in , , , , , ,

WeekendNadenkLeesvoer: De Elite probeert via ons kinderfeest Sinterklaas, de Nederlanders tegen elkaar op te zetten

9f334045ac ANP 54351955

De laatste paar jaar hebben we te maken met de Anti-Zwarte-Piet-Maffia. Een beetje grof gezegd? Nee hoor, niet als we zien wie en wat er blijkbaar achter zit. Het is een klein groepje fanatiekelingen, waaronder (waarom verbaast me dat niet gezien haar verleden) ene Joke Kaviaar.

Kaviaar is een valse naam, omdat deze Joke haar echte naan, Kuyt, liever verborgen wil hoeden. We mochten namelijk eens gaan spitten in haar verleden en achtergrond.

Nou zou je denken dat zo’n klein groepje snel ‘het bijltje er bij neergooit’, omdat de over-over-grote meerderheid van de Nederlanders erg gehecht is aan dat kinderfeest waar iedereen in zijn of haar jeugd veel van heeft genoten.

dsc 1381
Sinterklaasfeest op Curacau. MET Zwarte Piet.
Moet ik hier nog commentaar op geven?
O ja, Sinterklaas is blank en draagt een bril. Nee, dat kan echt niet.
Via de rechter een verbod op deze Sinterklaas afdwingen!

Het kleine groepje weet echter niet van ophouden. Aandacht in de kranten, op radio en TV krijgen ze vol op en ze beginnen het ene proces na het andere. Het geld kan blijkbaar niet op. Dan zou er toch bij iedereen een lichtje op moeten gaan en zouden we ons af moeten vragen of het clubje echt zo fanatiek is tegen ‘discriminatie’ of dat ze handelen in opdracht, tegen betaling dus, om tweespalt in de samenleving te creëren.

Naar aanleiding van dat Anti-Zwarte-Pieten-gedoe kwam er op Facebook een artikel uit NU.nl, waar ik op reageerde:

”Het clubje schijnt bergen geld te hebben voor al die processen. Ra ra wie betaald dat”

Blijkbaar was dat de spijker op zijn kop, want ene Chris reageerde met:

puppet master soros
Lees ook:  http://gerritherders.blogspot.com/2017/10/soros-de-spin-in-het-web-eerdaags-ook.html

”Ik heb geruchten gehoord van ene Soros, de man die culturen kapot wil maken”

En zo is het ook. Opnieuw, met als met de massa-import van Moslims om Europa te islamiseren en de verschillende CIA ‘Kleurenrevoluties’, is de Anti-Zwarte-Pieten-Maffia een onderdeel van het grote Elite plan om ons onder de duim en hun slaaf te houden. Zolang we onderling elkaar de hersens inslaan houden de Elite vrij spel voor hun plunderen en onderdrukken.

Ik antwoordde Chris:

”Soros, Rothschild Morgan, de Oranjes, de Windsors, Bush en noem al die bekende namen maar op, het zijn allemaal valse namen. De hele kliek komt uit Duitsland en de landen ten oosten daarvan. Gaan we spitten, lijkt hun achtergrond in 1300-zoveel dood te lopen. Ik ben verder gaan spitten, Dat hele kliekje wat nu de Elite is, komt oorspronkelijk niet uit dat gebied, maar uit het noorden van het Midden Azië, uit Khazarie, waar ze het joodse geloof hebben aangenomen. Ook dat is vrij bekend, maar nu begint het interessant te worden. Waar komen deze Khazaren, de Illuminatie-Joden vandaan. Dat blijkt uit het Noord-Oosten van wat nu Israël is te zijn. Ook daar lag niet hun roots. Ze waren indringers en warden verjaagd en trokken naar Khazarie. Maar waar kwamen ze dan oorspronkelijk vandaan? Dat is alleen te vermoeden als we de oude geschriften en het Oude Testament hierbij gebruiken. Het kan eigenlijk niet anders dan dat de huidige Elite uit Egypte komen, waar ze een machtig volk waren, de piramiden bouwden en de vele ”wonderen” verrichten die in de overleveringen te vinden zijn. En dat is niet onmogelijk gezien de macht over de mensheid die ze nu al een paar duizend jaar uitoefenen. Waren de goden kosmonauten, zoals von Daniken uitploos? Voor mij loopt in ieder geval het spoor dood vanaf het moment dat de ‘machtigen’ in Noord Israël neerstreken. De rest is speculeren. Alleen denk ik dat ik er niet ver naast zit.”

En ik ben niet de enige die het zo ziet. De website Bovendien.nl plaatste onderstaand artikel. Helaas houd dat op bij de Khazaren (de Elite, de Illuminatie) toen ze zich al in Khazarie bevonden.

De verborgen geschiedenis van de vreselijk kwaadaardige Khazaarse Mafia

Opmerking: de inhoud van onderstaande is niet mijn verantwoording. Het geeft m.i. op een aantal gebieden een goed beeld. |Andere zaken kunnen, als je die met een redelijk politiek inzicht beoordeeld de toets der waarheid niet doorstaan.Oorspronkelijke artikel zie bron: Veterans Todayevilempirekhazaria

De geschiedenis van de Khazaren, met name die van de Khazaarse mafia ( KM ), ’s wereld grootste georganiseerde misdaad syndicaat, is vrijwel volledig uit de geschiedenisboeken verdwenen. Dit misdaad syndicaat, die wij op bovendien kortweg de elite noemen, weten verdomde goed dat het veel praktischer is om in het geniep te werken. Ze hebben er miljoenen dollars aan uitgegeven om hun geschiedenis uit studieboeken te verwijderen zodat deze organisatie daadwerkelijk vanuit het geniep kon en nog steeds kan opereren.

