDER DIE MISBRUIKT MAAKT VAN ONZE GOEDE VOORZIENINGEN WAAR OOK ZEKER ONZE OUDERS DIE DE GRONDSLAG ZIJN VAN AL DEZE VOORZIENINGEN.

  het kan niet zo zijn dat wij het gelag moeten blijven betalen door stomiteiten van onze regeerders en consorten.
  het kan niet zo zijn dat je als ECHTE NEDRLANDSE BURGER wel de WET OP JE TOEGEPAST KRIJGT als er wat is of als je je boete niet hebt betaald.
  het kan niet zo zijn dat als mij wat overkomt of ALLE ANDERE HARD WERKENDE BURGERS, wel aan de GEEUWHONGER GAAN VANWEGE de BUREAUCRATIE voor dat WIJ IN AANMERKING OP DAT GENE WAAR JE DAN OOK RECHT OP ZOU MOETEN HEBBEN NA ALLE AFDRAGINGEN VAN SOCIALE PREMIES/BELASTING ETC.ETC.
  met alle respect, maar de VERKEERDE MEDELANDERS IN NEDERLAND worden VELE MALEN SNELLER GEHOLPEN dan een NEDERLANDS STAAT BURGER. [ JE HEBT MAAR 1 PASPOORT OF ID-KAART in NEDERLAND VOLGENS DE NEDERLANDSE GRONDWET EN ALLE ANDERE WETTEN ]
  een hoop geld gaat naar het buitenland en niemand hoeft verantwoording af te leggen als er wat fout gaat, TERWIJL ONZE OUDEREN, DE ZORG SECTOR, EN ZOVELEN ANDERE GOEDE INSTANTIES DIT HARD NODIG HEBBEN.
  MAAR NEE ONZE REGERING VINDT DAT WIJ HET NOG TE GOED HEBBEN, WIJ KUNNEN TOCH NOG OP VAKANTIE EN EEN AUTO OF CARAVAN KOPEN OF WHAT EVER.

  ” MAAR DAAR WERKEN WIJ TOCH OOK VOOR “.

  DE REGEERDERS MET HUN BALKENDE NORM HEBBEN MAKKELIJK PRATEN HUN KRIJGEN ZOWIESO HUN POEN.

  ZE VERGETEN 1 DING, WIJ ZIJN MET Z’N ALLEN HUN WERKGEVER ZIJN OMDAT HUN SALARIS UIT DE BELASTING GELDEN KOMEN DIE OOK WIJ MOETEN AFDRAGEN. EN DAT GELD VOOR ALLES WAT TE MAKEN HEEFT HET RIJK / GEMEENTE / JUSTITIEEL APPERAAT ETC. ETC.

  en beste lezers er zal commentaar komen dat ook ” IK DISCRIMINEER “, NOU DAN BEGRIJPEN DIE LEZERS MIJN UITLEG NIET.

  OVER HET AANPAKKEN VAN ONZE REGERING, LET OP !!! REGEL 17 VAN ONZE NEDERLANDSE GRONDWET DIE KOMT VAN TOEPASSING VOOR DE VECHTERS VAN EEN RECHTVAARDIGE BEHANDELING VOOR ALLE GOEDE BURGERS IN NEDERLAND.

  GLOBAAL DE REGEL 17 BESCHREVEN:

  ” NIEMAND KAN TEGEN ZIJN WIL WORDEN AFGEHOUDEN VAN DE RECHTER DIE DE WET HEM TOE KENT “.

  DUS MOGELIJK IS DIT IETS OM OP VERDER TE GAAN …… .

  menig medelander heeft al vele VOORDELEN waar de doorsnee burger voor moet betalen.[ denk aan alle gemeente potjes voor allochtonen etc. ]
  nogmaals ik heb geen problemen met volkeren, geloof, of politieke voorkeuren van mensen zo lang zij de WETGEVING, VOORZIENINGEN EN HET NEDERLANDSE VOLK MAAR OOK RESPECTEREN.

  HET NEDERLANDSE VOLK IS NIET MET DISCRIMINATIE GEBOREN AL DAN OPGEVOEDT, DIT KOMT TOT UITTING ALS WIJ NEDERLANDERS TOL MOETEN BETALEN DOOR HET FALEN VAN ONZE REGERING GEMEENTE INSTANTIES IN DE BREEDSTE ZIN VAN HET WOORD. EN DE MEDELANDERS DIE ZICH WEL HEBBEN AANGEPAST HEBBEN HIER OOK LAST VAN.

