in ,

Bananen monarchie Nederland

Nu is het officieel, we worden geleid door multinationals en banken, de feeling met het volk is totaal opgeheven, want waarom zouden “ze” luisteren. De belangrijke zaken zijn voor onze volksvertegenwoordigers, Europa, de en geld, veel geld !

We bezuinigen ons een ongeluk en wel sinds eind 70'er jaren. We schieten er niets mee op, geld ontwaard nu veel harder dan vroeger. Sociale cohesie is ver te zoeken en we zijn voorzichtig het IK tijdperk ingeslopen. Dankzij de vrije opvoeding en slechte plannen is het volk volledig de draad kwijt. Apathisch en lui, dat zijn we geworden ! Zombies, in de alternatieve gemeenschap, vormen de overhand. Genoeg te doen, maar liever geen NIMBY.

Zijn we nu zo dom en afgestompt geworden ? Of speelt er meer ? De komkommers vliegen momenteel door de nieuwsbulletins. We lezen over -optredens, de Grexit, en de vele “incidenten” mbt verdrinking en het warme weer ! (zinloos geweld). Nederland is moe, heel moe. Sociale media bruist en borrelt van demonstraties en protestacties. De gewone media luistert en kijkt mee, maar brengt hierover niets ! Een , dat zult u wel roepen , en niets is minder waar, complotten tegen de bevolking, we zien het grote geheel niet meer. Onze premier die zo verzot is op geschiedenis, zelfs hij slaat de plank mis. Het nieuws wordt bepaald door het grote geld en wereldproblematiek. De grote reset, hij komt eraan ! In onze wereld gaat NESARA weer leven. Mensen een slecht bericht, NESARA heeft nooit bestaan en zal ook nu niet worden ontworpen. Ten tijde van Clinton ging het gerucht dat een nieuw geldstelsel zou worden losgelaten op de wereld. Het klonk allemaal mooi en mensen kregen een sprankje hoop, anderen klampte zich eraan vast. Jammer maar helaas, nog even geduld !

Op dit moment gaat een losbarsten die zijn weerga niet kent, wij, de onderlagen van de Nederlandse bevolking, zullen er zijdelings mee te maken krijgen. Woorden, zoals participatie, zullen een andere betekenis krijgen. De zoek het maar uit mentaliteit is al van toepassing dus veel erger zal het niet meer worden. Er speelt het volgende:

 • Economische sancties tegen Rusland en Poetin sorteren geen effect.
 • De VS zit in september weer aan zijn schuldenplafond.
 • Griekenland is failliet, althans de banken van Griekenland vallen om !
 • De Chinese economie en beurzen bubbel stort in.
 • VS kan geen goedkope olie meer krijgen en de Euro houdt op te bestaan.

Rusland zal de grieken ondersteunen en humanitaire hulp geven, in ruil hiervoor zal Rusland de gaspijpleiding beheren. De vluchtelingen uit de Arabische landen zullen Europa overstromen. Tevens heeft Rusland dan weer warm water en zal hun economie floreren als nooit tevoren. De chinezen zullen de grondstoffen in die gebieden beheren en een Aziatisch pact is dan gesloten. Het einde van de VS zal dan worden ingeluid. Dollar zal dalen in waarde en olie wordt dan bloedduur. De reserves in Europa zullen snel zijn uitgeput, en een energie crisis zal het gevolg zijn. , ze komen echt maar zullen geen vijand zijn, humanitaire hulp voor de Europeanen en een gedeelte van de Arabische wereld. Nederland zal rood kleuren ( politiek gezien) en de banden met Europa verbreken. Terug naar de handelsgeest en neutraliteit.