De schrijvers van dit artikel hebben hun uiterste best gedaan de historie zo goed mogelijk te reconstrueren vanuit de informatie gevonden uit talloze bronnen. Kleine discrepanties hebben geen effect op het geheel en het feit dat het een criminele organisatie betreft.tweematen

Op 1 december 2014 hield senior editor Gordon Duff van de Veteranenwebsite Veterans Today een toespraak op de Syrische conferentie over terrorismebestrijding en religieus extremisme in Damascus. Hij maakte hier de kennis over het misdaadsyndicaat Khazaarse Mafia bekend en liet weten dat Israël hier een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol in speelt. Deze onthulling stuurde en schokgolf door de conferentie en ook de rest van de wereld want elke wereldleider heeft een uitgebreid rapport ontvangen op dezelfde dag van de toespraak.

De veteranen hebben deze informatie ook aan het adres van president Vladimir Putin gestuurd en tevens bepaalde rapporten opgevraagd die in handen zijn van de Russische inlichtingendiensten. Als deze documenten worden vrijgegeven kunnen 300 verraders binnen het Amerikaanse congres meteen aangepakt worden op basis van hoogverraad, spionage en andere zeer ernstige vergrijpen tegen de Amerikaanse constitutie en de mensheid als geheel.

Wij veteranen weten 100% zeker dat deze Khazaarse Mafia een stille oorlog voert tegen de Amerikaanse en wereldbevolking in Gladiostijl met behulp van het onconstitutionele Federal Reserve Systeem, de IRS, de FBI, FEMA, Homeland security en TSA. Deze club ( KM ) is verantwoordelijk voor de aanslagen van 11 september 2001 en met zekerheid ook voor de aanslag op het Murrah gebouw op 19 april 1995.

100-800 AD Een vreselijke slechte en gewelddadige samenleving ontstaat in Khazaria

khazaria

Khazaria werd gerund door een in en in slechte koning die gebruik maakte van Babylonische occulte zwarte magie. De Khazaren werden bekend om hun wreedheden. Het land zat vol met dieven, moordenaars en bandieten. Moorden werd gezien als een normale dagelijkse bezigheid.

“Khazaren: Een volk van Turkse oorsprong, waarvan leven en geschiedenis verweven is met het allereerste begin van de geschiedenis van de Joden in Rusland,…..voortgedreven door nomadische stammen uit de steppen en door hun eigen verlangen naar plundering en wraak….het koninkrijk der Khazaren was stevig gevestigd in het grootste deel van Zuid Rusland, lang voor de vestiging van de Russische monarchie door de Varangians (in 855)…in deze tijd stond het koninkrijk der Khazaren op het toppunt van zijn macht en voerde steeds oorlog….aan het eind van de achtste eeuw….omhelsde de koning der Khazaren met zijn hofhouding, tezamen met een groot deel van zijn heidense bevolking het joodse geloof ….de bevolking van het gebied der Khazaren moet in de periode tussen de zevende en de tiende eeuw zeer talrijk geweest zijn…omstreeks de negende eeuw lijkt het alsof alle Khazaren Joden waren en dat ze nog maar korte tijd daarvoor tot het Judaïsme bekeerd waren.”

Of de keuze voor een geloof wisseling vrijwillig was is niet helemaal duidelijk. Enkele boeken spreken er gewoon niet over terwijl andere boeken vertellen dat het hoofdzakelijk de Russen waren die het voortouw namen namens meerdere landen en de koning van Khazaria een ultimatum stelden om het geweld in en rond zijn rijk te beteugelen. Volgens de andere landen kon dat het beste door één van de destijds in die regio geldende geloven te kiezen en de hele bevolking daar aan te onderwerpen. Ze kregen de keuze tussen het judaisme, islam en het christendom. Omdat zijn rijk tussen Islamitische landen en Christelijke landen lag koos hij voor het judaïsme.

Het lijdt geen twijfel, dat het Khazaarse koninkrijk zeer uitgestrekt was, misschien wel meer dan 2.073.000 vierkante kilometer. De landkaart van het koninkrijk, die in de Joodse Encyclopedie voorkomt, laat zien dat het koninkrijk aan het eind van de tiende eeuw zeer groot was. Onweerlegbare feiten tonen het bestaan van zo’n koninkrijk aan, een heidense Turks-Finse, oud- mongoloïde natie, diep in het hart van Azië, die door bloedige oorlogen haar weg bevochten had naar haar machtige positie, in de tiende eeuw van het Christelijk tijdperk.

http://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

Bovendien heeft sinds 2010 een sterk academisch artikel staan over het Joodse Koninkrijk der Khazaren dat precies uit de doeken doet hoe deze mensen aan de macht gekomen zijn en Palestina hebben ingelijfd op basis van valse geschiedenis en bewezen verzonnen mythische verhalen.

http://www.bovendien.com/geschiedenis/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren

800 AD – Het ultimatum door Rusland en omringende landen.

Na het ultimatum door de omringende landen die onder bestuur stonden van de Russische tsaar en de keuze voor het judaïsme door de Khazaars koning, bleef de koning en zijn hofhouding Babylonische zwarte magie bedrijven, dit ondanks zijn belofte om deze occulte kennis niet meer in te zetten. Deze Babylonische zwarte magie staat ook bekend als Satanisme. Dit satanisme omvatte o.a. ceremoniën waarbij kinderen geofferd werden, de kinderen werden open gesneden waarna men hen liet doodbloeden. Dit bloed werd opgevangen en gedronken en als kers op de taart werd het hart van de pure ziel gegeten want dat zou ongelooflijke krachten geven.

moloch2

Deze ceremonies waren gebaseerd op Baal verheerlijking, ook bekend als de verheerlijking van de Uil ( Moloch ). Om het gebruik van deze ceremonies te verhullen maakte de koning van Khazaria een mix van hun oude gebruiken en het judaisme, een hybride geloof zo je wilt bekend onder de naam Babylonisch Talmoedisme. Dit werd het nationale geloof van Khazaria en had feitelijk dezelfde slechte eigenschappen als het eerdere geloof alleen nu met een dekmantel van judaisme.