  ALS LAATSTE, LAAT HET RECHT OP GEPASTE WIJZE ZEGEVIEREN EN GERESPECTEERD WORDEN DOOR IEDEREEN.

  Mvgr,

  J.J. Mighorst.

 82. Ik vraag mezelf af of die mannen wel daadwerkelijk dood zijn……Klinkt een beetje raar hoor maar moeten ze niet met de overgebleven broer trouwen of zo???

 83. Ik heb vandaag bericht gekregen van SMCO dat ze nog geen terugkoppeling hebben gekregen van een van hun advocaten. Ze hopen me zo spoedig mogelijk meer te kunnen laten weten of ze deze zaak in behandeling gaan nemen.

 84. Wordt er gecontroleerd of ze hertrouwen? Dan namelijk vervalt de ANW..in die landen gaan vrouwen NIET samenwonen zonder huwelijk. ..dus wie controleert of ze nog steeds alleenstaand zijn??

 85. Ben sinds februari 2011 weduwe helemaal geen cent gehad , moet werken voor mijn geld werk bij de thuiszorg huishoudelijke hulp heb amper 800 euro , ik heb nergens recht op zeggen ze bij de instantie . Ik ben van 1952 . Ik strijd mee .

 86. die rijke j**d van een minister Asscher pakt gewoon van alle oudjes en minder bedeelde gewoon alles af eens een j**d altijd een j**d. alles wat de ouderen hebben opgebouwd maakt die j**d kapot maar wel marokaanse weduwe 1400 euro weduwe pensioen laten krijgen en de Nederlanders kunnen verrotten

 87. Iedereen heeft zijn zegje gedaan en iedereen herhaalt de ander maar wordt er nu ook iets daadwerkelijk ondernomen hier of is dit alleen een klaagsite? Zeiken kan iedereen, maar zodra er actie moet worden ondernemen dan heeft niemand zin??

 88. Ik doe ook mee weduwe sinds 2011 en geboren in 1960 dus te jong om weduwe te zijn. Geen recht op een weduwen uitkering. alsof ik erom gevraagd heb!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 89. ik ga hier ook aan mee doen want ik ben in 2003 weduwe geworden moest ook maar aan het werk gaan want ik ben in 1951 geboren had ik geen recht op een nabestaande inkomen

 90. Plus dat er in die landen geen controle wordt uitgevoerd omtrent de wefduw vrouwen , ze kunnen op nieuw trouwen zonder dat er een haan naar kraait!!!!!!!!!!

 91. Wat mij hier verbaast is dat er hier, anno 2014, nog zoveel vrouwen zijn die niet wisten hoe hun financiele situatie zou worden na het overlijden van hun echtgenoot. Deze wet bestaat al sinds 1996. Hij is toen aangenomen zonder dat vrouwen daarvan op de hoogte zijn gesteld, of om hun mening is gevraagd. Ik weet dat zo goed omdat mijn echtgenoot toen zelfstandige was, en ik niet kon werken vanwege een ernstig gehandicapt kind. In een klap werd het enige vangnet dat ik nog had, het weduwenpensioen, onder mijn voeten weggeslagen. De overheid is hier heel erg nalatig geweest om vrouwen te informeren hierover. En nog steeds overkomt het iemand, dat je man overlijdt en je dan pas weet dat je geen weduwenpensioen krijgt. Ik raad iedereen aan, om zijn financiele situatie heel goed te bekijken en zich particulier te verzekeren. Vrouwen ( en ook mannen in dezelfde situatie ) zorg goed voor jezelf. De regering doet het niet.

 92. Ik ben van 1953 en vanaf 2008 weduwe. Ool kreeg in 1e instantie geen ANW. Heb daar tegen geprotesteerd, omdat ik niet kan werken door ziekte, Moest toen gekeurd worden en het UWV was het met mij eens. Nu krijg ik dus een ANW uitkering van net 900 euro. Daarnaast een aanv. pensioentje van mijn oude werkgever van 29 euro. Dat is echt geen vetpot en kom dus aan het eind van de maand dikwijls geld tekort. Als ik dan lees dat Marokkaanse weduwen meer krijgen in een land waar je veel minder voor alles betaald vind ik dit niet kloppen.
  IK doe dus mee als er hierin actie wordt ondernomen.

 93. Ik ben sinds 8 jaar weduwe maar ik heb nog nooit een cent ontvangen. Mijn man was 37 en ik bijna
  36 toen hij stierf. Dus te jong voor weduwegeld en ook nog maar heeeeeel weinig pensioen opgebouwd.Zoek het je maar uit!!!!!!

