Assurantiebelasting verhoging levert het Rijk minder op, onze verzekeringen per saldo 12,6% duurder

De opbrengst voor de Staat van de assurantiebelasting blijft iets achter bij de raming. De tarieven voor deze belasting is in twee stappen verhoogd. In 2013 is dat tot wasdom gekomen en zijn de inkomsten aan assurantie-belasting meer dan verdubbeld. Over de jaren 2011-2013 heeft deze maatregel de Nederlandse schatkist ruim Euro 1,5 miljard extra opgeleverd. Dat is Euro 70 miljoen minder dan het kabinet had geraamd. Een huishouden betaalt inmiddels aan assurantiebelasting gemiddeld Euro 170 per jaar, terwijl dit vóór de kabinetsmaatregel Euro 61 was. Mede door deze belasting-verhoging zijn de kosten voor bijvoorbeeld auto-, inboedel- en brandverzekering per saldo 12,6 % duurder geworden.

De iets lagere opbrengst is het gevolg van een niet voorziene ontwikkeling. Bij het opstellen van de regeerakkoorden voor het zittende en vorige kabinet werd uitgegaan van een aanhoudende lichte groei aan uitgaven verzekeringspremies. De realiteit is anders: er is sprake van een daling van verkochte verzekeringen.

via Bank Nieuws

Foto via marcfonteijn

  •  
  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef jouw mening

Close