Je kunt je voorstellen dat het geweld niet stopte na deze verbastering van een puur geloof. Het geweld ging onverminderd door. Bezoekers van het land werden aangevallen en vaak vermoord De Khazaren werden meesters in het vermommen van hun identiteit door de identiteit aan te nemen van hun slachtoffers. Een techniek die wij vandaag de dag nog zien, samen met het offeren van kinderen in occulte rituelen voor Baal.
1,200 AD – Rusland en omringende landen hebben er genoeg van en gaan over tot actie.

Rond 1200 ad warden de Khazaren onder aanvoering van de Russen verslagen. De vluchtende Khazaren trokken naar Oost Eurpa samen met hun enorme geroofde rijkdommen bestaande uit goud en zilver. Ze integreerden in de bevolkingen van Europa maar bleven hun Baal verheerlijking praktiseren. Met die verheerlijking door satanische rituelen en het leegbloeden van kinderen, het eten van hun ontzielde harten, hoopten zij dat Baal hun de wereld zou schenken want dat was de belofte die Baal hen gemakt zou hebben. De Khazaarse koning en zijn hofhouding zwoeren wraak te nemen op Rusland en haar alliantie want zij waren het die de koning verdreven had uit zijn Khazaarse rijk.

De invasie van de Khazaarse mafia in Engeland

Om een invasie mogelijk te maken huurden zij Oliver Cromwell in om Koning Charles de eerste te vermoorden zodat Engeland weer veilig zou zijn voor hun manier van bankieren. Hierdoor ontstonden de burgeroorlogen die zo’n 10 jaar duurden. Met als resultaat het uitroeien van de Engelse nobel en het Engelse koningshuis. Zo werd de City Of London in het leven geroepen en de heerschappij van het nieuwe Engelse koningshuis.

Deze Khazaarse Mafia infiltreert vervolgens door manipulatie en verkregen macht alle banken ter wereld, gebruik makende van hun beruchte geld magie ( Babylonische zwarte magie ), geld maken uit het niets. Ze gebruiken deze verderfelijke tactiek tezamen met uitbuiting via woekerrentes om zo hun macht steeds verder uit te bouwen.

Het uitgeven van waardepapieren zodat reizigers hun geld veilig konden meenemen is één van de vele trucs die de Khazaarse Mafia gebruikte en nog steeds gebruikt. Ze drukten waardepapieren terwijl ze geen of weinig tegenwaarde in de kluizen hielden, er waren immers maar weinig mensen die hun goud fysiek bij zich wilden dragen. Zodoende kon de Khazaarse mafia het grootste gedeelte van het goud aanwenden om nog meer macht te kopen. Mochten veel mensen tegelijkertijd hun goud terug willen hebben dan bleek dit steeds op de een of andere manier niet mogelijk. Dit fenomeen dat veel mensen hun geld terug willen kennen wij vandaag de dag nog steeds onder de noemer BANKRUN. Ook vandaag de dag sluiten banken dan simpelweg hun kantoren opdat opname niet meer mogelijk is en het bedrog verborgen blijft. Overheden faciliteren dit systeem door regelgeving waardoor banken beschermd worden.

De KM vergaarde zoveel goud en macht dat ze ook een afvaardiging van hun systeem naar Duitsland stuurden. De groep die dit moest uitvoeren werd de Bauer groep genoemd. De Bauergroep nam een andere naam aan en werden de Rothschilds wat letterlijk child of the rock betekent, m.a.w. Satan of Baal zo je wilt.

De Rothschild werden de voormannen van de KM en kaapten uiteindelijk het hele banksysteem van Engeland en Europa.

Rothschild had 5 zonen die in heel Europa hetzelfde frauduleuze spel implementeerden. Hier en daar gecombineerd met smerige trucjes zoals het opzettelijk vals berichten dat Napoleon de slag gewonnen had tegen de Britten terwijl hij eigenlijk verloor. Hiermee wist de KM een grote slag te slaan en de macht nog verder uit te breiden.

De Rothschilds vertelden aan ingewijden dat zij Zwarte Magie gebruikten. De rituelen die eerder al genoemd werden, het misbruiken en mishandelen van kinderen, ze laten leegbloeden, dat bloed drinken en hun ontwijde harten eten. Steeds meer Britse nobelen werden langzaam maar zeker ingewijd in hun rituelen. Tevens werd het koningshuis in handen gebracht van de KM. Hoe ze dat precies gedaan hebben is niet helemaal duidelijk maar feit is dat het Britse koningshuis niet Brits is maar een aftakking van het Huis van Saksen uit Duitsland, net als trouwens de meeste koningshuizen momenteel in heel Europa. Door verder te paren met adellijke familielijnen werd de KM één van de machtigste criminele groepen ter wereld, momenteel zelfs de machtigste.

De Khazaarse Mafia vermoordt koningshuizen en vervangt ze door hun eigen mensen.

Omdat de KM beweert dat ze een rechtstreekse link hebben met Baal/Satan door de offers die ze aan Baal brengen, verachten ze koningshuizen die het goddelijk decreet volgen en als zodanig besturen. In de 1600 jaren vermoorden ze de Britse royals en vervangen ze met hun eigen mensen. In de 1700 jaren vermoorden ze het Franse koningshuis. Vlak voor WO1 vermoorden zei Ferdinand van Oostenrijk om WO1 te kunnen beginnen. In 1917 verzamelen ze hun KM leger, de bolsjewieken en dringen Rusland binnen en kapen Rusland. Ze vermoorden de tsarenfamilie in koelen bloede, steken een bajonet door de borst van hun favoriete dochter, stelen het goud, zilver en andere waardevolle schatten.Vlak voor WO2 vermoorden ze de Oostenrijkse en Duitse royals, tevens vermoorden zede chinese royals en ontnemen de Japanse keizer zijn macht.