 94. Ook ik ben al een aantal jaren weduwe, alsof je niet al genoeg verdriet hebt, wordt je ook financieel flink afgestraft. Werk erg veel om rond te kunnen komen. Kreeg ook nog ontslag door recessie. De regering helpt je echt niet hoor.

 95. Als ik het goed begrijp is hèt zo als je na 1950 geboren ben heb je geen recht op anw.dus vanaf 2015 hoeven we dat ook niet meer te betalen,want die voor 1950 zijn g3boren en anw hebben zijndan 65 en krijgen dan aow.waarvoor moet iedereen dan nog aan anw premie betalen voor wie.

 96. Ik van 825 netto rond moeten komen schandalig .Maar die pennen likkers durven niks te zeggen .Ze zijn zelf bang voor hun hagie.Wie durft er voor ons op te komen ik denk geen een .Het zij n allemaal schijters.

 97. Ik doe mee! Het wordt tijd dat de Nederlanders zich eens gaan verzetten tegen alles wat Nederland weggeeft, schenkt , en z.g.n onder het mom van ” recht ” op hebben, wegsluist..Waar wij Nederlander altijd hard voor hebben moeten werken wordt gewoon verkwanselt aan allerlei dingen maar niet aan de Nederlanders zelf, die moeten zelf maar uitzoeken hoe ze uit de schulden blijven!!! Desnoods op water en brood vaak!

 98. Of het artikel klopt niet of al deze reacties slaan nergens op. Ze hebben het hier over een pensioen en niet over een uitkering. Een pensioen wordt door het desbetreffende pensioenfonds uitbetaald en is niets meer als een potje welke een werknemer opbouwt. En als de premie door een Nederlander, Marokkaan of welke andere nationaliteit ook maandelijks aan een pensioenfonds is betaald, als weduwe van deze werknemer heb je daar dan gewoon recht op !! Maakt niet uit waar je dan woont. Het zou natuurlijk van de gekke zijn als het hier om een uitkering gaat, dan zou het inderdaad een vorm van discriminatie zijn !!

 99. Ik ben al 25 jaar weduwe met 2 kinderen wat inmiddels de deur uit zijn ik krijg maar 960 euro dus het erg welkom en terecht dat ik recht heb op die aan vulling.

 100. Als of ze al niet genoeg geld vanuit ons in hun handen krijgen gesmeten, zeer schandelijk!! Maar ja niemand doet hier toch wat tegen, met grote praatjes op internet of een domme petitie bereik je tegenwoordig geen fuck meer mee, als nederlander zelf zijnde zeg ik keihard dat we maar in een dom kutland wonen met een kaaskoppen politiek, een mentaliteit van 0,0 onder het volk tegenover zoiets. Niet alleen worden we al kapot belast vanuit alle kanten, we blijven geld wegsturen alsof het niets is, een actie hier tegen plannen op internet bereik je ook net niks mee, hoeveel mensen schreeuwen dat ze wat gaan doen, maar in werkelijkheid gebeurt niks.

 101. Ik heb een manlijk familie lid die weduwe is en nog twee niet schoolgaande kinderen heeft en krijgt ook geen uitkering omdat hij een man is, en als alleenstaande vrouw met nog niet schoolgaande kinderen krijgt wel en uitkering en dan lees je dit nieuws bericht en dan wordt je misselijk van.

 102. ook ik ga meedoen, ik heb gelukkig dan wel een klein pensioentje ,omdat mijn man een hiaat had afgesloten ( had voldoende kunnen zijn als de belasting er niet zoveel van af zou plukken) en werk gelukkig nog een paar uurtjes in de week, maar ik kan er gewoon niet van rondkomen, ik zit elke maand in de ellende……dus ja ook ik doe mee…..

 103. met z’n allen tegen…..samenwerken, samenvoelen en samenstrijden…….dat is de enigste machtsfactor die we hebben tegen de uitbuiters en machthebbers. Ruggen tegen elkaar en strijden, bycotten, eisen! Alleen zo kunnen we onze stem verheffen tegen
  onze uitbuitende en rovende regering

 104. Ik ben geen weduwe en ik wil ook 1400 euro!
  Dit is zo oneerlijk dat ik het niet krijg en zij wel!
  DIT IS PURE DISCRIMINATIE VAN ONGETROUWDE VROUWEN.

  Wel een stelletje handophouders hier zeg, pffff. Ga werken joh.