Ons leger is al weg, anarchie is aan het ontstaan. Tevens zijn onze “volksvertegenwoordigers” de feeling met de midden groepen en de onderlaag totaal kwijt. Opgeofferd aan het grote geld en aan de multinationals. Ons koningshuis geeft geen leiding, is slechts een symbool ! Daar hoeven we niet op te rekenen. Grote concerns raken hun macht kwijt, want van de ene op de andere dag zullen zij miljarden verliezen, en wat er hier nog over is aan werkgelegenheid zal ontaarden in massaontslagen en ontwrichting. Beurzen en financiële markten houden op te bestaan. De Nederlander wordt teruggegooid naar 1914, petten worden aangeschaft om weer in de hand genomen te worden, want de gefortuneerden zouden nog wel wat kunnen betekenen. Werk, werk en nog eens werk zal worden geroepen. Maar er komt nu al niets van de grond dus laat staan dat er dadelijk wel ineens een plan op tafel gegooid wordt. Het wordt kommer en kwel. Maar de mensen die het nu slecht hebben zullen moeten luisteren naar de verhalen van de goede oude tijd. De generatie van de 70'er jaren komt aan de macht, oude ideeën en levenswijzen kunnen weer worden ingevoerd. maar op dit moment heerst er egoïsme en hebzucht. We leven in een tijd dat de infrastructuur van de 60'er jaren aan vervanging toe is, raffinaderijen en opslag zijn zwaar verouderd en voldoen al lang niet meer aan de eisen van deze tijd. Het kapitalistische wiel wat is uitgevonden in de 80'er jaren na Thatcher en Reagan zal ophouden met draaien, want ipv oneindig blijkt het systeem eindig te zijn.

Privatisering, het heeft de midden en onderlagen hun welvaart gekost ! Nederland is leeg- verkocht en verkwanseld aan multinationals en financiële instellingen. Een volksvertegenwoordiging die maar wat doet, maar niet luistert naar bevolking. Dit gaat fout aflopen, het politieke systeem is gekaapt door miljardairs en alles gaat over geld. De macht is niet meer bij het volk zoals het zou horen maar bij een handjevol harteloze bestuurders en commissarissen die elk gevoel voor maatschappij zijn kwijtgeraakt. Erger is nog dat deze ook nog hun fatale plannen naar beneden toe doorvoeren. Het zou andersom moeten zijn, initiatieven die door de “gewone man” worden ontplooid, dienen van gemeentelijk niveau naar landelijk niveau getild te worden.

Nog steeds vraag ik mij af waar de protesten blijven.

 • Politie wegbezuinigd
 • Het leger, wegbezuinigd
 • Onderwijs, wegbezuinigd
 • Zorg, geprivatiseerd en wegbezuinigd
 • Nuts, geprivatiseerd en wegbezuinigd
 • Openbaar Vervoer, geprivatiseerd en wegbezuinigd
 • Juridische hulp, geprivatiseerd en wegbezuinigd
 • Communicatie, geprivatiseerd en wegbezuinigd

Alles is overgeheveld naar  het bedrijfsleven, onderhoud ? Dat gaat ten koste van de winst, dus komt dat ten laste van de burger. Service ? Ook dat is weg ! Betalen is het devies, maar wij betalen de “graai-gelden” voor adviseurs en randfiguren die profiteren. Gelukkig bestaat er zoiets als Karma. Ze komen zichzelf tegen, en als ze ons echt nodig hebben dan laten we deze profiteurs van de maatschappij vallen.

Lees verder via de Bron: Bananen monarchie Nederland

Laten we eens nadenken

Vrienden, de handen op elkaar, en elkaars mening respecteren, goede voornemens, maar toch is er binnen de “alternatieve scene” een verdeeldheid die letterlijk in de weg zit. De machthebbers die verantwoordelijk zijn voor de enorme chaos in het land blijven er mee weg komen. Zij zijn georganiseerd en strak, hun bucketlijst is afgewerkt en er komt nog veel meer aan. Allemaal zaken die ons burgers aangaan. Helaas mogen we er niets over zeggen op straffe van levenslang ellende. Je we begrijpen dat U bang bent. Rechten verdwijnen en worden omgezet in plichten. Ons eens zo mooie land glijdt af tot een zakenstaat war de burger niets te vertellen heeft. Sigaren uit eigen doos worden uitgedeeld, en ondertussen worden middelen van bestaan omgebogen tot nietszeggende voordelen. We begonnen met de Euro, en onze handen zijn op dit moment leeg, wonen is onbetaalbaar, energie wordt duur gehouden. Het moet anders, of eigenlijk meer van “Hoe deden onze ouders dat eigenlijk”. Kennis is verdwenen ten koste van gebruiksgemak en prefab producten. Huizenbouw , een goede metselaar, loodgieter, bakker, ze zijn er niet meer. De macht ligt bij de multinationals zoals en Jumbo.