Iedereen die meent anders te moeten regeren als de KM dicteert wordt van kant gemaakt, inclusief Amerikaanse presidenten. Voorbeelden, McKinley, Lincoln, Kennedy, ze vermoorden elke sterke leider met een eigen wil en/of agenda. In Nederland hebben wij ook een belangrijk voorbeeld in de vorm van Pim Fortuyn. Ook hij werd door de Khazaarse mafia vermoord.

De Rothschilds zetten een internationaal narcoticanetwerk op t.b.v. de KM

Het Britse rijk werd dus vanaf een bepaald moment gerund door de KM. Het idee ontstond om de grote hoeveelheden goud en zilver dat door het Britse rijk betaald was aan China voor zijde en kruiden, die destijds nergens anders te betrekken waren. De Rothschilds hadden via hun omvangrijk spionagenetwerk gehoord over de opium en de bijbehorende verslavende eigenschappen. Daar hadden ze wel oren naar. Ze kochten de opium in Turkije en verkochten deze aan China waardoor miljoenen Chinezen opium verslaafd geraakten. De opbrengsten waren natuurlijk voor de Rothschilds en niet voor het Britse rijk. Zo haalden ze het eerder door de Britten betaalde goud en zilver voor zijde en kruiden terug door opium te leveren.

De opiumhandel van de Rothschild met China nam excessieve vormen aan, zo erg zelfs dat China er twee oorlogen over vocht die nu belend staan als de Boxer opstanden of the Opiumoorlogen. Het geld dat de Rothschilds binnen harkten met deze handel was zo enorm veel dat zij verslaafder werden aan nog meer geld dan de verslaafden aan de opium.
De Rothschilds waren ook de investeerders achter de kolonisatie van Amerika door het oprichten van de Hudson Bay compagnie en andere corporaties om het nieuwe land van meet af aan uit te kunnen buiten. Het waren ook de Rothschilds die de massamoord op de oorspronkelijke bevolking aanstuurden zodat de enorme voorraden natuurlijke bronnen uitgebuit konden worden.

Dit zelfde scenario werd ook uitgedraaid in India en de Carribische gebieden met als resultaat miljoenen en miljoenen doden. Het zal je niet verbazen dat ook de slavenhandel door de Rothschilds opgezet werd. Het waren in hun ogen immers niet meer dan dieren, een mening die aan iedereen werd opgedrongen die niet onderdeel was van hun Old Black Nobility groepje.

De slavenhandel werd vervolgens wereldwijd uitgerold. De Rothschilds lieten criminele Afrikanen mensen kidnappen om ze vervolgens als handelswaar te verkopen aan iedereen die dit wilde. Dit deden ze door verschillende stammen tegen elkaar op te hitsen waardoor de ene stam het niet erg vond als leden van de andere stam voorgoed verwijderd werden.
De Rothschilds ontdekten ook dat het bijzonder lucratief was om oorlogen te financieren, zeker als je dit aan twee kanten deed. Ze moesten daarvoor wel zeker weten dat ze betaald zouden krijgen dus bemoeiden ze zich met de wetgeving en zorgden dat via belastingen hun oorlogen gefinancierd zouden worden. Een spelletje dat zelfs vandaag de dag nog gespeeld wordt. Voor de een zo klaar als een klontje, voor de ander een ongrijpbaar fenomeen.

De Khazaarse Mafia Rothschild valsmunterij banksters zinnen op wraak tegende Amerikaanse kolonisten en Rusland die de kolonisten te hulp schoot tijdens de revolutionaire oorlog die de Khazaren verloren.

Toen de Rothschilds de Amerikaanse revolutie verloren gaven zij de Russen de schuld want die hadden de kolonisten geholpen door Britse schepen te blokkeren.
Ze zwoeren eeuwige wraak aan zowel de kolonisten alsook aan de Russen want het waren ook de Russen die hun vermaledijde rijk ( 1000 ad ) tot val hadden gebracht en nu dit weer.
Samen met hun bondgenoten de Britse elite werd dit hun belangrijkste doelstelling, wraak. Hun favoriete plan was het opzetten van een bank in de VS waarmee ze hun geld creatie trucje konden herhalen.

De Rothschilds en de KM proberen Amerika te heroveren in 1812 maar slagen er niet in. Wederom door Russische inmenging.

Dit maakte de KM en de Rothschilds zo woedend dat ze weer eeuwige wraak zwoeren. Ze zouden beide naties kidnappen, tiranniseren en de bevolking massaal uitmoorden.
De pogingen van de KM om een private bank op te zetten in de VS kwamen niet van de grond omdat Andrew Jackson daar een stokje voor stak. Jackson was blijkbaar goed op de hoogte want hij noemde de KM een satanische groep en zwoer bij de almachtige god dat hij ze zou uitroeien.
De Rothschilds bleven echter wegen zoeken om hun private bank voor de KM te implementeren in de VS en uiteindelijk lukte hen dat in 1913.

