Ondanks grote bezwaren en protesten: Nederland plant ontginning schaliegas in grensstreken

Afgelopen donderdag publiceerde de Nederlandse overheid de opzet voor de structuurvisie schaliegas. De komende weken wint zij advies in bij deskundige adviseurs en betrokken overheden en kunnen inwoners reageren op de plannen.

Schaliegasontginning is omstreden vanwege de grote gevolgen voor milieu en klimaat. Door de grote kans op methaanlekken is schaliegas uiteindelijk vervuilender dan steenkool en daarnaast raken in veel gevallen bodem en grondwater vervuild. Buiten de vervuiling door het gebruik van chemicaliën brengt deze techniek een hoog risico op aardbevingen met zich mee. Allemaal geen problemen die netjes aan de Nederlandse kant van de grens zullen blijven.

Bij lokale overheden lijkt er weinig enthousiasme te zijn voor schaliegas. 167 gemeentes en 9 provincies verklaarden zich al schaliegasvrij. Toch wil minister Kamp van Economische Zaken de mogelijkheden onderzoeken met een milieu-effectenrapportage (MER).”

Het ziet er niet gunstig uit. De minister sluit boringen in natuurgebieden niet uit en wil fracken onder drinkwaterwingebieden ook niet uitsluiten.

Schaliegasvrij Nederland: “De plannen voor de milieu-effectenrapportage laten zien dat er partijen zijn die in Nederland ongeremd op schaliegas willen inzetten, ondanks de schade aan leefmilieu en natuur. We zijn uiterst bezorgd hierover.”

Lees verder bij dewereldmorgen.be

Photo by Rebecca Harms

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef jouw mening

Close