  • faith,
   een weduwe kiest immers niet zelf voor haar status,jij wel.
   echter vind ik dat mannen die weduwnaar worden dezelfde rechten zouden moeten hebben.
   en ja ik werk,en mijn man was huisvader met handicap en WAjong dus geen pensioen
   ,en daar sta ik nu alleen voor met 2 kleine kids.dus vind dat ook ik rechten heb en niet alleen onze marokaanse/turkse? medeweduwen

   • niet zo brutaal faith ik denk dat de meeste weduwen zich helemaal de blubberes werken ik wel in elk geval en dan nog krijg ik geen 1400 euro elke maand bij elkaar .
    dus een beetje respect vind ik op zijn plaats.

 105. ook ik ben weduwe mijn man is in 2011 plotseling overleden en bleef achter met niets , moest mij zelf maar zien te redden werd mij gezegd kreeg dus ook helemaal niks terwijl ik werkte op basis van een 0 uren contract en dus niet voldoende verdiende om ons hoofd boven water te houden met als gevolg dat ik nu schulden heb waar ik voorheen nog nooit van had gehoord .

  ook ik doe graag mee weet alleen niet waar ik me moet aanmelden.

 106. En mijn moeder is doorgegaan van ellende ,omdat haar AOW nog geen 1100 euro was .
  Waar ze alle lasten van moest betalen ,MAM ik vond je een topper ,wat zal het boven lekker warm zijn ,hier had je het altijd koud ,omdat de stookkosten zo duur waren.

 107. Mijn man stierf in 2012, na een ellendig ziekbed aan leukemie. Op de aanvraag die ik vrij snel daarna toegestuurd kreeg of ik mogelijk in aanmerking kwam voor een nabestaandenuitkering was de eerste vraag: bent u geboren na 1951; zo ja dan heeft u geen recht. Ik ben dus van 1952…… KLAAR…. Gelukkig kreeg ik op dat moment nog WW, maar daarna kon ik dus de bijstand in. Gelukkig heb ik na een jaar heel leuk werk kunnen vinden en hoop ik ook hier tot mijn pensioen te mogen werken.
  Ik krijg wel een nare bijsmaak van dit artikel…..

 108. Mijn man wordt gekort op zijn AOW omdat hij niet van af zijn 15de hier is komen wonen maar heeft wel 43 jaar gewerkt en nog nooit zijn hand op ge houden en wel altijd belasting betaald . Dat vind ik schandalig.

 109. Helena..okt. 2 2015 Met terug werkende kracht ! Dat betekent nabetaling vanaf 1995, toen hebben ze de wet aangepast..voor de Nederlandse weduwe/naar..wel te verstaan…Ik doe mee..wanneer horen we hier iets van?

 110. Burgers die denken enig recht te kunnen claimen, Ze [de staatshufters] lachen je gewoon uit
  Alleen met geweld kan je dit afdwingen in NL.
  Met recht nada- dit bestaat niet meer
  .
  Want NL is sinds 9/ 11 geen democratische rechtstaat meer
  .
  Wie dit wel denkt belazerd zijn medeburger

 111. Ik snap niet waar mensen vandaan halen dat je in Turkije en Marokko nu een groter bedrag aan nabestaandenuitkering ontvangt dan hier. Het gaat er juist om dat de koopkrachtkorting door de rechter is verboden: er mag dus niet minder worden uitgekeerd omdat het leven in Turkije en Marokko goedkoper is. Nergens staat dat je daar omgerekend in euro’s meer geld kan krijgen. Ik zie ook overal 1400 euro staan terwijl er in de uitspraak nadrukkelijk wordt gesproken over maximaal 70 procent van het bruto minimum loon dat is eerder rond de 1000 euro. Dus al die mensen die nu hopen meer geld te kunnen krijgen om gelijk te worden getrokken met de situatie in Turkije en Marokko komen straks van een koude kermis thuis. Het zou deze site ook sieren als ze bij dit soort opruiende bronnen en links naar de desbetreffende uitspraken zouden plaatsen zodat mensen zelf kunnen nagaan of het wel klopt.

 112. Als ik dit bericht zou delen zou ik gelijk problemen krijgen met mensen hier uit de buurt… Ik geloof ook niet dat de overheid cq wie daar verantwoordelijk voor is… dit durven te veranderen… dat geloof ik nooit..