1913 De FED komt tot leven, een private bank die geld leent aan de overhead, de vijand aan de poorten!

Het bruggenhoofd was een feit. Dankzij chantage en omkoperij van mensen in het congres wisten de Rothschilds eindelijk voor hun Khazaarse vrienden de illegale Federal Reserve Act door het congres te krijgen. Nota bene in de nacht van kerstmis. De wet werd vervolgens door de president van de VS, Woodrow Wilson getekend en daarmee een feit. De president realiseerde zich later pas wat hij getekend had. Vanaf dat moment werd het Amerikaanse congres in meer of mindere mate beïnvloed door de KM en de Rothschilds zoals wij in deze tijd ook duidelijk kunnen waarnemen. De KM wordt vertegenwoordigd door de top van Israël zoals Bibi Netanyahu die onlangs nog een toespraak hield in de VS tegen de zin in van Obama en heel veel congresleden. Ook de ongebreidelde steun van de VS, financieel alsook in VN zaken waar de VS standaard het veto uitspreekt waardoor Israël al 50 jaar illegaal land kan bezetten en de inwoners vermoorden. Typisch Khazaars gedrag, dat gedrag dat door de Russen en de samenwerkende landen destijds de kop ingedrukt werd en de teloorgang van het Khazaarse koninkrijk inluidde.

De Rothschilds introduceren een illegaal belastingstelsel om overheidsuitgaven te betalen

De KM plaatst een onconstitutioneel belastingstelsel om er zeker van te zijn dat de uitgaven gemaakt door overheidsfunctionarissen betaald worden door de bevolking. Ook dit voorstel kon doorgang vinden door corruptie en omkoperij.

Het is niet moeilijk voor de KM om genoeg geld te leveren om wie dan ook om te kopen of te corrumperen. Ze zijn immers de eigenaren van de illegale valsmunterij die ze de Federal Reserve Bank noemen. Alles wat ze nodig hebben creëren ze uit het niets om het vervolgens nog eens te verhalen op de argeloze bevolking via belastingen.

Ook de FBI is het geesteskindje van de KM en de Rothschilds. Zo hadden ze niet alleen de controle over de VS maar konden ze deze ook behouden doordat ze een eigen inlichtingendienst hadden met vergaande bevoegdheden. Ook bleek dit enorm handig om eventuele rechtszaken over kindermisbruik aan de kant te kunnen schuiven. Zo konden de KM en de Rothschilds tot op de dag van vandaag hun gang gaan. Pedofielringen opzetten, kinderen offeren aan Baal en ze laten leegbloeden om vervolgens hun harten te eten, netjes afgeschermd door “DE WET “.
De FBI heeft dan ook geen officieel handvest, feitelijk kunnen ze geen enkele rekening uitschrijven en hoeft niemand hen te betalen.

De Rothschilds en de KM krijgen hun lang beloofde wraak tegen Rusland. Ze zijn rechtstreeks betrokken bij de revolutie van de bolsjewieken want ze hadden dit jaren van tevoren gepland. Ze gingen als beesten tekeer en miljoenen Russen werden vermoord door de KM.

De Rothschilds hadden een groot aandeel in de revolutie doordat ze hun bank en vals geld gebruikten om de bolsjewieken om te kopen en te laten infiltreren om zodoende de revolutie daadwerkelijk te laten plaats vinden.

100 miljoen Russen werden vermoord, verkracht, er werd een geweld losgelaten op de Russen die zijn weerga niet kent. De wereld was in shock van het ongelooflijke geweld dat er gebruikt werd. Eindelijk had de KM haar wraak en de Russen zouden het weten ook. Nog nooit waren er zoveel geweld, moorden en verkrachtingen geweest tijdens een revolutie. Er gebeurden zaken die zo niet van deze wereld zijn qua geweld dat het niet met een pen te beschrijven is. Als je de Passion of the Christ hebt gezien dan krijg je een beetje een idee van het geweld dat losgelaten werd op de Russische bevolking.

De Rothschilds en de KM infiltreren in judaïsme wereldwijd

Het masterplan van de Rothschilds en de KM omvat o.a. het wereldwijd controleren van het judaïsme volgens de Babylonische talmoed, het onderwerpen van alle financiële instituten alsook de massamedia.

Met het oneindige geld kochten zij zich overall in, verleidden oprechte joden en gebruikten deze al shun volgelingen. Op deze manier kregen ze uiteindelijk het hele judaisme binnen hun controle.
De Knesset werd gebouwd met geld uit de KM, je kunt dat dan ook terug vinden in het gebouw. De symboliek van het Satanisme straalt er van af. Het zionisme dat voortkomt uit de KM is inmiddels een wereldwijd fenomeen. Ze stellen dat zij het uitverkoren ras zijn en vertellen hun kinderen dat alle andere mensen dit uitverkoren ras wensen te vernietigen. Dit krijgen kinderen in Israël van jongs af aan met de paplepel ingegoten. Kinderen waarbij deze tactiek is toegepast leiden vaak een psychotisch leven en hebben voortdurend angst voor de goyims, dat zijn wij, de niet uit verkorenen. Dat maakt ook dat Israëlisch soldaten zulke gruweldaden kunnen begaan, ze menen echt dat zij voor het goede strijden en zien andere mensen niet als volwaardig mens. Waar hebben wij dit eerder gehoord?

Tijdens WO2 werden ongeveer 200.000 joden naar de nazi werkkampen gedeporteerd. Afgesneden van toevoer ( door de geallieerden ) werden veel mensen ziek en stierven aan deze ziektes of ondervoeding. Samen met ongeveer 90.000 niet joden. Deze cijfers zijn de officiële cijfers van het Rode Kruis en behelzen slechts 5% van de aantallen die de KM noemen. De geallieerden hadden de Duitsers gebombardeerd waarmee ze de toevoerwegen naar de werkkampen afsneden. Pas maanden later werden deze kampen bevrijd. Al die tijd zaten die mensen zonder eten, water en medicijnen. Ga maar na hoe je er dan uit ziet. De beelden van uitgehongerde mensen werden gebruikt door de KM om de wereld ervan te overtuigen dat er miljoenen mensen waren gesneuveld in die werkkampen. Die grote aantallen gebruiken ze om de angst er echt goed in te houden bij hun gedwongen aanhang dat de profetie daadwerkelijk klopt. Iedereen wil de joden vermoorden…… Dit noemde de KM de eerste grote opoffering.