Werkgelegenheid is een ramp en zou moeten herverdeeld moeten worden. Maar dan willen we graag weten hoe ? Iedereen wil meepraten , maar als puntje bij paaltje komt zijn het de “knappe koppen”die het bedenken en uitvoeren. waarom nog iemand raadplegen ? Ze weten het beter. Jammer genoeg werkt theorie anders dan praktijk, we hebben er al mee te maken en gemaakte fouten blijven herhaald worden. Terugdraaien ? Gezichtsverlies en machtsverlies dus dat gaan we niet doen. Denk aan de zorg, zorg voor de mensen die het nodig hebben is er niet meer, maar intermediairs zoals verzekeringsmaatschappijen en profiteurs zijn rijker dan ooit. “We willen het ziekenfonds terug en het AWBZ” Dit is geen wens maar een eis. Aantoonbaar goedkoper maar terugdraaien ? Nee , zie het niet gebeuren.

Het motto van Europa, waaronder Nederland, is VERDEEL EN HEERS ! We zijn niet georganiseerd. We worden niet serieus genomen,laat staan dat er naar de onvrede geluisterd wordt. Om een stem te krijgen zijn er verschillende initiatieven geweest, de SOPN ! Maar door verdeeldheid en hebzucht is dit initiatief mislukt. De lange mars in de vorm van BIP (Basis Inkomen Partij ? Komt niet van de grond, een beperkte aanhang, maar prediken voor eigen parochie. Geen charisma, geen stem , geen platform laat staan publicatie's in mainstream. We worden doodgezwegen een cordon sanitair is ons deel. Hoe laten we de machthebbers luisteren naar het volk ? Democratie ! Het volk heeft het voor het zeggen door gekozen leiders.

Dat dacht U ? Fout, we zijn een parlementaire democratie, binnen een monarchie. Dit houdt in dat het beleid gemaakt wordt door de gekozen leiders. We weten inmiddels dat de verkiezingen gemanipuleerd zijn, peilingen worden gekocht naar Amerikaans voorbeeld en de doet de rest. Gekozen leiders ? Ja maar niet door ons. de belangen van het bedrijfsleven maar niet het MKB worden gediend. We mogen dus rustig denken dat wij ze gekozen hebben maar de waarheid is anders.

Niemand van de bevolking wilde de Euro, niemand wil de soevereiniteit van Nederland opgeven en toch gebeurt het ? We staan erbij en kijken ernaar. Aan de vooravond van de grote “Muntoorlog”, oftewel de financiële reset zijn we nog steeds niet georganiseerd. De een roept sovereign worden, de ander roept duurzaam zijn, ( selfsupporting) weer anderen roepen ik heb rechten , maar voor het gemak zijn de plichten vergeten. We zijn niet gelukkig, heel veel ideeën tot protest maar geen enkel protest haalt het. Oproepen om te gaan protesteren verzanden in een gemakzucht en slaperigheid die zijn weerga niet kent. De straat op, uw rechten zijn al weg, en de rechten die we nog hebben worden met handen en voeten getreden door derden !

Wat doen we hieraan ? Anarchie lijkt de oplossing, publiceren van manifesten, maar de democratie zoals het bedoeld wordt zit in de weg. Waarom zou Wilders zo aanspreken ? Een leider, en de “onderbuik” rent er achteraan. Apathisch gedrag dat is wat er gebeurt, we zijn slapers en we worden wel wakker, ooit, maar dan is het te laat. De leider moet opstaan, het is voorspeld ! Het gaat maar niet gebeuren, mensen grijpen naar hoop die er niet is. Religie vervangt de misère waar we inzitten maar het is nu niet de religie die hier thuishoort. Onbekend maakt onbemind ! Ja het heeft goede kanten, maar ook sadistische trekken en middeleeuwse leefgewoonten. God is Liefde, Islam is ook Liefde. maar waarom dan beelden laten zien uit de grote zandbak waar precies het tegenovergestelde zichtbaar wordt ? van de bovenste plank. Precies hetzelfde ging het in de Romeinse tijd, christenen  ? Het waren honden, maar in het westen brak het door en verspreide zich over de gehele wereld. Macht daar ging het om.