 113. maar ik die in Zweden is gaan wonen mag elk jaar 1 % inleveren van mijn aow dat ik er woon voor mijn aow plus ik wordt gekort op mijn pensioen, ga dat eens uitleggen stel rovers. Die lui hebben daar dus geen last van

 114. shona, ik ben nu 64 jaar mijn man is in 2003 overleden en ik krijg geen cent, wordt wel in de gaten gehouden, armoe troef, geen woorden voor

 115. Dan zijn er wel meer vormen van discriminatie op basis van woonland, die wet is in de eu al jaren geregeld en de nederlandse staat houdt zich er niet aan. Ben overal geweest tot aan het eu hof aan toe maar omdat het bij ons om een zeer klein aantal gaat vermoed ik ,kun je het bekijken. Geen advocaat die daar zin in heeft ook. De WAZ toeslag, in nederland krijg je die wel, nml aanvulling tot het minimumloon, ga je 5 km over de grens wonen krijg je het niet. Scheelt ons 300 euro in de maand en heb de vrijwillige aow verzekering uiteindelijk moeten laten vallen….dan maar onder een brug tegen die tijd. Altijd flink voor betaald als zelfstandige, een pittige particuliere verzekering betaald voor het geval je geen minimloon krijgt bij ziekte. Deze opgezegd toen mij man ms had en 100% afgekeurd werd en dus wel minimumloon kreeg. Met toestemming en behoud van toeslag, zwart op wit, net over de grens gaan wonen en drie jaar later word het je afgenomen omdat je niet in nederland woont. en let op, in turkije en alle andere landen werd het gelijk ingevoer en afgebouwd in drie jaar….en in Marokko ? daar hebben ze het nog jaren gekregen, misschien nu nog wel, want durfde onze regering niet…nee stel je voor dat ze weer discriminatie gaan roepen daar. Nou ik roep het nu ook ! Voor de nederlandse weduwen in nederland en tja voor ons zelf ook.

 116. Heb zoveel mogelijk gelezen van het bovenstaande, maar vraag: Is er nu al actie ondernomen en is het wettelijk haalbaar? Want met alleen praten komt het niet goed.

 117. Dan Wil ik weten of ik van Terug werkende kracht dat kan krijgen wand als daar een bedrag van 1400 euro word gegeven, en 180 euro maar maandelijkse lasten dat is een vette discriminatie en aan gezien de Koning vanuit china heeft gezegt dat we niet mogen discrimmineren, Den Haag is daar ook vel tegen Wilders word voor het gerech gegooit omdat die discrimminerende woorden heb gezegt meer of minder , Nu Wil ik weten is dit Haalbaar om van terugwerkende kracht te krijgen wand ik zit nu net van Weduwen naar AOW maar ze hebben mij altijd te kort gedaan met me gezin Dan Wil ik Net als Hilda weten Vraag is er al actie onder nomen en is het wettelijk haalbaar !!!!

 118. ik heb geschreven naar dit adres Uw bericht is verzonden.
  Geachte heer/mevrouw,

  Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw vraag.

  Met vriendelijke groet,
  de Nationale ombudsman

  Postbus 93122
  2509 AC Den Haag
  Telefoon (070) 356 35 63
  Fax (070) 360 75 72

 119. Ook ik, weduwe sinds sept.2004 wil graag meedoen en zeker op de hoogte blijven. Wij hebben er dus ook gewoon recht op !! En ja dat recht wil ik graag opeisen.
  Dit kan gewoon niet waar zijn, meten met 2 wat met meerdere maten.

 120. PS wat zou het mooi zijn als iedereen een basisinkomen zou krijgen. Dan wordt overleven weer leven. Een basisrecht voor iedereen.
  Kunnen alle controle-systemen en verschillen worden opgeheven. Als alle controle-systemen worden opgedoekt komt er genoeg geld voor vrij !!. En er is gewoon niet voor iedereen werk, al helemaal niet als alles geautomatiseerd/robots gaat worden.

 121. Wat een onrecht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ik ben ook weduwe en krijg de helft minder.

  Nederland is geen Nederland meer.

  Laat al die buitenlanders opdonderen die van onze belastinggeld leven.

  De hele politiek is corrupt!!!!!!!!!!!!!!!!!!Weg met die lui!!!!!!!!!!!!!!!