De tweede opoffering zou moeten komen met de plaatsing van de koning van de NWO, een luciferiaanse koning. Dit zou moeten gebeuren als de 3 grote geloven uitgebannen zijn wereldwijd. Het judaïsme zou de schuld krijgen van al dit geweld en de KM nemen vervolgens een andere identiteit aan en laten zelfs het zionisme voor wat het is.

Begin dan nog maar eens te zoeken in de geschiedenis wie wat nu werkelijk gedaan heeft. Nu is het al een monnikenwerk om de juiste lijnen te vinden maar door hard werken en het internet is het plaatje rond en weten wij precies wie wie is en welke rol ze speelden.

Het waren de Rothschilds en de KM die Duitsland na WO1 in een crisis stortte. Er moest een vacuüm ontstaan van waaruit het nazisme kon ontstaan. Het nazisme moest als tegenhanger dienen voor het communisme van de bolsjewieken die ook onder hun leiding stonden.

De trigger om de VS mee te slepen in WO1 werd een zogenaamde valse vlag aanslag die wij vandaag de dag elk jaar minstens 3 a 4 keer meemaken. De KM liet de Lusitania, een boot, wateren binnen varen waar ze van wisten dat er geschoten zou kunnen worden. Het schip zonk na een aanval en de deelname van de VS in WO1 was een feit. Ook hier profiteerden de KM en de Rotschild weer van twee strijdende partijen die ze beiden van geld voorzagen.

Maar terug naar WO2. Hitler, gefinancierd door de Rothschilds en de KM, begon afschuw te krijgen van de doelstellingen van zijn broodheren en keerde zich tegen hen. Hij was geliefd in zijn land en wilde de Duitsers daadwerkelijk een nieuw rijk geven. Hij zette een eigen staatsbank op en riep daarmee de woede van de Rothschilds en de KM over zich af. Het nieuwe geld zou gedrukt worden door de staat en niet door de Rothschilds en de KM. Het heffen van rente over leningen werd strafbaar. Uitbuiterij door vals geld en daar rente op heffen is het handelsmerk van de Rothschilds en de KM. Hitler luidde met dit geldsysteem de ondergang in van Duitsland. De vernedering die het land ondergaan heeft staat iedereen nog wel op het netvlies, inclusief de ontelbare bombardementen op de Duitse bevolking in de steden. Ik woon aan de grens en mijn ouders en grootouders hebben mij verteld hoe ’s avonds maandenlang de hemel in lichterlaaie stond aan Duitse kant, het leek de spreekwoordelijke hel op Aarde en feitelijk was het dat ook.

Vandaag de dag is de grootste aandacht gericht op moslimlanden, met name die waar nog geen Rothschildbank geïmplementeerd is. Libië had geen Rothschildbank onder Ghadaffi, nu wel. Irak en Afghanistan idem.

Toen WO2 voorbij was werd de koude oorlog geintroduceerd door de KM en de Rothschilds. Dit werd gebruikt om nazi wetenschappers en mind control experts onder de noemer operatie paperclip naar de VS te halen. Met die kennis konden ze een wereldwijd netwerk van spionage en inlichtingendiensten opbouwen, groter en beter dan de wereld ooit eerder gezien had.
Met dit netwerk werd het infiltreren in instituten en organisaties, zelfs in vrijmetselarij loges een stuk gemakkelijker. Loges zoals de Scottish Rite en York Rite werden onderworpen aan de wensen van de KM en de Rothschilds. Verzet werd niet geduld. Ook de Amerikaanse militaire organen kwamen in handen van de KM en de Rotshschilds en zelfs het justitiële apparaat. Heb je meteen een antwoord waarom gewone mensen geen recht meer kunnen halen over grote zaken.

Doordat de geallieerden meegingen in het verzonnen holocaust verhaal kregen de KM en de Rothschilds nog meer grip op de internationale politiek. Dat was ook de reden dat zij Palestina toegewezen kregen waar de Rothschilds al jaren bezig waren een Khazaars bruggenhoofd te slaan met vele miljoenen dollars. De toezegging tot het creëren van de illegale staat Israël was een grote zege voor de KM en de Rothschilds. Nu waren ze midden in het hol van de leeuw, de moslimlanden die rente en valsmunterij strafbaar hadden gesteld, de bron van hun succes.

Feitelijk hadden de Rothschilds en de KM ongelooflijke rijkdom vergaard met de werkkampen.
Na het ontstaan van Israël in 1947 werd de volgende stap gezet. Een Groot Israël werd de ultieme droom. De truc was en is om de Amerikanen waar ze nog steeds een appeltje mee te schillen hadden oorlogen te laten voeren tegen al hun vijanden. Dat die domme goyim zich maar kapot laten schieten. Vandaag de dag zien wij dat ook de andere landen van de coalitie in WO2 soldaten sturen over de hele wereld, enkel om de doelen te behalen die de Rothschilds en de KM de corrupte overheden gesteld hebben. Dat is ook de reden waarom Israël niet aangepakt wordt, maakt niet uit hoeveel onschuldige burgers zij doden, zelfs al zijn het kinderen.

De politici van de meeste Europese en Westers georiënteerde landen durven niets te ondernemen want dan zal Netanyahu of een andere KM officier de sluier lichten over de holocaust en de rol van de geallieerden hierin. Dat zou acute opstand betekenen en dat durven de politici niet aan. Dat is ook de reden waarom politici van heel Europa hardop en opzichtelijk liegen over wat er gaande is in de rest van de wereld zoals in Oekraïne, het Midden Oosten en Afrika. Ze worden gechanteerd en laten het toe.