Zo is nu ook het kapitalisme verheven tot godsdienst, er zijn alleen maar overeenkomsten, maar de “Godheid” is het geld ! Leefregels ? Ik Ik en nog eens Ik ! Hebzucht, egoïsme en eenzaamheid gaan hand in hand. Waar heb ik dat ooit gelezen ? Een van de “alternatieve groepen” ziet het als het begin van de eindtijd. De aarde is overgenomen door de duivel, openbaringen is begonnen. Het tijdperk van de angst regeert. Mensen vallen wereldwijd terug op oude boekjes, Koran, Bijbel, Tora en meer. Sekten vliegen als paddenstoelen uit de grond, nog meer verdeeldheid.

Alles is terug te voeren naar hoop krijgen, kan het niet regulier dan liever alternatief, Wicca, Voodoo en andere natuurgodsdiensten staan weer in de belangstelling, het huidige systeem voldoet niet meer. De wereld scheurt uit het jasje de de saamhorigheid wordt weer opnieuw uitgevonden. De wereldleiders weten het wel en doen verwoede pogingen dit tegen te gaan. Helaas lukt het ze nog steeds, of toch niet ?

Het rommelt, Europa staat in brand, de Russen zijn aangewezen als zondebok, maar Amerika is hier een agressor, het grote geld loopt gevaar, en Rusland heeft genoeg, is stabiel. Dus door roddel en achterklap moet de publieke westelijke opinie om. Waar is de tijd van Gorbatsjov gebleven ? Perestrojka ( Openheid) De uitgestoken hand van de Russen hebben geen windeieren gelegd, hun levensstandaard is erop vooruit gegaan, het lijkt dat ze aan macht hebben ingeboet maar de praktijk is anders. De macht is verlegd naar Azië, en dat blijkt een goede bondgenoot te zijn. Warm water, voor de havens, een levendige export en import. Het ging nog nooit zo goed met Rusland. Het grote geld daarentegen ziet het geld wegvloeien met de daarbij behorende macht en dat kan natuurlijk niet. Zo zijn er weer false flag operaties gepland ! IS is er een van. Palestijnen vs Israëliërs, Sociale Amerikaanse projecten worden afgekeurd door het congres ( die miljarden beheert in privé eigendom) De Magnaat Donald Trump wil president worden. Kenmerk ? Macht voor de rijken, maar geen , want hij koopt het presidentschap. Het ligt er dik bovenop, we zien het en we laten het toe vanwege de verdeeldheid.

Houden we nu eens op in onze eigen voet te schieten ? De handen op elkaar voor een rechtvaardige samenleving ? Meningen zijn welkom, maar laten we kijken naar de oorzaken van de verdeeldheid !

 • Macht
 • Geld
 • Media
 • Leiderschap
 • Amusement

We zijn al zover dat we media hebben en gebruiken, een collectief vormen is een noodzakelijkheid.

Geld uitbannen, en kennis vergaren uit de goede oude tijd. Dit leidt tot macht.

Een organisator aanwijzen, of een groep “wijzen”, bewezen systeem dat werkt ( stammen Afrika )

Amusement, we geven mensen op luchtige wijze informatie, het is info, maar vaak nuttige info ! Wat te denken van remedies tegen zweetvoeten, kanker,diabetes,hartziekten, voedingsadviezen, buiten de supermarkt verkrijgbare producten en andere handige tips die het leven veraangenamen ? Wij vragen daar geen geld voor, dat hebben we ook niet nodig. Een fijn leven en alles wat “gratis” verkrijgbaar is, daar wijzen we op ! Wetenswaardigheden ? U vind ze op de sites, geschiedenis, religie,levenswijzen, ideeën en, heel belangrijk, het echte wereldnieuws zonder humbug en poespas. Eerlijk en betrouwbaar.

Nu nog een leider of collectief die dit verder gaat uitdragen !

Lees verder via de Bron: Laten we eens nadenken !

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Inbrekerts, sla je slag: Politie gaat vanaf morgen niet-spoedmeldingen negeren

Europese Unie: Roversnest der ‘nepotisten’