 122. In 1993 stierf mijn vrouw aan Leukemie en ik kreeg een wedeuwe en wezen uitkering naast een “voorlopige” WAO uitkering, een toenmalige staatssecretaris vond dit allerzinds terecht en pleite voor een zogenaamde nieuwe wet waarin de mogelijkheid van 2 uitkeringen werd verboden, mijn overleden echtgenote had wel haar korte leven gewerkt en dus ook voor deze verzekering betaald, deze staatssecretaris vond dat weduwen of weduwnaars maar moesten werken, deed deze hufter per slot van rekening ook, hij vergat echter te vertellen dat HIJ een jaarsalaris van toen bijna 300.000 gulden had en ik van F 3000.- BRUTO per maand met drie kinderen verder moest, na drie maanden van rouw vond de nederlandse overheid dat er nu maar weer moest worden gewerkt en werd de WAO uitkering gestopt, inmiddels was ook de weduwen en wezen uitkering “aangepast” van Fl 1500.- naar 345.- per maand, het was een geluk dat ik mijn werk weer kon gaan doen als Internationaal chauffeur, mijn 3 kinderen toen in de leeftijd van 15, 14 en 13 jaar bleven dus onder toezicht van een door de staat aangestelde voogd (die zich vrijwel nooit heeft laten zien) achter terwijl ik mijn werk deed, bij navraag bij het toenmalige GAK kreeg ik te horen dat ik maar hulp moest “kopen” dat moesten zij ten slotte ook, en ook deze beambte vergat te vertellen dat zij met 2 salarissen “MOEST” leven zijnde Fl 7000.- per maand, het jatten van jan met de pet krijgen politici dus eigenlijk met de paplepel ingegoten en welke partij je ook kiest, de stemmer verliest het van de stelende politici die middels een door hun zelf uitgedokterde wet onschendbaarheid wordt verleend, hun eigen (veel te kleine binnen)zakken vullen gaat dit gespuis heel goed af, en wat zal het volgende zijn waar ze hun met dollartekens voorziene ogen op laten vallen??? Splinterpartijen vullen onze 2de kamer en plukken per maand per kamerlid een “salaris” van € 7.703,12 weg voor hun stomme gelul aan te meoten horen en vooral hoe “onze volksvertegenwoordigers” deze regering helpt om te bezuinigen, BEHALVE VOOR “VLUCHTELINGEN EN AVONTURIERS” wwar per jaar een geschatte hulp van ruim 3 miljard Euro van ONS gestolen geld naar toe gaat, vergeet aub niet te gaan stemmen in 2017 en de mooipraters daar naar toe te sturen waar ze ons het liefste hebben, onder de grond, hoeven ze geen pensioenen meer te betalen, want binnenkort moeten bejaarden tot hun 80ste werken en kunnen dan aan het voeteneinde van hun misschien zelfs zelf gegraven graf gaan staan en door een “hulpvaardig” iemand zo het graf ingeduwd worden terwijl politici na maximaal 12 jaar “werken” met pensioen mogen met een riant wachtgeld welk ze zichzelf ook hebben toegekend.
  POLITICI NOG GELOOFWAARDIG????? VOLGENS MIJN MENING NIETDUS.

 123. Tuurlijk heeft het geen zin,….. Want de nederlander vindt het wel prima dat het land tengronde wordt gericht,…. Heil Europa
  Anders deden we er toch wel wat tegen?

 124. Mijn man is in 2011 in Spanje overleden, ik verloor mijn horecazaak hierdoor, geen recht op WW uitkering meer omdat ik volgens UWV Europa langer dan 2 jaar in het buitenland verbleef, achteraf grote fout, ik was gewoon nog ingeschreven op mijn huisadres in NL (24 jaar fulltime gewerkt in NL) en geen recht op een weduweuitkering, ik was te jong, je moet voor 1960 geboren zijn. Daar sta je dan….en dan lees ik dit?

 125. Ik ben sinds 2004 weduwe.kreeg 600 euro omdat ik 24 uur pw werkte (seizoen medewerkster) kreeg van november tot maart 1200 omdat ik nog kinderen thuis
  had. Mijn jongste zoon werd 18 en gelijk werd de weduwe-pensioen stop gezet. Kon gelukkig meer uren krijgen bij mij baas ( 40 uur ). Maar het stelsel klopt van geen kant.

 126. Ik vind het prima om een rechtszaak van maken, maar 180 euro per maand in Marokko vind ik dat misleidend en gelul, met 180 euro kun je geen huur betalen in verschillende stede in Marokko..

Iedereen heeft er iets over te zeggen, jij ook?

Assurantiebelasting verhoging levert het Rijk minder op, onze verzekeringen per saldo 12,6% duurder

LET OP en oplossing: Donatie aan ALS gedaan via SMS? Is geen eenmalige donatie maar maandelijks!