Onderzoek op DNA basis door John Hopkins toont aan dat 97,5% van de Israëlische bevolking geen Hebreeuws DNA bevat, een bewijs dat ze geen Semieten zijn. Datzelfde onderzoek uitgevoerd onder de Palestijnse bevolking laat zien dat 80% van de mensen hebreeuws DNA hebben. De werkelijke anti Semieten zijn dus de Israëlische mensen.

De Rothschilds en de KM en mind control.

Vanaf nu noem ik de Rothschilds en de KM als één entiteit, de elite.

De elite blijven hun macht uitbouwen. Ze hebben door de jaren heen onderwijsinstituten geïnfiltreerd en brainwashen daarmee de gehele Amerikaanse bevolking en die van vele Europese landen. Ze manipuleren de geschiedenis via de studieboeken, maken van onschuldige kinderen potentiele moordenaars die uit zijn op wraak. Ze gebruiken chemicaliën om kinderen en volwassenen vatbaarder te maken voor hun technieken zoals fluoride en manipuleren ook gezondheidsorganen op allerlei gebieden om deze chemicaliën op grote schaal te kunnen toedienen aan de bevolkingen van de landen waar zij de absolute macht hebben. Te denken is hier aan vaccinaties, psychiatrische medicatie, chemische harddrugs, slechte voeding, genetisch gemanipuleerde voeding dat het dna rechtsreeks aantast en veel meer.

Artsen krijgen een rad voor ogen gedraaid met zogenaamde onderzoeksresultaten die vervalst zijn en schrijven patiënten ter goeder trouwe de meest waanzinnige medicatie voor. Alle vaccinaties bijvoorbeeld zijn besmet met een virus ( SV40 ) dat zeer langzaam maar effectief werkt. De bevolking wordt niet alleen dom gehouden maar elke generatie wordt opzettelijk dommer gemaakt.
Ook de meeste TV zenders en nieuwskanalen zijn in handen van de elite. Ook dat is een reden waarom wij over de hele wereld vanuit vele landen van ontelbare verslaggevers precies hetzelfde verhaal te horen krijgen. De elite bezit de grootste 6 media en nieuws- kanalen van de wereld en strooit haar nieuws over de hele wereld uit als waarheid. Hoor je nieuws uit één van die kanalen verklap ik je een simpele truc om de daadwerkelijke oorzaak van een incident te ontdekken. Draai het verhaal om, verwissel de daders met de slachtoffers en voilà. Je hebt waarschijnlijk het verhaal dat het dichts bij de waarheid zit. De elite hebben ook een zwakke plek, ze draaien alles om waarmee ze zichzelf kwetsbaar en makkelijk te doorgronden maken. Probeer het maar eens!

De elite en 911

Dat de elite nog een appeltje te schillen hadden met de VS is duidelijk geworden in voorgaande tekst. Door de infiltratie van de elite in zowat elk overheidsorgaan van de VS door mensen met en zonder dubbel paspoort, Israëlisch en VS paspoort heeft de elite de macht om zaken zo te regelen dat de nog nobele politici niet precies weten wat er gebeurt. Zo werd door de MOSSAD samen met enkele Amerikaanse insiders een aanslag gepleegd op de VS op 11 september 2001 om zodoende niet alleen de VS weer eens een pak slaag te geven maar deze situatie ook maximaal uit te buiten om de onnozele gebrainwashte Amerikanen voor het karretje van de elite te spannen die graag alle moslimlanden en andere landen die niet naar hun pijpen dansen kapot willen zien gaan. Vervolgens daar ook hun geldsysteem implementeren, hun bodemschatten roven en nog meer echte rijkdom toe te voegen aan de al vergaarde rijkdommen door de decennia heen. Mensen uit bevriende kringen van de elite kregen vooraf een waarschuwing dat ze die dag niet moesten vliegen en niet op hun werk moesten verschijnen.

http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/

De MOSSAD gebruikte nucleaire wapens, zogenaamde mini -nukes, om de gebouwen neer te halen. Ze hadden maar liefst de beschikking over 350 van deze gevaarlijke wapens.

Een gespecialiseerd team van onderzoekers was de MOSSAD op het spoor. Zij vergaderden in de bewuste vleugel van het Pentagon over deze kwestie toen deze geraakt werd door een Tomahawk raket die afgevuurd werd vanaf een onderzeeër die Israël gekocht had van Duitsland. 35 onderzoekers kwamen daarbij om het leven waarmee de doofpot kon beginnen.

Eén van de hoofdrolspelers, Bibi Netanyahu is betrapt op de volgende uitspraak tijdens een bezoek van hem aan een bekende bar in Jerusalem. Dit zijn de exacte woorden;

If we get caught they will just replace us with persons of the same cloth. So it doesn’t matter what you do, America is a Golden Calf and we will suck it dry, chop it up, and sell it off piece by piece until there is nothing left but the World’s biggest welfare state that we will create and control. Why? Because it’s god’s will and America is big enough to take the hit so we can do it again, again and again. This is what we do to countries that we hate. We destroy them very slowly and make them suffer for refusing to be our slaves.”

En dat Bibi meent wat hij zegt blijkt uit het volgende. Mensen vragen zich wel eens af of er dan werkelijk niemand meer te vertrouwen is. Ja en nee. Mensen die te vertrouwen zijn worden gechanteerd.

De elite hebben 25 nucleaire bommen in grote Amerikaanse steden en Europa verstopt om overheden te kunnen chanteren als ze niet meewerken aan hun programma. De elite noemen dit de Samson Optie. Dit werd voor het eerst geopenbaard door Seymour Hersh

Meteen na de aanslagen van 911 kreeg de Amerikaanse overheid het dreigement dat Israël een eigen politie apparaat in Amerika zou opzetten dat inmiddels bekend is onder de naam FEMA en als dat niet gehonoreerd zou worden en stil gezwegen zouden zij enkele atoombommen laten ontploffen. FEMA werd opgezet door Michael Chertoff ( wiens achternaam in het Russisch zoon van de duivel betekent ) in samenwerking met voormalig Oost Duitse Stasi agent Marcus Wolfe, die ingehuurd was om zijn expertise. Na de vervolmaking van FEMA of Homeland Security werd Wolfe vermoord. De VS wordt momenteel hoofdzakelijk gerund door FEMA in samenwerking met ambtenaren die een dubbel paspoort hebben.

De elite hadden nooit gedacht dat hun aandeel in de 911 aanslagen boven water zou komen maar ze werden arrogant omdat ze dachten dat ze alles voor elkaar konden krijgen. Die arrogantie gaat hen nu dus nekken.

Binnenkort zal Amerika en de rest van de wereld weten dat Bibi Netanyahu de hoofdschuldige was van de 911 aanslagen uit naam van de elite.

Ze dachten totale controle te hebben over de mainstream en daarmee geheime onderzoeken van het IAEA ( internationaal atoom agentschap ) en het Sandia laboratorium aan het zicht van de wereld te onttrekken. Ze maakten hiermee een tactische fout want nu is het echte verhaal over 911 gepubliceerd op het internet en kan iedereen het lezen en verifiëren.
Een inschattingsfout die ze momenteel proberen te corrigeren. Ze hebben de kracht van het internet en de vele waarheidszoekers onderschat. Daar werken ze nu naarstig aan om dat een halt toe te roepen.

De Russen hebben via Snowden rapporten van Sandia Labs en het IAEA in handen en zullen deze waarschijnlijk vrij geven op korte termijn. Dan kan iedereen zich overtuigen van wat er hier geschreven staat en zal de wereld zich verenigen om deze criminele groep, de elite, Khazaarse mafia of hoe je ze ook wilt noemen een halt toegeroepen worden en kan de wereld eindelijk opgelucht adem halen.

De Russen zijn van al dit op de hoogte en dat is precies de reden dat zij er alles aan doen om de macht van deze elite te doorbreken. Op alle gebieden zijn de Russen bezig samenwerkingsverbanden te smeden, je kunt dit vrijwel dagelijks volgen op RT en Sputnik. Ze weten ook dat die 200 miljoen Russen door toedoen van deze kliek het leven hebben moeten laten en de teloorgang van Rusland onder de communisten het plan was van deze kliek.

Dat is de reden van een nieuwe Wereldbank waar valsmunterij uitgesloten zal zijn. Dat is de reden van de BRICS, de reden waarom Putin met iedereen de banden aan is het halen en pacten sluit op allerlei gebieden.

Ook het Amerikaanse militaire commando weet van dit alles en werkt in het diepste geheim, samen met al die andere landen om deze elite voor eens en altijd te elimineren.

In de VS werkt een team met de naam Nuclear Snake Eaters, een zeer goed getraind team dat alles dat vanuit Israël binnenkomt, zelfs mensen met een dubbel paspoort, streng gecontroleerd wordt. Met de modernste apparatuur worden synagogen, veilige huizen, moskeeën, opslagplaatsen, warenhuizen, schepen, vliegtuigen, vrachtwagens, etc. onderzocht om nucleaire wapens te onderscheppen en te vinden waarmee de elite dreigen. Deze actie is een wereldwijde actie.

Dit team heft een grote aanslag in London tijdens de spelen voorkomen door een zogenaamde Stads buster te vinden en te ontmantelen. Deze nucleaire bom was er geplant door de Britse geheime dienst die ook voor de elite werken. De bedoeling was om meer macht te krijgen voor de geheime diensten omdat deze in rap tempo achteruit ging.

In de VS is dus een tweespalt ontstaan. Zij die de elite dienen rap aan macht verliezen en zij die Amerika terug willen brengen naar haar oorsprong en vrede willen voor de hele wereld.

Het Nuclear Sneak Team zal spoedig ingezet worden in Israël, tegen de wil van Netanyahu en de haviken binnen de Amerikaanse overheid. Israël bezit nucleaire wapens tegen alle afspraken in. Dit gegeven zal gebruikt worden om Israël, de KM en de elite de definitieve klap toe te brengen.
Volgens insiders is Israël de wacht aangezegd door de rest van de wereld. Als er nog één valse vlag aanslag uitgevoerd wordt door Israël zal de wereld de daders in Israël of waar dan ook ter wereld aanhouden en berechten. Momenteel gaan er stemmen dat alle steun aan Israël, van welke aard dan ook gestopt moet worden. Het lijkt erop dat Netanyahu de laatste premier van dat illegale land zal zijn.

Dit artikel is een gedeeltelijke vertaling vanuit de Engelse taal met aanvullingen van Bovendien.
Deel twee en drie volgen spoedig!

Oorspronkelijke artikel zie bron: Veterans Today

Aansluitend op dit artikel wil ik jullie graag een belangrijke toespraak meegeven die precies op tijd komt, toeval?

met dank aan de ondertiteling door Irma.
Vergeet ook zeker deze docu niet te kijken, de echte geschiedenis van de VS

Zoals ik eerder al stelde is het uur U nabij! Als wij dit met zijn alleen doorzetten kunnen onze kinderen een leven opbouwen in absolute vrijheid! Dat wilt u toch ook?!

Lees ook eens verder bij de bron: Gerrit Herders Blog

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
e13db40c2ce91c72d252440dee4a5b97e676e3d41fb8144596 640 fingerprint

Waarom moet er eigenlijk een verplichte vingerafdruk in je paspoort?

startpage anoniem surfen en zoeken

Gaaf! Startpage.com herstart met nieuwe look, sneller, zoeken buiten je bubbel en Anonymous View